Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2015-11-04

Snart faller bilan för de antroposofiska medicinerna

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Det drar ihop sig till beslut kring de oregistrerade antroposofiska medicinerna som inte längre kommer ges dispens från regeringen, så som tidigare skett år efter år. Alternativmedicinens vänner samlar namn, och deras företrädare skriver debattartiklar, nu senast på Dagens Samhälle. Texten nedan är en sammanflätning av mina två inlägg i diskussionen.

_________________________________________________________________________

I en debattartikel på Dagens Samhälle den 27 oktober skrev företrädare för en alternativmedicinsk läkarförening om ett ”Växande stöd för antroposofisk vård”. Det är inte sant. I själva verket har stödet för homeopatiska antroposofiska mediciner aldrig varit svagare än nu när Vidarkliniken firar 30 år i Sverige.

I remissvaren på Läkemedelsverkets utredning om kommande regelverk för de antroposofiska preparaten har alla tunga remissinstanser varit negativa till att skapa specialregler för antroposofiska medel. På sin höjd kan en del tänka sig tillåta receptfria produkter avsedda för egenvård av harmlösa krämpor.

Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Livsmedelsverket, Statens medicinsk-etiska råd, Vårdförbundet, Svensk Sjuksköterskeförening, Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Apoteksförening, Apotekarsocieteten, Sveriges Farmaceuter, Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Förening för Allmänmedicin, de olika universiteten, SKL, alla regioner och landsting, Ingenjörsvetenskapsakademin, Stiftelsen för strategisk forskning, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Cancerfonden och Reumatikerförbundet – alla är de negativa till att antroposofiska medel används i vården.

Den som synar de antroposofiska medlen lite närmare i sömmarna finner en ofta skrattretande blandning av växter, mineral och diverse djur. Myror, spindlar, getingar, padda, sköldlöss, ormgift, skunkolja, bläckfiskbläck, ostronskal och alla upptänkliga delar av nötkreatur (inklusive vagina, livmoder, äggstockar, testikel och penis) ingår i medel som ofta är avsedda för injektion. Tack och lov är produkterna i regel astronomiskt utspädda tills ingenting av ursprunget återstår.

Ingen normal medicinsk forskning har visat att dessa i regel homeopatiska preparat har en effekt som är bättre än sockerpiller. Det är beklämmande att professorer och docenter från Läkarföreningen för Integrativ Medicin förordar att magiska medel fortsatt skall tillåtas inom svensk sjukvård. Men det visar väl bara att en fin akademisk examen inte är någon garanti för rationalitet.

Sjuksköterskan och omvårdnadsprofessorn Karin Dahlberg hävdade 29 oktober i sin debattartikel på Dagens Samhälle att det ”Vore en tragedi att säga nej till antroposofisk vård”. Att professor Dahlberg sluter upp kring Vidarklinikens hittepå-läkemedel förvånar inte; hon har tidigare ofta argumenterat för att alternativmedicin av forskningen skall mätas med en helt annan måttstock än den vanliga naturvetenskapliga.

Som examinator vid vårdhögskolan i Borås godkände Karin Dahlberg en uppsats som hävdade att människan har en aura, att auran kan man både känna och påverka med händerna, att denna handpåläggning kan bota sjukdom och att detta kan förklaras med modern fysik. Det säger något om hur vissa omvårdnadsteoretiker fjärmat sig från den evidensbaserade vården vi andra strävar efter.

Det finns redan i dag möjlighet att hos Läkemedelsverket registrera ofarliga homeopatiska eller växtbaserade naturmedel. Därför finns det ingen anledning att skapa en speciell lagstiftning för den religiösa antroposofiska medicinen som baseras på Rudolf Steiners uppenbarelser från andevärlden. Vidarklinikens goda omvårdnad blir inte sämre av att låtsasmedicinerna plockas bort.

Vidarklinikens Ursula Flatters försöker i sin replik vifta bort kritik och hon undviker en saklig diskussion om hur de antroposofiska medicinerna ”uppfunnits”, vilka ”obalanser” de avser att rätta till och vad preparaten egentligen består av. De läkemedel som Vidarkliniken fortsatt vill ha tillgång till är de som produceras av de antroposofiska läkemedelsbolagen Wala och Weleda. Den som vill kan själv läsa innantill om vilka organ från olika djur som ingår.

Flatters hävdar att jag bara tagit upp löjliga extrema ingredienser som hon menar inte förekommer i antroposofiska mediciner i Sverige. Låt mig därför ge några dokumenterade exempel på preparat som Vidarklinikens patienter de senaste åren behandlats med.

I vårdavtalet med min arbetsgivare, Västra Götalandsregionen, ingår att Vidarkliniken redovisar vilka antroposofiska läkemedel patienterna ordinerats. I en redogörelse 2012 för vad 43 västgötska patienter fått dominerar preparat baserade på växter, mineral och metaller, till exempel Ferrum siderum D20, det vill säga järn från meteorit utspätt 100 triljoner gånger. Preparat med djur förekom också: en patient hade (antagligen mot ryggont) givits Disci Comp Cum Stanno innehållande mellankotskivor från nötkreatur, hela myror samt bambu, metalliskt tenn och åkerfräken.

I en artikel med fallbeskrivning i en alternativmedicinsk tidskrift 2011 har kollegor till Ursula Flatters ingående beskrivit hur de i Järna behandlat en ung kvinna med svår ångestsjukdom. Förutom sjukskrivning, eurytmi och rytmisk insmörjning av njurarna med kopparliniment fick hon en mängd olika antroposofiska preparat.

Kvinnan behandlades vid olika tidpunkter med Cardiodoron (ulltistel, bolmört och gullviva), pulver Aurum D10/Stibium D8 (mjölksocker med homeopatiskt utspätt guld och antimonsulfid), droppar Arnica D3 (slåttergubbe), droppar Bryophyllum Argento culta (extrakt av växten öronkalankoe odlad i silverbehandlad jord) injektioner av Argentum D6 och Conchae D7 (homeopatiskt silver och ostronskal) och droppar Hypericum Auro culta (johannesört odlad i guldbehandlad jord).

Socialstyrelsen kritiserade år 2013 Vidarkliniken för deras hantering av en rehabiliteringspatient som drabbades av stroke under vårdtiden. Jag tror att diagnosen i detta fall var svår att ställa, varför jag vill inte förebrå den antroposofiske läkare som ordinerade ett lugnande senapsbad i tron att patienten hade ett ångestanfall.

Däremot tycker jag det är märkligt att Socialstyrelsen inte hade synpunkter på den ”psykofarmaka” patienten fick innan hjärnblödningen drabbade. Hen hade fått kapslar med Ferrum-Quatrz (järnsulfid och en smula kiseldioxid) och Neurodoron-tabletter, som också innehåller järnsulfid och kvarts, men i mycket mindre mängd, blandat med homeopatiskt förtunnat kaliumfosfat och metalliskt guld utspätt tio miljarder gånger.

Slutligen fick patienten injektioner med Aurum Stibium, med ”destillerat” guld och antimonsulfid i styrkorna D10 respektiver D8. D står för deci, en spädning till en tiondel; D8 betyder att spädningen upprepats 8 gånger vilket ger en utspädning med lika många nollor: 100 miljoner! Doseringen av Aurum Stibium anges av tillverkaren Weleda som ”1ml subkutant 2-3 gånger per vecka eller 1-3 gånger dagligen” och indikationerna är så skilda som ”Dyskardier, extrasystole, latent svaghet i hjärtmuskeln, psykisk labilitet, psykotiska syndrom”.

Jag tror att läkarna på Vidarkliniken förstår att för andra kollegor framstår innehållet i deras delvis homeopatiska medicinskåp som helt absurt, och därför vill de inte gå in i en diskussion om vad preparaten innehåller (eller i fallet med homeopatin, kunde ha innehållit om de inte spätt ut så mycket).

Men mitt huvudargument mot dessa medel är att de inte tagits fram genom naturvetenskaplig forskning utan genom Rudolf Steiners ”andevetenskap”. Det finns ingen anledning för lagstiftaren att skapa en gräddfil för den religiösa antroposofiska medicinen. Nu är det nog och hög tid att avsluta Vidarklinikens 30-åriga bruk av oregistrerade läkemedel.

Kommentarer

 • Mats Reimer 2015-11-09 23:29:32

  Hej Ulf, här är listan på Weledas animaliska ingredienser: http://av.weleda.de/AV/Dokumente/WELEDAListederAusgangssubstanzentierischenUrsprungs.pdf

 • Ulf Brettstam 2015-11-09 18:30:13

  Om du har rätt Mats, är det inte en dag för tidigt!

 • Mats Reimer 2015-11-07 15:50:59

  Ursula Flatters svarar. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sakfragan-aer-patientsaekerheten-19874 "Att jämföra olika kemiska substanser i konventionella läkemedel eller innehållet i naturläkemedel på debattsidorna leder ingenstans" "när läkemedel är helt ofarliga ställs inga krav på bevisad effekt"

 • Mats Reimer 2015-11-07 15:49:32

  Hej Stephan, tack för kommentar och fin metafor. Jag kanske lånar den i framtiden : )

 • Stephan Rössner 2015-11-06 16:33:04

  Fullkomligt skakande läsning och orimligt att inte tro att berörda myndigheter lägger locket på dessa medicinburkar!

 • Mats Reimer 2015-11-05 20:43:48

  Hej Björn, jag tror man måste vara troende homeopat för att ta på allvar den 10 år gamla artikel du hänvisar till: att arsenik som spätts ut förbi Avogadros tal och inte längre innehåller något av ursprungslösningen skulle motverka kronisk arsenikförgiftning. Luc Montagnier har tyvärr drabbats av samma åkomma som Linus Pauling: the Nobel Curse. Bara en fråga: om du är klassisk homeopat (sorry om jag misstagit dig för en namne) - varför säljer du antroposofiska mediciner i butiken på din hemsida? http://www.homeopati.se/bjornlundberg.html

 • Björn Lundberg 2015-11-05 19:36:53

  Det vore trevligt med mindre subjektiv och mer informativ text. Föreslår att författaren informerar sig om homeopati på en mer vetenskaplig basis, tex i artikeln http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1297497/. Luc Montagnier som bl.a upptäckte HIV viruset har en mer ödmjuk hållning gentemot homeopati och säger "Jag kan inte säga att homeopati är rätt i allt, men höga utspädningar visar vattenstrukturer som efterliknar de ursprungliga molekylerna"

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier