Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2013-03-20

Vänsterpartiet i Växjö hittar på fakta om elallergi

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

I en partimotion till kommunfullmäktige har Växjövänstern föreslagit att kommunens skattepengar skall kunna gå till elsanering av bostäder även om Boverket avråder från det. Man kan förstås argumentera för att lidande personer skall få ekonomisk hjälp till att vidta de åtgärder de själva hoppas kan lindra, även om det saknas vetenskapligt stöd, men det är inte hederligt att i den politiska församlingen framföra bevisligen osanna påståenden i debatten.

Elöverkänsligas förening hade skrivit till kommunen och yrkat på bostadsanpassningsbidrag för att elsanera bostaden, bidrag till hjälpmedel som baldakiner, skyddande tyger, kläder, byggnadsmaterial. Man ville se en särskild satsning på äldreboenden för elöverkänsliga och att kommunen skulle se till att det finns larm som även elöverkänsliga kan använda.

Hela vänsterns fullmäktigegrupp står bakom motionen om stöd till de elöverkänsligas bostadsanpassning. "Det handlar om att erkänna att människor har problem med och lider av elöverkänslighet. Det är inte konstigare än att vi i närtid låtit oss duperas av förment vetenskapliga "fakta" om ofarligheten i asbest, homoslyr [sic], DDT...  I Växjö kommun finns ingen hjälp att få för medborgare med elöverkänslighet. Det är hög tid att ändra på detta förhållande."

Asbestos var vetenskapligt erkänt som en arbetsorsakad sjukdom redan under tidigt 1900-tal, medan risken för mesoteliom uppmärksammades 1960. Hormoslyr är inte längre tillåtet som herbicid, och har ersatts av Roundup, men farorna med hormoslyr och Agent Orange handlade i första hand om att preparaten var förorenade med giftet dioxin.

Insektsgiftet DDT som uppfanns 1874 har räddat många från att dö i malaria och tyfus, och DDT är inte speciellt giftigt för människor. Däremot var DDT orsaken till att många av våra rovfåglar decimerades då deras äggskal blev alltför tunna, och resistensutveckling hos insekterna är en annan anledning till att användning av DDT nästan försvunnit. Men DDT ingår fortfarande som ett av de insektsgifter som WHO föreslår för malariabekämpning i vissa situationer.

Vilka ovetenskapliga påståenden om dessa ämnens ofarlighet som tills nyligen duperat vänsterpartisterna vet jag inte, men hälsoeffekter av svaga EMF får anses vara tämligen välundersökt. Det är bara att vänstern inte vill lyssna på vetenskapligt konsensus.

I fullmäktiges debatt var det främst Carin Högstedt (V) som oemotsagd fick lämna den ena felaktiga faktauppgiften efter den andra. Högstedt stod i talarstolen och bläddrade i elöverkänsligas tidning och gav därur exempel som hon menade visar att synen på elallergi är på väg att svänga till ett erkännande av besvären som en verklig sjukdom. Ett exempel var de riksdagsmotioner som jag kommenterat i bloggen tidigare, speciellt att en känd läkare undertecknat en S-motion i ämnet, och Högstedt beklagade att hennes eget parti inte var bland dem som motionerat till innevarande riksmöte.

Vänstern fick visst medhåll från Malin Adel Kind från Centern som menade att elöverkänslighet även kan uppstå vid nivåer på fält som inte är mätbara(?). Oavsett vad forskarna har kommit fram till ville Kind ta människors oro på allvar. Men när man inte vet om målning med strålskärmande färg, byte till gasspis och vattenrör av plast istället för metall kommer minska elallergikernas symtom ville Kind invänta mer forskning och hellre bifalla kommunstyrelsens förslag och avslå V-motionen. Miljöpartiets Cheryl Jones Fur stödde däremot helt vänsterns motion.

Lena Wibroe från moderaterna var mer villig att lita på vad Socialstyrelsen och andra myndigheter kommit fram till och även socialdemokraten Åsa Karlsson Björkmarker ville följa Boverkets anvisningar. Till detta replikerade Carin Högstedt att det bästa sättet att få kunskap är att lyssna på dem som själva anser sig drabbade av elöverkänslighet, och det har verkligen Högstedt gjort när hon gått runt och tillsammans med elöverkänsligas förening gjort egna mätningar av EMF inne i kommunhuset.

Högstedt litar inte på svenska forskare, "här är det SSI som bestämmer". Däremot citerade hon dansk forskning som skulle ha visat att "ökningen av hjärntumörer på senare år, den är enorm". Socialstyrelsens cancerstatistik visar dock att tumörer i nervsystemet inte alls har ökat de senaste 20 åren. Sedan 1992 har den årliga incidensen legat kring 10-12 fall per 100 000 invånare (se tabell 7), det finns absolut inte någon ökande trend i Sverige.

I Danmark har man oväntat sett en betydlig ökning, men det anser danska myndigheter beror på att "der er en effekt af stadig bedre billeddiagnostiske muligheder og generelt større anvendelse af disse muligheder i forbindelse med udredning også for andre sygdomme. Der vil således formentlig være et stigende antal "tilfældige fund" som følge af generelt øget diagnostisk aktivitet".

Skillnaden i incidens mellan våra länder är påfallande stor, och jag vet inte om det bara kan bero på att danskarna röntgar mer och därför hittar fler ovidkommande godartade meningeom. En annan möjlighet är kodningsfel där hjärnmetastaser från cancer i lunga eller tarm felaktigt räknas in bland de primära hjärntumörerna. Det lär i varje fall inte bero på att danskarna utsätts för mer EMF än svenskar.

Carin Högstedt påstår sedan felaktigt att Socialstyrelsen skulle ligga bakom HET-projektet från 1996. Hon hävdar att SoS i och med HET-rapporten ställer sig bakom att bostadsanpassning för elöverkänsliga har "väldigt positiv effekt på hälsotillståndet", och vidare att SoS skulle ha rekommenderat kommunerna att inrätta lågstrålande zoner och att detta står att läsa på Socialstyrelsens hemsida! Högstedt har fått det rejält om bakfoten.

HET-projektet är inte något som Socialstyrelsen ligger bakom, och kan inte återfinnas på deras webbplats. HET-projektet är ett gemensamt lobbyprojekt från de elallergiska och amalgamsjuka. HET är en förkortning av "Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade" och utmynnade i en önskelista om "behandlingsförslag som de två förbunden gemensamt överlämnar till Socialstyrelsen och de olika landstingen. Föreslagen behandling grundas främst på medlemmarnas egna erfarenheter".

Anders Mårtensson från vänsterpartiet fortsatte i samma spår och hävdade att "decennier av forskning visat på att mikrovågsstrålning leder till ångest, depression, ADHD och så vidare". Mårtensson refererade som ett särskilt illavarslande tecken att tyska forskare funnit att barn som utsatts för mobilstrålning fått en minskad halt av fenyletylamin. Läser man den artikeln blir man inte imponerad.

"Flera undersökningar visar också att de ungdomar som använder mobilen mest har ökad risk för psykisk ohälsa. Närboende till mobilmaster har koncentrationsproblem och sömnproblem." Häromdagen kom en ny internationell rapport, Bioinitiativ-rapporten om forskningen på området "Slutsatsen är att effekterna av strålning nu är fullt klarlagda. Forskningen har entydigt visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör bland ungdomar som löper de högsta riskerna".

Den alarmistiska Bioinitiativ-rapporten 2.0 får jag anledning att återkomma till i en senare blogg. Men först skall vi se på hur diskussionen om elöverkänslighet gick i riksdagen nyligen. Där var det inte vänstern som utmärkte sig negativt, utan ett annat parti - kan ni gissa vilket?

Kommentarer

 • Elof 2013-04-10 00:37:00

  Trevligt att det finns de som vill nyansera sitt språk, men avser man de som får symtom av elektromagnetiska fält ska bergreppet "elöverkänslighet" användas. Användning av andra benämningar är respektlöst och det är inte värdigt seriösa debattörer. Benämningen "elöverkänslighet" fastställdes vid en forskarkonferens för ca. 25 år sedan. Då var det ett arbetsmiljöproblem som kunde härledas till datorskärmar (bildskärmssjukan), kablar och annan elektronik. Socialstyrelsen elsanerade sina lokaler. Industrin behövde tekniken och TCO-normen togs fram för att skydda personer som arbetade vid datorer. Senare delen av 1990-talet blev mobiltelefonen allmän egendom och telekomindustrin ville sälja så mycket som möjligt. Då det framkom att "strålningen" kunde ge upphov till ohälsa började man se sina vinster hotade och tar till motåtgärder: påverka myndigheter, personer i ledande ställning, styra forskningsanslag, etc. Budskapet är att "det finns inga vetenskapliga bevis" eller när bevis finns, brasklappen "mer forskning behövs". Vinsterna hotas om påverkan av elektromagnetiska fält erkänns, därför förnekas oberoende forskning som talar för samband. Detta kan medföra stora framtida kosnader för vårt samhälle och det blir knappast telekomindustrin som betalar.

 • Elof 2013-04-01 12:59:00

  Varför inte använda en adekvat benämning? Den felaktiga benämningen "elallergi"förekommer ofta i debatter, men det vi talar om har inte med allergener att göra. Andra använder "elkänslig" men glömmer då att det gäller för alla människor (inte en specifik grupp). Det räcker med att ta i en strömförande ledare för att konstatera detta (inte att rekommendera). Rätt ord är "elöverkänslighet" som dock inte förklarar inte de bakomliggande symtomen/reaktionerna, exempelvis yrsel, sömnsvårigheter, koncentrationsproblem, stressreaktioner, (ofta flera samtidigt). Det är dessa symtom/reaktioner som gör att personen inte kan leva normalt och har således en funktionsnedsättning orsakad av den omgivande miljön. Att då söka orsaken hos individen är fel eftersom det är i miljön som orsaken finns. Det är som att leta efter kameler i vardagsrummet och konstatera att kameler inte existerar. Tyvärr är det många som gör så.

 • Allmänläkare 2013-03-23 11:28:00

  Du borde läsa och kommentera Regeringens framtidsssyn på inte bara de äldres boende och sjukvård. E sammanfattande recension finns i Läkartidningen: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=19415 - med länk till originalpublikationen på Regringens hemsida. Några axplock: - 2040 är Primärvården nedlagd med alla sina befattningshavare - Denna ersättes med en "Mentor" - 1 per 200 invåndare - som har all den lokala makten kommunen o staten nu utövar mot Dig. Din rätt till sjukförsäkring, arbetsförmedling (vem vet bättre vilka jobb Du passar till! - iden med en personlig övervakare är hämtad från Nazismens kvartersführer men den blov också verklighet i Östtyskland. Staten beslöt där vilka som skulle gå i gymnasium o. Universitet. Hade du akademiska föräldrar - inte en chans i jämställdhetens namn. - Vill Du inte ha mentor förlorar Du 30% av dina belopp i socialförsäkringarna (Hyresbidrag, pension, bostadsbidrag, studiebidrag). - +++ mycken annan idioti om hus sjukdomar skall förebyggas med riskvård. - Läkara får du träffa när din mentor samtycker. För att alla skall trivas skall vi alla ta en tablet Euforia dagligen så att vi säkert skall leva nöjda i Alliansens paradis. Huxley i repris. Det skrämmande är att dessa idiotier måste ha sitt ursprung i EU.s "rådgivning" till medlemsländerna.

 • Henrik 2013-03-22 11:15:00

  Den syn på kemikalier som Mats Reimer har kommer från den lobby organisation som har folk på många ledande poster inom den s. k. "skeptiker"rörelsen. Den drivs av Elisabeth Whelan, som tidigare var en "legal-lobbyist" för kemi-industrin. Men sedan startade hon eget. Företag fick "donera" pengar till ACSH, så skaffade ACSH fram någon, som satte sitt namn på artiklar som företaget inte vågade stå för pga produkt ansvar. Men människor utan band till industrin kan säga saker som att DDT är ofarligt för människor utan risk för stämningar osv osv. Sourcewatch beskriver ACSH bra: http://www.sourcewatch.org/index.php?title=American_Council_on_Science_and_Health Fler ex. från ACSH:. Se t ex: http://www.acsh.org/publications/scared-to-death/ Eller http://www.acsh.org/misleading-report-on-pandemic-swine-flu-vaccine-narcolepsy-link/ Så företaget har en förslagen affärsmodell. men kritiskt tänkande människor med intresse för vetenskap låter sig längden inte luras av dem. Sourcewatch artikeln har många intressanta länkar, om desinformations företagen.

 • Inga 2013-03-22 06:57:00

  Mats Reimer har tidigare sagt: "Jag vet inte, men jag tror att många av de som anser sig ha kronisk borrelia har en sjukdomsbild som till stora delar liknar den som de har som anser sig sjuka av amalgam, mobilstrålning, hypo2, trötta binjurar, CFS/ME. Jag tror kognitivt inriktad terapi är det som bör prövas hellre än farligt långvariga antibiotikakurer. Men jag tror inte att det är särskilt lätt att behandla." Han skriver ju jag vet inte, jag tror, jag anser.....så en kan ju undra då varför han skriver inlägg i ämnena? Möjligen vill han ha en diskussion? Nåväl, övertygande forskning finns beträffande amalgamets giftighet/farlighet och vad gäller elöverkänslighet så beskriver dr b detta bra - mobilstrålningsstudier finns även och därmed har många länder olika gränsvärden och alla har inte vänstermajoritet för det!

 • Dr B 2013-03-21 21:11:00

  Att säga att vi människor inte påverkas av "EMF" är som att säga att vi inte påverkas av kemikalier. Att sammanfatta alla förekommande frekvenser i ett enda begrepp "EMF" visar att man saknar all nödvändig kunskap i ämnet. Därför är också den hittills gjorda forskningen i "EMF" nästan värdelös. Det enda man har bevisat är att de hittills prövade metoderna inte gett något. Det finns betydligt mer man kan göra inom detta forskningsområde, men hur många vill riskera sin karriär genom att objektivt och förutsättningslöst våga granska hur vi kan påverkas? "Vanlig" allergi var också en gång i tiden starkt ifrågasatt från medicinskt håll, men idag självklart då vi numera förstår bakomliggande mekanismer. Som alltid finns förstås en psykologisk komponent som kan utgöra en confounder, men det innebär icke att vi alla människor är helt opåverkade av alla tänkbara el-magnetiska frekvenser. Och då talar vi strålning, inte fält. Skilj på detta !!

 • Mats Reimer 2013-03-21 17:37:00

  Växjö är inte representativt. De flesta vänsterpartister tror knappast att elallergi är en sjukdom som beror på EMF. Yvonne Chan i Sollentuna har varit aktiv inom partiet men får inte mycket gensvar. http://storstockholm.vansterpartiet.se/files/2012/12/D%C3%85K2013_motionermotionssvar.pdf "Motionären hävdar att trådlös teknik innebär stora hälsofaror och vill att distriktsårskonferensen tillsätter en arbetsgrupp eller ett utskott för att arbeta med problem som orsakas av trådlös teknik. Distriktsstyrelsen menar att frågan om svaga elektromagnetiska fälts och radiovågors eventuella hälsorisker är en fråga för vetenskaplig forskning, inte för ett utskott eller en arbetsgrupp i Vänsterpartiet." http://www.vansterpartiet.se/vansterpress/tradlost-en-osaker-teknik/ http://www.vansterpartiet.se/vansterpress/kritisk-situation-for-eloverkansliga/

 • läkare 2013-03-21 17:25:00

  Den som har sin världsbild formad av Karl Marx vanföreställningar, bör väl rimligen också kunna "tro på" elöverkänslighet. Marxism kompletterad med leninism som bas i trosfrågor ännu år 2013, med det informationsflöde som erbjudits sedan socialismens sammanbrott 1989, talar för att inga hittills kända pedagogiska metoder kan förväntas ha potential att hjälpa dessa vänsterpartister varken med uppfattningen om elöverkänslighet eller om den "kommande blodiga revolutionen". Hoppeligen anförtros de ej skattepengar på varken det första eller det andra nämnda projektet.

 • Mats Reimer 2013-03-21 12:10:00

  Hej Henrik, jag har kommenterat IARC-beslutet tidigare. http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/semester-ar-mer-cancerframkallande-an-mobilen/

 • Henrik 2013-03-21 11:16:00

  IARC WHOs organ för forskning om cancer risker säger: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf Cancerforskaren Lennar Hardell var de enda svenska deltagaren bakom ovanstående pressmedelande. Hans blogg har mycket info : http://lennarthardell.wordpress.com/2012/09/14/ny-sammanstallning-av-resultat-visar-klart-samband-mellan-anvandning-av-mobiltelefoner-och-tradlosa-bordstelefoner-dect-och-hjarntumorer/

 • Henrik 2013-03-21 10:56:00

  Mats Reimer skriver: "DDT är inte speciellt giftigt för människor. " Mats Reimer är medlem i "skeptiker"-sekten vars ledare är knutna till den oseriösa lobbyorganisationen ACSH. Som har starka länkar till kemi-industrin. Se:http://www.acsh.org/?s=Chemical+phobia&orderby=relevance Mats Reimers favorit Steven Novella har länge varit "vetenskaplig rådgivare åt ACSH, Så Matd Reimers källa om "vetenskap" är förorenad. Se: http://www.sourcewatch.org/index.php?"title=American_Council_on_Science_and_Health Från: l New ScoentistLongnecker analysed data on 2380 babies born in the US in the 1960s, when DDT was still widely used. He also measured the concentration of DDE, a metabolite of DDT, in blood samples taken from the mothers during pregnancy. His team found that the risk of premature birth or low birth weight rose with increasing concentrations of blood DDE. A high blood DDE concentration was more strongly linked to prematurity than maternal smoking. Från: http://www.newscientist.com/article/dn1012-ddt-finally-linked-to-human-health-problems.html Premature babies account for a large proportion of infant deaths. If high DDT exposure really does cause prematurity, the insecticide could have accounted for 15 per cent of infant deaths in the US in the 1960s, Longnecker estimates.

 • Inga 2013-03-21 10:41:00

  Ojsan! det lilla ordet "inte" var inte med! Du refererar ju till bra forskning i folkhälsans intresse! Ursäkta mig!

 • Inga 2013-03-21 10:21:00

  Trodde det var aktuellt med ett blogginlägg från dig om "att kan man lita på den medicinska forskningen," men inte...... Du har tidigare klagat på ett "elsanerat behandlings rum" någonstans i Västergötland för en miljon kr. Tamiflubeställningen kostade väl 100 miljoner mer eller...? Köptes in på grund av läkemedelsindustrins "välgjorda studier" som först nu granskats än mer.... Och sen....."Slutsatsen är att effekterna av strålning nu är fullt klarlagda. Forskningen har entydigt visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör bland ungdomar som löper de högsta riskerna". Vem har gjort den studien? Sponsor? Andra studier finns.... där intresset enbart är folkhälsa!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier