Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2012-06-08

Seronegativ borrelia upptäcks med mörkfältsmikroskopi?

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Enligt en artikel i Dagens Nyheter nyligen har flera vårdgivare i Stockholm anmälts till Socialstyrelsen för att de missat diagnosen borrelia på en 12-årig pojke med huvudvärk, yrsel, trötthet och skolfrånvaro. Familjen vandrade runt mellan olika läkare och alternativterapeuter utan att få någon säker diagnos eller behandling som hjälpte.

Först när man tagit med gossen till Tyskland fick han diagnosen borreliainfektion och terapi som gjort honom bättre, om än inte helt bra än. Men hade han verkligen en borreliainfektion? Jag tvivlar av flera skäl, utgående från det som står i artikeln, någon annan kunskap om detta fall har jag inte.

Pojken blev sjuk i januari, en månad då förhållandevis färre borreliafall uppträder för att fästingarna är i dvala på vintern. Pojken blev inte bättre av den första antibiotikakuren som jag gissar gavs på den säkert felaktiga diagnosen sinuit, men högdos PcV eller amoxicillin borde faktiskt kunna bota även en neuroborrelios, det har jag själv sett, även om det inte är den bästa behandlingen. (Det står att han på barnsjukhuset Martina fick ”medicin för bihålorna”, det står inte att han fick antibiotika, jag gissar här.)

Viktigare så hade faktiskt barnläkaren i Täby tänkt på borrelia och kollat serologi, men jag antar att man inte gjorde LP när blodserologin var negativ trots långdragna symtom. Läkaren i Tyskland lär i stället ha ställt diagnosen på mörkfältsmikroskopi av gossens blod, alltså att han med egna ögon sett simmande spirocheter i blodprov, vilket för mig låter rent osannolikt. Uttalandet att gossen skulle ha ett genetiskt fel som gör att han inte kan bilda antikroppar mot borrelia, men förmodligen mot alla andra antigen, bär inte heller sannolikhetens prägel.

Kort sagt, jag tror den tyske läkaren tillhör den grupp doktorer som lättvindigt ställer felaktiga borreliadiagnoser med tveksamma analyser och gärna behandlar med månadslånga antibiotikakurer. Jag tror den tyske läkaren sett ”psuedospirocheter”. Men jag kan ha fel, och ha missförstått det som står i DN. Professor Lars Hagberg var intervjuad men duckade helt från att kommentera ett enskilt fall, förmodligen är han klokare än jag. Det blir intressant att se vad Socialstyrelsen kommer fram till när de granska detta fall, men med tanke på arbetsbördan de har kan det nog dröja ett par år.

Kommentarer

 • Jones 2013-12-17 22:50:00

  Hej Mats, här kommer ett par länkar där seronegativ Borrelia påvisas trots symptom: Diagnosis and clinical characteristics of ocular Lyme borreliosis Karma A, Seppälä I, Mikkilä H, Kaakkola S, Viljanen M, Tarkkanen A http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7832219 Antibodies against whole sonicated Borrelia burgdorferi spirochetes, 41-kilodalton flagellin, and P39 protein in patients with PCR- or culture-proven late Lyme borreliosis. J Oksi, J Uksila, M Marjamäki, J Nikoskelainen and M K Viljanen http://jcm.asm.org/content/33/9/2260 Vidare kan du hitta fler referenser på http://www.ilads.org/lyme_research/chronic_lyme.html

 • Mats Reimer 2012-12-13 23:22:00

  Hej Allmänläkare. Mikroskopi används enligt Smittskyddsinstitutet bara i diagnostiken av syfilis om man kan ta prov från det primära såret. Senare i sjukdomsutvecklingen används serologi för diagnostiken.

 • Allmänläkare 2012-12-01 17:52:00

  Mats - Mörkfältsmikroskopi användes rutinmässigt vid diagnostik av Syfilisspiroketen som är släkt med Borreliaspiroketen. Här om en 15-åring i Sverige som dog i en odiagnosticerad Neuroborrelios http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7615794.ab Nytta med långvarig antibiotikabehandling http://www.dagensmedicin.se/nyheter/lang-kur-hjalp-mot-borrelia/ Var 4.e fästing bär på Borrelia http://www.dagensmedicin.se/nyheter/var-fjarde-fasting-bar-pa-borrelia/ Proteinupptäckt hos långvarigt trötta med Borrelia http://www.dagensmedicin.se/nyheter/proteinupptackt-hos-kroniskt-trotta/ 2009. Läkemedelsverket rek. max 14 dagars behandling mot Borrelia - gäller fortfarande. Dock rek. man 3 veckor behandling vid Borreliaartrit men bara 2 veckor vid Neuroborrelios. Märklig gränsdragning enl. min uppfattning. http://www.dagensmedicin.se/nyheter/antibiotika-endast-korta-perioder-till-borreliasjuka/ Merck Manual: 14-28 dagars behandlingstid. http://goo.gl/0fqjm När jag utbildade mig till läkare (Lund) fick vi förstås föreläsningar om luesbehandling. Föreläsaren vi hade betonade vikten av en långvarig pencillinbehandling av syfilisspiroketen och att längden - han rek 1 månad var viktigare än dosen. Merck Manual om Syfilis-spiroketen. Släkt med Borrelia spiroketen. http://goo.gl/FYeqO Man använder sig av mörkfältsmikroskopi i den kliniska diagnostiken. Så sker ej vid misstanke om Borrelia.

 • Mats Reimer 2012-11-10 17:52:00

  @B2 Jag har lumbalpunkerat och behandlat en hel del barn med neuroborrelios. Jag har behandlat ECM och lymfocytom. Vad har du för särskild kunskap eller erfarenhet? Du som jobbar i vården...

 • B2 2012-11-06 20:42:00

  Du vet ingenting Mats Reimer! Känner sorg för dig som vet så lite och säger så mycket! Ta reda på lite nya fakta kring Borrelia innan du uttalar dig!

 • Måns 2012-10-05 15:40:00

  Dagens Medicins egna artikel http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/infektion/fastingar-bar-pa-tyfusbakterie/ från den 18 september 2012 kommenteras av signaturer såsom Läkare, läkare, med mm angående borrelians komplexa natur och relevansen av längre behandlingstider med antibiotika. Dessa kommentatorer har modet att dra logiska slutsatser!

 • Mats Reimer 2012-07-01 09:51:00

  Ryktet säger att en privatläkare i Örebro-området ger svenska patienter långvarig antibiotikabehandling på samma sätt som i Augsburg... http://www.blognyheter.se/coaching/chefen-fr-socialstyrelsen-borde-avg/

 • Mats Reimer 2012-06-25 13:50:00

  Man lär sig något varje dag. Den dag jag träffar på ett barn med erytema migrans (eller bara fästingbett nyss) och feber eller muskel/ledvärk skall jag försöka komma ihåg att testa för anaplasma/erlichios. Båda sjukdomarna blir bra på doxycyklin, och skulle man missa anaplasma lär det självläka i de flesta fall. http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1859

 • Mats Reimer 2012-06-22 18:25:00

  Kom igen nu, ge mig direktlänkar till ett par vetenskapliga artiklar visar att "coinfektion" hos människa är något annat än en kuriositet. (Jag säger inte att det inte finns, bara att det verkar så sällsynt att jag aldrig lär träffa på det i verkligheten.)

 • Mats Reimer 2012-06-21 23:55:00

  Nä "forskare" Olsson, Pia Forsberg hade skrivit många papers om borrelia men inget (jag kunde hitta) om coinfections. Däremot att neuroborrelios hos barn är lätt att behandla och sällan lämnar restproblem mer än enstaka patienter med facialissvaghet. http://journals.lww.com/pidj/Abstract/2008/12000/Lyme_Neuroborreliosis_in_Children__A_Prospective.9.aspx Och risken för infektion efter fästingbett är inte så stor och en de flesta infektioner verkar självläka. http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(10)02534-8/abstract

 • Mats Reimer 2012-06-21 14:59:00

  Välkommen att tipsa om vetenskapliga artiklar om coinfektion hos människa (helst inte översiktsartiklar från ILADS).

 • Helena Berg 2012-06-18 08:37:00

  Varför tar ni bort kommentarer?

 • Benny 2012-06-15 09:07:00

  Du har fortfarande inte svarat på varför du sätter dig på höga hästar och misskrediterar både den drabbade pojken och läkare som hjälper borreliadrabbade? På vilket sätt hjälper du dom som inte får adekvat vård i Sverige? På vilket sätt menar du att vissa läkare lättvindligt sätter diagnosen borrelia? När det i Sverige tyvärr ofta endast går på enbart antikropps test vilket inte är tillförlitligt. Jag skickade även länk till dig om LP: Ett negativt resultat utesluter inte Borreliainfektion. Finns det stark klinisk misstanke om Borreliainfektion, bör ett senare prov tas. Borreliainfektion kan dock förekomma även om antikroppar ej påvisas. http://www.bakteriologi.se/sv/SU/4/Laboratoriemedicincom/Laboratoriemedicins-verksamheter/Klinisk-bakteriologi/Klinisk-bakteriologi/Provtagningsanvisningar-/Borrelia---antikroppsbestamning-/ Anser du inte att symtom, den kliniska bilden viktigast när man ställer diagnos borreliainfektion??

 • Benny Sellberg 2012-06-15 08:32:00

  Okej förklarar ju en del av din ståndpunkt och att du fastnat i gamla banor. Dessa herrar försvarar gamla avhandlingar och vägrar ta in ny info, dom är en stor orsak till att vi i Sverige inte kommer vidare som andra länder. Vad är viktigast, att hålla fast vid gamla förlegade åsikter eller att ta in nytt och kunna hjälpa fler patienter? Bör inte dom med långvarig borrelia få bästa möjliga behandling? Här har du mer info och hänvisning till studier. http://www.centuryinter.net/tjs11/bug/blot1.htm#n2 http://www.centuryinter.net/tjs11/bug/blot1.htm#n6 Man lär inte från 1 eller 2 Läkare utan från drabbade och studier från andra länder, dom som är specialiserade på problematiken bakom borrelia och dess co infections är mest kunniga.

 • Mats Reimer 2012-06-15 06:53:00

  Ge mig några bra referenser till trovärdig forskning och jag lovar att titta på det. Men jag har inte lyckats hitta några artiklar i PubMed som beskriver nyttan av mörkfältsmikroskopi av helblod i rutindiagnostik av borrelia.

 • Mats Reimer 2012-06-14 12:05:00

  Hej C Olsson, du har rätt i att pesudospiroketerna man varnade för i artikeln jag läst handlade om leptospiros som är en tunnare spiroket jmf borrelia. Jag har knappt mikroskoperat sedan grundutbildningen, men jag vet en del ändå: - man kan se mikroorganismer i blodfilm, och i forskning används ibland mörkfältsmikroskopi för att hitta borrelia, mest på prov från fästingarna, mer sällan på humant blod. - att metoden inte används i rutinsjukvård i vare sig Sverige eller USA beror rimligen på att den är otillförlitlig med risk för både falskt negativa och falskt positiva resultat. - vid mikroskopi krävs det gedigen utbildning och mycket övning för att kunna skilja artefakter ("skräp") från patologiska fynd. Och jag håller det för troligt att varken patienter med eget mikroskop eller en tysk husläkare klarar det. - det finns i PubMed nästan inte en enda artikel som handlar om att ställa borreliadiagnos via direktmikroskopi. Om du hittar någon bra sådan artikel indexerad i PubMed som jag missat så vill jag gärna att du tipsar mig så lovar jag att läsa den. Vad gäller barnen på Astrid Lindgren så är abstract här: http://rd.springer.com/article/10.1007/s00431-011-1542-2 Det handlar om barn som sökt på akuten med ospecifika neurologiska symtom. Av dessa 124 barn hade 10 TBE och 21 neuroborrelios enligt serologi, alltså diagnostik på vanligt sätt (jag hoppas att man också bekräftade med LP). Borrelia är vanligt och kan ge kluriga symtom, dét vet jag väl.

 • kerran 2012-06-14 00:37:00

  Hej, C Olsson! Anledningen till att M R inte svarat på de inlägg du publicerat är möjligtvis att nämnda herre helt enlelt inte har kunskaper nog att bemöta inlägg av denna art då han troligen aldrig sett en riktig spiroket i ett mikroskop. M R är barnläkare. Ingen erfarenhet som infektionsläkare. Han har säkerligen ingen kontakt med biomedicinska analytiker o lekmän i Sverige som letat Borrelia i blodprover. Han har säkert aldrig sett Borrelia i alla dess former, spiroket. pärlband, cystform, biofilm mm. Kanske skulle man bjuda in M R till en visning hos någon av ovanstående yrkesmän/lekmän som studerar spiroketer i blod. Flera laboratorier i Tyskland skulle nog bli inspirerade av att hålla ett föredrag i ämnet "Mikroskopi och Borrelia" för svenska läkare. Tyvärr verkar det som om Mats Reimer är en av dem som marknadsför många egna åsikter, ofta av känslomässig art och utan förankring i vetenskapen. Läkarna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus som upptäckt att många barn med otydliga symptom visade sig ha Borrelia eller TBE (25% av de som testades) De läkare som gjorde denna studie skulle kanske kunna kommentera här. Noterar att de lyser med sin frånvaro.

 • Benny Sellberg 2012-06-14 00:23:00

  Vilka experter har lärt dig kan man undra?? LP: Ett negativt resultat utesluter inte Borreliainfektion. Finns det stark klinisk misstanke om Borreliainfektion, bör ett senare prov tas. Borreliainfektion kan dock förekomma även om antikroppar ej påvisas. http://www.bakteriologi.se/sv/SU/4/Laboratoriemedicincom/Laboratoriemedicins-verksamheter/Klinisk-bakteriologi/Klinisk-bakteriologi/Provtagningsanvisningar-/Borrelia---antikroppsbestamning-/

 • C Olsson, forskare 2012-06-13 21:45:00

  Du hittade möjligen inte någon info om borreliaspiroketer jämfört med pseudospiroketer? Den info du ger gäller nämligen leptospiros, som enligt vad jag känner till är smalare/tunnare än borreliaspiroketen. Borreliaspiroketer är nämligen lite tjockare, och därför kan man oftast skilja borreliabakterier från syfilis, pseudospiroketer och leptospiros med blotta ögat. Du kan förresten hitta en alldeles utmärkt bild på pseudospiroketer i Lida H Mattmans mycket intressanta bok och CWD-form. Detta ifall du nu själv skulle vilja lära dig att se skillnad. :)

 • C Olsson, forskare 2012-06-13 18:53:00

  Om man kan se skillnad på pseudospiroketer och riktiga spiroketer, vilket faktiskt inte är så svårt om man bara har lite erfarenhet, samt även hittar den runda formen (cyst formen) av borreliabakterien (vilken också är ganska lätt att känna igen) och dessutom granules, då är det mycket sannolikt spiroketer man ser. Samt när man sedan sätter in behandling och får en för borrelia typisk effekt av behandlingen, så har man säkert hittat rätt. Varför tror du att det är osannolikt att hitta borreliabakterier i blod, förresten? Tex den europeiska borreliasorten B Afzelli (vilken mer sällan orsakar neuroborrelios) går ju att odla från blod, och då måste väl borreliabakterien också finnas i blod? Och, det är bara ca 1/6-del av borreliafallen (i Sverige) som utvecklar neuroborrelios, vilket dessutom oftast orsakas av B Garinii vilken är den borreliasort som är känsligast för antibiotika (enligt info i den svenska behandlingsrekommendationen).

 • Kerran 2012-06-13 18:04:00

  Hej, Mats! Här är länk till PUB MED där du hittar studien som jag tror ligger till grund för artikeln i Aftonbladet. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21842178 Jag tror också att du kan hitta mycket information om mikroskopi som diagnosmetod vid Borrelia om du letar på arbete som följande forskare gjort: Dr Eva Sapi, Dr Bela Pal Bozsik, och Dr Alan B Macdonald. Dessa har publicerat många fina bilder på borreliaspiroketer.

 • Mats Reimer 2012-06-13 14:57:00

  Hej Benny, studien du tipsade om var inte publicerad i någon normal medicinsk tidskrift med granskning av sakkunniga (peer revirew)...

 • Benny Sellberg 2012-06-13 14:14:00

  Förklara varför patienterna som inte blivit bättre av den Svenska vården, ja av okunniga läkare blev så mycket bättre med adekvat behandling utomlands: 38,8% av patienterna upplevde full remission av symptomen medan cirka 56,7% rapporterade en signifikant förbättring, var 5,6% av patienterna bedöms refraktära mot behandling. Är du inte glad att det finns en behandling som botar och gör livet bättre för dom som har svåra besvär av borrelia? Man kan ju tycka att denna behandling borde finnas i Sverige när den finns i Norge, Danmark, Polen, Tyskland osv..... Skämmas ska läkare som inte kan uppdatera sig och lära nytt för forskningen går framåt och patienter behöver er hjälp. http://www.grin.com/en/e-book/166179/prolonged-antibiotic-therapy-in-pcr-confirmed-persistent-lyme-disease

 • Helena Berg 2012-06-13 13:23:00

  Men de tyska läkarna som lättvindigt ställer diagnos, de ger ju den lidande patienten äntligen en diagnos. Dessutom behandling som gör att patienten tillfrisknar. Detta sker ju inte i Sverige. Inte konstigt att sjuka människor tvingas från sitt hemland för att söka vård. Förstår inte arrogansen och oviljan att ta tag i detta och öppna vårfamnen för alla lidande.

 • Bo 2012-06-12 20:25:00

  I en undersökning på Astrid Lindgrens barnsjukhus, visade det sig att 25 % av barnen med oklara symtom hade TBE eller Neuroborreliose. Anser du att de läkarna som ställt de diagnoserna även tillhör den grupp doktorer som ställer lättvindiga borreliadiagnoser? Vad gäller "genetiskt fel" så är forskningen i sin linda vad somn tex gäller vid Alfa1-antitrypsinbrist.Det har konstaterats att även mindre brist påverkar kroppens försvar mot bakterier och virus och vilka sjukdomar det kan ge upphov till forskas det intesivt på.

 • Vårdcentral 2012-06-10 20:38:00

  Bättre att ge doxy än göra LP. Bäst är att inte tolka detta som borrelia skulle jag tro. Följa upp och försöka förstå bättre. Svårt att säga säkert men jag tycker du reonerar helt förnuftigt(rek alltid)...

 • Allmänläkare 2012-06-10 20:14:00

  Hjärnan består till sin huvuddel :-)) av lipoproteiner, dvs "fett". Därför har man dålig effekt av vattenlösliga antibiotika, t.ex. Ampicillin och Pc-V. Tetracykliner, typ doxcyklin är fettlösliga och penetrerar därför blod-hjärn barriären. Pojkens symtom som Du beskriver - huvudvärk, yrsel, trötthet - med skolfrånvaro kan ju i princip vara förenligt med tidigt skede av de flesta sjukdomar inkl neuroborelios eller någon infektion med ett neurotoxiskt virus (coxackie, Ebstein-Barr, ...) ... Diagnosen är långt ifrån klar med stöd av enbart symtomen. Enklast o. säkrast vore väl en LP med Boreliaseroligi då som nu= idag. Pojken hade haft större nytta av det än av SoS utredning.

 • Inga 2012-06-09 00:50:00

  Så du Jörgen påstår att "amalgamsjukan" inte finns? Varför i Jössu namn förbjöds då Kvicksilver i Sverige? Är vi ovetenskapliga eller.....? Är inte kvicksilver farligt för oss? I vilken värld lever DU egentligen (VOF?)? Sicken ovärdig kommentar av dig.... klart det är möjligt att det även kan finnas "elallergi" när vi nu människor är bioelektriska varelser vilket redan utnyttjas i vår sjukvård. dvs. hur mäts t ex EKG? Kan inte det här systemet bli överkänsligt? Det finns ju bevisligen(dvs. evidens, för det)!

 • Marten 2012-06-08 19:26:00

  Just nu så har vi i Sverige öronläkare/allmänläkare som delar ut diagnos TWAR efter att ha palperat glandula sublingualis/kontrollerat grad av rodnad på en av näsmusslorna. Därefter är diagnosen klar. Makrolid-förskrivningen har ökat med över tusen procent där detta sker. Till det kommer förskrivning av tetracykliner... Temat verkar vara dr som använder sig av sin plattform.

 • Jörgen 2012-06-08 16:43:00

  Suck. Ja- man börjar undra huruvida "seronegativ borrelios" ska bli nya amalgam-sjukan (finns mig veterligen i sverige) eller elallargi när nu dessa sjukdomar är eller blir omoderna. Tycks vara så att en del människor behöver en forklaringsmodell för sina symptom och eftersom dessa människor är "maskimekaniska" i sina huvuden måste de hitta en orsak - man kan inte bara "må dåligt" utan det måste finnas en fysikalisk förklaring. Det är synd om männinskan - som Strindberg sa.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier