Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2014-05-07

Arton myter om borrelia

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

(Det här är en lite längre version av debattartikeln i Dagens Nyheter 3/5, med några fler myter och lite länkande referenser.)

Fästingarna har vaknat på allvar i vårvärmen. Milda vintrar är fästingarna är aktiva en större del av året, och även om borreliainfektion är vanligare under sommar och tidig höst så ser vi fall nästan alla månader på året. Borreliainfektion är en diagnos som ibland är svår att ställa, men sjukvårdens jobb blir inte lättare av den desinformation om sjukdomen som sker via sociala medier.

Det florerar många myter om borreliainfektion och med stöd av en expert på sjukdomen skall jag försöka avliva dem. En del myter eller missförstånd är vida spridda, kanske till och med hos kollegor, medan andra är begränsade till nätets konspirationsteoretiska undervegetation.

 

Myt 1: Borreliabakterien har skapats och spridits från forskningsanläggningen på Plum Island.

Detta är nog den galnaste myten av alla. Plum Island ägs av amerikanska regeringen och hyser ett Animal Disease Center där det under kalla kriget bedrevs forskning på biologiska vapen. Ön ligger inte så långt från Old Lyme där sjukdomen första gången beskrevs. Voilà! Mer indicier än så behövs inte för en del. Men borrelia har återfunnits i 100-åriga fästingar på museum, och när ismannen Ötzi smittades av borrelia för över 5000 år sedan kan inte det skyllas på en amerikansk komplott...

 

Myt 2: Fästingbett medför stor risk att borrelia överförs.

De flesta fästingar är inte infekterade. Runt 20-30% av fästingarna i södra Sverige bär på borrelia och efter bett tar det minst 12-24 timmar innan borrelia vandrar från fästingens tarm till dess spottkörtlar och smittan överförs. Risken för smitta vid ett enskilt fästingbett är bara 1-2% (dock med variation beroende på geografisk lokal). Därför är profylaktisk behandling vid bett inte rimligt.

 

Myt 3: Vid fästingbett sker ofta samtidigt infektion med flera andra agens.

Även om fästingar kan bära flera andra smittor samtidigt förutom borrelia (som TBE, babesia eller anaplasma) är det tack och lov sällsynt att en patient drabbas av två samtidiga fästingburna infektioner. Men det är förstås något att överväga vid avvikande sjukdomsbilder. Behandling med doxycyklin funkar både mot borrelia och anaplasma. Att en patient samtidigt skulle ha aktiv infektion med tre fästingburna agens är extremt osannolikt.

 

Myt 4: Borreliainfektion kan inte självläka.

Självläkning är vanligt. I en svensk studie där bitna personer samlade in sina fästingar ledde 4 bett (av nästan 400) till överförd smitta och det var det bara en av dessa personer som upplevde symtom, som försvann utan behandling. I endemiska områden har många friska människor antikroppar mot borrelia och de har oftast inte ens märkt att de haft en övergående infektion.

 

Myt 5: Borrelia kan smitta via blodtransfusion.

Teoretiskt är det möjligt att våra vanliga borreliabakterier (B.burgdorferi/afzelii/garinii) skulle kunna överföras med blod, men det har aldrig dokumenterats. Genomgången borreliainfektion är inget hinder för att bli blodgivare, varken i Sverige eller USA. (Det finns andra borreliaarter på Afrikas horn som via löss kan orsaka återfallsfeber, och de har mycket större mängd spiroketer i blod och kan liksom babesia överföras via blodtransfusion. Det finns också enstaka rapporter om blodöverförd anaplasma).

 

Myt sex: Borrelia kan smitta genom samlag.

Även om både borrelia och syfilis är spiroketer så har sexuell överföring av borrelia aldrig dokumenterats. 

 

Myt 7: Borrelia kan smitta från en gravid kvinna till hennes foster.

Det finns en teoretisk möjlighet att borrelia skulle kunna passera över till fostret om den blivande modern blir infekterad under graviditet. Men svenska experter menar att ”Risken för att det ofödda barnet skall skadas av borreliainfektion under graviditeten förefaller ytterst liten. Flera kontrollerade studier har inte kunnat påvisa något säkerställt samband mellan borreliainfektion och kongenital skada och/eller skada hos det nyfödda barnet.”

 

Myt 8. Borreliainfektion är ofta svårbehandlad.

Borreliaspiroketer är mycket känsliga för flera antibiotika och det finns ingen känd resistens hos dessa bakterier mot penicillin eller doxycyklin. Det har inte gjorts tillräckligt stora studier för att slutgiltigt avgöra vad som är den mest lämpliga behandlingstiden. De studier som finns, och en gedigen klinisk erfarenhet, ligger bakom de aktuella behandlingsrekommendationerna. Långa behandlingar, eller samtidig behandling med flera olika antibiotika är onödig och ökar risken för biverkningar och resistensutveckling. Borreliainfektion i nervsystemet ger ibland kvarstående skador som kan ge upphov till betydande besvär, men de kan inte behandlas med ytterligare antibiotikakurer.

 

Myt 9: Borreliabehandling kan leda till långvarig eller upprepad herxheimer-reaktion.

De patienter som av oseriösa läkare fått en felaktig diagnos av ”kronisk borrelia” mår ofta sämre när de får kurer med flera olika antibiotika. Dessa biverkningar brukar gärna bortförklaras som ”herx”, ett inflammatoriskt svar på att spiroketerna lyserar. En sådan reaktion förekommer inte sällan vid första dosen antibiotika under behandling av syfilis och återfallsfeber, men är mindre vanlig vid borreliainfektion (B.burgdorferi/afzelii/garinii). När den förekommer debuterar den inom några timmar och är över senast inom ett par dagar.

 

Myt 10: Borreliainfektion är en klinisk diagnos baserad på symtom.

Enbart hudinfektionenen (erytema migrans) kan diagnostiseras direkt vid ett läkarbesök. I alla övriga fall behöver man bekräfta med laboratorieprover, i dagsläget mätning av antikroppar i blodet, och vid misstanke om infektion i nervsystemet görs lumbalpunktion.

 

Myt 11: Blodmikroskopi är en bra metod att upptäcka borreliainfektion.

Direktmikroskopi av blod och vävnader är en metod där risken för falskt positiva och falskt negativa resultat är stor. Därför rekommenderas den inte vid klinisk diagnostik. 

 

Myt 12: Borrelia kan undslippa immunförsvaret genom att bilda cystor, som måste behandlas med ”cyst-brytande” läkemedel.

Borrelia kan bilda cystformer in vitro, men det är inte visat att det har någon relevans för infektion in vivo. Det är bedömningen som mer erkända borreliaforskare gör. ”... it is not currently possible to ascribe a pathogenic role to morphologic variants of B. burgdorferi in either typical manifestations of Lyme disease or in other chronic disease states that are often labeled chronic Lyme disease. There is no clinical literature to justify specific treatment of B. burgdorferi morphologic variants.”

 

Myt 13: Långvarig borreliainfektion syns inte i proverna.

Tvärtom är det tidiga borreliainfektioner som är svåra att upptäcka med serologi. Efter 8 veckor har i princip alla med borreliainfektion påvisbara antikroppar i blod.

 

Myt 14: Positiv borreliaserologi betyder pågående borreliainfektion som ska behandlas.

En relativt stor andel av frisk befolkning har sådana antikroppar utan att vara sjuka alls. En serologi måste därför bedömas i relation till patientens symtom. Och är symtomen inte typiska för borrelia vill man gärna se en stigande titer innan man tolkar det som aktuell infektion.

 

Myt 15: Kvarstående positiv borreliaserologi efter behandling betyder att infektionen inte är utläkt.

Efter utläkta infektioner har vi ofta kvar antikroppar i årtionden. Jag har med all sannolikhet specifika antikroppar kvar efter att jag hade mässlingen för nästan 50 år sedan.

 

Myt 16: Symtom på neuroborrelios är ofta kronisk trötthet och generell värk i hela kroppen.

Det är sällan som neuroborrelios enbart ger sådana ospecifika symtom. En positiv blodserologi i detta läge är sannolikt falskt positiv om den inte backas upp av en positiv LP.

 

Myt 17: Borrelia ligger bakom MS, Alzheimer och hudsjukdomen Morgellons.

En del ”alternativa borrelialäkare” påstår sig se samband mellan borrelia och kroniska neurologiska sjukdomar, medan infektionsläkare och neurologer inte tror på något sådant.

Hudläkare och psykiatriker är eniga om att de som anser sig ha den påhittade sjukdomen Morgellons , och hävdar att de får sår av fibrer som tränger sig ut genom huden, har en variant av vanföreställningen parasitofobi.

 

Myt 18: Borrelia leder ofta till döden.

Extremt få fall av obehandlad borreliainfektion leder till döden. Ett fåtal fall av dödlig borrelia-kardit har rapporterats, och ett tragiskt dödsfall i Sverige kanske orsakades av kronisk borreliameningit. Det svenska fallet har tyvärr aldrig redovisats närmare i vetenskaplig litteratur.

 

Ingen tycker om fästingar, men det finns ingen anledning till panik för den som blir biten. Vid virussjukdomen TBE finns ingen behandling, så de som vistas i områden med TBE får överväga om de skall vaccinera sig mot viruset. Den som får ett ökande rodnat utslag på platsen för fästingbett bör gå till allmänläkaren som vid misstanke om borrelia ordinerar penicillin. Vid infektion i nervsystem eller en led kan diagnosen vara svår att ställa, särskilt i början innan antikroppar bildats. Men har diagnosen väl klarnat är borrelia inte svårt att behandla.

 

DN-artikeln och bloggtexten har faktagranskats av infektionsspecialist Leif Dotevall.

En patient, Leif Lindau, har publicerat en kritisk replik på DN Debatt.

Kommentarer

 • Anna-Bella 2014-05-19 10:00:00

  "Myt 8. Borreliainfektion är ofta svårbehandlad." JA, i England i alla fall tydligen... (och även svårdiagnosticerad) UK Worldwide Lyme Protest video 2013 http://worldwide-lyme-protest.org.uk/

 • Mats Reimer 2014-05-16 20:08:00

  Nu är det inbördeskrig i borreliarörelsen. Jag vet inte varför. http://borreliablogg.wordpress.com/2014/05/16/sweden-chose-civil-war-instead-of-global-protest/

 • C Olsson 2014-05-15 15:28:00

  Ifall den aktuelle doktoranden (se länk nedan) läser här i bloggen, så vill jag ge dig stort beröm för en utmärkt avhandling och då främst den del som sammanfattar en del fakta om borrelios. För mig var det mycket intressant att läsa att dom 3 vanligaste borreliasorterna föredrar lite olika temperaturer och att B Garinii (som ofta orsakar neuroborrelios) trivdes bäst vid en högre temperatur (37 grader) jämfört med B Afzelii och BBss. Samt att man ännu inte har löst problemet med dom fall som är infekterade med B Afzelii och där infektionen har spritt sig till CNS, då dessa fall rätt sällan har några avvikelser i spinalvätskeprovet. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35202/1/gupea_2077_35202_1.pdf

 • Sture 2014-05-15 12:18:00

  Det är så konstigt att så många läkare kan ha så fel. Så många labb gör tester som är fel. Det är så konstigt att alla dessa läkare är kvacksalvare och att du och Leif har rätt. http://www.borreliose-nachrichten.de/wp-content/uploads/2013/12/borreliose-aerzte-liste_2013-12-16.pdf http://www.borreliose-nachrichten.de/wp-content/uploads/2012/03/Chronic_persistent_Lyme-Disease_or_chronic_Borreliosis.pdf

 • Sture 2014-05-15 11:19:00

  http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/nyupptacktfastingsmittaframstenriskforredansjuka.5.11267d7d14570ee98ae2f6.html de har säkert fel de med eftersom det inte finns antikroppar och det är det enda vi kan leta efter enligt dig och Leif.

 • kerran 2014-05-15 09:12:00

  Lite roligt är det att se att MR har problem med matematiken. Jag räknar till arton myter som är uppradade här. (två tolvor).

 • kerran 2014-05-14 22:24:00

  Angående myt 11 (Blodmikroskopi är en bra metod att upptäcka borreliainfektion) Nu ska Norska folkhelseinstituttet samarbeta med Laane och Mysterud i forskning kring denna metod. Intressant att se att man i Norge inte har samma åsikt gällande dessa två män som MR tidigare sågat längs fotknölarna. Länk: http://www.dagbladet.no/2014/05/14/nyheter/flatt/flatt_borrelia/innenriks/33274171/ I morgon kommer dessa två män även vara med i norsk TV2 kl 8 00 i morgon. En möjlighet alltså att se lite vad deras forskning handlar om.

 • Anna-Bella 2014-05-14 19:44:00

  När det gäller borreliaartrit skiljer sig behandlingsrekommendationerna märkbart mellan Sverige och USA. Svenska rekommendationerna är antibiotika i 14 dagar. På Reumatikerförbundets hemsida kan man läsa: "Drygt hälften av de drabbade blir friska med antibiotikabehandling. Resten får kvarstående besvär av varierande grad." De kvarstående besvären tycks inte vara mycket att göra åt. Adekvat behandling har givits. Enligt IDSA är det antibiotika i 28 dagar till att börja med. Skulle besvären kvarstå rekommenderas en ytterligare kur på 28 dagar. Man frågar sig varför de svenska rekommendationerna är så mycket lägre. Det borde ju vara USA som vet bäst, eftersom artrit är den vanligaste borreliayttringen där. Eller...?

 • C Olsson 2014-05-14 15:10:00

  Från länken nedan, jag själv skrev: "Jag har varit inblandad i en norsk debatt och när jag frågade vad som rekommenderas gällande fall med en eller flera ytterligare infektioner och/eller immunbrist, så hänvisades jag upprepade ggr till en länk (där en samling riktlinjer för borrelios hittas). Men till slut förstod man att det som borde rekommenderas gällande dom fall jag frågade om, faktiskt inte är att man skall "läsa på en länk" utan att dessa fall skall hänvisas till en insatt specialist. Men ingen av "kritikerna" eller någon infektionsspecialist i den svenska debatten har (mig veterligen) hänvisat folk som lider av sådan komplicerad borrelios till någon specialist som både kan utreda, diagnosticera och behandla dessa fall. Utan, det enda man tycks göra är att informera folk om att sådana fall är ovanliga. Men, det hjälper ju faktiskt inte dom som verkligen lider av en mer komplicerad borrelios." http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/dr-x-i-orebro-skriver-ut-tbc-medicin-mot-borrelia/

 • Mats Reimer 2014-05-14 11:41:00

  Science knows it doesn't know everything; otherwise, it'd stop. But just because science doesn't know everything doesn't mean you can fill in the gaps with whatever fairy tale most appeals to you. - Dara Ó Briain

 • Tänkvärt 2014-05-14 00:15:00

  "No matter how good your Intentions are.. the World judges your Presentation, No Matter how good is your Presentation is.. God Judges your Intention...."

 • Kate 2014-05-13 22:25:00

  120 kommentarer varar 61 st gjorda av den icke lekmanska autodidakten som snart har slitet ut "copy paste" på kroniskt borrelia.

 • C Olsson 2014-05-12 22:55:00

  Från den aktuelle doktorandens avhandling i fulltext: "Originally, chronic Lyme disease (or chronic Lyme borreliosis or chronic Lyme neuroborreliosis, the terms are used interchangeably), denoted Lyme borreliosis with a duration of symptoms of more than six months, i.e. what is now more commonly called late LB [66,67]." https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35202/1/gupea_2077_35202_1.pdf Min kommentar: Exakt!

 • Mats Reimer 2014-05-12 17:09:00

  Carina, var i kroppen sitter den kroniska borreliainfektionen du talar om, som inte sitter i hud, led eller CNS - i blodet? Det är ju det du hävdar att mikroskoperandet visar.

 • C Olsson 2014-05-12 16:19:00

  Från artikeln nedan: "Borreliainfektion i nervsystemet, så kallad neuroborrelios, omges av många missuppfattningar som florerar både i samhället, i vårdsektorn och i media. En av dem är att borreliainfektioner är svåra att diagnostisera." http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/tveksam-nytta-med-nya-metoder-for-borreliadiagnos-.cid1219063 Jag själv råkar på dessa lekmän titt som tätt, trots att jag om och om igen informerar folk om att dom allra flesta med kronisk borrelios faktiskt inte lider av någon neuroborrelios. Och, sedan har vi ju då dom lekmän som tror att man kallar en kronisk borrelios (dvs, stadium 3) för neuroborrelios (vilket i dom flesta fall är stadium 2)..... suck! Kronisk (dvs, långvarig) icke-neuroborrelios diagnosticeras INTE med ett spinalvätskeprov enligt dom svenska behandlingsrekommendationerna, vilket dock (tyvärr) missas av rätt så många personer.

 • Mats Reimer 2014-05-12 13:19:00

  Ny avhandling. Neuroborrelios är inte så svårt att behandla. http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/tveksam-nytta-med-nya-metoder-for-borreliadiagnos-.cid1219063

 • C Olsson 2014-05-11 15:26:00

  Mats: "Myt 13: Positiv borreliaserologi betyder pågående borreliainfektion som ska behandlas. En relativt stor andel av frisk befolkning har sådana antikroppar utan att vara sjuka alls. En serologi måste därför bedömas i relation till patientens symtom. Och är symtomen inte typiska för borrelia vill man gärna se en stigande titer innan man tolkar det som aktuell infektion." Bra att du informerar om hur man KAN ställa en borreliadiagnos i dom fall där patienten inte har borrelia-typiska symptom, men hur är det vid en sen/kronisk infektion, kan man även i dessa fall se en stigande titer om man tar ett nytt prov? Och, tar verkligen läkare alltid ett nytt prov vid ett senare tillfälle?

 • jesper 2014-05-10 07:35:00

  På Novects FB- side er der postet et "abstact" af Professor Peronne.. https://www.facebook.com/norvect?fref=ts. Jeg synes man skal orientere sig i dette. Svarer MR´s beskrivelse af denne professor og konferencen i øvrigt til det man kan læse her?

 • C Olsson 2014-05-09 23:41:00

  Från EUCALB gällande co-infektioner. Ett klipp: "Co-infection and co-transmission Ixodes ricinus, the tick vector of B. burgdorferi s.l., may also transmit other zoonotic organisms (Table 2), some of which may co-infect with B. burgdorferi s.l. and thus affect LB diagnosis and epidemiology. Patients with co-infections may present with a confusing mixture of manifestations, for example there are reports of tick-borne encephalitis (TBE) cases accompanied by thrombocytopenia, leukopenia and elevated transaminases, which are classic features of ehrlichial and babesial infections (Lotric-Furlan et al. 2000. J. Infect. 40:55-8). Sometimes manifestations caused by different pathogens may overlap sufficiently for one of the infections to be overlooked, resulting in failure to provide appropriate treatment, as in the case of TBE and early neuroborreliosis (Cimperman et al. 1998. Infection. 26:160-4). Serodiagnostic confusion may also arise where cross reactions occur, for example occasional false positive LB serology in ehrlichiosis (Wormser et al. 1997. Am J Clin Pathol. 107:142-7). Some of the zoonotic pathogens transmitted by I. ricinus, such as ehrlichias and babesias, are known to be potentially immunosuppressive and they may affect the severity and duration of infection of co-transmitted pathogens. It is possible that some of the diagnostic difficulties and treatment problems encountered in LB may be due to co-infections with other pathogens." http://www.eucalb.com/

 • kerran 2014-05-09 20:55:00

  Mats skriver: "Jag talade med några barnläkarkollegor på sjukhuset nyligen, de hade erfarenhet av föräldrar som efter utländska suspekta prover felaktigt kommit att tro att deras barn led av svårbehandlade fästingöverförda infektioner." Och vad kom dessa fina barnläkarkollegor fram till att barnen led av? Som vanligt inga förklaringar till barnens sjukdom som bygger på vetenskapliga fakta. Vänder sig svenska föräldrar utomlands för vård av deras barn i första hand eller söker de i första hand hjälp av svenska läkare? Troligtvis har de sökt hjälp av svenska läkare för att få hjälp med sjuka barn. Får man ingen hjälp i Sverige riktas kanske blickarna utomlands. Så svensk diagnos på dessa sjuka barn vore relevant.

 • Distriktsläkarn 2014-05-09 17:10:00

  Hej Mats! Du gör ett jättejobb. Jag uppskattar verkligen din ambition att upplysa allmänheten om detta.

 • Mats Reimer 2014-05-09 10:53:00

  Här kommenterar en av styrelsemedlemmarna i Borrelia och TBE föreningen. http://botaborrelia.wordpress.com/2014/05/08/bota-borrelia-mer-mothugg-for-reimer-och-hans-anhang/ Samma person har startat namninsamlingen http://www.skrivunder.com/signatures/stoppa_mats_reimers_mobbande_och_trakasserier_pa_dagens_medicin/start/390

 • Mats Reimer 2014-05-09 10:44:00

  Som jag upprepat tidigare: den syn på borrelia som jag framför i bloggen är mainstreamuppfattningen bland infektionsläkare och neurologer i Europa och USA. Jag får en hel del ryggdunk av kollegor som håller med mig, men aldrig kritik från kollegor om att jag skrivit något osant i denna fråga.

 • jesper 2014-05-09 09:56:00

  AD myte 7 og 17. Også her savnes der fakttisk viden fremfor meninger. MR kan ikke lide Macdonald. Faktisk har han udføet et imponerende stykke arbejde, som kan ses http://vimeo.com/m/93726874

 • Mats Reimer 2014-05-09 01:08:00

  34 av 53 kommentarer har skrivits av en enda person...

 • C Olsson 2014-05-09 00:43:00

  Jag ger er inte någon länk, men detta skrevs i en blogg 8 maj, 2014: "Som initierade vet, så pågår ett organiserat smutskastningskrig kring frågan om Kronisk Borrelia existerar." Nu börjar det allt bli lite jobbigt tycker jag. Jag har ju frågat Mats tidigare här bland kommentarerna och han har ju (återigen!) sagt att han ERKÄNNER att kronisk borrelios existerar (dvs, en aktiv, pågående infektion som har pågått i mer än 6 månader) och han har även förklarat VAD hans citationstecken på "kronisk borrelios" står för. Och tom IDSA erkänner ju att kronisk borrelios existerar men dom kallar det istället för late Lyme disease. Den norske kritikern (som också nämns i bloggen där jag hämtat klippet) erkänner ju för sjutton (ursäkta) också att kronisk borreliose existerar! SMI (numera Folkhälsomyndigheten) har ju i SIN rapport förklarat att kronisk borrelios existerar och vad begreppet står för. Så, vem är hela fridens namn är det som fortfarande påstår att kronisk borrelios (dvs, en aktiv, pågående borreliainfektion som har pågått i mer än 6 månader) inte existerar?

 • C Olsson 2014-05-08 23:56:00

  Från länken nedan (där det även finns info om hur länge borreliaantikroppar kvarstår efter en genomgången infektion med hänvisning till pålitliga källor): "Går det utifrån symptombild och kliniska fynd förutsäga vilka patienter som får diagnosen neuroborrelios? Skiljer sig symptombilden åt med hänsyn till ålder och kön?" http://www.researchweb.org/is/sverige/document/127821 Jag själv är faktiskt mycket mer nyfiken på hur det går för dom som faktiskt lider av borrelios, men som inte lider av någon neuroborrelios. Många ggr tror jag nämligen att dessa personer och/eller deras remitterande läkare tror att om man inte kunnat påvisa någon neuroborrelios hos patienten, så har man uteslutit borrelia helt och hållet och det är ju faktiskt felaktigt.

 • Mats Reimer 2014-05-08 22:31:00

  En intressant text av en patient övertygad om att hen hade multipla kroniska infektioner efter fästingbett. http://nisus.se/merz/susanne_merz_borrelios.pdf

 • C Olsson 2014-05-08 19:45:00

  Mats: "Myt 3: Vid fästingbett sker ofta samtidigt infektion med flera andra agens." Det är nog en "myt" som sprids av lekmän och det beror sannolikt på att några av dom väldigt ofta "glömmer" att nämna att dom enbart talar om en viss grupp av borreliadrabbade, där alltså olika ytterligare infektioner (inte nödvändigtvis fästingburna) är mer vanliga och (oftast) innebär en mer svårbehandlad borreliainfektion.

 • C Olsson 2014-05-08 19:38:00

  En nyfiken fråga. När övergår en hypotes till att bli en myt? Som tex att MS (i alla fall i vissa fall) kan bero på en borreliainfektion? Att vissa som fått diagnosen MS istället lider av en missad neuroborrelios, det erkänner nog i alla fall norska experter.

 • C Olsson 2014-05-08 19:15:00

  Mats: "DN-artikeln och bloggtexten har faktagranskats av infektionsspecialist Leif Dotevall." Godkände han dom också?

 • jesper 2014-05-08 18:45:00

  Ad Myte 3. I en "oral presentation" (desværre ikke egentlig publikation) af Raoult m.fl fremlægges resultaterne af mulighederne for infektion med flere patogener fra 1 tick. http://www.parasitesandvectors.com/content/7/S1/O15 Undersøgelsen er lavet på Ticks i Frankrig og bygger på et tidligere studie af patogener i flåter. Det fremgår at man her har undersøgt inficerede for tegn på infektion. Det rejser disse spørgsmål: Findes der lignende undersøgelser af svenske flåter med henblik på hvilke af den omfattende patogen-række, der er tilstede lokalt? Er der et eneste studie vedr hvilke behandlingsmæssige konsekvenser infektion med forskellige kombinationer af co-infektuon har mht behandling.Herunder hvad sker , hvis en patient behandle med penicillin i en situation hvor patienten er infeiceret med f.eks bartonella og babesia osv osv? Det ville være meget fint med et præcist svar

 • Birgitta 2014-05-08 16:48:00

  Tycker Leifs Lindaus kritiska replik på DN är riktigt bra och sen har han humor också med tanken om din egen konspirationsteori på slutet. Har nu en borreliaexpert godkänt ditt inlägg så får väl även du benämnas expert?

 • Mats Reimer 2014-05-08 15:44:00

  @carina Du hittade på en helt lokal rödakors-sida för norra Ohio en referens om chronic lyme. Helt märkligt. För det första förekommer mycket få fall av borrelia i midwest, och för det andra är detta INTE något du hittar på centralorganisationens hemsida. Det låter som om lokala borreliaaktivister lobbat...

 • C Olsson 2014-05-08 14:14:00

  Du har nog glömt en myt, Mats. Och det är (vilket jag har sett flera personer påstå på nätet) att kronisk borrelios kan uppstå redan efter några veckors infektion.

 • Mats Reimer 2014-05-08 14:03:00

  @ann-marie Min text är faktagranskad av en borreliaexpert och jag lämnar dessutom en del referenser. Vad backar upp dina åsikter i dessa frågor?

 • C Olsson 2014-05-08 13:56:00

  Mats: "Myt 11: Blodmikroskopi är en bra metod att upptäcka borreliainfektion. Direktmikroskopi av blod och vävnader är en metod där risken för falskt positiva och falskt negativa resultat är stor. Därför rekommenderas den inte vid klinisk diagnostik. " Du har rätt, mikroskopi rekommenderas kanske inte, men mikroskopi kan användas om man även kan konstatera att det verkligen är borreliabakterier som har hittats. Och ibland går det tom (för en kunnig person) att se detta med blotta ögat, baserat på bakteriens tjocklek och längd.

 • C Olsson 2014-05-08 13:39:00

  Mats: "Det har inte gjorts tillräckligt stora studier för att slutgiltigt avgöra vad som är den mest lämpliga behandlingstiden. De studier som finns, och en gedigen klinisk erfarenhet, ligger bakom de aktuella behandlingsrekommendationerna." Dom läkare som har denna "gedigna kliniska erfarenhet" gällande speciellt kronisk B Afzelii-infektion där patienterna inte varken har någon neuroborrelios (enligt svenska kriterier med "fynd" i spinalvätskan, alltså) eller artrit och som kanske ännu inte har utvecklat någon ACA dom läkarna skulle jag väldigt gärna vilja träffa. Att studierna gällande detta inte ger någon ledtråd om vilken eller hur lång behandling som krävs framgår på länken nedan: Ett klipp: "Det er heller ingen studier som sier noe om lengden av behandlingen." http://helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/terapikapitler/lyme-borreliose/hudmanifestasjoner/Sider/default.aspx

 • C Olsson 2014-05-08 13:29:00

  Mats: "Myt 10: Borreliainfektion är en klinisk diagnos baserad på symtom. Enbart hudinfektionenen (erytema migrans) kan diagnostiseras direkt vid ett läkarbesök. I alla övriga fall behöver man bekräfta med laboratorieprover, i dagsläget mätning av antikroppar i blodet, och vid misstanke om infektion i nervsystemet görs lumbalpunktion." Läs gärna följande artikel (Barbro Hedin Skogman, 2008) http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/10170/2399_2401.pdf

 • C Olsson 2014-05-08 12:45:00

  Mats: "Myt 12: Borrelia kan undslippa immunförsvaret genom att bilda cystor, som måste behandlas med ”cyst-brytande” läkemedel. Borrelia kan bilda cystformer in vitro......" Denna form av bakterien bör man nog inte kalla för "cystor" vilket ju ibland vilseleder en del personer till att tro att det är ett symptom, utan man bör istället kalla den för cyst form.

 • Ann-.Marie Malmberg 2014-05-08 11:13:00

  16. Neuroborrelios kan ligga bakom symtom som vid ALS, MS, demens, parkinsson , fibromyalgi, depression och neuropsykiatriska tillstånd och bör övervägas vid dessa diagnoser. 17. Borrelliainfektion kan leda till döden obehandlad. Det finns dokumenterade dödsfall även i Sverige. En borreliainfektion som spridit sig från huden är en allvarlig multisystemsjukdom som kan slå sig på alla organ inkl hjärta och hjärna och inre organ, men också på ögon, tänder, leder etc. Ann-Marie Malmberg (legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet av Lyme/borrelios)

 • Ann-Marie Malmberg 2014-05-08 11:06:00

  forts: 4. Om borreliainfektionen kan självläka vet man inte heller. Ett stort mörkertal finns eftersom ingen undersöker sambandet mellan fästingbett och reumatiska eller neuropsykiatriska besvär som t ex demens, vilka kan debutera långt senare. Enl riktlinjerna för demensutredning skall borreliaprov tas vid misstanke (?), men görs sällan. Dessutom är antikroppsproverna man tar dåliga (mellan 40-70% visar pos provsvar, beroende på vilken testmetod man använder). 5. 6. Och 7. Om borrelia kan smitta vid samlag, blodtransfusion och via moderkakan vet man inte heller eftersom det inte undersökts ordentligt. Man har enstaka dokumenterade fall av smitta mor-barn och f n diskuterar man om sexuellt överförd smitta finns och i flera länder (även i USA) är man restriktiv till blodgivning efter genomgången borreliainfektion. 8. Borreliainfektion är svårbehandlad om man inte upptäcker fästingen inom ett par dygn och genast behandlar med antibiotika. Behandlingstid och typ av behandling är kontroversiellt över hela världen, men de flesta länder rekommenderar en behandlingstid på minst 4 veckor, medan Sverige håller fast vid att det räcker med 2 veckor och skiljer inte på tidig hudinfektion och sen eller spridd infektion i 3 stadier. 9. Herxheimerreaktion är ett känt begrepp från syfilisbehandling, men okänt för de flesta läkare idag. Tolkas säkert ibland som en allergisk reaktion och man avbryter behandlingen. 10. Diagnosen borreliainfektion skall ställas kliniskt eftersom det är

 • Ann-Marie Malmberg 2014-05-08 10:59:00

  Bäste Mats Reimer, Du har säkert personliga skäl att ägna så mycket tid åt borrelios 1. Att borreliabakterien har skapats och spridits från en forskningsanläggning på Plum Island har jag inte hört tidigare, men är inte förvånande. Bara en av många liknande skrönor som inte behöver bemötas. 2. Att fästingbett medför risk för att bl a borreliabakterier överförs är ett välkänt faktum. Enl bl a prof Dag Nyman på Åland bör man inte överdriva risken, men hur stor risk kan man inte säga och det varierar från område till område. Vilka andra fästingöverförbara sjukdomar som människor kan få, vet man ännu mindre, eftersom man inte letar efter några. Men man vet att fästingarna i Norden kan bära på 17 olika smittor (enl svenska forskare) och man vet att både hundar och katter kan få både borrelia, babesia, bartonella, anaplasma och rickettsieinfektioner som man kan ta prov på och behandla hos djuren. 3. Vid fästingbett kan samtidigt infektion med flera olika mikrober överföras från fästingen eller tillstöta när immunförsvaret satts ner av borreliainfektionen, s k opportunistiska infektioner. Man har funnit flera olika mikrober hos patienter som testats på laboratorier i t ex Tyskland , men också i Polen, Holland, USA mfl länder, dit svenskar sökt sig för att få hjälp och är ganska vanligt hos patienter som inte blivit bra av en enkel penicillinbehandling. Vanligast är mycoplasma, babesia, bartonella, Twar, anaplasma och rickettsior , men också olika tarmparasiter och

 • Mats Reimer 2014-05-08 07:23:00

  Namninsamlingen som Carina nämner nedan är denna http://www.skrivunder.com/signatures/stoppa_mats_reimers_mobbande_och_trakasserier_pa_dagens_medicin/ Förra gången jag skrev om borrelia i dagspressen klagades till Etik- och ansvarsrådet på Läkarförbundet, med de svarade förstås att Sverige har yttrandefrihet.

 • Mats Reimer 2014-05-07 23:50:00

  Hej Carina, nej självklart kan borreliainfektion som inte behandlas ibland bli långdragna och ge ACA, artrit eller sällsynt kronisk neuroborrelios. Som du vet skriver jag med kaninöron "kronisk borrelios" när jag menar en felaktigt ställd diagnos. Det kan vara patienter som haft borrelia och efter behandling har restsymtom som feltolkas som pågående infektion, patienter som haft borrelia och sedan tror att helt orelaterade symtom beror på infektionen, men kanske vanligast patienter med negativa serologier som faktiskt aldrig haft borrelia.

 • C Olsson 2014-05-07 23:50:00

  Mats: "Myt 15: Symtom på neuroborrelios är ofta kronisk trötthet och generell värk i hela kroppen. Det är sällan som neuroborrelios enbart ger sådana ospecifika symtom. En positiv blodserologi i detta läge är sannolikt falskt positiv om den inte backas upp av en positiv LP." Dom allra flesta med kronisk borrelios lider inte av neuroborrelios. Källa: EUCALB

 • C Olsson 2014-05-07 23:47:00

  Mats: "Myt 12: Långvarig borreliainfektion syns inte i proverna. Tvärtom är det tidiga borreliainfektioner som är svåra att upptäcka med serologi. Efter 8 veckor har i princip alla med borreliainfektion påvisbara antikroppar i blod." Sahlgrenska sjukhusets labb: "Ett negativt resultat utesluter inte Borreliainfektion. Finns det stark klinisk misstanke om Borreliainfektion, bör ett senare prov tas. Borreliainfektion kan dock förekomma även om antikroppar ej påvisas." http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/4/Verksamhetsomraden/Laboratoriemedicin/Klinisk-bakteriologi/Provtagningsanvisningar/Borrelia---antikroppsbestamning-/

 • C Olsson 2014-05-07 23:16:00

  Det sprids en myt (och även en namninsamling) på nätet att du förnekar kronisk borrelios, Mats. Jag har dock försvarat dig på just den punkten, då jag har sett att du har förstått vad kronisk borrelios står för. Har jag gjort rätt? Om du själv haft borrelios Mats, så är det nog så att dom eventuella antikroppar som bildats inte står kvar i mer än några år. Återkommer senare med info från seriös källa.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier