Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2013-04-01

P4 Halland skrämmer med mobilstrålningens faror

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

På förmiddagen 19 mars sände P4 Halland ett program som rimligen skrämde upp en del hallänningar. En ensam röst från statliga Strålsäkerhetsmyndigheten mötte en kritisk programledare och inte mindre än tre olika alarmistiska medverkande som målade upp alla hälsofaror man menar WiFi, mobiler och andra svaga EMF ger upphov till.

Programledaren Anna Carlsson inledde: "Det här är Carlsson & Co i P4 Halland. I Hållbar Livsstil idag ska vi prata om strålning från mobiltelefoner och trådlös teknik. Det här är ju ett omdiskuterat ämne där viss forskning visar på stora hälsorisker medan annan forskning inte visar att det är någon större fara. Den här timmen skall vi ha med en av Sveriges främsta forskare på hjärntumörer kopplat till mobiltelefoner, och som menar att Strålsäkerhetsmyndigheten ... vilseleder befolkningen och går mobilindustrin intressen till mötes. Det är ett svårt ämne bara för att det finns två sidor på forskningen, en som visar skadliga effekter av strålningen och en som visar att det inte är så skadligt." Å ena sidan och andra sidan, för SR är skyldig att i sin public service alltid vara saklig och opartisk.

Programmets "inspiratör" Camilla Essencia fick därefter kommentera hur hon reagerar på att det finns olika forskare som kommer till motsatta ståndpunkter. "Jag tänker så här att när det finns så pass mycket forskning som visar på att det är hälsoskadligt på en massa olika sätt så litar jag mer på den forskningen än på den forskningen som visar att det inte har några hälsorisker, eftersom det historiskt sett, både inom kemiindustrin och med tobak, har varit så att industrin alltid haft ett stort intresse av att göra forskning som visar att det inte finns hälsorisker, medan den oberoende forskningen visar på hälsorisker. Det har varit ett sätt att skapa tvivel om det finns hälsorisker."

Innan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kom till tals fick Strålskyddsstiftelsen lägga ut texten. Att denna insamlingsstiftelse av och med aktivister för elöverkänslighet valt en namn som lätt förväxlas med myndigheten är knappast en slump. Programledaren Anna Carlsson presenterade stiftelsen som en "fristående idéell insamlingsorganisation som arbetar för en miljö där varken människor, djur eller växter riskerar att skadas av den mänskligt producerade elektromagnetiska strålningen på kort eller lång sikt". Och vem kan vara emot det?

Journalisten Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen intervjuades och påstod att forskningen allt tydligare kan slå fast ett samband mellan hjärntumörer och mobilanvändning. Dessutom menade Nilsson att det den "lavinartade ökningen" av olika typer av trådlös teknik leder till nedsatt psykisk hälsa, sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, nedstämdhet, ångest och stressar hjärnan. Anna Carlsson följde upp med en ledande fråga om det kan vara barn som är de svårast drabbade. Mona Nilsson svarade att liksom tobak och alkohol är farligare för barn så är risken att få hjärntumör av mobilanvändning högre för barn än för vuxna.

Barnens mobiler och datorer med WiFi tror Nilsson förklaringen till både ökad psykisk ohälsa hos barnen, och ökad förskrivning av sömnmedel och antidepressiva. När programledaren undrade varför forskningen inte kan slå fast detta så hävdade Mona Nilsson att det beror på att mobilindustrin är så inflytelserik och finansierar studier som "smutsar ner" det samlade forskningsläget.

"Den trådlösa tekniken är inte en långsiktigt hållbar lösning", för inte bara människan påverkas negativt enligt Nilsson, även myror, bin, flugor, fåglar och till och med växter drabbas. Efter representanten från Strålskyddsstiftelsen gick ordet till Lennart Hardell från onkologiska kliniken i Örebro. "Det är helt klart nu ... att det finns ungefär en fördubblad risk för vissa typer av hjärntumörer om man använder en handhållen mobiltelefon ... mot örat. ... Det är såpass allvarligt att man skall skydda hjärnan från mikrovågorna ... att man alltid har en handsfree ... men då är det viktigt att man inte placerar telefonen mot någon annan kroppsdel ... till exempel benmärgen. Det finns ju en diskussion om ökad leukemirisk ..."

Hardell påstår att forskningen visat att det är farligt med mikrovågor, men inte via uppvärmning av kroppen, energin är för liten, däremot menar han att strålningen leder till att fria syreradikaler bildas i kroppen, något som i förlängningen leder till cancer. "Utan tvekan så finns det idag väldigt många biologiska effekter ... vid mikrovågsbestrålning av celler."

Hardells forskning är starkt ifrågasatt och hans åsikter delas bara av en liten minoritet av forskarsamhället, men programledaren verkade ta Hardells parti. "Vad har du för tankar om att detta inte får någon vidare uppmärksamhet att det faktiskt är, [trots] att strålningen är såpass allvarlig ... vid mobil och trådlös teknikanvändning?" Som svar kunde Hardell följa upp med sin besvikelse över att svenska myndigheter inte verkat ta till sig att IARC klassat mobilstrålning som möjligen (men inte troligen) cancerframkallande. Han sågade SSM och hävdade att de inte alls arbetar för att skydda befolkningen utan går industrins ärenden.

Så kom turen till Torsten Augustsson, sakkunnig på SSM, som konstaterade att svenska SSM gör samma bedömning som i motsvarande myndigheter i andra länder, att trådlösa nätverk och mobilmaster utgör inga hälsorisker. Vad gäller själva mobiltelefonerna finns en svag icke bekräftad misstanke om hälsorisk, och SSM rekommenderar därför som en försiktighetsåtgärd användning av handsfree samt att man inte har telefonen mot kroppen under samtal.

Programledaren Carlsson tog därefter upp Bioinitiativrapporten som sägs visa att hälsoriskerna är omfattande. Augustsson klargjorde att den forskning som finns måste kvalitetsbedömas, och att SSM har ett vetenskapligt råd om följer forskningsläget. Programledaren fortsatte fråga om trådlösa nätverk, och undrade om SSM inte ser risker när nu skolor och daghem får WiFi. "Skulle ni kunna se föräldrar i ögonen om 10 år om den här tekniken visar sig vara mycket skadligare, som vissa forskningsrapporter också visar, än vad ni går ut med i dag?"

Anna Carlsson undrade sedan varför inte de svenska forskare som varnar för mobilstrålning, som Hardell och Salford, sitter i det vetenskapliga rådet som SSM har. "Kan du garantera att det inte sitter någon som har anknytning till industrin [i ert vetenskapliga råd]?" Augustsson kunde inte kort redogöra på vilka meriter SSM valde ut sina rådgivare.

Programmets "inspiratör" Camilla Essencia (fd Åkesson) fick utan kritiska motfrågor avsluta programmet. "Jag känner att jag blir väldigt frustrerad av att SSM går ut med så bräckliga rekommendationer, för jag har följt det är området i ganska många år. Jag har lyssnat på forskare som uttalar sig, har sett forskningsrapporter, studier, jag har sett dokumentärer där de gör intervjuer med forskare. Som jag ser det ... finns otroligt mycket forskning som visar på olika hälsorisker med den trådlösa tekniken, och det även långt, långt, långt under de gränsvärden som SSM hela tiden hänvisar till."

"Som människor är vi elektrobiokemiska varelser, alla funktioner i vår kropp är biokemi och elektricitet som vi är uppbyggda av ... så för mig är det helt tydligt att om vi då får en massa signaler som går igenom vår kropp, att det påverkar oss, att det påverkar våra celler, vårt immunförsvar, vårt hormonsystem - och det visar ju forskning också. Det är ju inte så att vi bara har det när vi pratar i mobiltelefon, utan vi har det dygnet runt, överallt där det finns uppkoppling, trådlösa nätverk, mobilmaster. Det är en extremt stor exponering som har tillkommit i mänsklighetens historia som aldrig förr har funnits."

En sak som inte framkom i programmet är att Camilla Essencia/Åkesson inte bara är "inspiratör" på P4 Halland, utan också har startat en aktionsgrupp mot utbyggnaden av 4G i Båstad, och Nätverket för hälsovänlig livsmiljö har bland annat ordnat föreläsningar med Mona Nilsson. Så P4-programmet som helhet levde näppeligen upp till kraven på saklighet och opartiskhet. Från programmets hemsida kan man till och med ladda ned Strålskyddsstiftelsens propagandaskrift om Uppkopplade Barn.

Incidensen av hjärntumörer i Sverige ökar inte trots ökande mobilanvändning under många år. Majoriteten av forskarna inom fältet menar att det verkar allt mer osannolikt att mobiltelefonanvändning orsakar hjärntumörer (hos vuxna, för barn finns inga data). Men den som lyssnade på P4 Halland fick förmodligen motsatt intryck. Opartiskt och sakligt?

Kommentarer

 • Mats Reimer 2013-06-17 21:15:00

  "BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. I inslaget diskuterades hur strålning från mobiltelefoner och annan trådlös teknik påverkar människor och miljö. I inslaget intervjuades bland annat en representant från Strålskyddsstiftelsen och en överläkare och forskare som gav sin syn på de forskningsrön som finns och på Strålsäkerhetsmyndighetens arbete. En utredare och sakkunnig från Strålsäkerhetsmyndigheten intervjuades sedan och bemötte den kritik som riktades mot myndigheten. Anmälaren anser att både programledaren och de medverkande riktade stark kritik mot Strålsäkerhetsmyndigheten som ensam fick bemöta den kritik som riktades mot myndighetens arbete. Inslaget levde enligt anmälaren inte upp till kraven på opartiskhet och saklighet. Granskningsnämnden, som har tagit del av det anmälda inslaget, kan inte finna att det har utformats på ett sådant sätt som strider mot kraven på opartiskhet och saklighet i Sveriges Radios sändningstillstånd. Detta beslut har fattats av granskningsnämndens vice ordförande Kristina Ståhl efter föredragning av Rihaneh Rouhani."

 • Forskare 2013-04-04 11:43:00

  Som sagt, under 40-, 50- och 60-talet sa i praktiken alla "seriösa" forskare att DDT var ofarligt. Man behöver inte säga så mycket mer än så.

 • Daniel L 2013-04-03 23:11:00

  Bara jag som ser ironin i att de deltar i ett program som använder elektromagnetisk strålning (radiovågor) för att kunna nå ut med budskapet?

 • Gråsten 2013-04-03 01:11:00

  Sverige har ett av de bästa dataunderlagen när det gäller att titta på cancertrender (om uttrycket tillåts) då vi har ett standardiserat register och rapporteringsförfarande sedan 70-talet! Detta i kombination med personnumren gör den insamlade statistiken mycket tillförlitlig. Antalet nyinsjuknade i "hjärncancer" per år pendlade runt ca. 24 per 100 000 mellan 1970 och 1980 (med något fler kvinnor än män drabbade) och har sedan 1980 pendlat kring 30 (fortfarande med något fler kvinnor drabbade än män) - så den relativa riskökningen från 1970 till 2011 är alltså någonstans mellan 20-25%. Men det man bortser ifrån om man lutar sig på den siffran är ju att incidensen legat tämligen still sedan 1980 och att trenden hos män är minskande (ca. 0,2% färre "hjärncancrar" per år enligt Socialstyrelsen 2011)... Det ser för mig ut som om fröken E behöver gå en statistik kurs, framför allt om hon anser att vi ska jämföra data från olika håll. Men det är som vanligt inom "populärvetenskapsjournalistiken" (att skilja från populärvetenskapsjournalistik!) - källgranskning får aldrig stå ivägen för en god story och förutfattade meningar...

 • Dr B 2013-04-02 23:24:00

  Jag måste erkänna att jag inte tidigare stiftat bekantskap med begreppet "alarmist" och konstaterar att utrycket faktiskt finns med i SAOL. Men begreppet bör användas med återhållsamhet och inte som här, med uppenbart syfte att klumpa ihop alla mer eller mindre kloka och intellektuella personer som ser en risk med den utveckling vi har idag med växande trådlös teknik. Och då torde inte eventuell cancerrisk vara det största problemet utan istället den "elektrostress" som mycket väl skulle kunna interagera med våra känsliga bioelektriska system i kroppen och som för de flesta troligen innebär en knappt märkbar belastning. Jämför med ett ständigt svagt infraljud. Men för vissa mer känsliga individer kan sömnstörningar och annan subtil men kännbar påverkan vara tänkbar. Det är även möjligt att många är påverkade på olika sätt utan att ännu ha upptäckt sambandet med exponering för högfrekvent radiostrålning. Det är förstås en spekulation, men varför skulle vi människor vara fullständigt opåverkbara? Det krävs en oerhört omfattande forskning för att säkert kunna visa hur det ligger till, och där finns fortfarande mycket kvar att göra.

 • Camilla Essencia 2013-04-02 19:17:00

  Hej! Väldigt konstigt att både Danmark och Finland (och kanske många fler länder) har en helt annat statistik gällande cancer i hjärnan och centrala nervsystemet, än Sverige. I Finland har antalet insjuknade ökar från 147 st (år 1970) till 400 st (år 2011) för män. Och för kvinnor är ökningen från 178 st (år 1970) till 600 st (år 2011). Länkar: http://stats.cancerregistry.fi/stats/eng/veng0003i0.html (män) http://stats.cancerregistry.fi/stats/eng/veng0004i0.html (kvinnor) Jag börjar få strarka misstankar om att den svenska statistiken inte stämmer överens med verkligheten, även om det konkret ser ut så, i siffror, behöver det inte betyda att allt har gått rätt till. Viktigt att vi tittar på alla/fler länders statistik, för att få en sannare blid av verkligheten. Vänliga Hälsningar Camilla Essencia

 • Mats Reimer 2013-04-02 18:59:00

  Camilla, du länkar till Tyska strålskyddsmyndighetens råd. Men så vitt jag förstår tillåter tyskarna högre fältstyrka i mobilnäten än Sverige? Tyskland 61000 mW/m² http://www.bfs.de/en/elektro/faq/faq_emf.html Sverige 10000 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt--tradlos-teknik/Referensvarden/ Men rätta mig gärna, det var ett tag sedan jag läste fysik.

 • Mats Reimer 2013-04-02 18:07:00

  alarmist = person som producerar onödiga varningar, ofta med syftet att påverka den allmänna opinionen genom att framkalla masshysteri http://sv.wiktionary.org/wiki/alarmist

 • Mats Reimer 2013-04-02 18:04:00

  Hej Dr B, jag tar tacksamt emot förslag på korta kärnfulla formuleringar som täcker begreppet "person som är bergfast övertygad om (tex) mobilstrålingens farlighet trots att vetenskapskonsensus säger något annat"...

 • Onken 2013-04-02 17:50:00

  Man bör väl ändå kalla en sko en sko och en ros en ros. Förskönande omskrivningar mår ingen debatt väl av och i bloggformat i allmänupplysande syfte tycker jag Mats inlägg är på pricken.

 • Dr B 2013-04-02 17:40:00

  Att använda sig av ett påhittat nedsättande utryck som "alarmister" ger ett anti-intellektuellt intryck sänker djupt din trovärdighet, Mats. Istället för att försöka förlöjliga dina meningsmotståndare med ord som står i paritet med xenofobiska utryck skulle du vinna på att föregå med gott exempel på detta område.

 • Mats Reimer 2013-04-02 17:04:00

  Du läser statistik som fan läser bibeln. Varken insjuknanden eller dödlighet i hjärntumörer har ökat i Sverige sedan 1970. Se sidan 27 i http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8348/2009-126-127_2009126127.pdf

 • Camilla Essencia 2013-04-02 16:26:00

  Hej Mats! Idag berättade jag endast vad Tysklands Strålsäkerhetsmyndighet ger för råd till allmänheten, det är inte alarm, utan råd, från ett annat lands strålsäkerhsmyndighet. Och att Frankrikes nationalförsamling röstat igenom en ny skollag, där man ska välja trådburen uppkoppling till internet, före trådlös. Det är inte alarm. Endast fakta. Du väljer att se det som alarm. För mig är det tillräckligt att antalet fall av cancer ökar i allt snabbare takt. Hjärntumörer och cancer i nervsystemet är den tionde vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige. Se: http://www.cancerfonden.se/Documents/cfr13/cancerfondsrapporten2013.pdf Tumörer i hjärnan är den näst vanligaste cancerformen bland barn och tonåringar enligt cancerfonden. http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Hjarntumorer/ Hur sker cancer-rapporteringen i Sverige i jämförelse med Danmark där man ser en ökning på 40% respektive 29%? Blir alla fall registrerade i Sverige? Hur ser det ut i alla andra länder i Europa?

 • Mats Reimer 2013-04-02 15:33:00

  Aj, aj, aj. Redaktionen gjorde ett program till om samma ämne med fördelningen tre mot en till alarmisternas fördel. Socialstyrelsen på ena sidan, en patient, en forskare från Salford-gruppen och Camilla Essencia på den andra. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2163&artikel=5489290

 • Mats Reimer 2013-04-02 15:24:00

  @Henrik Camilla är inte journalist utan aktivist, men hon får tala i radio ändå.

 • Mats Reimer 2013-04-02 15:22:00

  Hej Camilla, cancerdödligheten ökar inte i Sverige. Antalet fall ökar, mest för att vi blir äldre och en del för att vi letar mer med mammografi och PSA. Men hjärntumörer ökar inte i Sverige. Varför de gör det i Danmark är oklart, men inte utsätts danskar för med mikrovågsstrålning? Danska myndigheter menar det beror på att "der er en effekt af stadig bedre billeddiagnostiske muligheder og generelt større anvendelse af disse muligheder i forbindelse med udredning også for andre sygdomme. Der vil således formentlig være et stigende antal "tilfældige fund" som følge af generelt øget diagnostisk aktivitet". http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Registre/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Registre/Cancerregisteret/Cancerregisteret%202011.ashx

 • Camilla Essencia 2013-04-02 14:40:00

  Hej Mats! Enligt cancerfonden ökar antalet fall av cancer i Sverige i allt snabbare takt. Hjärntumörer och cancer i nervsystemet är den tionde vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige. Se: http://www.cancerfonden.se/Documents/cfr13/cancerfondsrapporten2013.pdf Tumörer i hjärnan är den näst vanligaste cancerformen bland barn och tonåringar med knappt 100 nya fall per år, enligt cancerfonden. http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Hjarntumorer/ Cancerstatistik i Danmark år 2001-2010 (se sidan 6 och nedåt och på *Hjerne og centralnervesystem)* där visar statistiken att cancer i Hjerne og centralnervesystem ökat med 40% för män och 29% för kvinnor från 2001-2010. Mycket tänkvärt! Vänligan Hälsningar Camilla Essenica P.s De enda aktiviteten aktionsgruppen "Nätverket för hälsovänlig livsmiljö" gjort är insamling av namnunderskrifter och att jag bjöd in en kritisk föreläsare till mötet om utbyggnaden av 4G i Båstad, som annars endast skulle ha representerats av Mobilindustrin själva, Telia m.f samt Strålsäkerhetsmyndigheten. I det du skriver låter det som om att jag varit väldigt aktiv i aktionsgruppen, och fortfarande håller den vid liv. Den levde endast några månader under 2010, för att jag tyckte att det var väldigt viktigt, att även röster om den trådlösa teknikens hälsorisker fick göra sig hörda. Annars hade det varit en väldig obalans, eftersom mobilindustrin med Telia m.f. höll i informationsmötet. Vänligen Camilla

 • Mats Reimer 2013-04-02 14:34:00

  Hej Inga, först på pucken som vanligt. : )

 • Inga 2013-04-02 14:30:00

  Så oerhört bra att människor i vårt land får mer information om risker i vårt moderna samhälle. Man gör inte alls samma bedömning i alla andra länder!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier