Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2011-12-07

Framgångsrik behandling av elöverkänslighet med KBT

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Elallergi både finns och finns inte. Elöverkänslighet finns som en förklaring till upplevda symtom, men finns ändå inte eftersom de direkt upplevda symtomen faktiskt inte beror på att den elallergiske utsatts för elektromagnetiska fält, det handlar om förväntanseffekter.

 

Men det gäller att inte blanda samman saker och ting, vi måste försöka hålla tre tankar i huvudet samtidigt. För det första att de upplevda symtomen är plågsamma och att det handlar om ett verkligt lidande som inte skall förringas; för det andra att även om den som lider är expert på hur det känns, har de elallergiska totalt fel i att besvären skulle bero på elen eller magnetismen; och för det tredje att eventuella långsiktiga biologiska effekter av svaga elektromagnetiska fält är en helt annan fråga som inte är slutgiltigt avgjord än.

 

För femton år sedan läste jag i Läkartidningen en fallbeskrivning från en företagsläkare som med en slags jordnära KBT botat en kvinna med elallergi. Det var en så fin beskrivning av hur en doktor med enkla medel hjälpte sin kvinnliga patient, och jag letade nu fram den ur arkivet, en historia väl värd att uppmärksamma idag.

  

Hon hade förutom hudsymtom vid bildskärmsarbete också allmänna obehag i närheten av annan elektrisk utrustning, och hon hade också dessa besvär hemma. Hon klarade nu inte av att stryka, dammsuga, se på TV eller laga mat vid elspisen. Lysrör gav också obehagssymtom. När hon kom till mig i december 1991, var hon drygt 30 år och hade två barn i förskoleåldern. Hon var rädd för att symtomen skulle förvärras så att hon skulle hamna i samma situation som andra elöverkänsliga hon läst om; i en stuga i skogen med fotogenlampa.”

 

Efter några besök fick läkaren patienten att gå med på en slags blindtest på hans mottagning. ”Vid besöken hade jag, av hänsyn till Lena, alltid stängt av min dator. Ibland lämnade jag dock med avsikt bildskärmen påslagen. Detta kunde man enkelt se på den lilla gröna lampan som då lyste. (Om PC:n är avstängd är skärmen i övrigt dock helt svart.) Lena upplevde tydliga obehag av detta och blev bra när jag stängde av skärmen och lampan slocknade. Vid ett par tillfällen satte jag på skärmen och Lena fick rapportera när obehagen dök upp. Det tog regelmässigt 5–10 minuter. När skärmen sedan slogs av försvann obehagen efter ungefär lika lång tid.”

 

Dr Keisu kom överens med patienten om att göra 10 blindade exponeringar där den mörka skärmen slumpmässigt skulle vara på eller av, men att det skulle döljas av att man tejpade för den gröna lilla lampan. Både patient och doktor tog med sig lite pappersarbete att utföra under testen, och en kollega till läkaren singlade slant och slog sedan av eller på skärmen så att även läkaren var blindad till exponeringen.

 

Lena gav tveklösa svar efter 15 minuter vid varje sittning: »på» eller »av». Själv gissade jag också för att fungera som »kontrollperson», och även för att för patienten illustrera att man ibland kan gissa rätt, och att ett rätt svar inte betyder att man nödvändigtvis har känt av elektriciteten. Efter tio sittningar fick vi »facit» av kollegan, och som väntat hade jag fem rätt och Lena hade sex rätt.”

 

Patienten blev förvånad men inte övertygad, så man gjorde ytterligare fem sittningar där patienten gavs omedelbar feedback genom att tejpen plockades bort så att man direkt kunde se om skärmen varit av eller på. Dessa gånger var det inte slanten som bestämde utan skärmen var av varje gång, och ändå gissade patienten varje gång att den var på men fick visat för sig att så ej var fallet.

 

Efter denna erfarenhet av att hon faktiskt inte kunde känna om bildskärmen var på eller av så försvann patientens besvär, hon kunde återgå till sitt datorarbete och kände inga besvär vid annan elexponering heller. Liknande erfarenheter har gjorts på ett mer systematiskt sätt i denna doktorsavhandling från 1998, "Elöverkänslighet": en förklaringsmodell, några karakteristika hos drabbade och effekten av psykologisk behandling med kognitiv-beteendeterapeutiska metoder. Kommentarer

 • Mats Bladin 2012-09-18 07:10:00

  Tillägg till min kommentar härunder: Sedan är det ju inte konstigt att ledarna inom den traditionella "folkmedicinen" förespråkar KBT och SSRI då båda ger säkrad inkomst för dessa.

 • Mats Bladin 2012-09-18 07:08:00

  Ren lögn, det finns inte en enda studie som bevisar att KBT minskar elöverkänslighet. Däremot finns det ju vissa tillfällen då stressen hos den elöverkänslige minskar eftersom man drogar ner nervsystemet med droger.

 • Solveig Silverin 2012-03-12 17:55:00

  Lena Hillert har under många år försökt bota elöverkänsliga med KBT, men fått ge upp, vilket Hillert har dokumenterat i fler a av sina studier. Om de lyckats med en enda person av alla dem som man försökt bota med KBT, är detta med säkerhet inte något äkta elöverkänslig person. I flera av provokationsguider har man inte inte ens använt elöverkänsliga testpersoner, men kallat intensivanvändare av mobiler för elöverkänsliga då de blivit lite varma i örat av mobilen. Eller som en forskare sagt, att det är inte viktigt att nytta elöverkänsliga personer i tester om de kan känna fälten eller inte. Att man inte nyttjar inte dem man skall testa i dessa studier betyder bara en sak:: nyttjas elöverkänsliga finns risken att de skulle få ett signifikant resultat. För säkerhet skull förbättrar man felkällorna i metodiken, genom att helt ta bort dem man skall testa . Detta började man redan på Sture Lidéns tid. Jag kan säga att våra labredogörelser i 60p grundkurs i biologi och kemi höll en extremt hög kvalitet i jämförelse med dessa provokationsstudiers metodik och resultatredovisning. Detta med KBT kommer från mobilindustrins lobbyist, Professor Heikki Hämäläinen, vilket är dokumenterat i hans jävsdeklaration och som ny medlem i SSM vetenskapliga råd. Sedan är jag förvånad att du Mats Reimer som läkare bryter mot läkarnas etiska regler och Hälso- och sjukvårdslagen. genom dina nedlåtande uttalande om en stor grupp funktionshindrade som Europarådet uppmanar att skydda.

 • Liz Andersson 2012-03-12 08:15:00

  Det saknas bevis ?? Ja vill man inte se dem så kan man som barnläkare leka specialist på elektromagnetisk strålning också. - Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation, studie på däggdjur (möss) visade att en helkroppsexponering av trådlösa system som mobiltelefoner, DECT-telefoner, WiFi och trådlös dator påverkar 143 proteiner i hjärnan inklusive proteiner som har samband med Alzheimer, glioblastrom, stress och metabolism. ”Påverkan på dessa proteiner förklarar hälsoeffekter som huvudvärk, yrsel, sömnstörningar, minnesstörningar och hjärntumörer.” Det finns som sagt högvis med forskning, detta är bara en droppe i havet..

 • Liz Andersson 2012-03-12 08:13:00

  - Electromagnetic Field Sensitivity, 1991. En mycket välgjord studie som ansvariga myndigheter, Socialstyrelsen, FAS och SSM, bortser ifrån. Alla sexton elöverkänsliga personer som ingick i sista testet (fas 4) reagerade till 100 % rätt. Alla fick symtom när de utsattes för fält och ingen reagerade vid placebo. Före sista testet hade man sorterat fram elöverkänsliga personer som svarade snabbt på provokationsfält. Man följde också upp de testpersoner som blev sjuka efteråt. Resultatet visade bland annat på neurologiska syndrom. Man gjorde också noggranna kontrollmätningar av bakgrundsstrålningen före testet. - Study of human neurovegetative and hematologic effects of environmental low-frequency (50-Hz) electromagnetic fields produced by transformers. Resultatet visade neurologiska och hematologiska effekter som elöverkänslighet. Symtombilden: ”fysisk trötthet, psykisk asteni, lipothymia, minskad libido, melankoli, depressiva tendenser irritabilitet. En betydande minskning av de totala lymfocyter och CD4, CD3 och CD2 lymfocyter samt en ökning av NK-celler. När exponeringen upphörde försvann också symtomen och återkom vid återexponering.”

 • Någon Särskild 2011-12-13 08:33:00

  Till "ingen särskild" Oavsett ifall detta test gjordes 1850 eller om 30 år kommer slumpen avgöra, för själva tekniken att låta testpersonerna "tro" att ett magnetfält är av eller på är oberoende av den tekniska utvecklingen. Att ha inställningen psykiskt störning(ej mitt orval)= fel leder till svårigheter att acceptera möjliga orsaker. När pat med fantomsmärtor trots full kognition känner av smärt i något som inte finns och de förstår rent logiskt att det inte finns ett ben/arm/finger ändå känner något. Hjärnan inblandad... När något är psykiskt betvingat får samma "klang" som det kroppsliga kommer vi inte ha denna diskussion.

 • Ingen särskild 2011-12-12 19:51:00

  Men fint, då säger vi att vi kör som Mats, Dängrot och ett gäng andra besserwissrar säger: allt som vi med dagens metoder och instrument inte kan mäta, finns inte. Och alla som påstår att de har något som vi inte kan mäta, har någon psykisk störning som vi kan bota med psykofarmaka och/eller KBT. Klart! Tänk vad pengar vården kommer att spara, och vilka framsteg läkarvetenskapen gör genom att gå bakåt.

 • Björn Jägerlund 2011-12-11 15:12:00

  Jag kan bekräfta Mats tes eftersom jag själv led av elallergi för 15 år sedan. Det är ett betingningsfenomen.

 • Erik 2011-12-10 23:05:00

  Mats ! Du har en minst sagt svajig inställning till fallbeskrivningar. Om det går emot din TRO ,så talar du om anekdotisk bevisföring, och om de stödjer din tro så verkar du inte ha några invändningar.

 • Stressputten 2011-12-09 10:36:00

  Vore klämmigt om ngn kunde standardisera ett sånt är test "Keisus test". Gör studie på det och vips så kanske man kan få endel av dem att "snap out of it" till allas fromma. Det mäskliga psyket är förunderligt och som sagt om åtminstone några blir botade vore det ju väldigt bra för dem. Kanske finns det de som är extra känsliga för elektromagnetiska "fältstörningar" i form av div apparater men de är säkert - om de alls finns- en subgrupp. Skicka till Linköpings Univeristet o tekniska högskola detta som förslag på forskningsprojekt, där utbildar de ju både Medicintekniker och Läkare.

 • Kristina 2011-12-08 18:54:00

  Dr. Dängrot antyder att utmattningssyndrom, fibromyalgi och whiplash har psykiska orsaker. När det gäller whiplash så är det ju en mekanisk skada som uppstått vid t ex påkörning bakifrån vid bilkörning. Hur skulle det kunna vara psykiskt? När det gäller dom två andra diagnoserna så kan man ju diskutera om man skall slå ihop en rad symptom och kalla det för en "sjukdom" men det innebär ju inte att dom somatiska symptomen har psykiska orsaker.

 • Dr.Dängrot 2011-12-08 18:39:00

  Sättet som många internettroll förhåller sig till denna information är tyvärr symptomatiskt för vad de representerar och hur de förhåller sig till saker som inte ligger i linje med deras uppfattning och världsbild. I rättvisans namn skall tilläggas att flera i läkarkollektivet satsat ändlösa timmar på högst tvivelaktiga diagnoser såsom utmattningssyndrom, fibromyalgi och whiplash för att nämna några. Bara för att de har diagnoskoder är de inte förenligt med objektiva diagnosmetoder eller reproducerbara resultat av behandling. Även läkarkollegiet är benägen att vilja förklara somatiska besvär med somatiska förklaringar, när det - i dylika fall - faktiskt ligger på ett helt annat plan.

 • Kristina 2011-12-08 17:50:00

  Så enkelt är det nog inte. Jag känner till flera personer som reagerat på el utan att de känt till källan. Exempel: Man sitter i källaren och hustrun sätter på spisen. Han känner av det och går upp för att kolla orsaken. En annan person kände av när grannen satte på TV´n. En god vän som var elöverkänslig började klia sig i ansiktet hemma hos mig och insåg till slut att det var radion och slet ur sladden. Två personer som jag känner till har inte kunnat sitta i framsätet i bilen och det var inget dom förväntade sig.

 • per olsson 2011-12-08 17:30:00

  Många inom sitt fack har i århundrade blundat eller förnekat vissa samband, detta är fakta. Men likväl har dessa förnekande visat sig varit felaktiga, likaså har man delat ut nobelpris i tron om dess riktighet, men i dag vet vi bättre. Läser man följande länk så inser man att historien kanske upprepas ånyo, allt är inte skrivit i sten. Sen är det anmärkningsvärt att vissa inte kan se saker från två håll, utan man fördömer utan att vara pålästa. Sen vet du som jag Mats att KBT är ngt som också kan diskuteras och ifrågasättas. Länken http://www.maxicom.se/Sjukavstralningen.php

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier