Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2011-11-28

Många politiker stödjer de elöverkänsligas vanföreställning

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

I Mora verkar kommunledningen besvärad över att riksmedias strålkastare riktats mot miljönämndens okritiska stöd till en kommuninvånare som anser sig få symtom av de svaga elektromagnetiska fälten från mobilnät och TV-sändningar. Den socialdemokratiske kommunstyrelseordföranden avvisar att kommunen kommer vidta några åtgärder i fallet, och den moderate andre vice ordföranden konstaterar kort att ”Det finns inte vetenskapligt dokumenterat att elöverkänslighet existerar.”

 

Men det finns i riksdagen politiker från flera olika partier som tror att elallergi är något mer än elfobi. Den ledande miljöpartisten Mats Pertoft sitter i styrelsen för Elöverkänsligas Riksförbund och har nu skrivit en debattartikel i Aftonbladet där han inte vill gå i polemik med vad forskningen säger om elallergi, men han tror på de drabbades berättelser och vill därför se handling. ”Debatten i frågan brukar handla om elöverkänslighet finns eller inte. Miljökontoret i Mora verkar däremot arbeta för att finna lösningar, och det gläder mig.”

 

Centerpartisterna Ulrika Carlsson och Annika Qarlsson har i år motionerat om att få lågstrålande områden i varje kommun och att elallergi skall godkännas som arbetsskada. Och förra året skrev socialdemokraterna Kerstin Engle och Helene Petersson i sin motion att ”Det råder ingen tvekan om att elöverkänslighet är ett verkligt sjukdomstillstånd och därför måste tas på stort allvar.”

 

Mats Pertoft skriver i år tillsammans med partikamraterna Bodil Ceballos och Jan Lindholm att ”de som drabbas av ohälsa kopplad till elsmogen – som många väljer att benämna den tilltagande nedsmutsningen från olika elektriska utrustningar – blir bara fler och fler.” De hävdar att ”Ett flertal av de ingenjörer som deltog i utvecklandet av den nya tekniken [trådlös digital kommunikation], inte minst på Ericsson och Saab, är idag skadade för livet.”

 

Sverigedemokraterna med Jimmy Åkesson i spetsen har i år lämnat in den extremt långa motionen All politik handlar om prioriteringar, där det verkar som om de tar med hela sitt partiprogram. Även elallergi nämns då med ett par rader. ”De problem som elöverkänsliga upplever ska tas på allvar. Gränsvärden för när elfält blir farliga för människan ska inte förväxlas med de gränsvärden elöverkänsliga kan tänkas ha.”

 

Men problemet är att trygga gränsvärden är en chimär när det egentligen handlar om en fobi där kroppsliga symtom på ångest utlöses av rädslan för elektromagnetisk strålning. Det är inte fältet i sig utan föreställningen om det som triggar de obehagliga upplevelserna, som är verkliga och inte simulerade. Gro Harlem Brundtland och Liza Marklund hittar inte på de besvär de beskriver, men vetenskapliga provokationsförsök med långt över tusen patienter har visat att deras orsaksförklaring ändå är fel.

 

Det blir lite märkligt när Elöverkänsligas Riksförbund får 1,7 miljoner i statsbidrag samtidigt som Socialstyrelsen menar att elöverkänslighet inte egentligen finns. Det som finns är människor som tror att deras lidande beror på elöverkänslighet. Vi hjälper dem inte i längden genom att undvika att bemöta deras vanföreställning.

Kommentarer

 • Viveca Lammers 2012-10-30 19:39:00

  Att några får reaktioner av "svaga elektromagnetiska fält" kanske kan jämföras med att det finns folk som får kraftiga reaktioner av "den svaga doften" av jordnötter. Doktorn kanske inte vet att alla em-fält inte är "samma sak", lika litet som att alla kemiska ämnen skulle vara "samma sak" bara för att de alla kan inordnas under begreppet "kemi".

 • Viveca Lammers 2012-10-30 19:29:00

  Hej! Du skriver: " vetenskapliga provokationsförsök med långt över tusen patienter" men ger inga referenser! Så det går inte för läsaren att kontrollera vad du pratar om!!! Du kan referera till ett enda försök med 1.000 patienter, men det kan lika gärna vara 1.000 försök med en patient - och vad som helst däremellan. Och hur har försöket / försöken gått till? Det är så luddigt uttryckt att det inte säger något alls! Presentera gärna listan över dessa experiment så att man kan få veta vad du pratar om. Brukar inte läkare använda sig av referenser när de påstår något?

 • Andreas 2012-01-26 15:32:00

  Lösningen på allt verkar vara något så fantastiskt som joniserat vatten! http://www.yourwateryourlife.se/ ;)

 • Johannes Lindh 2012-01-18 09:26:00

  En forskargrupp i Umeå har visat att de "elkänsliga" är känsliga för ljus, inte elektromagnetisk strålning. Ett intressant fenomen är att de "elkänsliga" i stort sett har samma symtom som patienter i grupperna: kroniskt trötthetssyndrom, oral galvanism, fibromyalgi, multipel kemisk känslighet, myalgisk encefalomyelit och utmattningsdepression. Problemet är att vi målar in oss i ett hörn när vi sätter dessa olika "etiketter". Vi hindras se helheten. I själva verket torde det röra sig om samma ohälsa i alla grupperna. Stressforskare på Karolinska Institutet, Stockholm har slagit fast att orsaken är brist på vila och återhämtning. Vidare konkluderar de att man ser störningar i framförallt det system som reglerar stresshormonet kortison. Stresshormonet adrenalin är lite ökat kroniskt. Om man gör en research i gammal vetenskaplig forskning från 1920-talet till 1990-talet, så finner man oändligt med forskarrapporter om det s.k. hyperventilationssyndromet. Dessa patienter har samma symtom, som de ovan citerade. Om man dessutom intresserar sig för jonkanaler (TRP, transient receptor potential-ion-channel), som är av betydelse för fortledning av nervimpulser mellan olika organ, så finner man att vid exempelvis doft-känslighet, så är dessa nervtrådar uppreglerade, de ger impulser som förstärker doft upplevelsen utöver det normala, den blir obehaglig. Störningar i jonkanaler till t.ex. till hjärna, hjärta, tarm, kan tänkas förklara "funktionella" symtom från dessa organ.

 • Solveig Silverin, miljöingenjö 2011-12-20 14:52:00

  Mats Reimer jag vet att du fått uppdraget av näringslivet/mobilindustrin att förlöjliga människor som blir skadade av mobilindustrins miljöfarliga verksamhet. Det är mobilindustrin taktik vilket en person från vetenskap och folkbildning råkade offentliggöra. Hur mycket har du fått betalt av industrin för detta inlägg? Men Dagens Medicin är en tidning som förlorat all värdighet och medicinsk trovärdighet. Det är en tidning helt för industrins intressen som saknar alla moraliska betänkligheter för att gå i Ericsson/Wallenbergs ledband. Det finns något som heter "läkarnas etiska regler" men det har ni väl glömt här på tidningen för det handlar om att bli rik på aktierna i mobilindustrin, vilket Anders Ahlbom är misstänkt för grov jävighet och missbruk av förtroende

 • Ina 2011-12-05 18:54:00

  Är det absolut otänkbart för denne bloggare att lyfta lite på skygglapparna och vidga och utveckla sina tankekonstruktioner något? Tänk nu, hemska tanke, om det inte är vanföreställningar det handlar om utan kanske någon specific överkänslighet i nervsystemet som gör att dessa elöverkänsliga reagerar på detta för alla oss andra underliga sätt. Det räcker att du prövar tanken en gång. Sen kan du gå tilbaka till ditt invanda trygga tankemönster. men det är en nyttig tankeövning för oss alla.

 • AKN 2011-12-01 12:47:00

  Någon som vet om det finns någon studie på elöverkänslighet och "schema therapy" en terapi som bygger på bla kognitiv psykologi men även på objektrelations teori och anknytningsteori bla. Man utgår från att individen utvecklat dysfunktionella (maladaptive) coping strategier. Tycker att det låter som det skulle vara en intressant ingång till elöverkänslighet men också till problem som CFS tex förutsatt att man kan gå till botten med och förändra tankekonstruktionerna och därmed få ett annat sätt att uppfatta hot och stress i omgivningen. Det största problemet är väl att dessa tankefällor inte ligger på det medvetna planet vilket gör de svåra att förändra.

 • Dr. B 2011-11-30 07:49:00

  Ja! Missriktad hänsyn befäster lidandet.

 • Placebo 2011-11-30 00:49:00

  Fantastiskt festligt citat efter den där Pertoft i AB!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier