Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2013-10-31

Ovetenskap om borrelia på Norska Vetenskapsakademin

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Jag bevistade i veckan ett överfullt kvällsmöte på Det Norske Vitenskaps-Akademi i ett vackert hus från sent 1800-tal. Temat var Er det noen sammenheng mellom kronisk utmattelsessyndrom (ME) og flåttbitt? Jag uppskattade speciellt Per A Brodals föredrag om de neurobiologiska likheter han såg mellan våra livsviktiga alarmsystem: smärta, rädsla och trötthet. System som inte habituerar och som ger oss svåra lidanden om de fastnar i att larma hela tiden.

I sista stund hade ytterligare en föredragshållare lagts till i programmet: odontolog-professor Per Løkken som utifrån en fallbeskrivning framförde extremt kontroversiella teorier om borreliainfektion och stödde sig på alternativa borreliaforskare som inte publicerat några vetenskapliga artiklar i ämnet.

Løkken berättade om en släkting, en pojke som i åratal plågats av huvudvärk och andra symtom. Han fick först diagnosen kroniskt trötthetssyndrom, senare gavs i Norge vanlig borreliabehandling med doxycyklin utan att huvudvärken blev bättre. (Jag förstod inte helt om de norska läkarna verkligen var övertygade om att symtomen berodde på neuroborrelios, eller om man gav behandling mer för säkerhets skull.) Pojken remitterades vidare till barnpsykiatrin, men familjen sökte sig till den alternativa tyska borreliakliniken i Augsburg.

Professor Løkken hade varit med nere vid Borreliose Centrum Augsburg flera gånger, och hade bara gott att säga om deras utredningar och behandlingar. De tyska läkarna menade att det pojken hade var en pågående infektion, inte bara med borrelia utan också med bartonella och chlamydia. Behandlingen blev Compact Treatment med högdos av tre olika antibiotika kombinerat med malariamedel.

Under andra veckan med antibiotika försvann huvudvärken, och Løkken antog att den huvudsakligen berott på bartonella-infektion. Han berättade inte om behandlingen också innefattat någon av de andra terapier som finns på klinikens meny: detox, anti-inflammatorisk kost, elektrobehandling, fotonterapi, traditionell kinesisk medicin, homeopati och syrgasterapi.

I Augsburg träffade Løkken grundarna till kliniken, Carsten Nicolaus och Armin Schwarzbach. (Den senare besökte tidigare i år Norge för att göra reklam för Cowden's örtpreparat präglade med specifika energier.) Professor Løkken mötte också en av klinikens samarbetspartners: Leona Gilbert från universitetet i Jyväskylä. Han talade väl om den borreliaforskning som bedrevs. Varken tyskarna eller Gilbert har publicerat några vetenskapliga arbeten om borreliainfektioner, men Løkken framförde vid mötet i Oslo deras kontroversiella teorier om Lyme disease.

Auditoriet fick höra att behandling med antibiotika i några veckor ofta inte är nog eftersom spiroketen ändrar sig till en cyst-form utan cellvägg, eller gömmer sig från immunsystemet i en biofilm där bakterierna kan kommunicera med varandra och börja likna en flercellig organism (så uppfattade jag vad han sa). Och att borrelia blir mer svårbehandlat om fästingen också smittat patienten med bartonella eller babesia.

Det är vad jag vet inte övertygande visat att borrelia kan anta cystform in vivo, att biofilm skulle vara en virulensfaktor för spiroketen, att borrelia är svårbehandlat eller att bartonella kan överföras till människa med fästingar. Per Løkken har upplevt att släktingen förbättrades under behandlingen i Tyskland, men även om han är professor emeritus har en enskild fallbeskrivning föga vetenskapligt värde. Hur tänker Det Norske Vitenskaps-Akademi när de låter debatten föras på denna nivå?

Kommentarer

 • Syster 2013-11-28 16:12:00

  Pojkens diagnos, citat från länken nedan: "Diagnose: Lyme-borreliose (senstadium) med Bartonella og Chlamydia pneumoniae som koinfeksjoner." http://www.dagensmedisin.no/debatt/borreliose---og-et-apent-sinn/ Men, ATT det rörde sig om kronisk (senstadium) borrelios, det var tydligen "inte viktigt" enligt Mats, för han skriver istället bara (från inlägget): "De tyska läkarna menade att det pojken hade var en pågående infektion, inte bara med borrelia utan också med bartonella och chlamydia." Pojken hade alltså en pågående, LÅNGVARIG/KRONISK/SEN borreliainfektion ihop med några ytterligare infektioner. Man undrar faktiskt varför Mats utelämnar vissa fakta?

 • danilo 2013-11-26 08:56:00

  Att påstå att kronisk borrelia inte existerar samtudigt som man vet att vi inte vet allt om borrelia i dagens läge o forskning fortgår är Ovetenskapligt

 • Karin 2013-11-21 18:24:00

  http://www.dagensmedisin.no/debatt/borreliose---og-et-apent-sinn/ "Et tilsvarende paradigmeskifte som skjedde i 1990-årene når det gjelder forståelsen av magesår og infeksjon med Helicobacter pylori, kan komme når det gjelder patogenese og behandling av borreliose. De vitenskapelige miljøer bør ha et åpent sinn. Ingen oppgitte interessekonflikter"

 • Mats Reimer 2013-11-19 19:49:00

  Debatten fortsätter i norska DM http://www.dagensmedisin.no/debatt/vellykket-mote-om-me-og-borreliose/

 • Mats Reimer 2013-11-07 17:21:00

  Hej Sture, min åsikt är att sjukvården bör bli mer vetenskapsbaserad och mndre baserad på tradition och erfarenhet (tyckande). Det är lätt att dra felaktiga slutsatser om orsakssamband och ofta underskattas slumpens inverkan på både insjuknanden och tillfrisknanden. Vad gäller borrelia finns både en överdiagnostik och en underdiagnostik samtidigt. Det är inte behandlingen som är det stora problemet, det är diagnostiken. Borrelia är en lurig diagnos, och kunskaperna behöver höjas ute på fältet. Det forskas på nya diagnosmetoder, men det är helt galet att slänga sig på icke-validerade tester och hälla pengar i fickan på skumma privata laboratorier. Infektionsmedicin tycker jag verkar vara en av de specialiteter som är noga med både diagnostik och behandling, den felanvändning som sker på antibiotika är det i regel andra som står för. Skolmedicinen gör massor av saker fel. Behandlar riskfaktorer i stället för sjukdomar. Missar depressioner och andra psykiska sjukdomar och ger för dålig psykiatrisk behandling, piller är inte alltid lösningen. Gamla ges för många mediciner och får biverkningar. Men vad gäller borrelia så är det för mig ingen tvekan om att det är skolmedicinen som har rätt och utreder och behandlar enligt den i dag bästa vetenskapliga kunskapen. Den alternativa borreliasidan med stridbara aktivister och läkare som i regel visar dåligt omdöme även i andra frågor har grundligt fel. Man skall ha ett öppet sinne, men inte så öppet att man tappar förståndet.

 • Sture 2013-11-07 13:21:00

  Jag förstår inte den fientlighet till annorlunda tänkande som finns inom sjukvården. Mats jag har läst en hel del på din Blogg och jag har gått igenom SMI.s tester om Borrelia mm. Istället för att klanka ned på alla försök att komma vidare och envist hänga upp sig på gamla undersökningar borde väl ni, den meriterade läkarkåren som faktiskt är skolade för att hjälpa, utgå från vad vi inte vet och försöka hitta lösningar. Att vi i Sverige anser att örter är hokus pokus framgår klart från dig och andra. Men försök komma på hur ni ska hjälpa istället för stjälpa.

 • Funderar lite 2013-11-04 14:24:00

  Hur kan det vara "ovetenskapligt" eller "antivetenskapligt" (ord som använts på twitter) att återge vad en person (i detta fall en pojke) har upplevt hos BCA i Augsburg? Mats själv återger ju själv vad enskilda personer säger och gör till som tätt. Nu avser jag alltså följande från inlägget: "..även om han är professor emeritus har en enskild fallbeskrivning föga vetenskapligt värde. Hur tänker Det Norske Vitenskaps-Akademi när de låter debatten föras på denna nivå?"

 • Mats Reimer 2013-11-03 15:34:00

  Jag tycker mer borreliastriden liknar kontroverserna om amalgamsjuka, elallergi, hypo2, sjuka-hus-sjuka, multipel kemisk överkänslighet, morgellons, chemtrails...

 • jesper 2013-11-03 15:09:00

  Mats Nej,men: .Man må bare konstatere, 1.at "borreliakrigen" formodentlig er den længste disput i medicinens/mikrobiologiens historie. 2. at det ikke endnu er lykkedes, at lave en alment accepteret sensitiv og specifik test for en aktiv borrliose.I betragtning af at problemet i en mikrobiologisk henseende vel ikke er så kompliceret ?,det er bemærkelsesværdigt.. 3. at CDC skønner at 300.000 borgere årligt berøres af problematikken i de relevante områder i USA.Sammenholdt med andre infektionsmæssige problemstillinger (f.eks West Nile Fever, som der hypes meget om), er det altså et reelt omfattende problem. 4. at videnskaben og evidensen på f.eks borreliosefeltet ikke er overbevisende (synes jeg) 5. CDC (og IDSA)er relevante, fordi CDCs rekommendationer på dette område har slået tonen an generelt. Hvad skal man så mene? Jeg tror ikke man kan udelukke, at den måde hele "sundhedssystemet" i bred forstand i USA er organiseret på spiller en rolle.Spiller det private forsikringssystems interesser en rolle?,Er medicinalindustruiens velkendte og desværre til tider problematiske etik relevant?- næpppe .Kanske indirekte ved den måde , der allokeres (dvs kæmpes politisk om) forskningsmidler på.Jeg tror ikke man kan udelukke, at "penge"/økonomiske interesser spiller ind?.I kombination med det der ligner en skyttegravskrig med helt stivnede positioner?Hvorfor skulle det smitte af på flåtoverførte infektioner generelt? Ingen aning.

 • Mats Reimer 2013-11-03 13:42:00

  Jesper, är det så att du misstänker en konspiration där CDC och IDSA försöker dölja sanningen om fästingöverförda sjukdomar?

 • Bo Fink 2013-11-02 22:30:00

  Citat från inlägget: "...eller att bartonella kan överföras till människa med fästingar." Var har man påstått att denne pojke har fått sin Bartonella-smitta från en fästing?

 • Mats Reimer 2013-11-02 13:47:00

  Nu tycker jag det verkar som Jesper diskuterar två saker samtidigt. 1. Är bartonella en underskattad patogen som ger upphov till många fler sjukdomar än vi hittills anat? Möjligen, det lär visa sig. 2. Kan bartonella överföras även med fästingar? Möjligen, men CDC tror inte på det och jag hittade en färsk artikel som har argument emot den musstudie du kom med. http://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/19243/Harrison_Ixodes(2012).pdf?sequence=1 Min argumentation i bloggen påverkas inte av om vetenskapen med tiden kommer besvara någon av dessa frågor jakande. Min poäng är att professor Løkken vid mötet framförde extremt kontroversiella teorier som om de var sanning och hänvisade (och visade blider på) tre alternativa borrelialäkare/forskare som inte publicerat en enda vetenskaplig artikel i ämnet.

 • jesper 2013-11-02 09:44:00

  Kære Mats 1.Det review du henviser til er helt forældet (2008), forfatterne er formodentlig klinikere uden videnskabelig publikationer vedr emnet af dignitet. Tidligere var folkene rundt Raoult (WHO's kollaborative center for rickettsia) førende på bartonella området.Det er slut.I de sidste mange år er det i særklasse Ed Breitschwerdt NCSU, Volkhardt Kempf, Dehio , Biswass og evt Koehler, som forsker og publicerer.Desværre relativt få klinikere fra human-medicinen. Jeg kan IGEN henvise til publikationen om bartonella som "stealth infection", som det bedste/nyeste på området. 2.Jeg har heller ikke præcise oplysninger om patogeniteten for den specielle type bartonella , der er brugt i laboratoriet.Jeg synes ikke det spiller nogen rolle for det der er mening med studiet- alene at undersøge muligheden for overførsel gennem flåtbid- IKKE om patogeniteten. 3.Jeg har sat frågetecken ved dine bemærkninger vedr bartonella i din blog.Jeg er meget bekymret over det som fremstår som yderst tvivlsomt og vildledende for læseren.Da jeg synes du har et stort ansvar for korrekt oplysning , synes jeg du skulle besvare frågorna seriøst. 4.Du kan danne dig et indtryk af hvad forskningen i bartonella beskæftiger sig med ved at se en oversigt over den 7. verdenskongres vedr bartonella. Jwg ser frem til svarene

 • Mats Reimer 2013-11-02 08:39:00

  Detta var den färskaste review jag fann om bartonella. http://pediatrics.aappublications.org/content/121/5/e1413.long

 • jesper 2013-11-02 07:53:00

  Endnu et abstract om infektion med bartonella fra flåter Concurrent infection of the central nervous system by Borrelia burgdorferi and Bartonella henselae: evidence for a novel tick-borne disease complex. Eskow E, Rao RV, Mordechai E. Source Hunterdon Medical Center, Flemington, NJ, USA. Abstract OBJECTIVES: To investigate Bartonella henselae as a potential human tick-borne pathogen and to evaluate its role as a coinfecting agent of the central nervous system in the presence of neuroborreliosis. DESIGN: Case report study. SETTING: A primary health care center in Flemington, NJ, and the Department of Research and Development at Medical Diagnostic Laboratories LLC in Mt Laurel, NJ. SUBJECTS: Two male patients (aged 14 and 36 years) and 2 female patients (aged 15 and 30 years, respectively) with a history of tick bites and Lyme disease. MAIN OUTCOME MEASURES: Laboratory and diagnostic findings before and after antimicrobial therapy. RESULTS: Patients residing in a Lyme-endemic area of New Jersey with ongoing symptoms attributed to chronic Lyme disease were evaluated for possible coinfection with Bartonella species. Elevated levels of B henselae-specific antibodies were found in these patients using the immunofluorescent assay. Bartonella henselae-specific DNA was detected in their blood. None of these patients exhibited the clinical characteristics of cat-scratch disease. Findings of cerebrospinal fluid analysis revealed the presence of both B henselae

 • Mats Reimer 2013-11-01 20:57:00

  Hej Jesper, jag läste artikeln du tipsar om nedan. En månad gamla möss infekteras via intravenös injektion med B. birtlesii. Mössen rakas på ryggen och i en kammare på ryggen får sedan 150 fästinglarver suga i sig blod från den artificiellt infekterade musen under 5 dagar. Dessa infekterade larver fick utvecklas till nymfer och vardera 8 av dessa fick bita tre stycken friska möss (sedan även de rakats och försetts med en kammare). Även om resultaten skulle bekräftas av andra grupper så är det inte riktigt samma sak som att fästingar i ute i naturen kan överföra humanpatogena varianter av bartonella vare sig mellan möss eller människor.

 • Anna 2013-11-01 13:01:00

  Det är väl precis det vetenskapen handlar om: ödmjukhet inför det som ännu inte är bevisat. Higgspartikeln gav ju Nobelpriset till slut...

 • Mats Reimer 2013-10-31 23:58:00

  Åtminstone två närvarande professorer på mötet verkar ha uppfattat anförandet ungefär som jag gjorde (enligt deras twitterkommentarer). Anne Spurkland: Jeg likte det ikke. Det bidro ikke til å oppklare hvor vitenskapen står i denne saken Kristian Gundersen: Løkkens innlegg i vitenskapsakademiet om borelliose vil jeg karakterisere som antivitenskapelig

 • Helena Berg 2013-10-31 22:15:00

  Undrar just varifrån de svenska orienterarna som dog fick sin bartonella-smitta? Man fann i alla fall bartonellabakterier i hjärtat på dem.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier