Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2014-04-08

Dr X i Örebro skriver ut tbc-medicin mot borrelia

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Jag förstår om inte alla läsare är lika intresserade som jag i de olika turerna runt den påhittade diagnosen ”kronisk borrelia” (inte att förväxla med de få fallen av långvarig äkta borreliainfektion, då i regel artrit eller acrodermatit). Ni som orkar läsa ännu en blogg om borrelia är välkomna att läsa vidare.

I den alternativa borreliavärlden anses ett par veckor med doxycyklin inte vara tillräckligt för att behandla infektionen. De alternativa borrelialäkarna använder mycket längre antibiotikakurer, de använder gärna flera preparat samtidigt eller i rotation mellan olika antibiotika, och ibland försiggår behandlingarna i åratal. Ofta påstås patienterna ha flera olika infektioner samtidigt, som bartonella, babesia, erlichia, twar, mycoplasma och anaplasma. Då kan det ordineras en cocktail med minocyklin, azithromax, artemisia, plaquenil och metronidazol. Och inte sällan tbc-medlet rifampicin.

I Norge finns flera läkare som sysslat med sådan behandling, men efter att Helsetilsynet tagit legitimationen från den mest framträdande av dem finns det varken i Norge eller Sverige någon läkare som öppet vill försvara dessa extrema antibiotikabehandlingar. I Örebro har det dock funnits en läkare som utan att göra väsen av sig har tagit emot patienter med ”kronisk borrelia”. På sociala media tipsar patienterna varandra om denne läkare.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, granskar nu Dr X förskrivning av antibiotika. Gissningsvis går en stor andel av hans recept till patienter som anser sig lida av ”kronisk borrelia”. Av all antibiotika (mätt som DDD) som under förra året föreskrevs i hela Örebro län så stod Dr X för över 10 procent (enligt ett dokument från landstingets läkemedelskommitté). Dr X skrev recept på tre gånger mer antibiotika än hela infektionskliniken, ofta till patienter som bor i andra delar av landet.

Ett av de medel som Dr X ofta använt är tuberkulosmedicinen rifampicin. Han stod ensam för två tredjedelar av all rifampicin som skrevs ut i hela länet. Infektionsläkarna vill verkligen inte att vem som helst skriver ut rifampicin, risken för resistensutveckling är stor om man använder medlet på fel sätt. Dessutom är det vanligt med interaktion med andra läkemedel, effekten av till exempel p-piller kan minska så att de inte längre skyddar mot graviditet, och faran för leverbiverkningar är stor.

I Norge finns det mer formella restriktioner; det är reglerat vilka specialister som får lov att skriva ut rifampicin. En del norska patienter har då tagit recepten de fått på Norsk Borreliose Senter och åkt över gränsen för att få dem expedierade i Sverige

Kommentarer

 • Christian 2014-08-13 09:42:00

  Mats, jag tolkar ditt korståg som om din värsta fiende har borrelia? Du bryr dig mindre om fakta och mer om ditt mål.

 • Mats Reimer 2014-05-06 17:02:00

  Jag har lagt mig vinn om att alla fakta jag skriver om borreliainfektion är korrekta. Därför låter jag ofta en infektionsspecialist faktagranska innan texten läggs ut. Om tonen är för polemisk så är det mitt fel, men fakta hävdar jag stämmer.

 • C Olsson 2014-05-06 15:39:00

  Jag skrev att jag inte ville kommentera detta ytterligare, men jag vill nog ändå gärna ställa en fråga gällande det som skrivs. http://www.dn.se/debatt/subjektivt-och-glattat-urval-om-borrelia/ Klipp (från länken ovan): " Att borrelia som Reimer säger ”inte är svårt att behandla ” är ett subjektivt omdöme, och till föga tröst för de som inte blev bra. Berglunds undersökning (Berglund et al., Scand J Infect Dis 34: 421–425, 2002) från Blekinge rörande patienter diagnosticerade och behandlade på 1990-talet visade att efter behandling hade 25 procent neurologiska restsymptom fem år efter avslutad behandling, och att tidig diagnos och behandling är viktigt för lyckad behandling. De uppskattade 2.500 årligen tillkommande drabbade svenskarna med fleråriga symptom håller däremot nog ej med att deras sjukdom var särskilt ”lättbotad”." Gäller detta verkligen alla borreliafall, eller gäller detta enbart neuroborrelios, dvs ca 1/6-del av alla svenska borreliafall? För om det enbart gäller neuroborrelios, så blir ju siffran gällande fall med långvariga (dvs, kroniska) kvarstående neurologiska restsymptom per år i Sverige väl mycket lägre? Neuroborrelios är för övrigt i dom allra flesta fall en tidig, stadium 2-infektion, dvs detta behandlas oftast i ett tidigt stadium. Kronisk neuroborrelios är rätt så ovanligt i Sverige. Ps! Den allra senaste uppskattningen av antal borreliafall/år i Sverige är 15 - 20 000 fall/år. Bra att veta om man vill göra en ny uträkning. Ds.

 • C Olsson 2014-05-06 14:01:00

  Det har även varit lite problem att förstå SMI:s (numera Folkhälsomyndighetens) information om VAD begreppet kronisk borrelios står för. Detta står för en aktiv, pågående borreliainfektion som har pågått i mer än 6 månader och SMI skriver också att detta är ovanligt om behandling sätts in tidigt. Klipp (från länken nedan): "Det kan också noteras att utredningen även anger att tillståndet ”kronisk borreliainfektion” kan finnas vid obehandlad infektion, dock att dessa fall ”är mycket ovanliga om rätt antibiotikabehandling sätts in i tidigt skede”. Om jag inte missminner mig har däremot Reimer själv i sina krönikor hävdat att detta tillstånd i stället ”smittar via nätet” – en alldeles egen konspirationsteori." http://www.dn.se/debatt/subjektivt-och-glattat-urval-om-borrelia/ Jag tror att man (i repliken ovan) har rört till saken lite, för SMI påstår ju faktiskt inte att kronisk borrelios är "mycket ovanligt".

 • C Olsson 2014-05-06 13:23:00

  Detta var lite tråkigt tycker jag, dvs att man tydligen menar att Tyska läkares sammanfattning av fall med persisterande (= kvarstående efter behandling), AKTIV borrelios även gäller fall med långvariga restsymptom efter en (oftast) tidig, färdigbehandlad neuroborrelios. Det är i alla fall så man tolkar det. Ett klipp: "MR ” Långa behandlingar, eller samtidig behandling med flera olika antibiotika är onödig och ökar risken för biverkningar och resistensutveckling. Borreliainfektion i nervsystemet ger ibland kvarstående skador som kan ge upphov till betydande besvär, men de kan inte behandlas med ytterligare antibiotikakurer.” Vetenskapen säger ”Mean duration of symptoms was 9.5 years (range 1 – 40 years). The treatment was adapted to the individual case according to clinical response. Long term antibiotic therapy was initiated and patients were treated continuously for at least 6 months, in some cases several years of intermittent therapy was administered. About 38,8% of the patients experienced full remission of symptoms while about 56,7% reported a significant improvement, 5,6% of patients were deemed refractory to therapy.”" http://borreliablogg.wordpress.com/2014/05/06/borrelia-farligare-an-reimer-tror/ Jag tycker nog att man (både DU Mats, och den person som skrivit i bloggen) borde ha tagit upp var sak för sig istället.

 • jesper 2014-05-05 19:16:00

  Der er næppe nogen der har innteresse i MR og "pudel" Derimod i saglighed og up-to date information. I denne upsats fra Raoult (WHOs collaborative centre for Rickettsias) et al. gives et skøn over såkaldte co-infektioner http://www.parasitesandvectors.com/content/7/S1/O15 .Problemet er, som det skrives, de vanskelige diagnostiske vilkår (det er ikke længe siden MR her i bloggen hævdede at bartonella f.eks ikke var bevist at være overførbar fra "ticks".Nu har vi så en omfattende liste inkl. "nye" typer.(Theileria?). Dette må have konsekvenser for DM i form af saglig oplysning..

 • C Olsson 2014-05-05 12:38:00

  Från länken nedan: ”Borrelia har kallats den stora sjukdomsimitatören och det gäller ofta att överväga borrelia som differentialdiagnos vid många olika tillstånd. Symtomgivande borreliainfektion bör alltid behandlas, eftersom det finns risk för utveckling av kronisk sjukdom med allvarliga följdtillstånd.” http://www2.lio.se/pages/126314/Borreliainfektion%20.doc.pdf Från länken nedan: "Professorerna Pia Forsberg och Per-Eric Lindgren vid Linköpings universitet i Sverige säger att fästingarna bär på hundratals mikroorganismer som kan orsaka andra sjukdomar hos djur och människor, bland annat den så kallade fästingfebern." http://hbl.fi/nyheter/2013-06-08/459636/hudprover-nasta-steg-i-fastingprojekt

 • C Olsson 2014-05-04 11:18:00

  Hur vanligt är co-infektioner? http://www.dn.se/debatt/tretton-myter-om-borrelia-som-skapar-radsla-i-onodan/ Det är nog precis som Mats skriver rätt så ovanligt, men gör man en sammanställning av mer svårbehandlade fall så är det mycket vanligt (dvs, i just den gruppen). Det är förövrigt inte bara är fästingburna infektioner som kan ställa till det, utan även andra, tillkommande infektioner som tex TWAR/Cpn och/eller reaktiverade virusinfektioner. Gällande Plum Island. Jag såg en person som verkade använda en påhittad identitet som postade sådan info i en svensk grupp på facebook. I vilket syfte personen gjorde det kan man nog bara gissa. Och till slut gällande den "gedigna kliniska erfarenheten" som nämns på länken. Om detta hade funnit i Sverige gällande mer komplicerade (oftast långvariga) borreliafall, så hade det nog inte varit så stora problem med dom patienter som enligt en person på svenska Läkemedelsverket istället skall tas om hand av kunniga och bättre insatta specialister.

 • C Olsson 2014-05-03 16:03:00

  Angående den senaste artikeln (nedan). http://www.dn.se/debatt/tretton-myter-om-borrelia-som-skapar-radsla-i-onodan/ Jag kan inte se någonstans att du, Mats påstår att kronisk (dvs, sen) borrelios inte existerar, men det är någon (eller några) bland kommentarerna som tycker att du påstår detta, dvs att om man har lidit av en aktiv, pågående borrelios i mer än 6 månader så lider man av något som inte existerar. En del (huvudsakligen bland dom som tror att dom försvarar svenska experters eller kritikers ståndpunkter) brukar tom påstå att antibiotika inte har någon effekt när man haft borrelios i mer än 6 månader, vilket ju är helt uppåt väggarna felaktigt. Kanske det är dags att du hjälper till att avliva dom myter som jag tror uppstod för rätt så många år sedan, bland annat påstod ju tom experter i svensk sjukvård att kronisk (dvs, långvarig) borrelios inte existerar och att ytterligare behandling inte har någon effekt. Oj, det där lär faktiskt rätt lustigt. Hur kan behandling inte ha effekt på något som inte finns? :) Dvs, hur sjutton gjorde dom för att testa detta? :) Ps! Vill även framföra ett stort tack till SMI/Folkhälsomyndigheten som (till slut) redde ut vad begreppet kronisk borrelios faktiskt står för (dvs, exakt samma sak som i Norge). Ds.

 • C Olsson 2014-05-03 12:58:00

  Jag lägger in lite info som jag postat tidigare igen: "Borrelia - hur bra är vi på diagnostik och behandling egentligen?" Några klipp: SMI: "Behov av fortsatt utveckling av diagnostik" SBU: "Behov av fortsatta behandlingsstudier" http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Lakemedel/Dokument/PDF/Rekmassa/2014/Presentationer/Borrelia.pdf "Sverige (P Forsberg, mfl): "The study shows that both single and co-infections do occur, which illustrate the complexity in the clinical picture and a need for further studies to fully understand how these patients should best be treated." http://link.springer.com/article/10.1007/s10096-012-1742-3 Gällande behandlingsstudier för kronisk Europeisk borrelios: "Det er heller ingen studier som sier noe om lengden av behandlingen." http://helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/terapikapitler/lyme-borreliose/hudmanifestasjoner/Sider/default.aspx Reimer och Dotevall: http://www.dn.se/debatt/tretton-myter-om-borrelia-som-skapar-radsla-i-onodan/

 • jesper 2014-05-01 18:04:00

  Der er langt fra Mölnlycke til Havard.! Hvis man vil have et fyldigere indtryk af hvad der foregår på det feltet for kroniske infektioner kan man besøge Dr Horowitz FB side og læse om den seneste udvikling. https://www.facebook.com/drrichardhorowitz?fref=ts Dr Horowitz var en klinker, som fik en usmagelig karakterisik af MR i en usaglig omtale af Norvect konferencen i Oslo i denne måned. Det er glædeligt, at der er lys over Havard. Mørket over DM synes permanent.

 • jesper 2014-05-01 08:04:00

  Jeg har set, men ikke underskrevet petitionen.Jeg tror ikke den vil have nogen virkning på DM. Igennem nu meget lang tid har DM accepteret at MR har skrevet om zoonose-problematikken i vulgær-videnskabelig og uhyre polemisk form. Opfordringer til at DM skulle lade kompetente læger skrive om disse emner har ikke båret frugt. Der er desværre ingen grund til at tro, at det vil blive anderledes med en petition.

 • Mats Reimer 2014-04-30 14:26:00

  En patientaktivist har startat en namninsamling för att påverka Dagens Medicin. "I sin yrkesroll som läkare borde Reimer stå på patientens sida. Istället tar han ställning i konfliken utan att redovisa båda sidors ståndpunkter och ge utrymme för läsaren själv, att dra sina slutsatser. Dagens Medicin är en välrennomerad branschtidning som borde kräva den professionalismen av sina bloggare. Reimers blogg innehåller för ofta nedsättande omdömen om andra människor och kollegor och även rena faktafel. Han ignorerar konsekvent nyare forskning och vinklar sina inlägg på ett sätt som inte skapar en konstruktiv debatt. Vi ber Dagens Medicin att ta hänsyn till alla dem som lider av denna allvarliga sjukdom, och därmed kräver av Reimer att han håller sig till de etiska regler som gäller läkares medverkan i media och på Internet." http://www.skrivunder.com/stoppa_mats_reimers_mobbande_och_trakasserier_pa_dagens_medicin

 • Mats Reimer 2014-04-29 07:36:00

  http://na.se/nyheter/orebro/1.2468704--jag-kanner-mig-sa-jakla-lurad- En patient som fick iv ab i Oslo, sammanlagt 10 månader på antibiotika.

 • C Olsson 2014-04-28 12:35:00

  Det har idag publicerats några artiklar som (vad jag förstår) handlar om en av Dr X patienter. Och, där framgår att det var patientens granne som hade lagt sig i saken, så att denna persons behandling avbröts. Vilket sedan lett till att en utredning startades. Nu vet jag inte vilken medicinsk utbildning denna granne har, men tydligen kunde grannen hänvisa personen till en läkare vars kunskaper gällande kronisk och/eller komplicerad borrelios inte framgick. Men, om man läser i artiklarna (det var flera) så påstår dom tydligen att det finns riktlinjer för behandling av borrelios hos Socialstyrelsen, och det är ju felaktigt vilket får mig att misstänka att här har det nog varit några rätt dåligt insatta personer inblandade. Och gällande "vetenskapen" (dvs, det vetenskapliga underlaget vid sen borrelios) som dom även nämner i någon av artiklarna, så är ju den så urusel att man ju faktisk inte ens vet vilken längd på behandlingen som behövs. Jag har nog postat denna info tidigare här i bloggen.

 • C Olsson 2014-04-26 08:36:00

  Mats tycker ju att jag har tjötat rätt mycket om olika begrepp och vad dom står för, men detta tycks ju lik förbaskat inte nå dom personer som troligen behöver det mest. Nu har det dykt upp en lite lustig artikel från "borreliaaktivist-håll" där det står att om man lider av kronisk/sen borrelios och får behandling av kunnigare läkare så blir 94% av fallen helt friska eller i alla fall bättre med 3-6 månaders antibiotikabehandling (se länk nedan) http://newsvoice.se/2014/04/20/borrelia-svensk-sjukvard-satter-fel-diagnoser-medan-patienter-blir-botade-utomlands/ Och när folk frågar (tex på facebook) om var man hittar denna info (dvs, att 94% blir friska eller i alla fall bättre efter 3-6 månaders behandling), så hänvisas man till följande länk/info: http://www.grin.com/en/e-book/166179/prolonged-antibiotic-therapy-in-pcr-confirmed-persistent-lyme-disease I ovanstående info (som ju istället gäller persisterande och ofta komplicerad borrelios) så hittas följande upplysning: "We provide long term follow up on the clinical course and treatment of these patients and evaluate the efficacy of prolonged courses (range 6-60 months) of antibiotics in these patients." Dvs, tyskarna skriver ju att dom mer komplicerade borreliafallen har getts 6-60 månaders behandling. Har dom svenska "borrelia-aktivisterna" månne blandat ihop kronisk borrelios med persisterande och komplicerad borrelios (igen)?

 • jesper 2014-04-22 18:36:00

  http://www.medscape.com/viewarticle/823840 I Medscape-regi udspiller der sig for tiden endnu et kapitel i CDCs forsøg på lægge låg på den stadig større skandale omkring Lyme i USA. Kontroversen skal ses på baggrund af en følsomhed for de af CDC anbefalede Lyme tests på anslået 50 pct. Der er enkelt at forstå den store skepsis overfor CDC i denne fråga.

 • C Olsson 2014-04-14 18:36:00

  "Borrelia - hur bra är vi på diagnostik och behandling egentligen?" Några klipp: SMI: "Behov av fortsatt utveckling av diagnostik" SBU: "Behov av fortsatta behandlingsstudier" http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Lakemedel/Dokument/PDF/Rekmassa/2014/Presentationer/Borrelia.pdf Vilket jag tolkar som att det i dagsläget faktiskt inte går att påstå att: 1: Alla med kronisk borrelios har positiva borreliatest. 2: Alla med kronisk borrelios botas med 2-3 veckors oral Doxycyklinbehandling (vilket det förövrigt inte ens finns några studier som bevisar). Ps! Jag använder samma definition av kronisk borrelios som SMI, dvs en aktiv, pågående borreliainfektion som har varat i mer än 6 månader. Ds.

 • C Olsson 2014-04-14 06:54:00

  Här är nog något för dig, Mats. :) "Schaman föreläste på centrallasarettet" http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/schaman-forelaste-pa-centrallasarettet(4244485).gm

 • C Olsson 2014-04-13 17:42:00

  Ser att det har uppstått en del problem bland några norrmän på twitter, för dom tror tydligen att du har gett riktig info i rubriken. Lägger därför in en del av den kommentar som du skrev (hittas längre ner): 2014-04-10 10:34 "Jag vet att rubriken borde ha varit "Dr X skriver ut tbc-medicin mot påstådda fästingburna co-infektioner". Men det blev så långt, och den principiella poängen är densamma."

 • Tore Nicolai Fjelldal 2014-04-12 20:54:00

  Takk for nok en "klok" artikkel om "Borrelia". Om förhållandena i Norge kan sätta detta i perspektiv: Det är viktigt att komma ihåg att dessa patienter erbjuds en grundlig evidensbaserad studie privat, och en offentlig ganska hjälplös utredning. Som underlag för den offentliga undersökningen är ELISA-testen, som genom forskning har länge har vært kjent utbrukelig till Borrelia, medan evidensbaserade privata tester (som har blivet hånade av Preben Aavistland, Mats Reimers Borrelia tvilling i Norge) erbjuds också offentligt, utan endast till mindre än 1% av patienterna. Vi tycker helt enkelt att det offentliga erbjudandet inte är evidensbaserad, och det är skrämmande att se hur vi måste ta en kamp i flera år för att göra något åt ​​detta. Nu verkar det som det faller på plats i Norge i år, men från flera kommentarfält som vi har sett i Sverige väntar helsevården i Sverige på att patienter bör stå upp och slåss.

 • Göran Svensson 2014-04-12 16:58:00

  Whiplash skadan är den vanligaste skadan i trafiken och kan ge upphov till Spinal Stenos. ALS är en tråkig sjukdom som dfrabbar ca 1/400 personer. Samma neurologiska symtom kan ha många olika orsaker ... Infektion - Tumör - Spinal Stenos - Spondylos - MS - ALS - .Myelopathi .. Det är männskiligt at tzooma in på sådana tillstånd som är lätta att bota med antibiotika men när verkligheten visar sig vara en annan måste man fortsätta o leta.

 • Mats Reimer 2014-04-12 06:33:00

  Carina, vi har förstått vad du menar. Du behöver nog inte upprepa det fler gånger.

 • C Olsson 2014-04-12 05:47:00

  Jag undrar jag, om det verkligen är rätt av mig att försöka hjälpa dom olika sidorna i debatten att förstå varandra bättre. Mats roar sig ju med sina citationstecken på "kronisk borrelia" vilka han menar betyder att patienterna inte lider av detta, medans den svenska "lekmanna-sidan" roar sig med att tolka dessa citationstecken som att Mats menar att kronisk, persisterande borelios inte finns, vilket några lekmän lägger ner mycket energi på att bevisa. Kanske jag helt enkelt skall låta er hålla på med detta lilla "nöje" ifred? :)

 • Mats Reimer 2014-04-12 05:19:00

  Läs gärna mina tidigare bloggar om Dr X http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/behandla-kronisk-borrelia-utan-antibiotika/ http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/dr-x-behandlar-kronisk-borrelia-i-sverige/

 • Helt sjukt 2014-04-12 03:17:00

  Vilka andra "specialist-läkare" blir granskade om dom måste anpassa behandlingen efter dom enskilda patienternas behov av behandling? Och, om det nu bara finns en enda sådan "specialist-läkare" i hela Sverige dit alltså sjuka människor från andra delar av landet måste åka skall man då straffa denne läkare om vissa mediciner används "för mycket" i just den delen av vårt land? Jag tycker faktiskt att detta är helt sjukt. Och ännu värre är, att vi faktiskt inte har en aning om hur diagnoserna har ställts, utan vi har bara Dr Reimers "mening" vilket är att detta rör sig om "kronisk borrelios" (skrivet med citationstecken), dvs han menar att detta inte ens några riktigt ställda diagnoser.

 • Dålig reklam? 2014-04-12 01:11:00

  Är det inte mycket dålig reklam för svensk sjukvård, att det finns patienter som inte ens kan få den vård dom behöver ha i här landet och om någon läkare trots allt skulle ge dessa patienter vård, så "jagar man skiten ur läkarna"?

 • CCO, nu trött i tangenterna 2014-04-12 00:02:00

  Nu har både Mats och en norsk twitter-kritiker visat (upprepade ggr) att dom faktiskt förstår vad kronisk borrelios står för (och att dessa båda redan vet att detta finns), så det behöver faktiskt inga lekmän bevisa för dom. :) Men, när det gäller om en (oftast långvarig) borreliainfektion kan kvarstå (persistera) även efter behandling, det återstår nog att bevisa. Detta (som alltså många menar inte finns) benämner ILADS (som jag även skrev i en annan kommentar): Chronic Persistent Lyme Borreliosis: http://www.ilads.org/lyme_research/lyme_articles9.html

 • C Olsson 2014-04-11 23:28:00

  Mats, du skrev vad jag tolkade som att "alla förstår vad du skriver" här bloggen i en tidigare kommentar. Ok, så du har alltså menat (länk hittas nedan) att ACA som kvarstår efter antibiotikabehandling är bevis för att det rör sig om "kronisk borrelia"*, dvs i den betydelse som en del svenska lekmän menar, vilket ILADS istället benämner chronic persistent Lyme borreliosis*? http://borreliablogg.wordpress.com/2014/04/11/mats-reimers-fega-haxprocess/ Fast, det tror jag själv dock inte alls att du har menat, Mats. :)

 • C Olsson 2014-04-11 19:02:00

  Det ser ut som att det är exakt samma problem år ut och år in gällande detta. Folk tror att citationstecknen på "kronisk borrelia" betyder att man påstår att kronisk borrelia inte finns. Samt, att det fortfarande tycks finnas en del svenska lekmän (trots att SMI nu har rett ut saken på ett, i mina ögon alldeles utmärkt sätt) som inte förstår vad begreppet kronisk borrelia står för. Är det inte hög tid att tex den svenska borreliaföreningen ger ordentlig info på sin hemsida till alla vilsna svenska lekmän?

 • Informationsspridare 2014-04-11 17:38:00

  Ett citat: "Infektionsläkarna anser – i motsats till Mats Reimer – inte att kronisk borrelia är en “påhittad diagnos”, de är betydligt mer ödmjuka inför att de inte vet allt, nya studier kommer hela tiden, som tyder på att borrelia kan vara mycket svårt att bli av med, av olika skäl som vi tidigare har skrivit om här (samverkan mellan bakterier i biofilm, mycket “intelligenta” bakterieprocesser, samt genetiska orsaker m.m.). T.o.m. Mats Reimer erkänner att ACA – akrodermatit är ett tydligt bevis på att en aktiv borreliainfektion finns kvar i kroppen." http://borreliablogg.wordpress.com/2014/04/11/mats-reimers-fega-haxprocess/

 • En viss skillnad 2014-04-10 23:45:00

  Från blogginlägget: "I den alternativa borreliavärlden anses ett par veckor med doxycyklin inte vara tillräckligt för att behandla infektionen." Vissa läkare i skolmedicinens värld förstår tydligen inte vad det är för skillnad på tidig och okomplicerad borrelios och långvarig och/eller komplicerad borrelios.

 • Kanske en god ide? 2014-04-10 23:38:00

  Har du kollat IDSA:s riktlinjer gällande Rifampicin?

 • C Olsson 2014-04-10 19:31:00

  Från en tidigare kommentar: "Är det orimligt att lida av två infektioner samtidigt, dvs att först smittas med borrelios som inte diagnosticeras och behandlas och sedan kanske en tid efter detta även smittas med TWAR/Cpn? Eller kan man bara lida av en sjukdom i taget?" Vad säger en känd svensk forskare om möjligheten att lida av två (eller fler) infektioner samtidigt? "Dr. Sven Bergström is studying two diseases caused by the spirochete Borrelia: Lyme disease and relapsing fever. His research includes studying the role of migratory birds in moving infected ticks across broad geographical regions, characterizing pathogenic mechanisms, and how quiescent bacteria infections can be reactivated by subsequent infections with other pathogens including parasites." http://www.onehealth.se/ohs/node/79

 • C Olsson 2014-04-10 18:17:00

  Mats skrev längre ner: "Knappast med mikrober i sådana mängder att de observeras i blodutstryk." Du har rätt, det är svårare att hitta borreliabakterier i utstryk (smear), dom hittas faktiskt lättare i färskt (inte torkat) blod.

 • Mats Reimer 2014-04-10 16:59:00

  @Grevstad På vilket sätt är Iver "jording" Mysterud (Jr) involverad i forskningen som FHI sökt tillstånd för (vilket Laane och Ivar Mysterud Sr glömde)?

 • Yvonne Hedlund 2014-04-10 13:58:00

  Vad har du för kommentar till detta Mats Reimer?! http://newyork.cbslocal.com/2014/03/27/study-antibiotics-dont-kill-lyme-disease-bacteria/

 • Grevstad 2014-04-10 12:30:00

  Her er litt informasjon om prosjektet: " Lyme borreliose er en infeksjon forårsaket av spiroketen Borrelia burgdorferi og som overføres ved flåttbitt. En forskergruppe ved Universitetet i Oslo (Laane og Mysterud) har utviklet en metode for å kunne påvise spiroketer eller spiroketeliknende strukturer ved lysmikroskopi. Hos noen av pasientene finner de også strukturer som ligner på protozoen Babesia; babesiose er en kjent flåttoverført sykdom, særlig innen veterinærmiljøet. Forskerne ønsker i denne studien å verifisere mikroskopimetoden med en annen metode, «polymerase chain reaction» (PCR) som påviser Borrelia burgdorferi-spesifikt DNA eller Babesia-spesifikt DNA. Forskerne vil undersøke blodet fra to grupper av voksne; en pasientgruppe, bestående av 20 pasienter som tidligere har fått påvist borrelia og/eller babesia i blod ved mikroskopi, og en kontrollgruppe bestående av 30-40 friske voksne som ikke har kjent flåttbitt eller borrelialignende symptomer. Kontrollgruppen rekrutteres blant Folkehelseinstituttets ansatte. Blodprøvene sendes avidentifisert til Laane/Mysterud for mikroskopi, og til ulike laboratorier i Norge, Sverige og Tsjekkia for PCR. " https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=434437&p_parent_id=438481&_ikbLanguageCode=n

 • Grevstad 2014-04-10 12:16:00

  Ja, den er sønnen til Mysteryd, som nå skal samarbeide med Folkehelseinstituttet om et forskningsprosjekt (Borrelia og babesia). Vi, flåttsyke, i Norge er glade for at FHI tar Laane og Mysterud på alvor. Det kommer til å bli en stor endring i måten vi vil behandle flåttsyke fremover.

 • Grevstad 2014-04-10 10:01:00

  Rifampicin brukes mot bartonella infeksjon. Det visste du kanskje ikke? Nå er det kommet en ny bok om flåttoverførte sykdommer i salg. Der står det god skrevet om de ulike infeksjoner. Sjekk ut bloggen lymenytt for mer informasjon.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier