Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2012-01-10

Europarådet blir tillhygge i Filipstads debatt om elallergi

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

I Filipstad i Värmland har eleverna på högstadiet och gymnasiet fått tillgång till var sin bärbar dator. Miljöpartisten Alfred Maultasch tycker det är bra, men han är orolig för vad de trådlösa nätverken skall göra med barnens hälsa.

 

I en interpellation till utbildningsnämndens socialdemokratiske ordförande hänvisar Maultasch till en Europarådsresolution där man rekommenderat att elevers datorer istället bör ha trådbunden anslutning till nätverket. Han vill veta om nämnden tänker stoppa utbyggnaden av trådlöst bredband i klassrummet och om man inte skall ”skapa strålningsfria områden i skolan där barnen kan vistas vid misstanke om redan påbörjad elöverkänslighet.”

 

Även Bengt Sjöberg från Kristdemokraterna har interpellerat om bredbandsutbyggnad i Rämmen där en del boende vill ha bättre mottagning av mobilt bredband samtidigt som elöverkänsliga i samma by fruktar att den förbättrade uppkopplingen skall tvinga dem bort från bygden. Bengt Sjöberg vill veta om kommunen inte har använt den mätutrustning som man tidigare inköpt för 20 000 kronor som kan ”mäta strålning från radio, TV, 3G och liknande utomhus.

 

Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger ville inte helt ta ställning utan hänvisade till att detta är svåra frågor med olika åsikter, och att det då inte är så konstigt att detta inte är en fråga som ligger på kommunernas miljökontor utan hos Strålskyddsmyndigheten. Han har också varit i kontakt med chefen för miljökontoret som kunde berätta att man avstått från att mäta eftersom man inte bedömer sig ha kunskap nog att kunna göra relevanta mätningar.

 

Det är inte bara i Filipstad som Europarådets resolution 1815 förs fram som argument för att elöverkänslighet finns på riktigt och att myndigheterna bör agera och minska befolkningens exponering för svaga elektromagnetiska fält. I ett par kommande bloggar ska jag berätta mer om denna resolution som antogs 2011.

Kommentarer

 • Solveig Silverin 2012-03-07 00:22:00

  Mats Reimer tillhör lobbyistgruppen Vetenskap och Folkbildning. Läs här om denna förening som lobbar främst för mobilindustrin, läkemedelsindustrin och vaccinindustrin. http://solveig21.mpbloggar.se/vetenskap-och-folkbildning-en-lobbyistverksamhet-for-industrin/ De är även emot att samhället arbetar för kvinnors skydd mot kvinnomisshandel som de anser är feminism Män som hatar kvinnor (Ur Vetenskap-folkbildning.nu).

 • Solveig Silverin 2012-03-06 23:52:00

  Eftersom Europarådet uppmanar medlemsländerna att skydda dem som blivit intoleranta mot teknisk elektromagnetisk strålning så är strålskadan av den miljöfrämmande strålningen på riktigt och är nu ett allmänt .hälsoproblem inom EU. Det är onekligen långsökt att folk skulle inbilla sig att de blir sjuka av strålningen eftersom den varken syns, hörs eller luktar så uppfattar inte våra sinnen strålningen. Detta betyder att kroppen reagerar på strålningen som genom långtidseffekt leder till skada på centrala nervsystemet som leder till intolerans mot artificiell strålning. Och det är inte konstigt, eftersom miljöfarliga faktorer som är miljöfrämmande för biologiskt oftast skadar livet. Detta är välkänt inom miljöhistorien därav uppkom försiktighetsprincipen i Miljöbalken som den står i propositionen. Alltså det krävs inga vetenskapliga bevis för att man skall anta en försiktighetsprincip. Det räcker med att man befarar en hälsorisk. Mobilstrålningen är redan dokumenterat en hälsorisk.

 • ELisa 2012-01-12 22:28:00

  Ingvar! Visst har jag läst vad andra skrivit. Men några konspirationsteorier andra än att "elfobi" är en påhittad defekt har jag inte hittat. Vad menar du?

 • ELisa 2012-01-12 14:12:00

  Spelar ingen roll om vi kallar det "elfobi/-allergi/-överkänslighet/strålskada". Många människor (3-20% enligt studier och uppskattningar från olika länder) mår helt enkelt dåligt av trådlös teknik (RFstrålning/mikrovågor). Men så länge vi har skolplikt, försiktighetsprincip och krav på ett tillgängligt samhälle så är det väl ändå självklart att man ska slippa bli sjuk i skolmiljö eller på sin arbetsplats. http://www.monanilsson.se/document/wifi.pdf http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7830197 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7866398 Sak samma om det handlar om bibliotekarier i Paris eller skolbarn i Norge, Sverige eller Canada. Eller vad man sätter för etikett på ohälsotillståndet. Samtliga dessa personer är fullt friska i en icke trådlös miljö och det bör vara fullt tillräckligt för att få slippa den trådlösa tekniken! Hur skulle ni agera om era egna barn drabbades ..??

 • Mats Reimer 2012-01-12 12:08:00

  Tack Björn, du säger det bättre än jag. Och med större tyngd eftersom du varit där själv.

 • Björn J 2012-01-12 10:17:00

  För er som anser att elallergi finns: Ni har ett stort problem. Jag antar at ni inte godar provokationstester för att avgöra om en patient är verkligt elallergisk eller inte, eftersom dessa visar att det inte finns något samband mellan besvär och el. Men då finns det inget objektivt sätt att avgöra om en patient är verkligt elallergisk. Ska man gå efter försiktighetsprincipen så innebär det att bekräfta patientens sjukdomsbild och elsanera. Ni hade, om ni träffat mig när jag var elallergiker, inte haft någon möjlighet att skilja ut mig från andra elellergiker. I mitt fall hade elsanering naturligtvis varit en grov felbehandling som inneburit att jag fortfarande varit elallergiker och levt ett miserabelt liv.

 • Dr Z 2012-01-12 09:36:00

  Resolutionen är ett rent politiskt ställningstagande, kanske inte ens inom det aktuella organets område — man har genom att själva bedöma frågan gälla mänskliga rättigheter tagit upp ärendet. Resolutionen är inte ett expertutlåtande och har inte en enda vetenskaplig referens, trots mycket specifika råd. Inte heller är resolutionen bindande, utan är bara en rekommendation till medlemsländerna. Resolutionen är alltså inte mer än åsikter från en grupp politiker och bör inte beaktas.

 • Erik 2012-01-12 08:36:00

  Mick.3 Du arbetar väl inte inom Hälso och sjukvården. Det här är en blogg endast för de som arbetar inom vården. Eller tycker du att bara ,för att du är med i vof ,så behöver du inte följa några regler? Om du funderar att svara på det här. Läs Dagens Medicins regler först.

 • Mats Reimer 2012-01-12 06:41:00

  Patienten är experten på att veta hur hon eller han mår, det ifrågasätter jag aldrig. Men patienten kan ändå ha en felaktig uppfattning om vad som orsakar symtomen. Man gör patienten med funktionella andningsbesvär en stor otjänst om man håller med om att det nog är astma.

 • Mick3 2012-01-12 02:07:00

  Det är väl snarare så att det mest empatiska, är att verka för att patienter får adekvat vård.

 • Johan 2012-01-12 01:54:00

  @Erik: Din kommentar tycker jag var mycket bra. Har själv funderat i exakt samma banor. När dagen är mogen skall jag slänga forskningsrapporten på hans bord och låta honom stå till svars för alla nedsättande inlägg han gjort.

 • erik 2012-01-12 01:34:00

  Mats är du trött på att arbeta i vården? Dina svar här tyder inte på empati med patienterna. Bör du inte fundera på att blogga på heltid eller något annat?

 • Mats Reimer 2012-01-11 21:46:00

  Och om de elöverkänsliga har fel så tror jag att deras lobbande och vissa politikers missriktade hjälp gör att ännu fler patienter med psykosomatiska symtom leds in i en destruktiv hitte-på-diagnos som det kan vara svårt att komma ur.

 • neuroimmunologi 2012-01-11 20:46:00

  @Mats: Jag antar att du baserar din "kunskap" om elektromagnetiska fält på Simon Wessely artiklar. Du vet väl att han, och hans kollegor Michael Sharpe och Peter White, är involverade i försäkringsindustrin (som ej betalar ut medel till individer med psykiatriska åkommor). De är t.ex. involverade i UNUM http://www.unum.com/ och PRISMA (Providing Innovative Service Models and Assessment). Problemet med din fasta hållning, är att den påverkar indviders liv. Du kan ha en personlig fast övertygelse, men du måste vara öppen för att du kan ha fel, för om du har fel kan ditt agerande ha väldigt stora konsekvenser på individers hälsa och liv, och det är ett ansvar som man inte kan ta lätt på. Så visst kan du raljera i kafferummet, men när det kommer till verkligheten måste man vara ödmjuk och insé att man måste använda försiktighetsprincipen.

 • Mats Reimer 2012-01-11 20:18:00

  Det enkla svaret är väl att om man forskat på biologiska effekter av EMF i över 30 år och inte hittat några effekter som är regelbundet reproducerbara och majoriteten av forskarna är överens om så kan man nog utgå från att eventuella effekter är så små att de är svåra att mäta. Man kan förstås inte vara säker på att det inte kan finnas små men relevanta effekter (kanske kraftledningarnas fält ökar risken för barnleukemi en liten liten aning), men man kan vara rimligt säker på att det inte finns stora hälsorisker med radiofrekventa EMF. Och man kan vara rätt säker på att de elöverkänsligas symtom inte beror på EMF. Du tar liknelsen med ljushastighet. Om fysiker verkligen funnit att partiklar kan röra sig fortare än ljuset, så kommer bra bevis övertyga andra fysiker. Och jag lovar att ändra mig om EMF ifall det kommer övertygande bevis. Och jag kan lova att även SSM och SoS kommer ändra sig i så fall. Det är absurt att tro att det finns en konspiration.

 • biomkemist 2012-01-11 19:31:00

  @Mats: Det är lätt att bli emotionell, men försök att vara saklig och insé också att vetenskapen inte är statisk, utan dynamisk. Det som idag är vedertaget, kan imorgon vara fel. Att inget kunde färdas snabbare än luset ansågs vara säkert tidigare, men ifall nya mätdata stämmer, kan stora delar av fysiken behövas skrivas om. Stora vetenskapsmän är ödmjuka inför det man tror sig veta. Osäkra indivder vill inte leva med denna typ av osäkerhet kring kunskapen. En kliniker vill ha enkla svar - svart och vitt. En kliniker måste fatta beslut kring individers behadling i realtid och att hantera osäkerheter skulle omöjliggöra deras arbete och orsaka stor frustration. En forskare arbetar sällan i tidskritiska processer och dess uppgift är att ständigt söka ny kunskap. Forskaren måste vara väl medveten om vad som är känt och vad som inte är känt och vilka mätningar som stöder eller förkastar en teori. Forskarens värd är därmed en värd där allting kan ifrågasättas och sanningar skrivas om. Att elektromagnetisk strålning inte skulle kunna växelverka med mänskliga vävnader eller molekyler ett ovetenskapligt påstående som jag har svårt att förstå. Tror du verkligen att alla frekvenser mellan hjänvågsfrekvenser (100 Hz) till solljus (500 THz), omöjligtvis skulle kunna ha en biologisk effekt? Varför skulle det vara så?

 • Mats Reimer 2012-01-11 17:59:00

  Hej biokemist, att säga att eftersom solljuset har avsevärda effekter så har långvågig strålning med effekter som är en milliondel av solljus också biologiska effekter av betydelse är lika logiskt som att eftersom det är farligt att få ett träd i skallen är det nog också farligt om ett löv landar på din hjässa. Sedan blandar du samman Europarådet och EU. Men jag när jag avhandlat Europarådets syn skall jag jämföra den med Europakomissionens.

 • biokemist 2012-01-11 16:18:00

  Patienthistoriken från patienter som blivit drabbade av elöverkänslighet, gör mig mycket tveksam till att elöverkänslighet skulle bero på enbart psykiska orsaker. Det är ej heller etablerat att det går att bota dessa patienter med psykoterapi. Den enda effektiva behandlingen i nuläget är att skärma av från strålning till en nivå där patienten kan vara symtomfri. Det finns forskning som visar att immunssytemet reagerar på elektromagnetisk strålning. Det finns personer med specifik sjukdom som ej tolererar solljus (som är elektromagnetisk strålning). Det förefaller därmed osannolikt att människan inte skulle skulle reagera på elektomagnetisk strålning (oavsett styrka) och att individer inte skulle ha olika känslighetsgrad. Det är postivt att EU agerar för att garantera att människor med elektromagnetisk intolerans har någonstans att bo. Strålningsfria zoner borde för länge sedan vara instiftade och upprättade i Sverige.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier