Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2014-01-01

Tål svenska kvinnor sanningen om mammografi?

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Inget land har infört allmän screening efter prostatacancer, och rekommendationen i Sverige är att män som önskar ta detta prov först skall få en balanserad information om fördelar och nackdelar med att screena friska män. Att undersöka sitt PSA-värde är ett personligt beslut eftersom olika personer värderar risker och nytta helt olika, både risken för sjukdom och risken för biverkningar av screening, diagnostik och behandling. Man kan läsa om det i Socialstyrelsens information.

Snart skall svenska kvinnor kunna ta del av balanserad information om mammografi på 1177, information som även tar upp riskerna med strålning, falskt positiva fynd och framför allt överdiagnostik av cancer som hittas och behandlas i onödan. Det är på tiden att kvinnor i Sverige får hela bilden presenterad innan de fattar beslut om de vill delta i mammografi-screening.

Den information som hittills riktas till allmänheten överdriver nyttan med mammografi och mörkar nackdelarna. Det är lätt att se genom att jämföra dagens information på 1177 (citerad nedan) med den information som kvinnor i Finland får på nätet.

Vetenskapliga studier har visat att för kvinnor som deltar i hälsoundersökning med mammografi minskar dödligheten i bröstcancer med 40 procent. Risken med sen upptäckt är att cancern hunnit sprida sig, och då behövs mer och besvärligare behandling än om tumören upptäcks tidigt.”

Den strålningsmängd som man utsätts för vid en mammografiundersökning är så liten att den inte anses innebära några risker. Det sker dessutom ständigt en teknisk utveckling med syfte att minska stråldoserna ytterligare. Man ska alltså inte dra sig för att gå på mammografiundersökning när man blir kallad.”

Den svenska informationen på nätet säger inte mycket om nackdelarna med falskt positiva fynd och ingenting om överdiagnostik. Man förväntas komma när man blir kallad för det minskar (den relativa) dödligheten med 40%. Finlands Institut för hälsa och välfärd anger en mycket lägre procentsats och de vill att kvinnan efter information fattar ett eget beslut (som de svenska männen med PSA).

”Eftersom screeningundersökning av bröstcancer gäller friska kvinnor, ska de fördelar som undersökningen medför alltid vara större än nackdelarna. Människor förhåller sig olika till för- och nackdelar. Var och en ska överväga för- och nackdelarna innan de fattar beslutet om att delta i screeningen eller att inte delta. ... Dödligheten i bröstcancer hos kvinnor över 50 år som kallats till screening är ungefär 22 procent lägre än hos kvinnor som inte kallats till screening. Screeningen kan årligen förhindra ett dödsfall i bröstcancer per cirka 6 000 inbjudna kvinnor”.

Baksidan av myntet beskrivs koncist.”Nackdelar med screeningen är överdiagnostisering och överbehandling. En del av den cancer som hittas via bröstcancerscreening är sådan cancer som växer långsamt och som aldrig skulle ha krävt behandling. All cancer behandlas, eftersom man inte på förhand vet vilka tumörer som börjar växa. En nackdel med bröstcancerscreening är också onödiga misstankar om avvikelser (s.k. falska positiva fynd). På screeningbilderna syns ofta förändringar som i de fortsatta undersökningarna visar sig vara godartade. De fortsatta undersökningarna och väntan på dem orsakar oro och besvär i onödan.”

Man tar också upp risken för att mammografi kan invagga kvinnan i en falsk trygghet. ”Screeningen hittar inte all cancer. Trots ett normalt screeningresultat kan kvinnan insjukna i bröstcancer före nästa screening.” ”Ungefär var tredje fall av bröstcancer hos kvinnor i screeningålder är intervallcancer.”

I Finland nämner man slutligen den mycket lilla risk som röntgenstrålningen medför. ”Att bröstet exponeras för strålning vid screeningen innebär att risken för bröstcancer ökar en aning: enligt uppskattningar orsakar detta 1–2 bröstcancerdödsfall per en miljon screeningundersökta kvinnor.”

Peter Gøtsche från Nordic Cochrane Center har i BMJ redan 2006 föreslagit att kvinnor som skall ta ställning till screening med mammografi får denna information om både fördelar och nackdelar.

If 2000 women are screened regularly for 10 years:1 woman will avoid dying from breast cancer; 10 healthy women, who would not have been diagnosed without screening, will have breast cancer diagnosed and be treated unnecessarily; 4 of these will have a breast removed, 6 will receive breast conserving surgery, and most will receive radiotherapy; 1800 will be alive after 10 years; without screening 1799 will be alive.”

Of 2000 women (in Europe) who participate in 10 rounds of screening: 500 will be recalled for additional investigations because cancer is suspected; about 125 will have a biopsy; 200 will experience psychological distress for several months related to a false positive finding. Screening can provide false reassurance. Up to 50 % of cancers among women in screening programmes are detected between two screening rounds, and these interval cancers are the most dangerous.”

Sveriges Kommuner och Landsting håller på att utarbeta ett nytt informationsmaterial som mer korrekt skall beskriva både fördelar och nackdelar med screening-mammografi. Det har dock försenats och är så vitt jag vet inte klart än. Och det kommer bara skickas ut till de kvinnor som kallas för första gången.

SKL ser nog att en mer vida spridd information kan göra det svårt att uppnå sitt egna mål att 80% av inbjudna kvinnor skall tacka ja. ”Vårt primära syfte är att rekommendera kvinnor att gå på screening för att rädda liv. Socialstyrelsen har slagit fast att fördelarna överväger” säger projektledaren på SKL.

Ett bättre mål än 80% deltagande hade väl varit att 100% av kvinnorna blev informerade så att de kunde fatta ett eget beslut, för detta är inte svart eller vitt. Jag har bestämt att inte kontrollera mitt PSA-värde. Hade jag haft släktingar som dött i prostatacancer hade jag kanske kommit till en annan slutsats. Men beslutet är mitt.

Kommentarer

 • Michael 2014-08-12 04:33:00

  Worldwide, the main problem with mammography has been that women have not received a complete, balanced set of scientific data but instead a biased set of pro-mammography evidence which is hailed as sound science yet primarily sponsored by the medical and mammogram industry. Much of this distortion of the actual facts is rooted in poltics and large conflicts of interests especially among the mammogram advocates. To get informed on the suppressed, dismissed, and ignored but solid scientific evidence against mammography, and its profound affliction with political shenanigans, read "The Mammogram Myth" by Rolf Hefti (more at TheMammogramMyth.com) and “Mammography Screening: Truth, Lies and Controversy” by Peter Gøtzsche.

 • Mats Reimer 2014-02-12 07:35:00

  I samma nummer av BMJ en ledare av bland annat Hans-Olov Adami: Too much mammography http://www.bmj.com/content/348/bmj.g1403

 • Mats Reimer 2014-02-12 07:28:00

  Ny studie från Kanada i BMJ http://www.bmj.com/content/348/bmj.g366 "During the five year screening period, 666 invasive breast cancers were diagnosed in the mammography arm (n=44 925 participants) and 524 in the controls (n=44 910), and of these, 180 women in the mammography arm and 171 women in the control arm died of breast cancer during the 25 year follow-up period. ... During the entire study period, 3250 women in the mammography arm and 3133 in the control arm had a diagnosis of breast cancer, and 500 and 505, respectively, died of breast cancer. ... After 15 years of follow-up a residual excess of 106 cancers was observed in the mammography arm, attributable to over-diagnosis.

 • Luras vi? 2014-01-31 08:43:00

  Även jag som kvinna tycker det är dags för balanserad och saklig information kring mammografi. Har man ett sant individperspektiv när man bara presenterar nyttan?

 • Carl-Magnus Hake 2014-01-07 14:55:00

  Här är den uppdaterade informationen som som engelska NHS gav ut i september, sedan oberoende Marmot-gruppen kommit fram till att överdiagnostiken är runt 20 procent. http://www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen/publications/nhsbsp.pdf Överdiagnostik nämns tidigt och det finns hänvisning till om nettonytta.

 • epidemiologen 2014-01-03 18:22:00

  Lysande- detta behöver verkligen debatteras, den paternalistiska synen inom svensk sjukvård alltså. Det gäller ju inte bara mammografin (applåder åt Finland) utan mycket annat också. Ett lysande eller snarare förskräckande exempel är ju vaccinationsprogrammen där staten på samma sätt till varje pris undanhåller den minsta faktagnutta som "skulle kunna hota vaccinationsprogrammet". Människans och föräldrars fria val efter noggrann information gäller inte på något sätt här. För att skydda folket mot skador /handikapp/död av t ex mässling/HPVinfektion kommer ett fåtal av de som vaccineras att drabbas personligen mycket hårt. Man måste våga säga detta på ett sunt sätt annat än såsom man nu hanterar detta.

 • namn 2014-01-02 18:46:00

  Håller med Mats, paternalismen inom sjukvården måste bort. Oavsett om det handlar om screening, vaccination eller annan behandling/diagnostik. Det är vårdtagarnas beslut att fatta och informationen måste vara fullständig och nyanserad, både om vilken kunskap som finns men även om vilken kunskap som saknas. Sedan kan vårdgivaren förstås alltid ge rekommendationer, men besluten är vårdtagarnas.

 • Eva-Lena 2014-01-02 18:20:00

  Så bra att en VOF-representant nu skriver om detta. När nu dr Dahlqvist fick sitt pris som årets förvillare, för några år sedan med tre motiveringar, så var ju detta en av dom. En "bättre pudel" från VOF behövs egentligen....... Om sen SoS gjort rätt bedömning - Att nyttan ändå segrar är väl en ytterst vanlig slutsats och kanske inte alltid rätt! En annan faktor visas på denna länk och varför vår sjukvård inte är inne på det spåret är ganska så obegripligt..... eller handlar det om spetskunskap? http://www.jci.org/articles/view/63146 Vad gäller studier om mammografi, så är ju inte dom direkt nya, men kanske tydligare nu! Vad gäller PSA så hade jag nog som man troligen gjort detta. PSA-värdet grundas ju på cellihoptryckning i prostatan vilket då markerar en icke önskvärd närvarande tumör. Sitter den framtill utanför prostatan så fås inget förhöjt PSA-värde.... vilket den kan göra hos några få... Förr var det ju oftast äldre män om drabbades med ett nedåtgående testosteronvärde och ändå så sätter man numera in läkemedel som sänker detta. Kan det vara rät??

 • Kate 2014-01-02 13:19:00

  Nu blir Göran Sjönell glad ;) Vad mycket trovärdigare det blir med en balanserad information, SKL et al beter sig på samma sett som de alltid beskyllt läkemedelsindustrin för.

 • Henrik 2014-01-02 13:08:00

  Mats Reimer som alltid klar och analytisk.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier