Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2015-07-08

Västra Götalands MR-strateger argumenterar för omskärelse och mot Nordens barnombudsmän

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Trots att förhållandevis få späda pojkar genomgår omskärelse (egentligen rituell förhudsamputation) i den kommun där jag arbetar så ser jag en del skador. Sårinfektion, ärrbildning som kommer påverka erektionen, meatusstenos, komplikationer till ingreppet är inte helt ovanliga. Vi som jobbar med barns vård och skydd är emot manlig könsstympning: Barnombudsmannen, Vårdförbundet, barnkirurgerna, barnläkarna, Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

De senaste åren har det kommit riksdagsmotioner både från höger och vänster som yrkat på ett förbud mot omskärelse av pojkar tills de nått en tillräcklig mognad för att själv kunna fatta beslutet. Nuvarande svensk lag är så ologisk att större pojkar måste ge sitt medgivande till ritualen medan de späda som inte kan tala för sig inte behöver lyssnas till. 3 §: ”… Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas. Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja.”

Nu har Sverigedemokraterna i VGR motionerat för att regionen skall sluta erbjuda omskärelse av icke-medicinska skäl, och de använder det i mitt tycke korrekta ordet könsstympning av pojkar. Regionstyrelsen har sänt motionen på remiss till bland annat Kommittén för rättighetsfrågor som skall vara regionens sakkunniga i frågor som rör mänskliga rättigheter (MR).

Beredande tjänstepersoner vid rättighetskommitténs kansli har varit Jesper Svensson, MR-strateg med inriktning mot etnicitet och trosuppfattningsfrågor och Emma Broberg, MR-strateg med inriktning mot barnrättsfrågor. Kommittén förslår att motionen avslås och motiverar sitt beslut med att omskärelse av pojkar är tillåtet enligt svensk lag, att SKL tycker att landstingen skall hjälpa till, att VGRs hälso- och sjukvårdsutskott 2009 tyckte detsamma och man lutar sig slutligen mot ett yttrande från en omvårdnadsetiker vid Högskolan i Borås (jag har skrivit om det etiska yttrandet tidigare).

När sedan MR-strategerna går till sina egna urkunder, FN-konventionerna, gör de en helt annan läsning än Barnombudsmannen. ”De Mänskliga rättigheterna är odelbara och universella … Det går inte att välja ut några artiklar utan att relatera dessa till andra artiklar i samma konvention samt till övriga konventioner för att förstå innebörden i konventionerna. I barnkonventionen är det inte bara artikel 12 om rätten att bli hörd eller artikel 24 om hälsa- och sjukvård som är relevanta. Även artiklarna om icke-diskriminering (artikel 2), om religionsfrihet (artikel 14) bör nämnas i sammanhanget. Utöver barnkonventionen har även artikel 2, 18 och 30 i FN:s allmänna förklaring här relevans”.

Det låter som när de troende tolkar heliga skrifter som bibeln eller Das Kapital. Den läsning MR-strategerna gör är den konservativa, där rätten till religionsfrihet ses som gruppens och familjens rätt att bestämma att deras barn skall ha samma religion som de själva. Det strider mot en mer liberal tradition där mänskliga rättigheter i första hand är individens frihet att styra över sitt eget liv så länge man inte inkräktar på andras frihet. Alltså barnets rätt att från tonåren själv välja att avstå eller delta i religiösa blodsriter.

Det som gör saken extra svår för MR-strategerna är att Sverigedemokraternas motion listigt lutar sig mot och citerar den debattartikel om Barnombudsmannen skrev i DN 2013 tillsammans med företrädare för barnsjukvården. I artikeln Omskärelse strider mot barns mänskliga rättigheter för BO bland annat fram argumentet att ”FN:s råd för mänskliga rättigheter uppmanade [2013] alla länder att avskaffa skadliga sedvänjor på pojkar och flickor som komprometterar barns integritet och värdighet, och som inte respekterar barnets rättigheter.

Inte nog med att Sveriges BO så tydligt vill förbjuda omskärelse av pojkar som inte är stora nog att fatta beslutet själva, år 2013 gjorde alla de nordiska BO-kollegorna (inklusive Grönlands Børnetalsperson) motsvarande uttalande tillsammans med Nordens pediatriska organisationer.

Jag förstår att många uppfattar Sverigedemokraternas regionmotion som riktad mot muslimsk tradition, och det ligger säkert sanning i det. Men i första hand vill jag se till sakfrågan om barnets rättigheter och stödjer Barnombudsmannens linje, även om den i detta fall plockats upp av SD. Kommittén för rättighetsfrågor och deras MR-strateger sviker de små pojkarnas mänskliga rättigheter. Jag hoppas att de andra partiernas representanter i regionfullmäktige inte är lika fega när motionen skall behandlas. Det vore för illa om det bara blir SD som tillsammans med BO ställer upp för killarna.

Kommentarer

 • Mats Reimer 2015-07-14 13:15:30

  @Ing-Britt: tack för att du är en trogen bloggläsare. Jag är rädd du kanske är mer kritisk mot de två bloggar om MR-strategerna som följer efter denna. ---- @e-katarina: tack för din kommentar, även om jag inte känner mig som biskop Brask. Jag håller helt med motionen, men i dagens politiskt låsta läge blir lätt avsändaren viktigare än budskapet. Det jag hoppas med texten är att ledamöter av andra partier skall börja driva frågan även i VGR.

 • e-katarina 2015-07-13 11:16:06

  Synd med din braslapp ang. att det är sd som skrivet motionen. Det är en bra motion tycker du. Varför klaga på avsändaren, för att den citerar barnombudsmannen. Detta är inte politisk fråga, det är medicins-etisk fråga. Tycker att att det ska vara 18-års gräns. En yngre pojke kan inte förväntas ta ett eget beslut i frågan. Hur kan kirurger i Sverige utföra ingreppen?

 • Ing-Britt Persson 2015-07-13 11:11:34

  Hej Mats! Bra du tar upp sådana här frågor och speciellt ur medicinsk synvinkel! Man får hålla sig till det man kan, säger Sjukhusbibliotekarien och gör det hon kan.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier