Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2011-06-27

Antroposofi förklarar Vidarklinikens märkliga råd

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Tillsammans med tidigare Waldorf-eleven Alicia Hamberg har jag författat denna replik till Vidarkliniken som publicerades på DN-debatt på nätet 21/6:

Barnpsykiater Jackie Swartz kommenterade på dn.se/debatt 10/6 den kritik som riktats mot Vidarklinikens råd om hur mässling behandlas, och råden skall nu revideras (annars hotar landstinget med indraget vårdavtal). Vidarklinikens företrädare har dock varit vaga i sin argumentation. I denna replik vill vi försöka förklara bakgrunden till de råd som för de flesta människor ter sig helt obegripliga.
Vidarkliniken är en antroposofisk klinik. Antroposofin är en esoterisk religionsbildning, som bland annat inbegriper en särskild läkekonst. Den baseras på de insikter Rudolf Steiner uppnådde genom klarseende i början av 1900-talet, då han trodde sig kunna skåda en högre andlig verklighet.
 
Antroposofin räknar utöver den fysiska verkligheten med en andlig dimension. Människan består inte endast av sin fysiska kropp och dess processer, utan även av flera översinnliga så kallade väsensled, vilka sägs kunna varseblivas av den som genomgår en esoterisk skolning. Liknande gäller sjukdomsbegreppet, som förutom de yttre kroppsliga symtomen räknar med en andlig aspekt, som inte kan förstås med vanlig psykologi eller skolmedicinskt tänkande.
 
Enligt antroposofin är människans ande odödlig och genomgår upprepade jordeliv. Under de första sju levnadsåren måste det inkarnerande barnet bearbeta – individualisera – den från föräldrarna ärvda fysiska kroppen och göra den till sin egen. Barnsjukdomar och feber är naturliga i denna kamp. I mässlingsjukdomen sker ett slags upplösning av barnets kroppsliga struktur. När barnet tvingas övervinna upplösningen, arbetar det in sin andliga individualitet i kroppen. I febern övervinner barnet inte bara viruset, utan febern medverkar till omgestaltning av organismen.
 
Antroposofiska behandlingsmetoder syftar till understödjande av självläkningsprocesser. Eftersom sjukdomarna är symptom på obalans på andliga områden, har interventionerna som mål att återställa jämvikten på det översinnliga planet. Feber är en värmeprocess (luciferisk) och motverkar därför sådana processer (ahrimanska) som leder till ”förhårdnande”. Barnsjukdomar inträffar då de utvecklingsmässigt behövs.
 
Vad gäller mässlingsutslag ser antroposofiska läkare dem som viktiga och menar att om sjukdomen inte får sitt yttre uttryck, vänds den inåt. Att borsta huden för att sprida utslaget och att ge lavemang ses som olika sätt att hjälpa organismen att utsöndra det kroppen behöver göra sig kvitt.
Sett ur detta teologiska perspektiv blir Vidarklinikens råd mer begripliga. Man kan förstå varför de vill att barnen får mässling medan de är små, och varför de gärna tycker sig se att sjukdomen leder till positiv utveckling. Vi ser att deras återhållsamhet med febernedsättande läkemedel faktiskt hänger samman med råden att motverka förstoppning och borstning av huden för att få utslagen att blomma. Och man förstår att de antroposofiska läkemedlen har en andlig betydelse, där den nästan oändliga utspädningen av de homeopatiska medlen inte minskar deras verkan på ett översinnligt plan.
Hur långt den offentliga vården skall finansiera en andligt baserad läkekonst är i grunden en politisk fråga. Men om skattepengar skall gå till Vidarkliniken får det vara ett minimikrav att de lämnar samma rekommendationer vad gäller vaccinationer som övriga vårdgivare.
 
Alla barn bör vaccineras mot mässling både för sin egen skull och för alla andras. Små barn som skall på utlandsresa i sommar bör tidigarelägga vaccinationen så att den ges redan från 9 månaders ålder. I Frankrike har under årets första halvår runt 10 000 personer insjuknat i mässling, 12 har fått allvarliga neurologiska följdsjukdomar (encefalit/myelit) och 6 har avlidit i denna sjukdom som lätt förebyggs av två doser vaccin.

Kommentarer

 • Mats Reimer 2011-07-01 12:34:00

  Tack Anna, nu förstår jag. Nästa vaccinblogg tar upp Swarts studie. Det var en del komplikationer trots den antroposofiska vården av mässling. Jag försöker förstås inte gå i klinch med enskilda patienters religiösa uppfattningar. När jag diskuterar antipyretika med föräldrar brukar jag säga att Gud nog haft en avsikt med feber, men jag menar evolutionen.

 • Anna H 2011-07-01 10:27:00

  Inte inkarnationen, det var inte den nyss citerade artikeln jag avsåg, utan en tidigare, ber om ursäkt för den slarviga referensen. Här är en kopia av den artikeln, googlad i all hast: http://www.2000taletsvetenskap.nu/vetgen/vaccin.htm Kan förtydliga det övriga också lite, man tänker bättre på tåget än vid skrivbordet: Vad jag menar, och vad Björklund enligt vad jag begriper också anser, så har tron plats i vården, men den ska inte inkräkta på det evidensbaserade. Det är ju tex inte alls svårt att se vilken roll tron fyller för patienter och anhöriga i den palliativa vården. Men i valet mässlingvaccin eller inte, gipsa benbrott eller inte osv har tron enligt min mening helt självklart ingen plats alls. Eller rättare sagt, den troende som tar till sig budskapet "gud hjälper den som hjälper sig själv" är på rätt väg. En vän brukar berätta följande roliga historia: En djupt religös man var ute på sjön, båten välte och han hamnade i vattnet. Det kom en båt och ville ge honom hjälp, men han nekade: "Gud hjälper mig". Han simmade en lång stund, seadn kom ytterligare en båt, och än en gång nekade hanb hjälpen: "Gud hjälper mig". Så drunknande han och ställd inför gud fader frågar han anklagande: "Varför räddade du mig inte?" varvid gud svarar: "Vadå, jag skickade ju två båtar?" Om man nu är troende, kan man då inte välja att tro att det är guds vilja att vi ska forska fram vaccin, bot för sjukdomar osv? Det blir annars väldigt svårt att förklara vilka sjukdomar, skador etc som är utvalda av gud att inte botas, och vilka vi ska åtgärda?

 • Mats Reimer 2011-06-30 19:00:00

  De sista tre meningarna får du gärna förtydliga, jag förstår inte hur du använde tron på inkarnation som ett argument för vaccin?

 • Anna H 2011-06-30 15:45:00

  Har inte läst så mycket, men boken "modet att inget göra" läste jag med stor behållning. Jag tycker dock att både hans poesi och hans prosa är givande, även för en ateist som mig. Det handlar nämligen mer om respekten för individen (=patienten) och individens tro, oavsett om det är en ateist, muslim, antroposof eller kristen. Eller som hans moster en gång sade "det gör inget om du inte tror på gud, för han tror på dig". Jag tycker helt enkelt att så länge inte tror krockar med bra vård så får tron också plats. Det handlar ju inte om tro MOT vetenskap utan att låta båda rymmas, för den som nu mår bättre av det och det halndar om att respektera varandra. Kan inte säga att jag stött på någon i vården som deklarerat sin tro personligen, så jag kan inte riktigt uttala mig om det. För övrigt: Antroposofernas beskrivning av fördelarna med mässling använde jag redan för många år sedan som underlag FÖR vaccination, i den första vågen när det med autism ännu inte var fullt motbevisat. :-D

 • Mats Reimer 2011-06-30 15:09:00

  Hej Anna H, du som läst Lars Björklund kan väl berätta vad det gav dig? Och om du märkt att vårdpersonalens kristna tro (eller tron på annan högre makt) spelar roll i patientkontakten.

 • Mats Reimer 2011-06-30 15:00:00

  @Krakatoa: jag ville förstås locka dig tillbaka till en diskssion du startat i en annan tråd.

 • Anna H 2011-06-30 13:56:00

  Intressanta vändningar de här kommentarstrådarna tar ;-) För den som är intresserad av andlighet i vården kan jag rekommendera att man läser lite av Lars Björklund, tidigare sjukhuspräst i Uppsala, numera kaplan på Sigtunastiftelsen.

 • Krakatoa 2011-06-30 11:23:00

  Vad har CCR5 med min frus halsband att göra?

 • Mats Reimer 2011-06-30 09:50:00

  @Krakatoa: och CCR5?

 • Krakatoa 2011-06-30 09:37:00

  Att bygga sina "case" på ständiga anekdotiska evidens är knappast värdigt en socialstyrelseian. Patienten har dock rätt att göra det - och det är också förståeligt när de gör det. Min yngre kollega har en Tors hammare runt halsen. Jag ska fråga honom om han är asatroende - samtidigt som jag, för säkerhets skull, fabulerar ihop något om att hans tro påverkar hans patientbemötande. Min hustru har förresten också ett kors runt halsen. Utam att vara det minsta religiös. Kristen är hon dock, då hon är döpt. Begreppsförvirring är kontraproduktivt. Förhastade slutsatser likaså.

 • Filosofen 2011-06-30 02:40:00

  Ledsen Mats. Komplimangen om analysen var ämnad för "Mats funderar". I mitt fall tycker jag inte att präster från svenska kyrkan heller var lyckat att diskutera existentiella frågor med. Det fann jag på andra ställen. Jag tänker inte namnge någon, men fler än ett namn har förekommit på dina bloggar. Du har precis som alla andra rätt till en egen åsikt och uttrycka den men tror du verkligen att du gör världen bättre om alla behandlare och vårdgivare blir en homogen grupp inom såväl som utanför den etablerade vården? Måste allting till varje pris vara RCTs för att få passera ditt nålsöga?

 • Mats Reimer 2011-06-30 01:48:00

  Senaste siffror från Frankrike http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole/Actualites2/Epidemie-de-rougeole-en-France.-Actualisation-des-donnees-au-24-juin-2011 Drygt 1 per 1000 fick encefalit/myelit, 22 stycken av knappt 20.000 insjuknade. 8 avlidna. Drygt 700 med lungkomplikationer.

 • Mats Reimer 2011-06-30 01:33:00

  Trevligt att du uppskattade Alicias initierade reflektioner. (Jag hoppas att det var hennes analys du tyckte var bra?) Jag har förbryllats av att just aktivt kristna kollegor inte vill låta moribunda gå för tidigt till Gud. Men det kan vara så att jag lagt dessa episoder på minnet, mer än att det är ett sant mönster. I varje fall hade den yngre läkare som inte ville ge min döende anhörig tillräcklig smärtstillning och ångestlindring ett guldkors dinglande runt halsen. Men är inte lärdomen av de personliga erfarenheter du delat med dig av att sjukvården inte är rätt instans att söka efter svar på existentiella frågor?  Jag tycker inte att läkare är skickade att göra prästers jobb. Alla har rätt till en egen åsikt och rätt att uttrycka den. Men när man uttrycker sin åsikt offentligt får man också tåla öppen kritik av denna åsikt. Är det någon särskild du tycker har fått oförtjänt kritik av mig?

 • Filosofen 2011-06-29 22:52:00

  Bra analys. @MR Varför skulle aktivt troende kristna läkare vilja hålla människor i det här livet längre än nödvändigt, när deras tro säger dem att personen de har framför sig inom kort skall vidare. Som ateist och läkare verkar det mer logiskt att vilja hålla människor kvar i livet till vilket pris som helst, eftersom de tror att det inte finns något annat efter att fysiska döden inträffat. Jag förlorade den som stod mig närmast av alla för flera år sedan. Krossad av sorg var allt ett obeskrivligt töcken i ett par år, men en reflektion gjorde jag och det var att de djupt troende var ledsna för att jag hade svår sorg men de verkade inte påtagligt bekymrade över att jag inte på något vis skulle få återse min älskade igen. Ateisterna hörde knappt ens av sig. Några präster i svenska kyrkan jag fick tala med sa att efter det här livet finns det ingenting. Chockad lämnade jag vid båda tillfällena kyrkorna och var allvarligt desillusionerad länge efteråt. Varför sa de båda av varandra oberoende prästerna så? Trodde de inte själva på ett liv efteråt - som präst! Eller kan det ha varit så att de var livrädda för att hamna i en Uppdrag Granskning TV såpa där de "lovade paradiset till en stackars utsatt sate" och därför hellre kompromissade med sin övertygelse? Människor du verkar kunna spotta på gav mig hjälp att hitta ett inre lugn och en sinnesro och därmed möjlighet att kunna fungera fullt ut som en familjemedlem och samhällsindivid. De lyckades med detta utan några som helst blindade RCTs bakom sig. Läkarna i min omgivning var snabba att erbjuda obegränsat med både sjukskrivning och psykofarmaka. Jag avböjde vänligt och bestämt. Alla är olika, men när mitt hjärta slets sönder var inte att drogas ner och få intellektuell tröst det som gällde utan få emotionell tröst och hopp. Att förutsättningslöst få möta ögon fyllda med genuin vänlighet och medmänsklig kärlek gav mig hopp - och det gjorde att jag kunde fortsätta arbeta i det privata och anställa medarbetare som alla betalar skatt som bidrar till att sådana som du ska kunna få sin lön. Ironiskt eller hur? Människor du föraktar och bokstavligen talat hänger ut på din blogg hjälper sådana som jag vilket bidrar till att du har ett arbete. Jag vet att inlägget är off-topic men jag tycker att du allvarligt bör fundera på vilka människor du hänger ut och attackerar, varför du stör dig så på vissa personer och behandlare och vilka konsekvenser ditt handlande kan leda till. Om ditt mål är att alla som är verksamma både inom och utanför den etablerade vården ska tycka som du och stå för allt du står för skulle sådana som jag sannolikt fortfarande vara sjukskriven och tugga psykofarmaka och belasta systemet istället för att bidra till det. Ett gammalt kinesiskt talesätt lyder: var försiktig med vad du önskar för du kanske får just det. Är du säker på att världen blir bättre om du får som du vill?

 • Mats Reimer 2011-06-29 22:12:00

  För den som vill läsa mer om antroposofisk medicin har Alicia ett längre blogginlägg. http://zooey.wordpress.com/2011/06/21/antroposofiska-perspektiv-pa-sjukdom/#more-9719

 • Mats funderar 2011-06-29 18:15:00

  Jo, så här är det Mats: De flesta läkare är likadana, men du noterar bara konstigheterna när någon inte är helt  dogmatiskt troende socialstyrelseian, eller, att personen har någon tankegång som inte du har definierat som normal, t ex personen är kristen - då klickar det till i huvudet på dig, och så ser du glasklart alla felen. Det är ren grupp- och socialpsykologi, man är blind för det som man definierar som den egna gruppen. Vi andra ser märkligheterna hos hela systemet.

 • Krakatoa 2011-06-29 14:19:00

  @Filosofen: Detta är en brist i lingvistiska förklaringsmöjligheter. De anglosaxiska "believe" och "belief" är mer differerade - och förklarar bättre skillnaden. I svenskan får vi nöja oss med Tro (Religion) och tro(Kognition) Att vara ateist tillhör den sista gruppen. Ang. vidskepliga metoder så kan de  attackeras först när de är bevisligen farliga eller når sämre resultat än konventionell terapi. Jag kommer ihåg en teatraliserad filmsnutt vi fick se i skolan där dåtidens jordemödrar drev de onda andarna ur kniven (de skulle använda till att snitta)genom att föra den genom en låga. Detta är "speakerns" tolkning, sanningen kanske ligger i att de nådde bättre resultat om de gjorde så(sterilisering), än om de lät bli. För att berättiga sin metod så borde vidarkliniken förklara och helst bevisa dess förträfflighet. Om de inte kan det ska den bort.

 • Mats Reimer 2011-06-29 09:57:00

  @Trötter: Jag går och funderar på att skriva något om miraklen i Lourdes... En personlig erfarenhet är att vissa aktivt troende kristna läkare jag träffat haft svårt att avbryta behandling eller att ge tillräcklig smärtstillning till moribunda patienter. Men jag vet egentligen inte om det är vanligare bland de kristna.

 • Johan 2011-06-28 11:33:00

  Filosofen: Att inte spela fotboll är också en sport...

 • Filosofen 2011-06-28 10:53:00

  @Trött Att vara ateist är också en tro.

 • Trötter 2011-06-28 10:38:00

  Vi får väl hoppas att Mats tar upp också de vårdinrättningar som vilar på kristen grund. Kristendomen har många myter om liv och hälsa. För det kan väl inte vara så att Mats bara  vill mobba minoriteter.    Själv tycker jag att alla vårdinrättningar bör granskas. Eller blir vården automatisk bättre om läkaren är ateist?

 • Liv 2011-06-28 10:22:00

  Nja, påstår du nu att Smittskyddsinstitutet alltid gör rätt, fastän vi nyligen genomförde svininfluensavaccinitionerna med sina biverkningar. Klart många blir misstänksamma. Hur kan du vara säker på att liv efter döden inte existerar. Väldigt många i vårt land tror tvärtom och det utan att vara direkt religiösa? Läs JS svar istället för att "svamla". Vidarkliniken avråder inte från mässlingsvaccinationen. Däremot ger dom råd till dom som nu frågar vad/hur man kan göra istället för att vaccinera sig.

 • Gastroenterolog 2011-06-27 17:07:00

  Tack Mats, vårt ljus i mörkret mot vidskeplighet och annan galenskap.

 • Mats Reimer 2011-06-27 15:24:00

  Det är OK att tycka olika. Men håller du inte med om att JS duckar i flera frågor? Varför vill antroposofer att barn skall få mässlingen när de är små? Varför kommer man till en annan slutsats än Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet i avvägningen mellan nytta och risk med mässlingvaccin? Vilka belägg finns för att mer utslag skulle ge färre komplikationer?

 • xy 2011-06-27 15:16:00

  "Studier visar också att barn i samband med mässling tycks utvecklas motoriskt och psykologiskt." (Citat från repliken i DN). Jag skulle väldigt gärna se en källhänvisning. Det låter föga sannolikt....

 • Debatteknik? 2011-06-27 14:07:00

  Tycker nog att Jackie Swartz svar inte var så tokigt och Du svarar inte direkt på just det han påtalar utan lägger ut texten på annat i svartmålande syfte. Det med att understödja självläkande processer är helt rätt och något som vår sjukvård borde ta till sig mer av.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier