Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2013-03-12

Borreliadiagnos i en källare i Stavanger

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

I en källare i Stavanger sitter en drygt 80-årig före detta biologilärare och letar efter borrelia och andra mikrober med sitt mikroskop. Med posten får han prover av patienter som menar att de har borrelia, patienter som inte litar på sina läkare när de är av en annan mening. Sigurd Aartun hittar borrelia i nästan alla prover som han sätter under luppen, eller snarare mörkfältsmikropskopet.

Förtvivlade läkare klagar till fylkeslegen (som fyller ungefär samma funktion som Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter), men fylkesläkaren kan inget göra, hen har bara i uppgift att ha tillsyn över personal i hälso- och sjukvården. Och dit räknas inte Sigurd Aartun, även om han driver diagnosbolaget Mikroforsk.

Aartun tycker sig se borrelia i fyra av fem insända prover, och kunderna tycker nog att de får valuta för sina 1500 norska kronor. Innan han började leta efter borrelia spejade Aartun med sitt mikroskop efter bakterier och svamp på pollenkorn. Biologiläraren hade nämligen en helt egen hypotes om att det som gör oss allergiker sjuka av pollen inte alls är ämnen producerade av växten i fråga utan de mikrober som liftar med pollenkornet.

"da jeg så på dem i mikroskopet, så jeg at det satt massevis av sopp og bakterier rundt hvert pollenkorn. Til og med inni noen av pollenkornene er det bakterier. Når pollenet kommer i kontakt med fuktighet, tyter de ut. De sveller i kontakt med kroppens slimhinner - og så pumpes de ut i kroppen."

Om man inte får en klar diagnos i den norska vården, eller om man får en svår diagnos man inte vill ta till sig är det god chans att en second opinion hos Sigurd Aartun ger ett svar som är mer tillfredsställande. "Jeg har vært borti 24 ALS-pasienter, bare tre av disse har ikke hatt borrelia."

Sigurd Aartun kan dock inte förskriva antibiotika till de patienter där han sett, eller inbillat sig se, borreliaspiroketer i blodet. Patienterna får vända sig till Rolf Luneng i Oslo, tyska läkare i Augsburg eller till Bjørn Johan Øverbye i Arendal. Som vanligt i alternativmedicinen så blandar Øverbye en mängd olika pseudovetenskapliga idéer inklusive ryska resonansmaskiner, kinesiska meridianer, mobilstrålningssjuka och åsikten att låg ämnesomsättning är orsak till nästan alla sjukdomar.

Om några dagar är det årsmöte i Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige. Cirka 500 personer är medlemmar i föreningen vars programförklaring står i strid med vad i stort sett hela världens samlade borreliaexpertis anser vara fakta om borreliainfektion. En bra sammafattning av det antivetenskapliga borreliakriget gick häromåret att läsa i The Lancet Infectious Diseases (tyvärr inte i gratis fulltext).

Kommentarer

 • Allmänläkare 2013-03-18 17:53:00

  Jag frågade Läkemedelsverket i slutet av december om risken för att deras behandlingsråd skulle lämna en viss procent enskilda patienter obotade. Bakgrunden var .... På 1979-80 talen var ju behandlingstidens längd vid luftvägsinfektioner aktuella för diskussion. Då konstaterades t.ex. för sinusit att den rek. behanlingstiden i: USA var 5 dagar, med motivationen att annars behandlade man 60 % i onödan som läkt på 5 dagar. i England 7 dagar - samma motivering men med andra siffror, Sverige 10 dagar som gav 97% bot och 3% terapisvikt, Norge 14 dagar som påstods ge 100% bot vid siniut .... Jag fick svar idag att Läkemedelsverket inte kunde svara på denna fråga eftersom man inte fick någon klinisk information i denna fråga. Kanske dags för att göra Borrelia anmälningspliktig för att få bättre koll på förekomst o behandlingsresultat? Tycker jag i alla fall. &-så detta förslag sänt SMI.

 • C Olsson 2013-03-18 12:10:00

  Till sign Allmänläkare (och alla andra som kanske är intresserade): "More than 95% can be classified as early LNB (stage II), defined as signs and symptoms lasting for <6 months. Less than 5% have late LNB (stage III) with duration between 6 months and several years [12]. The natural course of early LNB is often self-limiting [13], whereas late LNB has a chronic course that probably reflects persistent survival of bacteria in nervous tissue." http://www.efns.org/fileadmin/user_upload/guidline_papers/EFNS_guideline_2010_European_lyme_neuroborreliosis.pdf

 • Mats Reimer 2013-03-17 23:25:00

  Det vore intressant att höra utslaget från HSAN - ansåg de och sakkunniga att symtomen på Parkinson verkligen berodde på en missad neuroborrelios?

 • Allt är inte vad verkar 2013-03-17 19:56:00

  Så kan det också gå: http://m.sverigesradio.se/artikel/2604155?programId=128

 • Mats Reimer 2013-03-17 19:27:00

  Vad gäller tanken att man i Danmark bara skulle leta efter antikroppar mot "amerikansk" borrelia så låter det absurt. Vad jag förstår använde Danska lab i varje fall till tämligen nyligen ett UK-tillverkat test-kit som var ämnat att fånga bredare, "sensu latu". http://www.oxoid.com/UK/blue/prod_detail/prod_detail.asp?pr=K603011&c=UK&lang=EN

 • Mats Reimer 2013-03-17 19:15:00

  ACA har varit känd länge som hudsjukdom, Lyme disease beskrevs på 1970-talet. Men bakterien hittades först 1981.

 • Mats Reimer 2013-03-17 07:17:00

  @allmänläkare Tack för att du delade med dig. Jag köper det mesta du skriver, och eventuell skillnad mellan dig och konsensus är väl om man skall behandla 2 veckor eller en månad. Det tragiska fallet du nämnde tror vi väl hade fått rätt diagnos idag? Jag antar att man vid misstanke om MS gör LP och då tittar även på proteinefores, celler och borreliaserologi. Men fanns serologi att beställa i Sverige redan 1982?

 • Anonym 2013-03-16 21:08:00

  Förlåt mig för alla mina postade kommentarer, men efter att ha varit delaktig i många av alla dom debatter som har pågått, och som fortfarande pågår om detta, så tycker jag att det största problemet ligger i att det finns deltagare (från båda sidor och detta gäller både läkare och lekmän) som inte vet vad dom mer pålästa experterna faktiskt menar.

 • Anonym 2013-03-16 17:22:00

  "WHAT IS LYME DISEASE? I take a broad view of what Lyme Disease actually is. Traditionally, Lyme is defined an infectious illness caused by the spirochete, Borrelia burgdorferi (Bb). While this is certainly technically correct, clinically the illness often is much more than that, especially in the disseminated and chronic forms. Instead, I think of Lyme as the illness that results from the bite of an infected tick. This includes infection not only with B. burgdorferi, but the many co-infections that may also result. Furthermore, in the chronic form of Lyme, other factors can take on an ever more significant role- immune dysfunction, opportunistic infections, coinfections, biological toxins, metabolic and hormonal imbalances, deconditioning, etc. I will refer to infection with B. burgdorferi as “Lyme Borreliosis” (LB), and use the designation “Lyme” and “Lyme Disease” to refer to the more broad definition I described above." http://www.lymenet.org/BurrGuide200810.pdf

 • Anonym 2013-03-16 17:08:00

  "The term "chronic Lyme disease" or "post-Lyme disease syndrome" is not recognized in the medical literature,[229] and most medical authorities advise against long-term antibiotic treatment for chronic Lyme disease, [88][230][231] however, The Center for Disease Control does state that "approximately 10 to 20% of patients treated for Lyme disease with a recommended 2-4 week course of antibiotics will have lingering symptoms of fatigue, pain, or joint and muscle aches. In some cases, these can last for more than 6 months. Although often called 'chronic Lyme disease,' this condition is properly known as 'Post-treatment Lyme disease Syndrome' (PTLDS)". The term is often applied to several different sets of patients. One usage refers to people suffering from the symptoms of untreated and disseminated late-stage Lyme disease: arthritis, peripheral neuropathy and/or encephalomyelitis. The term is also applied to people who have had the disease in the past and some symptoms remain after antibiotic treatment, which is also called post-Lyme disease syndrome. A third and controversial use of the term applies to patients with nonspecific symptoms, such as fatigue, who show no objective evidence they have been infected with Lyme disease in the past, since the standard diagnostic tests for infection are negative.[6][229]" http://en.wikipedia.org/wiki/Lyme_disease

 • Anonym 2013-03-16 16:58:00

  "Chronic Lyme; diagnostic and therapeutic challenges U. Ljøstad1,*, Å. Mygland1,2,3" "Chronic Lyme may virtually MIMIC almost any neurological disorder, and vice versa may patients suffering from other neurological disorders like polyneuropathy, multiple sclerosis (MS), amyotrophic lateral sclerosis (ALS), Parkinsonism, and Alzheimer's disease (AD) be misdiagnosed with chronic Lyme [63]." http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ane.12048/full

 • Anonym 2013-03-16 16:52:00

  "Övriga diagnostiska metoder Odling Bakterieisolering ger positivt utbyte i 50-90 % av biopsier från hudmanifestationer och i 10-20 % från cerebrospinalvätska vid neuroborrelios. Enstaka isolat finns beskrivna från blod, ledvätska och organbiopsier. Odling är olämplig för rutindiagnostik pga dåligt utbyte (med undantag för hudmanifestationer), kostsamt odlingsmedium och lång odlingstid (flera veckor). Odling sker i Kellys modified medium, ett lösligt medium som inkuberas i 35 °C. Ev SPIROKETER IDENTIFIERAS I MÖRKFÄLTSMIKROSKOP." http://www.referensmetodik.smi.se/w/Borrelia Hämtat från: http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2013/diagnosen-av-borrelia-ska-utredas/

 • Mats Reimer 2013-03-16 15:22:00

  Hej Allmänläkare, kan du inte berätta om dina erfarenheter av diagnostik/behandling av borrelia skiljer sig från konsensus. Det du klippt-och-klistrat från Medscape verkar okontroversiellt i mina ögon.

 • Allmänläkare 2013-03-16 14:01:00

  Making definitive statements regarding the outcome of Lyme disease is difficult because of: (1) the inability to separate false-positive titers from asymptomatic infection, (2) the necessity of depending on clinical acumen in diagnosing erythema migrans (because titers are often negative at that stage), (3) the lack of uniform treatment regimens, and (4) the absence of long-term follow-up in most patients. Morbidity from this disease is usually neurologic and rheumatic. Patients with neurologic disease who are not diagnosed and treated promptly can suffer from neurologic and cognitive dysfunction that can be difficult to treat. Some patients may have fixed neurologic deficits that are unresponsive to antibiotics. Cranial nerve palsies usually resolve without treatment, and patients with cardiac disease rarely exhibit chronic morbidity from their heart involvement. Similarly, some genetically predisposed individuals with arthritis may have ongoing joint inflammation that is not responsive to further antibiotic therapy. Note that neurologic symptoms may take 6 months to reach maximum improvement. The prognosis for treated patients with erythema migrans is excellent. http://emedicine.medscape.com/article/330178-overview?src=medscapeapp-android&ref=email#aw2aab6b2b5aa

 • Allmänläkare 2013-03-16 13:55:00

  Lite depressiv info om Spiroketen ... Importantly, one study found that if large-volume cultures (9 mL of plasma) were performed in early presenting patients with erythema migrans, 93 (43.7%) of 213 had spirochetemia. Some of these patients had only isolated erythema migrans and no systemic symptoms.[3] The organism also can persist in the skin for very long periods. Experimentally, the spirochete can penetrate human fibroblasts and live intracellularly, even when the extracellular medium contains ceftriaxone at concentrations well above bacteriocidal levels. Although intracellular organisms have never been demonstrated in vivo, this may be one mechanism by which the organism eludes host defense mechanisms. Clinically, B burgdorferi has been cultured from skin lesions of patients with acrodermatitis chronica atrophicans 10 years after initial infection. http://emedicine.medscape.com/article/330178-overview?src=medscapeapp-android&ref=email#a0104

 • Allmänläkare 2013-03-16 13:34:00

  Som framgår - svår diagnostik - antingen sk klinisk diagnos med hög sensitivitet men låg specificitet eller PCR/DNA med hög specificitet men fortfarande idag låg specificitet. PCR analys på stora blodmängder, typ dl och lymfkörtelbiopsier, Sternalpunktioner och spermaprov har jag inte funnit några redovisade resultat av men i samtal med infektionsspecialister med ssk intresse för Borrelia anges att PCR på sperma blivit en stor besvikelse. Prov (serologi) som anges: "Borrelia Bugdoferi sensu latu" omfattar test av alla kända stammar. Sådana tester görs inte på alla lab i Sverige enl Sahlgrenska i Göteborg som själv använder "sensu latu" - den fullständiga metodiken. Tyvärr finns ingen samstämmighet om vilka gränser för antikroppsvärden som skall gälla. Därför borde mycket mer satsat på PCR som har högsta specificitet. Större provmängder och upprepat borde kunna ge bättre resultat?

 • Mats Reimer 2013-03-15 23:47:00

  Ett aktuellt danskt fall på samma tema http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-65782001:borreliaramte-dansk-test-virker-ikke.html?rss Klippets inledning visar en neurologiskt svårt handikappad man, men jag tror tyvärr att de danska läkarnas diagnos (ALS) är rätt och att antibiotika mot borrelia inte kommer hjälpa alls.

 • Mats Reimer 2013-03-15 16:32:00

  Hej Björn, om jag hade fel om bioresonansmaskinens proviniens så är jag glad att du påpekade det, jag vill att allt jag skriver skall vara korrekt. Det är alltså en tysk bioresonansmaskin? Du verkar ju vara återförsäljare av sådana. http://www.no.holimed.com/

 • Rune 2013-03-15 11:57:00

  I fina, ljus lokaler runtomkring i Sverige sitter läkare och letar efter patienter som inbillar sig, somatiserar, genom att ta blodprover och stämma av dem mot gränsvärden. In genom läkarnas dörrar kommer många personer, som de flesta betalar runt 7-8000 i månaden via skatten till sjukvården. Många känner att de inte mår bra, de är trötta, orkeslösa och har fler än ett symptom samtidigt. Läkarna hittar inbillade sjuka hos nästan alla patienter, för ligger provsvaren inom de gränsvärden den stora läkarguden fastslagit någon gång för 1000 år sedan, kan de ju inte vara sjuka. Förtvivlade patienter beklagar sig för varandra, sjunger ut i tidningar och går runt till många olika läkare, men då alla läkare är stöpta enligt samma protokoll, blir resultatet detsamma. Syns det inget på några prover, så inbillar du dig. Såvida du inte heter Gunde Svan eller är känd på något annat sätt, då kan du få många månader med antibiotika av olika slag utan att det finns några provsvar som visar något, är du inte känd kan du få något SSRI-preparat.

 • Lege Bjørn J Øverbye 2013-03-15 11:57:00

  Til redaktøren! Hei Mats- når du tenker over hva du skriver betyr det ikke da mye at det skriver peker hen på realiteter som finnes i den virkelige verden og ikke bare i tankene dine? Realitetene er nemlig slik: har studert fysikk, utdannet lege, har skrevet bøker om akupunktur( ja meridianer er en del av det faget vet du),har tatt betalte oppdrag for å forske på målbare forandringer hos mennesker som eksponeres for EMF (Vi sjekket noen tusen målepunkter i to omganger over ett år) en av rapportene om dette er publisert på engelsk. Du skriver russiske resonansmaskiner, hva er det Mast? Jeg vet ikke,men du vet?? Har i 4 år samlet noen tusen sider skolemedisinske og gjort intervjuer fakta om Borrelia og koinfeksjoner som kommer i bokform tiil sommeren.Jeg kan forsikre deg; Borrelia og koinfeksjons diagnostikk er ikke bra.At vi har sendt noen prver til en Aaartun er rett,men vi har ikke lenger noe forbindelse til han;men jeg kan sende deg navn på en rekke leger som har det herunder to sykehus, så vel helt galt er det ikke. Edeling boken min om stoffskifte har du ikke lest, den omhandler ikke dte du tror!Den handler om generering av biologisk energi på celleplanet styrt av kjertler og autonome nervesystemet og ordet stoffskifte brukes i en vid forstand, så når du leser innhold kan du uttale deg.Ikke bare ved å lese en overskrift.Men alt tatt i betraktning; ingen kan renvaske seg i trykksverte,

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier