Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2014-12-25

Norrköpings tidningar underblåser ”kronisk borrelia”

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

På juldagen rapporterade Norrköpings Tidningar att svensk sjukvård fördröjt ett barns borreliadiagnos med två och ett halvt år. Trots att den aktuella barnkliniken gjort grundliga undersökningar hade man tydligen inte kommit fram till någon för familjen godtagbar förklaring till barnets symtom som enligt tidningsartikeln var yrsel, synrubbning och känselstörning.

Familjen sökte sig till en privatläkare som efter att ha anlitat ett tyskt lab gav barnet inte mindre än tre samtidiga infektionsdiagnoser (borrelia, TWAR och erlichios) och behandlade med multipla antibiotika. Barnets förälder anmälde barnkliniken till Ivo, som dock inte hade någon kritik mot själva borreliautredningen. Däremot fann Ivo, enligt Norrköpings Tidningar, att det kan ha brustit i barnklinikens kommunikation med barnets vårdnadshavare.

Skulle motsvarande situation uppstå på någon annan klinik finns i varje fall i Uppsala möjligheten att koppla in professor Björn Olsens nya mottagning vid infektionskliniken för en second opinion när läkare eller patient är osäkra på om det trots allt skulle kunna föreligga en fästingöverförd infektion. Nationellt centrum för vektorburna infektioner, NCVI, möts med skepsis från patientföreningen och dess aktivister.      

Andra infektionsprofessorer har mindre tålamod med diskutabla modediagnoser, och professor Jan Sjölin slutar som vetenskapligt råd hos Socialstyrelsen efter att han ombetts utreda ”kronisk borrelios, kronisk TWAR, tillstånd vars vetenskapliga grund är mycket dubiös. Min bakgrund och expertis är akuta livshotande infektioner och tidsåtgången för att läsa in mig på områden, som andra kunniga kollegor (för vilka jag har stort förtroende) redan har förkastat som vetenskapligt existerande, ser jag som bortkastad tid.

Kommentarer

 • Mats Reimer 2015-02-09 09:07:04

  Jag är inte forskare, bara en bloggande kliniker. Övertyga våra infektionsspecialister, så övertygar du mig.

 • jesper 2015-02-07 21:29:12

  @Mats Lndstròm Det er svårt at få en reel diskussion om de temaer du ønsker. At sandheden er mere facetteret end Mats Reimer vil acceptere, fremgår af mange nyere forskningsresultater de senere år. Se til eksempel denne publikation; DNA Sequencing Diagnosis of Off-Season Spirochetemia with Low Bacterial Density in Borrelia burgdorferi and Borrelia miyamotoi Infections Sin Hang Lee 1,*, Jessica S. Vigliotti 1, Veronica S. Vigliotti 1, William Jones 1, Thomas A. Moorcroft 2 and Katherine Lantsman 3

 • Susanne Lundell 2015-02-07 02:17:47

  Det handlar ju inte bara om MS. Det handlar ju även om nackspärr, magsår, Asperger. Fibromyalgi, ME. Listan kan göras lång. Du verkar inte första metaforen om den stängda dörren. Om alla avfärdade allt så skulle vi inte komma någonstans. Då skulle vi inte ens förstått bakteriernas inverkan på kroppen, och vitsen av en god hygien.

 • Mats Reimer 2015-02-06 21:05:57

  Att MS betraktats som psykosomatiskt är en myt. Eller har du stöd för detta påstående? En vetenskaplig hållning är inte att ha dörren öppen för allting. Extraordinära påståenden kräver extraorinära bevis för att bli tagna på allvar.

 • Susanne Lundell 2015-02-06 18:53:06

  Jag har full förståelse för ditt resonemang, samtidigt så har ju många sjukdomar setts som psykosomatiska framt tills att man funnit biomarkörer. Det är ju tur att alla inte förkastar allt som till synes inte passar in i befintlig kunskap då skulle ju vetenskapen stå helt still. Hur det är med kronisk borelia känner jag inte till, men jag har en vetenskaplig hållning och då innebär det att man aldrig stänger dörren helt för någonting. Sedan hur var och en förfar är ju upp till var och en. Men - om man helt avfärdar alla okända åkommor så kommer ju verkligt sjuka offras, för det är ju ändå människor som bär, och har burit på en massa sjukdomar som i många år klassats som psykosomatiska. MS tex, numera tvivlar ingen på att MS är en neurologisk sjukdom, men många resonerade som du i början. Jag skulle nog mana till en större ödmjukhet i vetenskapens namn. Det är i alla fall så jag lärt mig att förhålla mig till densamma

 • jesper 2015-02-06 13:29:09

  @MR. Regarding the Protomyxzoa. A sentence has disappeared from my post. You need to qualify your statement. Why does it appear to be a "påhitt"

 • jesper 2015-02-06 09:11:37

  @ MR you have now gone from a categorical "is" to "verkar vara ett påhitt". Apart from the fact , that the journal in which the article appears does not seem to belong to the elite of journals, I see no direct indications of foul play or the like. Only time/research will reveal its relevance. I took the time to contact the research lab in question after your first statement. I am not writing a blogg- you are. I believe it calls for carefulness when it comes to facts. Regarding Gilbert`s publication. Yes, I believe that research in morphology may be - MAY BE- of relevance in relation to the research into persisters /susceptibility studies. Regarding the sensitivity of Elisa for borrelia, you need to be specific. How sensitive?

 • Engelbert 2015-02-05 20:23:04

  MR, det var ett tunt svar. Du såväl som jag känner till att senare borreliaformer manifesterar sig på fler sätt en enbart i huden. Därmed inte sagt att det går att får säkra serologiska svar. Åter: "Jag lutar mig mot vad svenska, europeiska och amerikanska infektionsläkare menar vara fakta i målet." Just det, de senaste svenska utredningarna (m.fl.) pekade på ett osäkert läge, att mer forskning behövdes.

 • Mats Reimer 2015-02-05 19:29:48

  @jesper 1. protomyxa verkar vara ett påhitt 2. Leona Gilbert har till sist publicerat en artikel om borrelia. Så vitt jag kan förstå en rätt ointressant studie om hur borrelia kan ändra form i provröret om man plågar bakterien. Jag ser inte någon relevans för patienten - gör du?

 • Mats Reimer 2015-02-05 19:27:28

  @Mats Lindström. Risken att en borreliainfektion inte upptäcks är när den är i en tidig fas där antikroppar ännu inte bildats, eller förstås i en senare fas om inte läkaren tänker på borrelia och kollar med en serologi. Risken att en långvarig aktiv infektion missas trots provtagning är mycket mycket liten, så tolkar jag infektionsläkarna.

 • Mats Reimer 2015-02-05 19:24:03

  Engelbert, det är nog du som förfaller till cirkelresonemang. Patienter med acrodermatitis chronica atrophicans, kronisk hudinfektion med borrelia, har vad jag förstår alltid kraftigt förhöjda antikroppar. Jag lutar mig mot vad svenska, europeiska och amerikanska infektionsläkare menar vara fakta i målet.

 • Engelbert 2015-02-04 11:25:04

  "MR skriver: "ELISA har vid långvariga symtom en god känslighet," men hans resonemang bygger på ett cirkelbevis eftersom MR sorterar de långvarigt borreliasjuka som ej svarar positivt på ELISA-testning som psyksjuka istället för att erbjuda adekvat testning/ställa diagnosen kliniskt. Forskningen kring ELISA-testning vid borrelia i fas 3 har kostanterats vara otillfredställande. MR:s resonemang håller alltså inte.

 • jesper 2015-02-04 07:42:04

  @MR Du har ikke fundet anledning til at kommentere eller korrigere dine tidligere påstande om henhv. protomyxzoa eller L.Gilbert. Det står klart, at dine faktaoplysninger ikke er ok. Mht dit brug af specifitet- begrebet i forb. med elisa -tests; En besynderlig nyfortolkning af begrebet. v.h.

 • Mats Lindström 2015-02-03 22:44:16

  @ Mats Reimer - Jag skulle önska ett förtydligande och det handlar i princip om ETT svar - ja eller nej på min senaste fråga. Om JA kan man faktiskt ifrågasätta dina konsekventa uttalanden om att kronisk borrelia är en påhittad sjukdom (bifogar en fil som ett exempel på ett av dina uttalanden). Du, liksom jag vet att det finns flera som dött av obehandlad borrelia. Om du svarar nej så innebär det att du anser att ELISA-testet har 100% känslighet. Det lär du vara ensam om att tycka i sådana fall. http://www.aftonbladet.se/debatt/article17095848.ab

 • Mats Lindström 2015-02-03 22:17:32

  @Mats Reimer - Tack för svar! Det innebär med andra ord att det finns en liten risk att den som faktiskt har en borreliainfektion inte alltid får kännedom om det?

 • Mats Reimer 2015-02-03 17:10:47

  @Mats Lindström 1. ELISA har vid långvariga symtom en god känslighet, däremot är specificiteten sämre eftersom vi är många som har gamla antikroppar kvar efter utläkt infektion. 2. Inget talar för att längre behandling än den som idag är svensk standard skulle vara bättre. 3. Det är inte jag som modererar kommentarsfältet, det är redaktionen.

 • jesper 2015-02-01 12:29:45

  @MR I have absolutely no ambition to discuss the "protomyxzoa rheumatica" (existence and possible future implications).My ambition has been to bring facts- and not fiction- to your bloggs . To me your tone in characterizing the Norvect conference was the low point. Some speakers had scientific publications in good journals of an impressive magnitude.(I am under the impression that you have none yourself) The only explanation, I can see, is a complete lack of interest- or worse in trying to deepen knowledge about vector/tick borne infections ultimately to help suffering patients.

 • Infospridare 2015-01-30 20:51:22

  Mary-Anne, om du scrollar ner lite bland kommentarerna så hittar du den definition av kronisk borrelia som gäller i Sverige. Folkhälsomyndigheten nödgades ju reda ut detta (vilket publicerades hösten 2013) då så många (både läkare och lekmän) istället använde någon amerikansk definition av "chronic Lyme".

 • Mary-Anne 2015-01-30 19:50:07

  Jag kan ställa upp på en vetenskaplig studie. Skulle vara intressant då jag anses färdigbehandlad enligt svensk sjukvård. Märkligt då att symtomen är på väg tillbaka. Jag bor i närheten av Göteborg. Så kom igen bara. Det borde väl vara en utmaning att nappa på Mats för att kunna bevisa din tes om att kronisk borrelia inte existerar. Dra igång en egen studie :)

 • Mats Lindström 2015-01-30 19:48:18

  Jag vill fortsättninsgvis poängtera vikten av att faktiskt ta ansvar över det man skriver. Mats Reimer du har skrivit följande den 8 april 2014: "Jag förstår om inte alla läsare är lika intresserade som jag i de olika turerna runt den påhittade diagnosen ”kronisk borrelia” (inte att förväxla med de få fallen av långvarig äkta borreliainfektion, då i regel artrit eller acrodermatit)..." Eftersom du skriver på detta vis bör du kunna svara på mina frågeställningar. Det är två frågor. Även om du tar bort mina inlägg har jag gjort skärmdumpar.Jag har för avsikt att gå till botten med detta Om du uttalar dig om saker som inte är inom din specialistkomptens bör du i vart fall ha en rimlig förklaring till det. Det är väl inte att begära för mycket? Om du inte kan göra det bör du inte skriva på det "övertygande" sätt som du gör.

 • Mats Lindström 2015-01-30 18:51:17

  "Feldiagnoser?" - Jag vet fortfarande inte vem du är och det spelar egentligen ingen roll. Om du inte har förstått frågeställningarna är det bara att beklaga. Jag har ställt två frågor med anledning av att Reimer gått utanför sitt "normala kompetensområde". Om han gör det, vilket han gör väldigt ofta, är det väl hans skyldighet att besvara de frågor som uppkommer. Om inte så bör han enbart hålla sig inom sitt kompetensområde.

 • Feldiagnoser? 2015-01-30 18:22:23

  Det var tydligen dumt av mig att vilja hjälpa till. Handlar detta kanske istället om någon patient som pga info här i bloggen har fått en felaktig diagnos? Dvs, att någon annan svensk läkare har lurats tro att sen (dvs, kronisk) borrelios inte skulle existera?

 • Mats Lindström 2015-01-30 17:58:22

  " Feldiagnoser ?", jag vet inte vem du är. Du kanske står Reimer väldigt nära - arbetskamrat kanske? Det spelar ingen roll. Förvisso hänvisar Reimer till andra kollegors kunskap i denna blogg om att vissa kroniska sjukdomar redan förkastats vetenskaplig. Jag har dock följt bloggen och vet att Reimer vid flertalet tillfällen uttalat att kronisk borrelia inte existerar. Därav mina två frågor som jag anser att han relativt enkelt bör kunna besvara, trots att han enbart är barnläkare. Om man tar plats och pratar vitt och brett om det som inte är inom sin egen profession bör man även kunna ta ansvaret att svara på frågor om det man uttalat sig om. Flera läser Dagens medicin och de litar ju självklart på vad läkare skriver, oavsett specialistkompetens. Jag har två frågor som inte ännu besvarats och jag vore tacksam om de blir besvarade. Alla med minsta sunt förnuft bör hålla med mig om att Reimer bör besvara dem. 1. ELISA-testet är rätt känt för att inte ha 100% träffsäkerhet, snarare kring 55-60%. Vad händer med de som faktiskt har borrelia men får negativt på ELISA-testet och därmed ingen behandling? Finns det risk för att några av dessa fortsätter att vara sjuka och kanske t o m får fel diagnos i form av t ex ME/CFS, fibromyalgi etc eftersom "kronisk borrelia" inte existerar. Det skulle vara intressant om du kan utveckla detta. 2. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som har i uppdrag att utvärdera metoder som används i vården anser att det är högst osäkert hur länge man bör behandla borrelia med antibiotika. Det evidensgraderade resultatet är enbart 1 av 4, Såvitt jag kan bedöma innebär det att det vetenskapliga underlaget är högst osäkert att avgöra lämplig behandlingstid Jag vill därför komplettera min fråga som du ännu inte har besvarat med följande fråga: Om det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma om 14 eller 20 dagars antibiotikabehandling är tilräcklig kan man då med säkerhet avfärda att längre behandlingstid kan vara nödvändig i vissa fall? http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Behandling-med-antibiotika-for-patienter-med-borrelia/

 • Feldiagnoser? 2015-01-30 16:42:05

  Mats Lindström har tydligen en önskan om att Dr Reimer skall svara gällande alla olika _feldiagnoser_ som har getts till patienter som det senare visar sig _istället_ lider av borrelia. Nu finns det dock en rätt stor mängd olika feldiagnoser och jag kan inte förstå varför det skulle vara en barnläkares jobb att presentera en lista på sådana fall. Varför inte göra en sökning på nätet istället? Men jag kan nämna några förekommande feldiagnoser: Psykisk sjukdom, ME/CFS och fibromyalgi. Dr Reimer har förövrigt själv (om jag nu minns rätt) tagit upp i någon bloggtext att en borreliainfektion _kan_ feldiagnosticeras som ME/CFS och detta gällde ME/CFS-fall som får Rituximab-behandling, en behandling som ju sätter ner immunförsvaret och som därmed skulle kunna innebära att borreliatesterna inte ger utslag.

 • Syster 2015-01-28 22:46:46

  Det vetenskapliga underlaget gällande sen (dvs, kronisk) borrelios (vilket mig veterligen inte ens bedömdes av SBU) är så dåligt att man inte ens riktigt vet vilken behandling som behövs! Två klipp (från länken nedan): "Det finnes ingen prospektive randomiserte studier eller systematiske oversikter." "Det foreligger ingen studier av høy kvalitet som omtaler antibiotikabehandling av ACA og som underbygger anbefalingene. Det er heller ingen studier som sier noe om lengden av behandlingen. Det finnes ingen studier som sier noe om oral versus parenteral behandling." http://helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/terapikapitler/lyme-borreliose/hudmanifestasjoner/Sider/default.aspx Ps! Jag valde nu info om kronisk B Afzelii-infektion eftersom B Afzelii är den allra vanligaste borreliasorten i Sverige, Norge och Danmark Ds.

 • Medo 2015-01-28 22:27:24

  Var är din svar Mats? Vi väntar på den!

 • Mats Lindström 2015-01-28 21:01:38

  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som har i uppdrag att utvärdera metoder som används i vården anser att det är högst osäkert hur länge man bör behandla borrelia med antibiotika. Det evidensgraderade resultatet är enbart 1 av 4, Såvitt jag kan bedöma innebär det att det vetenskapliga underlaget är högst osäkert att avgöra lämplig behandlingstid Jag vill därför komplettera min fråga som du ännu inte har besvarat med följande fråga: Om det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma om 14 eller 20 dagars antibiotikabehandling är tilräcklig kan man då med säkerhet avfärda att längre behandlingstid kan vara nödvändig i vissa fall? http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Behandling-med-antibiotika-for-patienter-med-borrelia/

 • Infospridare 2015-01-28 19:09:57

  Appropå signatur Dany:s kommentar om kronisk borrelia. Här kommer den definition av kronisk borrelia som gäller i Sverige. Klipp (från länken nedan): "Kronisk BI förekommer inte enbart som ACA och kronisk artrit, utan även som sen (kronisk) NB med persisterande symptom och objektiva infektionstecken i ryggmärgsvätska (csv) och blod med en varaktighet på över sex månader." Detta benämns late Lyme disease i USA. http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13257/laboratoriediagnostik-av-borreliainfektion-2013-101-28.pdf Men när någon person skriver "kronisk borrelia" _med_ citationstecken, då får man se upp lite, för då menar dom ju oftast "något annat".

 • dany 2015-01-28 18:37:00

  Det finns inga vetenskapliga belägg för att kronisk borrelia finns, alltså finns den inte. Det finns inte heller vetenskapliga belägg för att kronisk borrelia inte finns, alltså finns den. Modediagnos när smittan sprider sig o fler drabbas. Dubiös diagnos som läkare kastar bort dyrbar tid på. Du kastar bort mycket tid på att förneka kronisk borrelia. Är det ett tecken på osäkerhet?

 • Syster 2015-01-28 17:43:14

  Ett klipp (från bloggtexten): "Barnets förälder anmälde barnkliniken till Ivo, som dock inte hade någon kritik mot själva borreliautredningen." Vilken borreliautredning menar IVO? Gjordes det någon borreliautredning (borreliatest + LP) i Sverige överhuvudtaget?

 • Syster 2015-01-28 17:04:24

  Minns jag rätt nu? Var det inte Akademiska sjukhuset som fortsatte att använda det äldre ELISA-testet (som ju missar runt 50% av fallen med sen borrelios) när många andra svenska sjukhus/labb (2005 vill jag minnas) bytte till CLIA-testet? Kan det möjligen vara så att flera av dom personer som nu är mycket arga på svensk sjukvård, har utretts eller fått sina borreliatester gjorda på Akademiska sjukhuset? Jag ger er även ett klipp från Akademiska sjukhusets info om deras borreliatest: "Ett negativt resultat utesluter inte borreliainfektion." http://akademiska.temp.st/

 • jesper 2015-01-28 15:17:07

  En anden forsker, som er blevet omtalt kritisk her i bloggen er Laane.For de, der ikke vil nøjes med overfladiskhed er der nu et fint interview om sagen med Laane i VOF. http://vof.no/english/

 • Jesper 2015-01-28 06:21:01

  Ja. Et Svar på marts lindstroms fråga ville være centralt.

 • Engelbert 2015-01-27 09:55:06

  @Mats, visst ska du svara på Mats Lindströms fråga!

 • jesper 2015-01-25 11:15:42

  Denne publikation skulle være den første af en række publikationer vedr emnet http://www.termedia.pl/Original-paper-Putative-biofilm-forming-organisms-in-the-human-vasculature-expanded-case-reports-and-review-of-the-literature,76,23697,1,1.html

 • jesper 2015-01-25 11:11:42

  http://mic.sgmjournals.org/content/early/2015/01/05/mic.0.000027

 • Mats Reimer 2015-01-25 08:56:13

  Hej Jesper, kan du länka till de artiklar du talar om?

 • Syster 2015-01-25 03:03:01

  @Mats Lindström skrev: "Vad händer med de som faktiskt har borrelia men får negativt på ELISA-testet och därmed ingen behandling?" Vad som _kan_ hända om inget borreliatest tas överhuvudtaget, dvs om borrelia inte ens misstänks av läkare (eller om borreliatestet "missar" borreliainfektionen) kan man läsa om på länken nedan: http://www.expressen.se/nyheter/linus-15-dog-av-borrelia/

 • Syster 2015-01-25 02:21:30

  @Mats Lindström skriver: "Vad händer med de som faktiskt har borrelia men får negativt på ELISA-testet och därmed ingen behandling? Finns det risk för att några av dessa fortsätter att vara sjuka och kanske t o m får fel diagnos i form av t ex ME/CFS, fibromyalgi etc eftersom "kronisk borrelia" inte existerar." EUCALB (se länk nedan) skriver: "If not treated the majority of patients progress from an early to a late stage." http://www.eucalb.com/ Ps! Late stage = sen (dvs, kronisk) borrelios. Ds.

 • Syster 2015-01-25 02:10:40

  @Mats Lindström skriver: "ELISA-testet är rätt känt för att inte ha 100% träffsäkerhet, snarare kring 55-60%." I Folkhälsomyndighetens rapport (nedan) så informerar tyska kunniga läkare (Deutsche Borreliose-Gesellschaft) om följande (och mig veterligen är det ett sådant test som används i Sverige): " Trots de nya specifika primärscreeningtesterna som använder rekombinanta antigen som Vlse eller C6-peptid, anser man också att man med enbart ELISA riskerar upp till 15 procent falska negativa prover." http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13257/laboratoriediagnostik-av-borreliainfektion-2013-101-28.pdf

 • jesper 2015-01-24 09:39:53

  @MR I tidligere blogposter udsætter du Leona Gilbert for stærk kritik. Hun er medforfatter til en ny publikation på feltet. Giver det dig anledning til ??? I en ny publikation fra Fry beskrives fundet af protomyxzoa rheumatica.. Tiden vil vise hvad der ligger i dette .Du omtaler organismen som "påhittat" Giver det dig anledning til ??

 • Sunshine 2015-01-23 20:50:55

  På 1800-talet var det vanligt med läkare som inte trodde bakterier existerade. De hade ju inte sett dom....

 • Mats Lindström 2015-01-23 08:01:54

  ELISA-testet är rätt känt för att inte ha 100% träffsäkerhet, snarare kring 55-60%. Vad händer med de som faktiskt har borrelia men får negativt på ELISA-testet och därmed ingen behandling? Finns det risk för att några av dessa fortsätter att vara sjuka och kanske t o m får fel diagnos i form av t ex ME/CFS, fibromyalgi etc eftersom "kronisk borrelia" inte existerar. Det skulle vara intressant om du kan utveckla detta.

 • Eva 2015-01-11 17:43:27

  Jag tycker att det vore intressant att veta om barnet blev bättre efter antibiotikabehandlingen. Om så var fallet så tyder det väl på att problemet var en infektion, eller? Om jag fattar rätt så kan man bära på borreliasmitta under lång tid om man inte får rätt behandling och det finns alltid en (liten) risk att provsvar är fel och man missar en sjukdom. Men det stämmer säkert att borrelia är en modediagnos för risken borde vara liten. Vad säger du om denna text? Är det den allmänna uppfattningen bland läkare? http://www.medfak.umu.se/digitalAssets/3/3001_inf_4bergstrom.pdf

 • Syster 2015-01-10 15:05:21

  Jag förstår faktiskt inte riktigt. Folkhälsomyndigheten (fd SMI) har ju (vilket publicerades hösten 2013) på Socialstyrelsens uppdrag rett ut att begreppet kronisk borrelia står för sen borrelios. Menar möjligen en del personer i Sverige att sen borrelios (vilket heter late Lyme disease i USA) inte existerar?

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier