Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2013-03-07

Norske professor Laane hittar pseudospiroketer vid pseudoborrelios

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Borrelia är på väg att bli den nya elöverkänsligheten. En viktig skillnad är att medan elallergi inte går att reproducera vid blindprovokation så finns förstås borrelia på riktigt. Borrelia är en infektion där diagnostiken kan vara svår, antikropparna utvecklas så sent att serologi är ett trubbigt diagnosverktyg, och symtomen kan vara svårtolkade och missuppfattas som tecken på helt andra saker. Jag vet av egen erfarenhet att diagnosen kan vara lurig.

En patient med typiskt erytema migrans, facialispares eller serös meningit får lättare rätt diagnos, men är symtomen ospecifika med trötthet och huvudvärk eller bara radikulitsmärtor kan diagnosen ofta fördröjas eller i värsta fall helt missas. När väl rätt diagnos är ställd brukar det inte vara några problem att ta kål på spiroketerna med lämpligt antibiotikum i ett par veckor, men har neurologiska symtom stått länge kan det ta tid innan de går tillbaka. I värsta fall kan man förstås få vävnadsskador som aldrig helt blir återställda, som en kvarstående facialissvaghet till exempel.

Att jag ändå liknar borrelia vid elallergi är för att det finns ett antal patienter som felaktigt tror att deras symtom beror på extremt svårbehandlad borreliainfektion som kräver mycket långvarig behandling med flera antibiotika samtidigt. Precis som med elallergi finns det ett fåtal läkare som tror på detta och är självutnämnda "experter". I Sverige finns vad jag vet ingen läkare som står fram och propagerar för dessa oansvariga antibiotikakurer, men i Oslo driver Rolf Luneng kliniken Norsk Borreliose Senter, och i Tyskland och USA finns det flera liknande privatkliniker.

Inom seriös infektionsmedicin är detta inte en fråga där kunskapsläget upplevs oklart, men stridbara aktivister från patientorganisationer har ibland lyckats påverka journalister och politiker så att allmänheten kan få intrycket av att läkarkåren saknar kunskaper om borrelia, att rutindiagnostiken är värdelös och att man lämnar svårt sjuka infektionspatienter i sticket. Så är det förstås inte, även om det är mycket vi inte vet och bättre tester måste utvecklas. Allt talar för att de som inte blir bra på den vanliga rekommenderade antibiotikabehandlingen har antingen kvarvarande restsymtom trots att bakterierna har dött, eller så var diagnosen fel från början. Mer antibiotika är inte lösningen.

Jag kan inte förklara varför en del patienter går in i en kognitiv återvändsgränd och fixerar sig vid att de har en viss sjukdom, trots att mer objektiva bedömningar starkt talar däremot. Men med internet bjuds en ny möjlighet att skapa sektliknande nätverk där sådana patienter kan stötta varandra att hålla fast vid favoritdiagnosen, vare sig det är borrelia eller elöverkänslighet.

En norsk kollega noterade nyligen att «Kronisk borreliose» smitter ikke med flått [fästingar], den smitter med Internett. Det verkar mest vara tillfälligheter som avgör om lidande somatiserande patienter med nästan identiska symtom uppfattar sig som amalgamsjuka, elallergiska, multipelt kemiskt överkänsliga eller drabbade av hypotyreos typ 2, trötta binjurar, kroniskt trötthetssyndrom eller kronisk borrelia.

Internet är ett stort hav där vem som helst kan tråla med Google och nästan alltid hitta något som stöder ens förutfattade mening. Men information blir inte automatiskt till kunskap, och desinformation kan vara svår att skilja från verklighet. Sålunda finns det en hel del vetenskapliga (eller vetenskapsliknande) artiklar som de som tror de har "kronisk borrelia" tycker de kan stödja sig mot. Det är i regel inte särskilt välgjorda studier och de är i regel inte publicerade i de mer etablerade medicinska tidskrifterna.

En av de mer kända amerikanska läkare som publicerat artiklar om chronic Lyme disease är Raphael B Stricker. Det är signifikativt att han nu gått på en hudsjukdom som är helt påhittad, Morgellons, och försöker koppla samman den med borrelia. De som satt sig in i frågan är tämligen överens om att de flesta patienter som säger sig ha Morgellons snarare har parasitofobi och skadorna i huden har man tillfogat sig själv.

Efter min förra blogg om Sveriges Radios desinformation om borrelia blev det en flod av kommentarer där antalet närmar sig 200. Flera pseudoborrelios-aktivister menade att mikroskopi av blod är en tillförlitlig metod att ställa diagnosen "kronisk borrelia" (i detta sammanhang betydande "långvarig symtomgivande borreliainfektion som inte läker ut trots officiellt rekommenderad antibiotikabehandling").

En av dessa har köpt sig ett eget faskontrast-mikroskop och letat i blod efter något som liknar borrelia-spiroketer. Förvånande nog har man fått en norsk professor i molekylärbiologi att haka på, och nu har Morten Laane publicerat en artikel i en liten (men ändå PubMed-indexerad) tidskrift. Artikelns titel är A simple method for the detection of live Borrelia spirochaetes in human blood using classical microscopy techniques.

För att få syn på det man påstår är borrelia som gömmer sig inne i de röda blodkropparna måste man först misshandla blodutstryken på olika sätt. "The technique aims to get spirochaetes in the RBCs (red blood cells) to appear visible after 24-48 hours storage at room temperature. A combination of simulated anoxic conditions and physical forces are used. Slight evaporation of water in the moisture chamber, results in a flattened preparation with expanded (swelled) erythrocytes, sometimes also bacteria. ... Sodium citrate is added, which for unknown reasons seems to further stimulate replication of Borrelia."

Artikelns bilder av olika filament och granula bedömer den svenske molekylärbiologiske borreliaforskare som jag konsulterat vara olika artefakter, inte alls bakterier. Och Morten Laane och hans medförfattare har inte ens försökt visa att det verkligen rör sig om borrelia genom att göra sig besväret att immunfärga preparaten med fluorescerande antikroppar mot borrelia.

Däremot är professor Laane pigg på att spekulera vidare. "Lyme disease often persists in spite of repeated medical treatments, and perhaps the most favorable infection sites never become free of bacteria. We think that once infected, the bacterium may easily be established as a kind of life-time "symbiont" in the human body. Depending on the quality of the immune system, several outbreaks of this chronic infection might develop from time to time during a patient's life-span."

"The many difficulties in diagnosing Borrelia structures in human RBC-samples raise some rather gloomy perspectives for the much used medical practice of blood transfusion. ... If this spirochaete might be transferred during blood transfusions, the potential blood relations between mother and child (prenatally) should also be examined."

Varken svenska eller norska borreliaexperter tror ett dugg på dessa pseudospiroketer. Men i värsta fall kan det lura journalister, politiker, patienter och allmänheten.

Kommentarer

 • Mycket nyfiken 2013-03-12 17:21:00

  Kan Mats vara så vänlig att berätta vilken eller vilka bilder i artikeln som hans "anlitade kollega" anser vara "pseudospiroketer". Och, eftersom Mats även "antyder" att sign C O har tagit bilder på detta, att han berättar VAR i artikeln det finns bilder tagna av C O.

 • Mats Reimer 2013-03-12 17:20:00

  Lustigt att någon tog upp MS som exempel en sjukdom som förr i världen av de flesta läkare skulle ha missuppfattats som funktionell - för det är en myt. Ironiskt nog så blev Dr Rolf Luneng varnad efter han på en patient med just MS ställt den felaktiga diagnosen kronisk borrelia och öst på med olika antibiotika vilket skadade patienten.

 • Mycket svensk 2013-03-12 17:07:00

  Handlar detta möjligen om "blind leder blind"? Jag har faktiskt ännu inte (utom kanske i något undantag) sett en enda deltagare i denna blogg, som verkar känna till vad det medicinska begreppet kronisk borrelios står för. Och, jag har heller inte (men jag kan förstås ha missat någon) sett att någon känner till att behandlingen för detta är baserat på Europeiska fall som lider av just detta. Det är ju så man gör i Sverige och även i Europa. Men tydligen så finns det mycket vilseledande info "ute på nätet" som ställer till det både för läkare och lekmän. En liten ledtråd: Vill ni hitta info om den Europeiska definitionen, sök då på: Late eller Chronic (Lyme) BORRELIOSIS. (EUCALB har ganska bra info, tex.)

 • Med 2013-03-12 13:10:00

  Det är mycket spekulationer från Mats Reimers sida, och en hög grad av skjutande från höften när han bildar sin uppfattning. Självtillräcklighet och arrogans. Kommentarer som förminskar andra. Ett citat av läkaren William Osler i Canada skulle passa: "The edifice of medicine reposes entirely upon facts . . . truth cannot be elicited but from those which have been well and completely observed." –Sir Wiliam Osler, Counsels and Ideals Fri översättning: "Uppbyggnaden av medicin vilar helt och hållet på fakta. . . sanning kan inte fås fram förutom från de [fakta] som studerats grundligt och fullständigt."

 • DCG 2013-03-12 12:21:00

  "men har neurologiska symtom stått länge kan det ta tid innan de går tillbaka." Tid? Seriös norska och amerkanske forskning tyder på att en betydande andel av dem som drabbas av neuroborreliosis få allvarliga symptom som kvarstår efter att du har behandlats mot borreliasmitten. Tio procent blir funktionshindrade på grund av sjukdomen. Det är allvarligt. Det är ofta att det inte avtar av sig själv. "Mer antibiotika är inte lösningen" Det är inte sant. Det enda som är bevisat är att mer ceftriaxon, doxycyklin, etc. är inte lösningen. "Det verkar mest vara tillfälligheter som avgör om lidande somatiserande patienter" Det är inte länge sedan MS sågs som en somatiseringsjukdom. Är patienter fysiskt sjuk? Ja! Är det HELT säkert att borrelios är problemet? Nej. Är det hemskt arrogant och pseudovetenskaplig konstatera att sjukdomen är en somatiseringsjukdom? Ja!

 • Ann Hellberg 2013-03-11 11:24:00

  Tänk om vi haft intresserade vetenskapligt nyfikna läkare och forskare, då hade dessa människor som drabbas av elöverkänslighet , neuroborrelia och andra handikappande sjukdomar fått hjälp istället för att göras till åtlöje, skäms Mats Reimer. Öppna våra universitet och institutioner för de hjärnkontor som har kapacitet att förbehållslöst forska fram adekvat hjälp och som kan ge förklaring på varför vissa drabbas så hårt av nämnda sjukdomar.

 • K 2013-03-11 08:02:00

  Hej Mats! Patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull vård och visas omtanke och respekt (6 kap. 1 § PSL). Anser du att du som läkare kan skriva att patienter lider av vanföreställningar och pseudosjukdomar och fortfarande hävda att du är respektfull?

 • C Olsson 2013-03-10 20:07:00

  Efter att ha läst några kommentarer (efter några kommentarer från mig som tydligen inte "var populära") så kan jag givetvis föra en debatt om vad som står i denna blogg på annat ställe på nätet.

 • Mats Reimer 2013-03-10 19:44:00

  @allmänläkare: är du nöjd med mina svar?

 • Mats Reimer 2013-03-10 19:38:00

  Hej Kate, du får vända på perspektivet. Alla inlägg från en energisk aktivist visar vilken jobbig situation borreliaforskare kan hamna i och det är förklaringen till att de ofta duckar när journalister vill ha kommentarer om svenska patienter med "av svensk sjukvård missad kronisk borrelia som till sist fick rätt diagnos i Oslo/Augsburg". Deras kommentarer underbygger blogginläggets tes - patienter kan fixera sig vid att de har en sjukdom som inte finns!

 • kate 2013-03-10 19:00:00

  Nu börjar denna "debatt" bli exakt som det förra blogginlägget, där moderatorn fick gå in och säga till. Carina, Carina Olsson, C Olsson ifall alla de är samma person har nu stått för ca 40% av "debattinläggen" där i stort sett samma påstende görs. Mats förstår inte, han läser fel, hur kan den "experten" vara ok ifall den jag hänvisar till inte är ok. Utomlands vet de i alla fall lite mer. Dr si och Dr så är bra pga.... Kate allmänt trött på C i alfabetet och har använt P(c) för att bota B(orrelia) utan överdosera D(oxycyklin) men kanske därför har artefakten C på hjärnan.

 • Mats Reimer 2013-03-10 08:08:00

  Hej Nn, som jag förstått det är Laane ren morfologisk mikroskopist och har inte med någon annan metod försökt artbestämma vad han tycker sig se i blodet. Enligt patientbloggar har Laane även med mikroskopet hittat bartonella och babesia i deras blod. Tro det den som vill. http://fmnytt.me/2013/01/28/ekslusiv-professor-morten-m-laane-og-hans-funn-i-mitt-blod-fyverkeri-borrelia-babesia-bartonella/

 • Nn 2013-03-09 23:11:00

  Kanske rör det sig om artefakter, jag är inte mikroskopist och kan inte bedöma den saken. Samtidigt skulle man kunna tänka sig att det faktiskt inte handlar om B. burgdorferi, utan någon near neighbour, och då vore det förstås begripligt om ompA-PCR eller antikroppar inte ger signal. Många spirocheter är dessutom svårodlade. Har man försökt med generisk PCR/sekvensering, ex 16S? Finns det tillräckligt med organismer att de syns i mikroskop så borde man kunna få upp amplikon med att testa några olika universella primers. Blod har ju den fördelen att det är sterilt, eller ska vara. Mats, Carina eller någon annan kanske vet?

 • SK 2013-03-09 18:42:00

  Evidensbaserad vård, vilken är den som skattefinansierade vård som skall bedrivas av läkare, skall grundas på det samlade kunskapläget och ej på enskila personers/patientföreningars uppfattningar och/eller viljor, hur stridiga de än må vara. Och nu bör signaturen "C. Olsson" ta och lugna sig lite. Det finns ingen möjlighet att få rätsida på vad skribenten menar om man postar femtioelva röriga inlägg. (Heder åt Mats som står upp för lite ordning mot rättshaveristernas kaos.)

 • ingrid 2013-03-09 18:10:00

  "Det tok 200 år før legestanden skjønte at skjørbuk skyldtes mangel på C-vitamin, og ytterlige 60 år før Den Norske Legeforeningen aksepterte dette." Det skjere ting i verden Mats Reimer - du er en av di som henger etter - du kommer i historiebøkene: "for ikke å vite betre" :) ;)

 • Kate (trött på trollen) 2013-03-09 17:52:00

  Undrar när förespråkarna för "välj ämne själv" skall förstå att Dr inte kan börja behandla människor utifrån önskemål baserat på lösa boliner.Min skattepengar skall inte gå till ovetenskapliga behandlingsmetoder. Skulle vi göra på detta vis så skulle det absolut inte finnas några pengar till borrelia patienterna. För alla cancerfall skulle behandlas med allehanda ovetenskapliga metoder. Efter det skulle varenda skattekrona vara slut. De studier som hela tiden hänvisas till skulle aldrig räcka till att få en utökad indikation på ett gammal läkemedel. Kate

 • Mats Reimer 2013-03-09 15:08:00

  @ekorren Laane har några bilder med ospecifik färgning som han skriver visar att det rör sig om DNA eller RNA. Men han har inte gjort något försök att visa att det man sett är borrelia. Inte med fluorescerande antikroppar, inte med PCR, inte med odling, inte med någon metod som kunde underbygga dessa häpnadsväckande påståenden om vad bilderna visar.

 • Paal Hambre 2013-03-09 13:53:00

  Her demonstrerer dessverre Mats Reimer svært mye av det som er galt med helsevesenet. Og han demonstrerer samtidig at mange som ikke burde vært leger blir det, eksempelvis personer drevet av prestisje i stedet for av et genuint ønske om å hjelpe andre samt medvirke til at våre kunnskaper om sykdommer øker. Ikke bare er hans uttalelser ekstremt arrogante og direkte pasientfiendtlige, han henviser også til anonyme kilder som, ifølge ham selv, er enige i at professor Laanes forskning er verdiløs. Er betimelig spørsmål i denne sammenheng vil være hvorfor disse prestisjedrevne "legene" Reimer m.fl, ikke har fokus på å utrede differensialdiagnoser hos sine pasienter, heller enn å bruke sin verdifulle tid på å avvise dem. I stedet blir presumptive borreliosepasienter sendt hjem uten annet enn et klapp på skulderen. Ingen hjelp, ingen videre utredning. Du burde virkelig skamme deg for å skrive noe så pasientfiendtlig som dette, Reimer. Du har, i likhet med alle andre leger, sverget en ed på å hjelpe alle pasienter så godt du kan, i stedet latterliggjør du dem og gir ut psykiske diagnoser over internett. Historien vil huske deg for dette, og det gjelder alle dine meningsfeller også. Jeg tør eksempelvis minne om at legevitenskapen først relativt nylig fant ut at magesår skyldes en infeksjon med H. Pylori, og ikke stress, som de hadde vært skråsikre på frem til da.

 • ingrid 2013-03-09 13:49:00

  synd at en som deg Mats Reimer - ikke har kunne satt deg inn i dette på en riktig måte. Å du jobber som barnelege - jeg synes det er skammelig med en slik uvitenhet - ovenfor syke barn med borreliose! - Hos deg vil de aldirg få en adekvat behandling ! Vennlig hilsen Ingrid

 • Undrande doc 2013-03-09 12:07:00

  Det är alltid lika uppfriskande att läsa Mats blogginlägg och den efterföljande debatten, min äkta hälft psykiatern hade visst en diagnos men jag får återkomma omden. Nåväl, hur ska vi göra med alla dessa fall där man bevisligen har en aktiv infektion, både via test i plasma och via LP, men som trots typ 2 månaders behandling inte får värdena att gå ner mer än marginellt, är dessa pseudosjuka med en twist eller vad? Jag har 2 såna i bekantskapskretsen med kraftiga altiva infektioner och de har till och med svenska papper på det, men har svårt att få behandling, vilket de garanterat fått om de haft tbc, syffe eller gorre, hur ska vi ställa oss tll dessa? De kan ju knappast räknas in under kroniker?

 • Therese 2013-03-09 12:02:00

  Du skriver at du av erfaring vet at diagnosen kan vara lurig,. Jo mer jeg leser av artikkelen din jo mer blir jeg sikker på at du overhodet ikke har noen erfaring med Borrelia. Jeg grøsser når jeg leser det du skriver. God bedring til deg!

 • ekorren 2013-03-09 10:51:00

  En fråga: I texten intill sista bildfiguren (Figure 6) står det: "Interal anatomy of borrelia from RBC of patients diagnosed with chronic borreliosis (a-b) patiet ("GR), (AO) fluorescens staining. Green spots show dsitribution of the Borrrelia nucleoids (DNA), orange-red fluoroscece represents the bacterial plasma with RNA" (c). Sen näms bilder från patient (GR) och i figure 5. Är det så att Laane använt "fluoroscens staining" på patient (GR):s blodprov? Du skriver: "Och Morten Laane och hans medförfattare har inte ens försökt visa att det verkligen rör sig om borrelia genom att göra sig besväret att immunfärga preparaten med fluorescerande antikroppar mot borrelia". Är fluorescerande antikroppar mot borrelia samma sak som den fluroscens staining som Prof Laane använt?

 • Bo 2013-03-09 08:37:00

  "Att jag ändå liknar borrelia vid elallergi är för att det finns ett antal patienter som felaktigt tror att deras symtom beror på extremt svårbehandlad borreliainfektion som kräver mycket långvarig behandling med flera antibiotika samtidigt." Detta säger Mats utan att träffat eller ens hört om patienternas besvär och hur dessa är dokumenterade, behandlade och testade. Vidrig och hemsk inställning Mats jag är ledsen men kan nu inte ta dig på allvar i någon fråga. Jag har mött flera av dessa borreliadrabbade som testats positivt på flertal prover (borrelia och co infections) men även utretts intensivt efter andra möjliga sjukdomar utan framgång. Man kan inte slå bort den positiva serologin, kliniska bilden, jag anser att alla seriösa Läkare tar detta på allvar och inser att en kronisk infektion av spiroketer inte är något omöjlighet.

 • Mats Reimer 2013-03-09 07:19:00

  Jag tror nu mina läsare förstår varför seriösa borreliaforskare är försiktiga att gå ut i media och kommentera "kronisk borrelia". Det beror på responsen från aktivisterna. Jag har varit i kontakt med två svenska forskare som publicerat mycket och är respekterade som kunniga på området, en är kliniker och den andre prekliniker mikrobiolog/molekylärbiolog. Båda sågar denna norska studie.

 • C Olsson, trött 2013-03-09 04:37:00

  Mats skriver i inlägget (om vad "vi" menar med kronisk borrelia): " (i detta sammanhang betydande "långvarig symtomgivande borreliainfektion som inte läker ut trots officiellt rekommenderad antibiotikabehandling"). Njae, det var det väl inte riktigt alla som påstod detta, var det? Jag har för mig (och jag tror inte att jag har glömt det, då jag nu har skrivit det gud vet hur många ggr i din blogg, Mats) att jag har sagt om och om igen att diagnosen kronisk borrelia står för långvarig borrelia. Och, jag har även om och om (eller har jag inte?) igen genom åren (på många ställen på nätet) påpekat att studier på den Europeiska definitionen av kronisk borrelia skall vara gjorda på fall med den Euroepiska definitionen av kronisk borrelia. Men, det dyker om och om igen upp studier (eller artiklar) gällande någon AMERIKANSK definition på kronisk borrelia (emellanåt skrivet med citationstecken), definitioner som ju (mig veterligen) inte används i Europa. Det finns nog ingen infektionsläkare (varken i Norge eller i Sverige) som vid behandling av den Europeiska definitionen av kronisk borrelia använder studier på på någon amerikansk definition som INTE överenstämmer med dom Europeiska borreliafall som behandlingen är avsedd för.

 • C Olsson 2013-03-09 02:09:00

  Nu tittade jag även på Mats länk om pseudospiroketer (vilket han har lagt in under ordet "artefakte"r). Jaha, så du menar alltså att du (och en "massa svenska och norska borreliaexperter") inte kan se skillnad på detta och borrelia? Ja, du har faktiskt rätt, dom är rätt svåra att skilja åt, men kan en "pseudospiroket" dela upp sig i segment (som man kan se några bilder på i artikeln), och ändra form till en rund form, mm? Ifall du (eller någon annan som läser här) vill fördjupa dig, så ger jag dig alldeles utmärkt info (på Tyska) med mängder av bilder på både runda former och rakare former (MED "knoppar" i ändarna) av borrelia på länkarna nedan (fulltextversionen med bilderna tar en stund att öppna): "Rößle, Birgit (2001): Elektronenmikroskopische Untersuchungen an Borrelien: Ultrastruktur und Immuncytologie. Dissertation, LMU München: Fakultät für Biologie" http://edoc.ub.uni-muenchen.de/63/ http://edoc.ub.uni-muenchen.de/63/1/Roessle_Birgit.pdf

 • C Olsson 2013-03-09 01:40:00

  Mats skriver (i inlägget) (om C O): " which led to innovative ideas for the development of this microscopic procedure." Så, du menar alltså att denna nya ide om hur man kan se bakterier bättre i mikroskop, inte var så värst bra? Ja, det kanske är väldigt korkat att kunna se bakterier lite tydligare/lättare, vad vet jag? :)

 • Mats Reimer 2013-03-09 00:06:00

  Den forskare som jag rådfrågat, och som publicerat ett antal artiklar om borrelia, önskar inte att jag nämner hens namn här eftersom pseudoborrelios-aktivister som CO lätt kan göra livet surt. Ni ser hur kommentarerna haglar och trots att jag bara är en bloggare har jag fått många mail från CO de senaste åren. Ett exempel på hur det kan bli har jag bloggat om för ett par år sedan: http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/borrelia-pa-hjarnan---doktorsguiden-tappar-huvudet/

 • C Olsson 2013-03-09 00:06:00

  Mats skriver (i inlägget): "Internet är ett stort hav där vem som helst kan tråla med Google och nästan alltid hitta något som stöder ens förutfattade mening." Jodå, det står då helt klart. Det är mycket svårt att "få träff" gällande den Europeiska definitionen av kronisk borrelia (dvs, chronic eller late Lyme BORRELIOSIS) vid en sökning på nätet, och man hamnar ofta istället på sidor som tar upp någon av dom minst 3 olika amerikanska definitionerna (ofta dessutom skrivna med citationstecken). Och, jag kan se både i bloggar och på facebook, att det finns ett antal personer som tydligen inte alls förstår vad dom ställer till med när dom börjar påstå att detta inte ens finns, eller är en "pseudo-diagnos". Men, hade dessa "kritiker" istället frågat dom läkare som ger folk denna diagnos, vad diagnosen faktiskt står för (och framför allt vilka andra diagnoser patienterna även redan har eller får av dessa läkare), så hade problemet (då menar jag främst för dom som är sjuka) inte blivit så himla stort?

 • Carina (Mats vet vem jag är.) 2013-03-08 23:06:00

  Mats jämför borrelia med elallergi, och menar att det är många som inbillar sig att dom lider av (långvarig) borrelia. Nu börjar det bli lite tröttsamt, Mats! Det finns ju folk som får diagnosen långvarig (dvs, kronisk) borrelia i Sverige, och detta av Svenska läkare. Och enligt studierna (som hittas i den svenska rekommendationen) på detta, dvs den vanligaste formen av långvarig/kronisk Europeisk borrelia så botas ca hälften av fallen med svensk behandling. IDSA efterlyser också bättre studier på detta. Denna behandling är dessutom ENBART oavsedd för OKOMPLICERAD långvarig borrelia. Hur många av dom som du håller på att "ifrågasätta" på så många ställen i din blogg lider ENBART av långvarig (dvs, kronisk) borrelia? Är det möjligen det som du vill påpeka? Att alla dessa fall inte skall glömma bort att nämna resten av problematiken (som tex ytterligare infektioner och/eller immunbrist) i just deras fall? Kanske du har en bra benämning att föreslå för vad just denna patientgrupp lider av? Kronisk borrelia ihop med kronisk TWAR? Kronisk Bartonella ihop med kronisk Borrelia ihop med immunbrist? Vad har du för förslag att komma med gällande bra benämningar på detta, Mats?

 • C Olsson 2013-03-08 22:32:00

  Mats skriver: "Artikelns bilder av olika filament och granula bedömer den svenske molekylärbiologiske borreliaforskare som jag konsulterat vara olika artefakter, inte alls bakterier." Han (eller för all del hon) får så gärna ge oss sina egna ord på detta. :) Jag är också nyfiken på om denna person är bekant med dom olika former som borreliabakterien kan anta eller om personen ENBART känner till borreliabakterier i spiralform.

 • C Olsson 2013-03-08 21:50:00

  Mats ger också felaktig info i sin text ovan (ett klipp): "En sådan aktivist har köpt sig ett eget faskontrast-mikroskop och tillbringar tydligen mycket tid med att mikroskopera sitt eget (och förmodligen andra likasinnade patienters) blod letande efter något som liknar borrelia-spiroketer." Du kanske skulle ha kollat upp detta lite mer noga först, Mats? Nu är det ju lite svårt att lita på att resten av allt det du skriver är sant och riktigt.

 • C Olsson 2013-03-08 21:38:00

  Ett klipp från en av dom länkar som Mats länkar till: "– Kan ha noe for seg Harald Reiso er kommunelege i Arendal og aktiv i flåttforskernettverket NorTick. Han er en av mange norske leger som er skeptisk til diagnosen kronisk borreliose. Reiso vil likevel ikke avvise det professoren legger fram. – Det er en del utsagn der som kanskje kan ha noe for seg, sier Reiso. Vi skal ikke avvise at det er det er del kunnskap vi ikke har, men de legene som jobber i felten må forholde seg til den kunnskapen som er per nå. – Men testene som brukes i dag er usikre? – Testene er usikre på den måten at alle testene er en indirekte påvisning av bakterien, så hvis mikroskopi på sikt viser seg å være nøyaktig så vil det være en styrke."

 • C Olsson 2013-03-08 21:29:00

  Från texten (i inlägget): "När väl rätt diagnos är ställd brukar det inte vara några problem att ta kål på spiroketerna med lämpligt antibiotikum i ett par veckor." Du kan väl fråga den där "molekylärbiologiske borreliaforskare" som du har anlitat på vilket sätt detta är bevisat, och då menar jag även när det rör sig om en långvarig (dvs, kronisk) borreliainfektion INNAN diagnos och behandling.

 • Allmänläkare 2013-03-08 20:43:00

  Hej Mats. Det är lätt att förstå att människor med svårbotade allvarliga symtom letar efter orsaken. Borrelia kan ju som Lues härma olika sjukdomar. Du har rätt att kruxet är att vi inte har en bra diagnostik av Borrelia. Även preventionen kunde i alla fall fram till årets isvinter som säkert tar död på en stor del av populationen fästingar kritiseras. Jag anser man borde slå brett mot Borreliavektorer (Gnagare, Småfåglar, ...) genom att vårda Rävstammen i stället för motsatsen och eftersom Borrelian smittar sexuellt på Fästingnivå prova om det går att få fram sterila smittfria fästinghanar för spridning i endemiska områden. Jag är inte expert på PCR / DNA diagnostik men jag vet så mycket att det krävs en viss mängd DNA i provet för att påvisa detta. - Kan man öka chansen genom att använda stora prov? typ 2 dl? - Kan man förbättra PCR tekniken ytterligare? - Har Du gjort ngn research i ämnet? Här om en 15-åring i Sverige som dog i en odiagnosticerad Neuroborrelios http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7615794.ab Nytta med långvarig antibiotikabehandling http://www.dagensmedicin.se/nyheter/lang-kur-hjalp-mot-borrelia/ Merck Manual om Syfilis-spiroketen. Släkt med Borrelia spiroketen. http://goo.gl/FYeqO Man använder sig av mörkfältsmikroskopi i den kliniska diagnostiken. Så sker ej vid misstanke om Borrelia. Borde vi inte ha mörkfält på VC?

 • Pernille Nylehn 2013-03-08 20:30:00

  Takk for fin artikkel! En tilleggsopplysning: Laanes medforfatter i artikkelen i Biological and Biomedical Reports heter Iver Mysterud. Han er en biolog som forlengst har beveget seg bort fra vanlig vitenskapelig metode og referanseramme. Han er bl.a. en ivrig forkjemper for "earthing", dvs at ved å "jorde" seg med ulike remedier som jordingslaken, belter etc etc kan man behandle og forebygge de fleste sykdommer. http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFkQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.earthinginstitute.net%2Fbuzz%2Fnorweg_jan11.pdf&ei=lzs6Ua-fBOOM4ATIwoDoCg&usg=AFQjCNFIQc57pC8gk1pxvihgaknrOZA0cw&bvm=bv.43287494,d.bGE&cad=rja

 • Inga 2013-03-08 17:39:00

  Tack, Mats Reimer att du nu inte använde dig av amalgamöverkänsligheten som jämförelse! Misstänker att du läst på fler studier där och jämför istället med elöverkänslighet! I slutändan kommer du även att få fel på den jämförelsen också!

 • Umeläkare 2013-03-08 16:15:00

  Heder åt dig Mats. Fantastiskt att du orkar lägga ner så mycket tid på bloggandet.

 • Kerstin B 2013-03-08 12:54:00

  Tack för denna sansade artikel. Instämmer ang. det mesta. Dock finns utrymme för bättre diagnosmetoder inom serologi, molekylärbiologi m.m för att kunna ställa adekvat diagnos lättare och snabbare. Där måste ändå framhållas att förbättringar är angelägna. Sannolikt finns många med odiagnosticerad borrelios.

 • Mats Reimer 2013-03-08 12:08:00

  Hej Per Helge, det var en fin länk du gav. Bland annat kan man läsa om den norska Borrelia-forskaren Ljöstads erfarenheter av att noggrannt gå igenom 29 patienter som ansåg sig lida av "kronisk borrelia". http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-1331.2012.03691.x/abstract Dessa patienter hade inget bra liv, men det berodde inte på att de hade någon aktiv infektion: "None had evidences of persistent Bb infection, but whether current diagnostic criteria are functional in patients with longstanding complaints is controversial. Other well-defined illnesses or sequelae from earlier Lyme disease were probable as main explanatory factor in some cases. The patients were not more depressed, anxious, or hypochondriacal than the normal population, but they had poorer health-related quality of life, more fatigue, and negative expectations about their illness."

 • Per Helge 2013-03-08 11:13:00

  Lenken var dessverre feil. Her er rett lenke til "Journalens" temasak om borreliose: http://bit.ly/WMqnFR

 • Per Helge 2013-03-08 11:09:00

  Her er mer nytt om borreliose i tidsskriftet Journalen: http://bit.ly/XYNlK5

 • Trött läkare 2013-03-08 11:08:00

  Helt rätt! Alla med EM blir 100% botade med 2 veckors PcV och alla med neuroborrelios blir botade av 2 veckors 2x100 doxyferm oavsett kön, vikt, hur länge pat. haft borrelian och andra sjukdomar. Det finns det massiva vetenskapliga bevis för, och det är dessa bevis de svenska behandlingsrutiner bygger på och den svenska sjukvården är som alla vet bäst i världen. Det handlar bara om lata individer som kanske är lite stressade. Gå och klipp er och skaffa ett jobb, byt jobb eller skilj er, det är därifrån era symptom kommer. Ni ska inte tänka så mycket och grotta ner er i sjukdomen!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier