Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2011-12-10

Kommer en rödgrön regering bry sig om elallergi?

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Vänsterpartiet i Mora tror på elallergi, men hur är det med resten av partiet? Rosanna Dinamarca är en av kandidaterna till att bli ny partiledare för det sinistra partiet. Jag vet inte vad hon anser idag, men för bara några år sedan undertecknade hon en vänstermotion om ”Hälsoeffekter av strålning”.

 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd kan inte pengar till elsanering för att hjälpa elöverkänsliga tas ur det statliga bidraget för bostadsanpassning. Elöverkänslighet är förvisso inte vetenskapligt bevisad, men eftersom fler och fler människor, särskilt kvinnor, trots allt är elöverkänsliga, framstår denna inskränkning som felaktig.”

 

Elöverkänsliga personer kan inte heller få sin skada bedömd som arbetsskada. Även detta är oacceptabelt. Symtomen på elöverkänslighet bör kunna betraktas som grund för bedömning av arbetsskada. … Oavsett om det går att finna ett vetenskapligt stöd eller inte för att det är strålningen som är orsaken så finns det ett stort behov av att ta reda på mer om vilka andra faktorer som kan bidra till elöverkänslighet. … Forskningen bör också inriktas mot att dokumentera och utvärdera åtgärder för rehabilitering och symtomlindring.”

 

Nu skall sägas att vänstern inte är det enda parti som björnkramar de personer som felaktigt kopplar samman sina besvär med elektromagnetiska fält. En sökning bland de senaste årens motioner visar att även om det är riksdagsledamöter från MP, S, V och C som är de flitigaste motionärerna om elallergi, så har alla riksdagspartier (utom avsomnade Ny Demokrati) genom åren motionerat om elöverkänslighet.

 

Av nuvarande partiledare är det vad jag kan finna bara Gustav Fridolin som har satt sitt namn under en motion som förklarade att ”Miljöpartiet ser det som betydelsefullt att varje kommun reserverar områden i översikts- och detaljplaner som är lågstrålande, och tydligt informerar kommun­invånarna om var master planeras och om möjligheten att överklaga. Lågstrålande zoner är inte enbart ett intresse för elöverkänsliga utan kan även vara ett alternativ för dem som genom att undvika hög exponering vill förebygga eventuell överkänslighet.”

 

Kanske kommer elallergi att bli en stötesten om de rödgröna skulle bilda regering efter nästa val? Håkan Juholt har nyss talat sig varm för att avskaffa samtliga ”lågstrålande zoner” i hela landet, kosta vad det kosta vill.

 

Kommentarer

 • Liz Andersson 2012-03-12 08:05:00

  Det finns högvis med forskning som påvisar elöverkänslighet, inte minst genom att det mesta som man testat på och som lever far illa av strålningen. Mej veterligen finns det ingen vetenskapligt gjord undersökning som visar att KBT skulle hjälpa elöverkänsliga öht. I annat fall går bra att komma med källhänvisningar på dessa vetenskapligt gjorda tester.

 • Mats Reimer 2012-01-05 21:00:00

  Hej Axelsson, nu blandar du samman frågan om eventuella långsiktiga effekter av EMF med den aktuella frågan om akuta/subakuta symtom som upplevs av "elöverkänsliga" beror på EMF. Den första frågan (barnleukemi och kraftledningar) är väl inte helt avgjord än, men om risken finns är den liten. Intressant att du nämner sömnrubbning, denna studie kopplade sömnproblem till om patienten trodde fältet var på, det spelade ingen roll om det var det. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.21053/abstract Ingen förnekar att UV och joniserade strålning kan orsaka cancer, men att jämföra det med svaga radiofrekventa fält blir som att säga att eftersom det är jättefarligt att få ett helt träd i skallen är det också farligt om ett löv landar på ditt huvud...

 • S. Axelsson 2012-01-05 12:51:00

  Barnläkaren Mats Reiner går med sin begränsade kunskap in och gör kategoriska avdömningar i en mycket komplex fråga, som inte på något sätt är slutgiltigt bevisad eller avgjord. Mer seriösa forskare är inte lika kategoriska. Flera undersökningar har under det senaste årtiondet visat på samband på cellnivå och även störningar av exempelvis EEG, signalsubstanser har noterats. Kraftledningar tycks kunna ge en förhöjd frekvens av cancer hos barn enligt en äldre, omfattande studie. Sömnrubbningar även vid låga effektnivårer har noterats vid enstaka studier. Bara som några exempel. Flera studier pekar åt divergerande håll och frågan är på inget sätt avgjord. Några slår fast att det inte finns något samband eftersom personer som uppger sig känsliga inte säkert kan avgöra när de utsätts för strålning. Vad man bör betänka är att man inte heller kan avgöra att man utsätts för röntgenstrålning eller joniserad strålning i skadliga nivåer. Också här rör det sig o elektromagnetisk strålning men vid betydligt kortare vågländ. Röntgen ansågs inledningsvis också bland barnläkare som helt ofarligt och användes till och med för att behandla hudåkommor hos barn, varav många senare dog av leukemi. Försiktighetsprincipen bör råda även här och ett större mått av ödmjukhet är lämpligt: när vi vet inte med säkerhet svaret på denna och liknande frågor. Att gå ut och stänga alla dörrar med kategoriska uttalanden i media är både ovetenskapligt, amatörmässigt och respektlöst.

 • A. Johansson 2011-12-17 20:12:00

  Snälla, städa upp bland begreppen. Framför allt: sortera bort "elallergi". Jag blir lite förvånad över att du väljer att använda en benämning som du rimligen vet är missvisande, och det blir för läsaren svårt att helt friskriva sig från känslan av att du använder det för att markera ditt avståndstagande mot något du tycker är lite fånigt. Sådana markeringar vill man ju gärna slippa se. Nu är "elöverkänslighet" och "elkänslighet" (det senare är, tror jag, vad Socialstyrelsen använder) inte heller några bra beskrivande begrepp, då de antyder just det samband som man inte kunnat påvisa, men de är ändå att föredra framför "elallergi".

 • Henrik Andersson 2011-12-13 20:10:00

  Frågan är intressant ur både ett politiskt och symtomatiskt perspektiv men speglar en fixering vid diagnoser. I stället för att stirra sig blind på förekomst av evidens för en specifik diagnos bör fokus i stället vara att hjälpa människor som lider av orsaker som vi inte alltid vet orsaken till

 • håkan Borg 2011-12-13 12:40:00

  Debatten om elöäverkänslighet har pågått i mer än 20 år. Flere stora kongresser inom överkänslighet och allergi har haft det som tema. Vetensapliga studier har gjorts utan att ge stöd för att elöverkänslighet finns. Så länge inte evidens finns bör politiska partier akta sig för populistiska utspeel i frågan

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier