Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2014-07-08

Alternativ borrelialäkare förlorar legitimationen för alltid

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

En norsk läkare har av Helsetilsynet fråntagits sin legitimation när han trots varning vägrade ändra sin praxis med att lättvindigt ställa diagnosen ”kronisk borrelia” och behandla patienter med långa kurer av multipla antibiotika. Läkaren överklagade till Statens Helsepersonellnemnd, men fick avslag. Beslutet är intressant att ta del av eftersom det ger ytterligare inblick i den märkliga borreliamottagning som drivits i Oslo, och som även svenska patienter uppsökt.

Det fall som ledde till den första varningen, en man med MS som under behandlingen av fiktiv borrelia drabbades av antibiotikaorsakad kolit, går jag inte närmare in på här. Det finns mer utförligt kommenterat i en bloggtext från 2012. Men Helsepersonellnemnden kritiserar i sitt beslut handläggningen av ytterligare tre patienter.

En alllmänläkare anmälde till Fylkesmannen (Länsstyrelsen) att en av hens listade patienter (här kallad A) från borreliakliniken ordinerats bredspektrumantibiotika per telefon. Det gavs dubbel dos av både doxycyklin och klaritromycin i över fyra månader. Patient A hade fått diagnos och behandling utan undersökning eller ens besök på kliniken. Neurologkliniken vid ett universitetssjukhus varslade om att patient B, med depression och kroniskt trötthetssyndrom, efter ett telefonsamtal med borrelialäkaren fått infektionsdiagnos och antibiotika. Bland annat fick patient B ordinerat malariamedicinen Plaquenil.

Från ett annat sjukhus kom en bekymringsmelding när patient C utvecklat leverskada på grund av en läkemedelsorsakad hepatit, orsakad av en nio månader lång antibiotikabehandling mot ”kronisk borrelia”. Patient C fick också urinvägsinfektion med resistenta kolibakterier (ESBL), sannolikt även det orsakat av all bredspektrumantibiotika.

Borrelialäkaren har argumenterat att eftersom patient A fortsatt är anonym kan den anmälan inte anses relevant. Patient B skall vara ett undantag, och fick antibiotika per telefon enbart för att hen var för sjuk för att resa till Oslo. Och patient C fick visserligen biverkningar av medicinen, men om C hade följt råden om att återkomma för uppföljande blodprov så hade leverpåverkan upptäckts i ett tidigare skede.

Klageren forsvarer sin praksis i de enkelte pasienttilfellene, og argumenterer for sitt standpunkt i forhold til behandling av pasientgruppen han mener lider av kronisk borreliose generelt, med påstand om at pasientene utsettes for systematisk feilbehandling i helsevesenet, og at øvrig behandlingsapparat ikke tilbyr adekvat behandling.”

Helsepersonellnemnden ger inte mycket för dessa förklaringar, och inte heller för borrelialäkarens hänvisning till Helsingforsdeklarationen och argumentet att experimentell behandling är försvarlig när det rör sig om patienter som trots utredning och behandling i den vanliga vården fortsatt har besvärliga symtom. I hans journalanteckningar står inget om att patienterna ha fått information om att behandlingen var experimentell eller om vilka biverkningar den skulle kunna ge.

Många av läkarens tidigare patienter har skrivit till nämnden för att ge borrelialäkaren sitt stöd, men det har snarast haft motsatt effekt.”Klageren har oppfordret tidligere pasienter til å komme med støtteerklæringer i forbindelse med tilsynssaken. En rekke pasienter har gitt uttrykk for at de er både fornøyde og takknemlige for den behandling de har fått ved [borreliakliniken]. I likhet med Statens helsetilsyn mener nemnda det ikke er god praksis å involvere pasienter i egen tilsynssak, fordi klageren ved dette risikere å påføre pasienter han beskriver som svært syke, en ytterligere belastning.”

Nämnden avvisar med eftertryck överklagandet. ”Klageren har fastholdt at hans virksomhet har vært forsvarlig. Uttalelsene gir grunn til å tro at klageren fortsatt ikke innser at han ikke kan fortsette å drive en virksomhet som er i strid med gjeldende regelverk ... behandlingen er i strid med god praksis både i forhold til utredning, indikasjon, kombinasjon av antibiotika, dosering og lengden av behandlingen. ... den faglige svikten som i er påvist i forhold til behandling og oppfølging av pasientene A, B og C, anses å være et uttrykk for en generell svikt i klagerens praksis i forhold til de pasienter som tar kontakt med hans praksis. Klageren har i tidligere tilsynssak fått korrigering i forhold til sin håndtering av sine pasienter, uten at dette har medført at den uforsvarlige virksomheten har opphørt. Klageren fremstår med dette ikke som korrigerbar.”

Kommentarer

 • Infospridare 2014-10-03 15:33:00

  Man tycker nog att en ledare för ett kompetenscenter för fästingburna sjukdomar åtminstone skall känna till vad diagnosen/begreppet kronisk borrelios står för. "– Kronisk betegner vanligvis en «pågående infeksjon» Når vi snakker om kronisk borreliose så er det plager som varer mer enn seks måneder. Dette er en sjelden tilstand, som handler om de som ikke blir friske etter vanlig antibiotika behandling, sa leder Randi Eikeland av nasjonalt kompetansesenter for flåttbårne sykdommer til politikerene fra Helse- og omsorgskomiteen som besøkte Sørlandet sykehus i går og i dag." http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=27264

 • Bo Fink 2014-09-24 14:39:00

  En nyfiken fråga. Är det någon person i Sverige som anser att borrelia är en parasit?

 • jester 2014-09-23 19:57:00

  http://www.nature.com/emi/journal/v3/n7/full/emi201453a.html Dr Paul Aurwaerters latest publ. Speaks for itself

 • Anna-Bella 2014-09-08 11:02:00

  Finns det egentligen någon anledning att betvivla att Laane och Mysterud "ser det de ser"? Fhttp://phys.org/news/2013-06-classic-microscopy-reveals-borrelia-bacteria.html

 • Tröttsamt? 2014-08-22 15:52:00

  Blir du aldrig trött på att okunnigt folk hänvisar till din blogg och menar att du hävdar att kronisk borrelios inte finns? Läs tex några kommentarer på länken nedan: http://svenska.yle.fi/artikel/2014/08/22/borreliapatienter-pa-jakt-efter-vard Dock kan denna person ha "glömt" att lyssna på radioprogrammet först, där den Åländske läkaren mycket tydligt förklarar att: kronisk borrelios = sen borrelios.

 • jesper 2014-08-22 06:49:00

  Endnu et patogen i nordiske flåter http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25132534

 • jeper 2014-08-20 08:34:00

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4114295/

 • jesper 2014-08-20 08:33:00

  Der kommer ingen opfølgning tilsyneladende. Det er en skandal. Ny us fra Danmark bl.a , som endnu engang påviser at serologiske test er uden sensitivitet i mange tilfælde.

 • jesper 2014-08-12 09:34:00

  @MR Kommer du at kommentere på på Auwearter publikationen ? Evt i et nyt blogindlæg? Auwearter repræsenterer om nogen den mainstream opfattelse, som du har refererer til.

 • CJS 2014-08-12 01:46:00

  Evidensbaserad medicin... Så är det... Antibiotic retreatment of Lyme disease in patients with persistent symptoms: A biostatistical review of randomized, placebo-controlled, clinical trials http://www.contemporaryclinicaltrials.com/article/S1551-7144(12)00203-0/abstract

 • jesper 2014-08-09 12:19:00

  En publikation af interesse, som Dr Jaller (forkert navn nedenfor) bl. a diskuterer er denne med Auwerter som medforfatter. http://www.nature.com/emi/journal/v3/n7/full/emi201453a.html MR har med sine blog om borrelia og CO rettet alvorlig kritik af en række læger , patienter . Jeg mener, at mange af MRs påstande har vist sig ikke at være fakta-belagte og forkerte.

 • jesper 2014-08-09 08:39:00

  ABC- kanalen i USA bringer en udsendelse med Amy Tan og Dr Stricker. Det er lykkeligvis ikke bare FOX, der tager fat på problematikkerne , men også andre nationale kanaler.Indgangsreplikken er at måske 1 million amerikanere bliver inficeret. http://abc7news.com/health/beyond-the-headlines-lyme-disease/242626/ Her er synspunkterne helt i strid med MRs

 • jesper 2014-08-08 13:48:00

  I sin blog http://lymemd.blogspot.dk/ diskuterer Dr Shaller den seneste publikation fra bl.a Dr Auwerter.Det er, som oftest, en meget interessant sag, som burde kalde på eftertænksomhed . Det næstsidste blooindlæg er desuden et uhyre interessant indlæge, idet det totale kaos, som de diagnostiske redskaber befinder sig i for de flåtbårne infektioner, og specielt i det område hvor lægen praktiserer. Lignende problemstillinger findes i Norden.

 • Mats Reimer 2014-08-07 19:24:00

  @Josefine I Åstorp Det vore intressant att höra varför du som person 479 valde att skriva på ett upprop som vill att Dagens Medicin skall lägga munkavle på mig. Uppropet på nätet har startats av en styrelsemedlem i Borrelia och TBE Föreningen. http://www.skrivunder.com/signatures/stoppa_mats_reimers_mobbande_och_trakasserier_pa_dagens_medicin/start/470

 • Engelbert 2014-08-02 11:47:00

  Välkommen till Sverige Andrea, ditt arbete är viktigt för så många: http://nt.se/nyheter/paus/en-fasting-forandrade-livet-for-andrea-9800204.aspx

 • jesper 2014-07-31 11:42:00

  I disse dage afgøres skæbnen for et lovforslag i Den amerikanske kongres. Den ny lov skal for alvor tage fat på en oprydning i CDC og fremme forskning osv i både Lyme og andre vektorbårne infektioner. IDSA og de øvrige reakstionære kræfter kæmper for at udelukke patientgrupper osv i de planlagte styringsorganer. Lad os håbe de ikke lykkes.

 • Jesper 2014-07-31 11:10:00

  Den nordiske gruppe for vektorbårne sygdomme fortsætter sin fremragende informationskampagnne. For alle der vil have nuanceret ny information vedr dette kan man følge med på facebook. Senest har man bragt ILads nye oversigt vedr borreliose.

 • Mats Reimer 2014-07-27 15:11:00

  Allen Steere, den som först beskrev amerikansk Lyme disease (innan man hittat spiroketen), ser kronisk borrelia som överdiagnostiserat. http://hereandnow.wbur.org/2014/06/24/chronic-lyme-overdiagnosed-steere

 • Mats Reimer 2014-07-25 19:49:00

  Hej Jesper, jag är nästan mållös. Vilka erkända sanningsvittnen du citerar. Både Horowitz och FoxNews. Varför inte lägga till Stricker?

 • jesper 2014-07-25 17:05:00

  Endelig kommer relevant information til udtryk i brede medier i USA.Håber på det samme her i Europa.På alle berørte områder i direkte modstrid med MRs synspunkter, heldigvis velunderbygget med science Horowitz i Fox: http://www.foxnews.com/on-air/fox-and-friends/ CDC er nu under et uhyre pres med vedtagelsen af nye delstatslove, herunder NY, og. Initiativer i Kongressen.Selvom der er lang vej igen, er der tegn på opbldning af CDC absurde synspunkter.

 • Anna-Bella 2014-07-23 13:11:00

  En länk: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24970880?dopt=Abstract "The symptoms experienced by the group of patients with persistent symptoms had unexpectedly strong overlap with those experienced by acutely infected patients." Vad kan man då säga om gruppen med persisterande symtom? Är det restsymtom, oläkta skador, autoimmunitet eller är det aktiva borreliabakterier? Går det överhuvudtaget att dra en slutsats då det saknas tillförlitliga mätmetoder? Att man i Sverige fortfarande väljer kortast möjliga behandlingstid och så vitt jag har uppfattat det kallar den adekvat - inga bakterier kan finnas kvar - är för mig förunderligt, även om det fungerar för många. Läser man Emmas blogg (http://lymebloggen.blogspot.se/) om hennes behandling hos "alternativläkare" kan man svårligen tro att hennes tillfrisknande skulle bero på placebo, antibiotikans antiinflammatoriska effekt eller "tidens gång". Och Gråsten - har konventionell vård "adekvata undersökningar för att utesluta de infektioner NBS säger att patienterna lider av"?

 • Eller hur? 2014-07-19 09:01:00

  Dr Reimer skriver: "....när det rör sig om patienter som trots utredning och behandling i den vanliga vården fortsatt har besvärliga symtom." Hm....menar Dr Reimer att patienterna _först_ har blivit diagnosticerade med kronisk/sen borrelios och/eller ytterligare infektioner i den vanliga sjukvården och fått behandling (utifrån det mycket dåliga eller obefintliga vetenskapliga underlag som används i den vanliga sjukvården) och att dessa patienter _sedan_ har vänt sig till NBS? Man, då är det väl bara för läkarna i den vanliga sjukvården (dit patienterna sannolikt har återvänt?) att sätta igång med dom behandlingsstudier (enligt dom kvalitetskrav som krävts av div "kritiker") som man menat att läkaren på NBS skulle ha gjort, eller hur?

 • medo 2014-07-16 22:26:00

  Var god och läs Herr Reimer! http://www.toledoblade.com/Medical/2014/07/14/Studying-body-s-reaction-to-bacterium-that-causes-Lyme-disease.html?utm_content=buffer6de28&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

 • Hen 2014-07-15 11:42:00

  "En rekke pasienter har gitt uttrykk for at de er både fornøyde og takknemlige for den behandling de har fått ved [borreliakliniken]. I likhet med Statens helsetilsyn mener nemnda det ikke er god praksis å involvere pasienter i egen tilsynssak" Hur gärna jag än vill stödja helsetillsynets slutliga bedömning, är det svårt att undgå vibbar av häxprocess vid sådana formuleringar. Att förtiga istället för att argumentera kan aldrig föra till samförstånd eller respekt.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier