Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2012-01-11

Europarådet lobbar för elallergi, får medhåll av de svenska delegaterna

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Våren 2011 antog Europarådet i Strasbourg resolution 1815 om elektromagnetiska fält som fick de elöverkänsligas organisationers gillande. Resolutionen grundar sig på farhågor om att svaga elektromagnetiska fält kan vara farliga även under rekommenderade gränsvärden: ”… mobile telephony, appear to have more or less potentially harmful, non-thermal, biological effects on plants, insects and animals as well as the human body, even when exposed to levels that are below the official threshold values.” Någon referens till detta remarkabla yttrande ges inte.

 

Europarådet varnar att man måste agera genast mot eventuella hälsorisker med EMF och inte vänta på bevis för deras farlighet, och jämför med skrämmande exempel där politiker och tjänstemän dragit benen efter sig tidigare: tobak, asbest och bly.

 

Europas regeringar uppmanas göra allt de kan för att minska EMF, speciellt från mobilnäten, och satsa på varningskampanjer riktade till i första hand barn och unga. Medlemsstaterna rekommenderas att ägna särskild uppmärksamhet åt de elöverkänsliga och skydda dem genom att upprätta EMF-fria zoner.

 

The Assembly recommends that the member states of the Council of Europe: … pay particular attention to “electrosensitive” people who suffer from a syndrome of intolerance to electromagnetic fields and introduce special measures to protect them, including the creation of wave-free areas not covered by the wireless network”.

 

Andra exempel på uppmaningar från Europarådet som jag finner märkliga är att ländernas skol-, hälso- och miljömyndigheter bör ordna ”targeted information campaigns aimed at teachers, parents and children to alert them to the specific risks of early, ill-considered and prolonged use of mobiles and other devices emitting microwaves”. Vidare bör barn undvika att använda trådlösa nätverk, speciellt i skolor och klassrum, och i skolan bör även användning av mobiltelefoner regleras. (Det sista kan jag hålla med om, fast av andra skäl.)

 

Rådet vill att man i bedömningen av säkerheten kring EMF skall utgå från principen ALARA (as low as resonably achievable) som en mänsklig rättighet och att vi bör lyssna mer på de forskare som tror att EMF kan vara farligt (”pay heed to and protect “early warning” scientists”).

 

Vilka svenska parlamentariker har varit med och sett till att Europarådet antagit denna resolution? Inte en enda miljöpartist, om ni trodde det. I två kommande bloggar skall jag berätta vilka svenska politiker som varit med och sett till att resolutionen blev verklighet.

 

Kommentarer

 • Mats Reimer 2012-01-14 13:06:00

  Hej Solregn, jag förstår inte hur du menar. På vilket sätt bevisar skolmedicinens gamla eller nya synder att elöverkänslighet finns?

 • Solregn 2012-01-14 11:10:00

  Jag tror att du vet lika lite som parlamentarikerna i denna fråga. Har vi inte nog med medicinska felbedömningar och klämkäcka uttalanden från medicinarskrået? Två till tretusen patienter som dör på sjukhusen pga av slarv och felaktigheter borde stämma till ödmjukhet. Miljögifterna sprids okontrollerat till våra kroppar, asbest eller tobak var heller inte farligt eller röntgenstrålningen. Hålla topphygien före operation slarvas det fortfarande med - mina baciller är ofarliga etc etc

 • Mats Reimer 2012-01-12 21:02:00

  Hej Bengt, tack för ditt förtydligande. Men officiellt är det väl bara Europadomstolen som har "mänskliga rättigheter" i namnet? Vad tänker du om kollisionen mellan den mänskliga rättigheten till att enkelt kunna kommunicera och söka information och de som uppfattar det som en mänsklig rättighet att slippa det som upplever sig påverkas negativt av "elektrosmog"...

 • Bengt Håkansson 2012-01-12 19:56:00

  Europarådet brukar refereras till som Europarådet för de mänskliga rättigheterna. http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?id=6&module_instance=6&action=pod_show

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!