Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2014-07-16

SBU utreder elöverkänslighet igen

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Upplevd elöverkänslighet är ett tillstånd där inte Socialstyrelsen riktigt vet vilket ben de skall stå på. Å ena sidan tror inte SoS på att de upplevda symtomen beror på svaga elektromagnetiska fält, man tror på upplevelsen av symtom men inte på patientens förklaring. Å andra sidan ger Socialstyrelsen 1,7 miljoner i statsbidrag till Elöverkänsligas förbund. SoS godtar upplevd elöverkänslighet som en funktionsnedsättning, och därmed kan det vara aktuellt att be vården om rehabiliterande hjälpmedel.

Ett fåtal kommuner lämnar bidrag för elsanering av patienters hem, de flesta kommuner gör det inte. En del sjukvårdsinrättningar ordnar elsanerade patientrum, några skaffar flyttbara skärmande baldakiner, en Faradays bur i tyg med invävda silvertäckta koppartrådar, medan andra sjukhus väljer att inte sanktionera dessa patienters vanföreställning.

Man kan förstå att beslutsfattare i vården inte vill hålla i yxan själva utan vänder sig till kunskapscentrum SBU för råd. SBU har förra året gått igenom den vetenskapliga litteraturen och funnit att det inte finns några studier på effekten av elsanerade vårdrum, men däremot hittade SBU provokationsstudier som tolkas som ”att elöverkänsliga inte kan avgöra om de exponeras för elektromagnetisk strålning, bättre än förväntat vid ren gissning” och att det ”inte finns stöd för att elektromagnetiska fält har fysiologisk påverkan på personer som identifierar sig som elöverkänsliga”.

Nu i år har SBU svarat på en ny fråga i ämnet, denna gång från Lena Nazzal, rehabchef vid Primärvårds- och rehabcentrum Landstinget Kronoberg. Med anledning av att personer som upplever sig elöverkänsliga via patientföreningen efterfrågat olika hjälpmedel med landstingsfinanisering har Kronoberg bett SBU undersöka om det finns ”Evidens för nytta/effekt av hjälpmedel för elöverkänsliga t ex slangtelefon, nätfrånkopplare”.

Upplysningstjänsten har inte hittat några studier av slangtelefon och/eller nätfrånkopplare för personer med upplevd elöverkänslighet. Så här skriver SBU: ”Elöverkänslighet är inte en medicinsk diagnos enligt Socialstyrelsen, utan ett samlingsnamn på symtom som de drabbade individerna själva kopplar ihop med exponering för elektromagnetiska fält. Elöverkänslighet är dock klassificerat som en funktionsnedsättning. Vid en funktionsnedsättning kan man ha rätt till hjälpmedel. Två tänkbara sådana hjälpmedel är slangtelefon och nätfrånkopplare.”

SBU sökte i PubMed, Embase, och Cochrane. ”För lämplig sökterminologi kontaktades Elöverkänsligas Riksförbund och Strålskyddsstiftelsen via mejl. Endast Strålskyddsstiftelsen svarade. För nätfrånkopplare angavs ”demand switches” eller ”main supply interruptors” och för slangtelefon/elsanerad telefon angavs ”tube phones”, ”speaker phones”, ”phone filters”, ”screened wires”. Dessa termer användes vid litteratursökningen.”

”Upplysningstjänstens litteratursökning har totalt genererat 776 träffar. Vi har läst alla abstrakt. Av dessa har fyra artiklar bedömts kunna vara relevanta och lästs i fulltext. Då ingen artikel faktiskt tog upp nätfrånkopplare och/eller slangtelefon är det inte möjligt att besvara frågeställningen.”

Det är lite förvånade att SBU lägger tid på att litteratursöka igen, då man redan efter förra vändan visste att den vetenskapliga litteraturen starkt talar emot att elöverkänslighet som fysiskt fenomen existerar (symtomen förstås bättre som en psykisk nocebo-effekt). Det påminner en del om när Riksdagens utredningstjänst nyligen, på riksdagsman Jan Lindholms (MP) begäran, utrett frågor om chemtrails inte bara en, utan två gånger.

Kommentarer

 • Torbjörn Sassersson 2014-08-05 16:11:00

  Reimer. Lite roligt att du mixar ihop eläverkänslighet med chemtrails och att en riksdagspolitiker inte fick ställa en RUT-fråga. Varför utelämnar du problemet med att det finns de som tror på tomtar? Ta med alla dina darlings vetja.

 • vårdcentral 2014-07-24 07:17:00

  Innan man får en bra medicinsk teori(klar idee) om hur man kan hjälpa bör man avvakta och invänta denna... Sedan kommer man till slut med säkerhet få en sådan och då också nästan säkert veta att detta leder till något gott för patienten (bota lindra).. Innan denna uppstår vilket inte brukar ta så lång tid för den erfarne bör man avvakta och invänta mer information. tex följa ett normalförlopp.. Detta är även det bästa sätt att lära sig hur en sjukdom yttrar sig och vidare är det det enda sätt på vilket vi sedan kan veta vilken skilnad vi gör (dvs vårat värde). Viktigt att tänka på att orsaken till vårat arbete är det goda vi gör...(rätt). Även viktigt att veta att patienten kommer till läkaren då den är sjuk(dvs läkaren eller vården har absolut ingen orsak till sjukdomen... Om tex per bryter benet år det inte läkarens fel osv). Detta kommer innebära att läkaren lär sig mer och mer och gör det på rätt sätt. genom observation och teori.

 • Kalle 2014-07-22 09:42:00

  Tack för länk. Men i den länken finns inget stöd för påståendet "symtomen förstås bättre som en psykisk nocebo-effekt". Inte heller har de KBT försök på elöverkänsliga som gjorts haft annorlunda effekt på elöverkänsliga, än på kontrollgruppen. Så orsakerna bakom symtomen är fortfarande inte klarlagda, så är det ur vetenskaplig synpunkt motiverat att göra en förnyad litteratursökning. Din motvilja mot det är svårförstålig. Så detta blir mitt sista inlägg i frågan.

 • Mats Reimer 2014-07-22 06:43:00

  Hej Kalle, här kan du läsa om de systematiska översikter av exponeringsförsök som SBU bygger sin slutsats på http://www.sbu.se/upload/upplysningstjanst/pdf_er/El%C3%B6verk%C3%A4nslighet.pdf

 • Kalle 2014-07-22 02:07:00

  Du ger ingen länk till en vetenskaplig artikel, som belägger ditt påstående: "Det är lite förvånade att SBU lägger tid på att litteratursöka igen, då man redan efter förra vändan visste att den vetenskapliga litteraturen starkt talar emot att elöverkänslighet som fysiskt fenomen existerar (symtomen förstås bättre som en psykisk nocebo-effekt)." Men du kanske bara astroturfar.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier