Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2013-06-16

Oslo Universitet mikroskoperar borrelia

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Patienter strömmar till två pensionerade biologer vid Oslos universitet. Med mörkfältsmikroskopi hittar Laane och Mysterud ofta multipla arter av mikrober i blodproverna. Som jag beskrev i min förra blogg om deras publicerade fynd verkar de inte ha gjort några försök att verifiera att det som de kallar spiroketer verkligen är borrelia; ingen odling, ingen immunfluorescens, ingen PCR för att hitta borrelia-DNA, inga blindade undersökningar av friska kontroller.

Oslo Universitets forskningsmagasin Apollo återger helt okritiskt fynden, men jag tror att redaktör Trine Nickelsen (som är statsvetare och inte naturvetare) kommer få äta upp reportaget hon skrivit. En engelskspråkig version av texten sprids nu över nätet till olika vetenskapliga nyhetssidor. Artikeln innehåller en mängd felaktiga eller kontroversiella påståenden; som att borrelia möjligen smittar via sexuella kontakter, att borrelia ligger bakom ALS, MS och Alzheimer, att antikroppstitrarna mot borrelia sjunker vid långvarig infektion, att spiroketer finns inuti röda blodkroppar, att borrelia inte dör av antibiotika utan "Vi har sterke indikasjoner på at om du først får bakterien inn i blodbanen, så har du den resten av livet".

Hade dessa pensionärer varit legitimerad sjukvårdspersonal kunde fylkeslegen ha ingripit, men eftersom de inte är en del av sjukvården kan tillsynsmyndigheten inget göra. Andra forskare på UiO tycker detta är pinsamt, och neurologen Morten Andreas Horn har kommit med nykter kritik på Apollos hemsida. Det som nu sker kommer knappast att öka universitetets internationella anseende.

Hos en och samma patient fann Laane och Mysterud inte bara spiroketer som skulle bekräfta diagnosen "kronisk borrelios", utan de hittade även blodnematoder/mikrofilarier som sades härstamma från en moderinfestation i något annat organ i kroppen. Vidare fann de parasiter både med och utan flageller, och en ovanlig torpedliknande parasit gissar man kan vara en tropisk art. Dessutom sågs baktremi med både kocker och stavar. Patienten fick ett skriftliga utlåtande och bilder som hen kan ta med sig till läkare som bevis på minst sex olika samtidiga infektioner i blodet.

Biologerna på universitetet har också mikroskoperat blod från landets mest kända patient som anser sig ha "kronisk borrelia", TV-kändisen Lars Monsen. "Blodet hans er et av de aller mest forurensete som forskerne har sett. Det er fullt av bakterier og andre urenheter ... Den norske villmarks- og ekspedisjonsfareren har en tung infeksjon i kroppen som blant annet skyldes borreliabakterier."

Professor Laane är tvärsäker men verkar inte ha gjort några försök att falsifiera sina fynd, som om de kan bekräftas helt kommer ändra vetenskapens syn på borrelias biologi. Jag för min del sätter en peng på att det Laane och Mysterud ser i mikroskopet är artefakter, och hoppas att någon annan van mikroskopist kommer med en second opinion snarast.

Kommentarer

 • Informationsspridare 2013-08-22 16:35:00

  Från länken nedan: "Folkehelseinstituttet har søkt om forskingsmidlar for å sjå på diagnostikken av borreliose, og dei har også invitert til eit samarbeid med Morten Laane og Ivar Mysterud for å sjå nærare på deira metode. Dette fortel Audun Aase ved Norsk folkehelseinstitutt til Apollon." http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.11194300

 • Moderator 2013-07-03 10:01:00

  Var vänliga och tänk på tonen i era kommentarer och undvik personangrepp!

 • C Olsson 2013-07-03 01:31:00

  Signatur Helle skriver följande bland kommentarerna på länken nedan: "... jag skulle aldrig bestrida ett mikroskoperingssvar med god validering för någon infektion." http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/behandla-kronisk-borrelia-utan-antibiotika/ Är det en "god validering" att en kunnig svensk mikrobiolog har bekräftat att det man ser på bilder (eller filmer) tagna från blod i mikroskop, ÄR borrelia? Och, skulle en kunnig svensk mikrobiolog verkligen säga att det ÄR borrelia om han inte var helt säker?

 • Mats Reimer 2013-06-27 20:16:00

  Hollands färska försök till en kompromiss i borreliakriget, länk i kommentarstråden för blogg 24/6.

 • C Olsson 2013-06-27 15:09:00

  Ett klipp (från länken nedan): "Dr. Bozsik estimates that 10% of all people in Europe might carry Borrelia burgdorferi, see his comment in The Lancet 2004; 363:901 (full text after free registration and login); most of these carriers are probably feeling healthy most of their life, i.e. are not feeling chronically ill from their persistent, but luckily for them INACTIVE, latent persistent Borrelia infection!" http://lymerick.net/videomicroscopy.htm Hur håller sig en infektion latent, är det någon som vet?

 • Mats Reimer 2013-06-26 21:46:00

  Hej Tore, eftersom jag bara är en kliniker som utreder och behandlar borrelia hos barn så frågade jag förstås två svenska borreliaforskare vad de ansåg om Laanes artikel. Min gissning är att inga respektabla mikroskoperande forskare kommer bekräfta Laanes fynd. Men jag kan ha fel.

 • Mats Reimer 2013-06-26 21:41:00

  Hej Arne, jag tror nog att en del som behandlats av Luneng har blivit bättre, även om en och annan blivit riktigt sjuk av all antibiotika (han blev varnad av Helsetilsynet). Men jag tror att de som förbättrats har gjort det inte så mycket på grund av läkemedlens farmakologiska (anti-inflammatoriska?) effekter utan mer för att patienterna känner sig hörda, känner sig förstådda, får klara besked som de saknat, är lättade över att sjukdomens orsaker ligger helt hos en invaderande mikrob, de får upprättelse om anhöriga eller fastleger tvivlat, får hopp av att någon som verkar veta vad han gör startar med en aktiv behandling. Att behandlingen är dyr och krånglig ökar bara placeboeffekten. Så tror jag. Och jag tror fullt och fast att Laane och Mysterud ser i syne. Tiden får visa vem som har rätt.

 • Arne Sæther 2013-06-26 21:01:00

  Ja jeg tror at vitenskapen kommer til å endre holdning til funn av borrelia. De må en dag forstå at de prøver som taes i dag ikke blir analisert av kyndige vitenskapsfolk. De må først endre sitt syn og standpunkt i sin lærdom, sette seg på andre siden av bordet. Ta inn overseg hva enkelte har klart og hva IV behandlingen har gjort med folk som har sittet lenket til rullestoler, krykker osv. Se at de i dag har fått livskvaliteten tilbake, om enn ikke 100 % men 50 til 80 %. Hva skjer hvis broilervitenskapen ikke vil forstå hva slike som Laane og Mysterud har av vitenskap og kompetanse. Oppfordrer de til å ta et kurs hos Laane og Mysterud for å bli oppgraderte i sin lærdom og viten

 • Mats Reimer 2013-06-26 12:39:00

  Hej Dag, tack för en förnuftig kommentar från vårdens verklighet.

 • Dag Berild, overlege dr. med 2013-06-26 12:04:00

  Det er sjokkerende at det kan utgå en så dårlig publikasjon fra UIO som Mysteruds og Laanes hvor de hevder på ha sett Borrelia bakterier i blodet. Tidsskriftet er open aksess som ble startet i 2012. Det er ingen kontrollgruppe med i beskrivelsen av pasientmaterialet og ingen bruk av PCR eller andre metoder for å verifisere funnene. Flere av referansene har lederen i Borreliaforeningen som medforfatter. I vår polikinikk har vi mottat henvisninger hvor de har skrevet til pasientene at de har ikke mindre enn fem forskjellige mikrober, herunder nematoder i blodet. Det kan etter mitt skjønn bidra til å sykeliggjøre pasienter.

 • C Olsson 2013-06-25 18:26:00

  Några klipp (från artikeln publicerad 2010 nedan): "Intresset väcktes när Ingvar Eliasson under en period arbetade i Atlanta i USA där man bland annat tittade på okända smittämnen i blodet som till exempel följder av fästingbett och myggbett." "– I dag undersöks blodet från varje blodgivare med tanke på bland annat hiv, gulsot och syfilis. Men om det finns virus eller bakterier till exempel efter en resa utomlands, som kan hamna i blodbanorna, så hittar vi det inte. Vi kan alltså inte garantera att lämnat blod är helt smittfritt, säger Ingvar Eliasson." http://bohuslaningen.se/nyheter/bohuslandal/1.761144-unik-metod-for-att-rena-blod Min kommentar (till ovanstående klipp): Hur är det nu, kan dessa smittor möjligen även finnas i svenska fästingar och myggor? Fästingar kan ju "resa lång väg" med tex fåglar. Jag ger er också en ganska nypublicerad svensk artikel: "17 olika smittor hos fästingar" http://www.dn.se/nyheter/sverige/17-olika-smittor-hos-fastingar/

 • david 2013-06-23 21:37:00

  Varför tar man inte tag i det här och kollar upp deras metoder för att säkerställa om detta är borrelia eller bara bluff?

 • Annelie 2013-06-23 10:22:00

  Ett exempel på hur illa det fungerar inom vården gällande borrelia. Tjej 15 år söker för svår värk, yrsel osv,, 2 borrelia prover visar positivt men ingen behandling sätts in utan hon får tid till sjukgymnast. Tiden går och hon blir bara sämre. Går till en privatläkare som kan lite mer (dr L) som sätter in antibiotika, varav hon efter 3 månader känner sig helt bra och kan återta sin träning i fotboll och orka med Skolan. Vem gjorde rätt och vem gjorde fel?? För tjejen i fråga finns det ingen tvekan om att dr L gav henne livet åter.

 • Mats Reimer 2013-06-23 08:45:00

  Hej Nyfiken, det är enligt min erfarenhet mycket vanligare att patienter överutreds och får en icke korrekt somatisk diagnos (tex borreliainfektion pga gamla kvardröjande antikroppstitrar) än att allvarlig kroppslig sjukdom skylls på psykiatri. Sedan är det tveksamt överhuvudtaget med denna dualism mellan kropp och själ... Vi har alla ont och är trötta ibland, få av oss söker läkare för vardagens krämpor, det onda knäet eller axeln brukar bli tillräckligt bra bara man väntar tillräckligt länge. Majoriteten som kontaktar vården gör det för att de av någon anledning inte längre står ut att leva med sin krämpa. Då är läkarens roll både att utesluta tecken till allvarlig sjukdom och samtidigt förhöra sig om det finns skäl till att patienten just nu har sämre "coping".

 • david 2013-06-20 20:39:00

  Hej Mats, Vad ska en psykiatiker hjälpa med när man har huvudvärk onormal trötthett yrsel, smärta i hela kroppen?

 • Mats Reimer 2013-06-20 16:44:00

  Punkt 2 blev skrivfel Negativ serologi är ofta falskt negativ i tidig infektion, kan inte utesluta infektion under första 4 (-6-8?) veckorna

 • Mats Reimer 2013-06-20 16:42:00

  Hej David, jag brukar diskutera borrelia med Leif Dotevall. Och jag har även varit i kontakt med en preklinisk borreliaforskare som inte vill att jag nämner hans namn här för han orkar inte med alla jobbiga kontakter med borreliaaktivister. Det är därför de drar sig för att blogga eller tala i media. Jag förstår dem. Svenska officiella behandlingsrekommendationer har ett par år på nacken och därför skall SBU/SMI uppdatera. Jag vidhåller att så vitt jag kan förstå är vetenskapskonsesus att: 1. borrelia kan ibland ge svårtolkade symtom 2. negativ serologi utesluter tidig infektion, under en månad eller så 3. vid långvarig infektion bildas antikroppar hos i princip alla patienter (det finns alltid sällsynta undantag, hypogamma?) 4. Normal likvor utesluter i princip symtomgivande neuroborrelios (åter kan förstås sällynta undantag finnas, neutropeni?) 5. Kvarstående antikroppar från tidigare utläkt infektion finns kvar länge. 6. Medan diagnosen kan vara svår är behandlingen lätt, så vitt jag vet finns det knappt ett enda verifierat fall av terapisvikt? 7. Patienter med symtom son inte viker på behandling har antingen kvarstående vävnadsskada eller så var diagnosen fel. --- För att ge rätt diagnos till de med "kronisk borrelia" behövs nog ofta läkare som intresserar sig för psykosomatik och somatisering, men sådana läkare är ofta psykiatriker och de vill inte aktivisterna vet av. Ha en bra midsommar.

 • C Olsson 2013-06-20 16:30:00

  Då jag även har sett att (minst) en person inte ens vet vad begreppet kronisk borrelia faktiskt står för i Europa (här bland kommentarerna), så kanske lite bra info om detta kan vara "på sin plats"? "Chronic Lyme; diagnostic and therapeutic challenges" Ett klipp: "This condition is termed late Lyme or chronic Lyme (hereinafter in this review we equate these terms). Almost any part of the body can be affected by chronic Lyme, but Bb in general shows a tropism for the nervous system (brain, spinal cord, nerve roots, or peripheral nerves), joints, skin, heart, and eyes." http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ane.12048/full

 • C Olsson 2013-06-20 16:23:00

  Skriver man rätt info om borreliatesterna som används i Sverige i den svenska rekommendationen? Låt oss titta efter i labbens egna info. Klipp (från länken nedan): "Negativt resultat utesluter inte infektion." http://www.ltv.se/Halsa_och_vard/Kliniker_och_mottagningar/Laboratoriemedicin_Vastmanland/Provtagningsanvisningar/B-mikro-/Borrelia/ Varför inte ta Sahlgrenskas labbs info också. "Ett negativt resultat utesluter inte Borreliainfektion. Finns det stark klinisk misstanke om Borreliainfektion, bör ett senare prov tas. Borreliainfektion kan dock förekomma även om antikroppar ej påvisas." http://www.bakteriologi.se/sv/SU/4/Laboratoriemedicincom/Laboratoriemedicins-verksamheter/Klinisk-bakteriologi/Klinisk-bakteriologi/Provtagningsanvisningar-/Borrelia---antikroppsbestamning-/

 • C Olsson 2013-06-20 16:10:00

  Vilka studier baseras den svenska behandling för den allra vanligaste yttringen vid kronisk Europeiska borrelia? Först ger jag er Läkemedelsverkets "betyg" på dessa studier: "Fallserier med fall-kontrollstudier och kohortstudier med låg kvalitet" http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Borrelia-rek_webb.pdf

 • C Olsson 2013-06-20 15:49:00

  Ett svenskt exempel (där man tydligen inte tycker det är "så viktigt" att basera det man säger på godkända studier gällande just det som man talar om): Ett klipp (från länken nedan): "Neuroborrelios, inklusive kronisk neuroborrelios (obehandlad infektion med duration mer än 6 månader), behandlas i Sverige effektivt med peroralt doxycyklin 200–400 mg/dag i 10–14 dagar." http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/8/8371/LKT0748s3621_3622.pdf Kolla referenserna! VAR sjutton hittar man STUDIERNA gällande EUROPEISK kronisk neuroborrelios? Man bör väl ALLTID hänvisa till godkända studier på just det som man uttalar sig "så bestämt" om, eller hur?

 • david 2013-06-20 15:03:00

  Hej Mats. Vill bara meddela att jag tycker att det är jättebra att du tar upp borrelia i din blogg. Jag håller inte med dig om att det är lättbehandlad sjukdom men tycker att det är kul att du skapar diskussion. Skulle dock uppskattas om du kunde ibland hänvisa till källor än att bara säga att våra infektions experter säger si och så. Vem säger att dom experterna vet allt här i världen? Man kan alltid lära sig något nytt! Självklart ska man gå på fakta och vetenskap men jag tycker att infektionsläkarna är ganska osäkra själva. Tack ändå för att du tar dig tid och diskuterar problemet här. Hade varit trevligt om våra expertiser inom området tog sig den tid du tar och blogga lite om ämnet. Om patienterna blivit feldiagnoserade varför hjälper inte expertisen med att hitta rätt diagnos? Trevlig midsommar

 • Kate 2013-06-19 22:38:00

  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:398541/FULLTEXT01 Laboratory Diagnosis of Lyme Borreliosis Anti-Borrelia Antibodies and the Chemokine CXCL13 Ivar Tjernberg Kan det vara läsvärt?

 • Mats Reimer 2013-06-19 21:30:00

  Hej Yvonne, jag har haft min nuvarande tjänst i över 15 år och blir nog kvar till pensionen. Någon ytterligare karriär kommer jag inte göra, och skulle jag söka nya jobb tror jag att bloggandet knappast räknas som en merit. Ibland kritiserar jag ju min arbetsgivare... Jag betvivlar inte ett ögonblick att patienter som anser sig ha elöverkänslighet, hypo2, trötta binjurar eller "kronisk borrelia" lider. Men jag tror inte man hjälper dessa patienter i längden genom att låtsas som om dessa diagnoser är korrekta.

 • Mats Reimer 2013-06-19 19:02:00

  Tobias, det var ett onödigt påhopp. Jag tror varken de pensionerade biologerna eller "forskare" C Olsson har några dolda motiv, de propagerar för det som de anser vara sanning. Jag tror de har grundligt fel. Framtiden visar vem som tog miste.

 • C Olsson 2013-06-19 18:48:00

  Till alla er som istället använder någon "amerikansk definition" av "chronic Lyme", vill jag rekommendera (då vi ju istället bor i Europa) att ni börjar använda dom RÄTTA Europeiska definitionerna av vad NI istället tycks vilja tala om. Det finns nämligen en EUROPEISK diagnos som heter: Chronic (eller late) Lyme BORRELIOSIS (denna diagnos skrivs förövrigt UTAN citationstecken) Detta diagnosbegrepp står för en långvarig, aktiv, stadium 3-borrelia (och tro det eller ej, det FINNS faktiskt studier på detta :) )

 • Mats Reimer 2013-06-19 17:20:00

  Om ni undrar varför jag väljer att inte svara C Olsson när hon bombarderar kommentarsfältet så är det för att vi redan haft långa privata mailutväxlingar och inte kommer längre i våra diskussioner.

 • C Olsson 2013-06-19 16:09:00

  Mats skriver: "Morten Andreas Horn har kommit med nykter kritik på Apollos hemsida." Morten Andreas Horn skriver (bland kommentarerna): "Direkte påvisning av borreliabakterier i blod - og dessuten dokumentasjon av borreliainfeksjon hos pasienter med den omstridte tilstanden "kronisk borreliose" er en verdensnyhet." Han verkar inte vara så väldigt insatt! Detta att kunna påvisa borreliabakterier i blod skrev redan Lida H Mattman om under sin livstid (läs gärna hennes bok, det har jag själv gjort). Säkerligen menade hon inte enbart vid tidig (dvs, akut) borrelia, utan hon menade säkerligen även att detta kunde göras vid sen/långvarig (dvs, kronisk) borrelia.

 • C Olsson 2013-06-19 15:22:00

  Mats skriver: "Jag för min del sätter en peng på att det Laane och Mysterud ser i mikroskopet är artefakter, och hoppas att någon annan van mikroskopist kommer med en second opinion snarast." Jaha, så det säger du. :)

 • anette 2013-06-19 13:04:00

  Att du orkar!! Vad har fått dig att bli så bitter så du låter tusentals människor lida hellre än att erkänna att du kan ha fel? Finns bara ett ordspråk son bäst beskriver dig: högmod går före fall!

 • Mats Reimer 2013-06-19 12:19:00

  På professor Laanes privata hemsida går han långt i sina påståenden: "Kronisk borreliose som smitter bl.a. med flått er vanskelig å påvise sikkert med moderne DNA- og immunteknikker. Jeg har videreutviklet en metode som nå gjør det lett å se bakteriene i blodet og hvordan de reagerer på antibiotika" Och patienterna vill gärna komma: http://www.123hjemmeside.no/Morten-Motzfeldt/19371338#comments

 • Mats Reimer 2013-06-19 07:38:00

  Hej Bo, vi får se vad SBU och SMI kommer fram till. Jag kommer lyssna till dem som jag bedömer vet bättre i denna fråga. Men patientföreningarna tror jag inte låter sig påverkas av det som SBU/SMI bedömer är bästa nuvarande kunskap...

 • kerran 2013-06-18 23:33:00

  Mats, förmodar att betydelsen av ordet artefakt är bekant för dig. Här kommer ändå en förklaring: Artefakt (latin. ars = konst, facere = göra, tillverka) betyder "konstgjort föremål". Om det är så att människor har artefakter i sitt blod inställer sig frågan: Hur kom dessa artefakter in i blodkroppar/blodvätska? Kan din förklaring till dessa artefakter finns i blodkroppar/blodvätska vara att Laane o co eller patienten förorenar blodet med artefakter? Kan för övrigt berätta att en anhörig fått blodet analyserat utomlands. Diagnos var borrelia. Samma bilder/filmer har en svensk infektionsklinik fått ta del av. De erfarna infektionsläkarna föreslog att det kunde vara artefakter man såg. MEN DE SA ATT MAN INTE KUNDE UTESLUTA INFEKTION. Som vanligt vittnar dina uttalande om låg kunskap i ämnet. Har numera insett att du endast vill skapa debatt och detta ofta genom att angripa drabbade patienter.

 • Mikael 2013-06-18 23:25:00

  Hhm tror nog du har fel på pinsamt många punkter här herr Reimer. vet inte riktigt vilken ekonomisk agenda du har? Tycker bland annat att det är underligt att du inte motbevisar eller argumenterar mot ditt andra stycke. Hur som helst, spiroketer finns inuti röda blodkroppar och det är helt obestridligt. Hur förklarar DU dessa. Det bästa jag hört hittills är "smuts".

 • Allmänläkare 2013-06-18 22:35:00

  "Båda sidor" i Norge förefaller ju brista i vetenskap. Deras "mest kände Borreliapatient" fick ju infketionen påvisad med mikroskopi+PCR+Serologi/immunifluorescens diagnostik men kallades ändå "botad" av professionen och rättssystemet. Inte konstigt att misstro uppstår på patientsidan. Vi kommer alltid att ha läkare som är mer "troende" än vetenskapliga men det allvarliga är ju när det professionella systemet - som i Norge - hoppas inte i Sverige förkastar kronisk borrelios som en hypotes för att all bevsining som "kreti o pleti" frambär håller för en vetenskaplig bedömning. Jag kah inte förstå hur man kan förkasta mikroskopi + PCR + immunofluorescens - alla positiva hos en o samma patient - och friförklara honom för en aktuell Borrelia. Kan ngn förklara hur läkarna i Norge o rätten resonerade?

 • Marianne Maslmtrøm 2013-06-18 21:30:00

  Fei foran din egen dør før du begynner å feie foran andres. Disse pensjonistene tjener ikke ett øre på virksomheten sin - kan du si det samme??

 • Syriaca 2013-06-18 21:15:00

  Mye av din kritikk angående verifisering er legitim hvis den stemmer, men at det bare er artefakter?!? Jeg har sett video hvor en spiralformet organisme beveger seg på en måte som for meg ikke ser ut som en død artefakt. Jeg ble nysgjerrig. Jeg savner nysgjerrighet blant dere som skal hjelpe pasienter som virkelig lider. Når dere bare fokuserer på å kritisere virker det kvalmende arrogant i mine øyne. En hypotese som ikke enda er testet er ikke nødvendigvis usann!

 • Karin 2013-06-18 21:09:00

  Oj nu får du mycket att äta upp Reimer,, Det har i många studier visat sig att bakterien gömmer sig för immunförsvaret. Att flera studier visat att borrelian många gånger förekommer i MS och ALS patienter är ju inget nytt. Att borrelian är svår att eradikera har ju en massa studier visat vilket du fått länk till otaliga gånger. Du kan inte låtsas vara seriös och i nästa sekund kasta dessa nästan hundra studier åt sidan. Visar bara din totala oförmåga att ta in ny info som kan gagna dina patienter.

 • Helena Berg 2013-06-18 20:59:00

  Men om en annan van mikroskopist ger en second opinion som överensstämmer med Laanes och Mysteruds så är vi kanske på väg åt andra hållet och kanske kan börja tro på att spirocheter och parasiter mm i blodet är det som gör dessa patienter sjuka? I det fallet har du satsar din peng fel...

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier