Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2015-11-30

Åldersbedömning – Fifa klokare än Barnläkarföreningen

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

För den som söker asyl i Sverige är det i regel en fördel att vara under 18 år, det blir både lättare att få permanent uppehållstillstånd och man erbjuds ett boende med mer resurser. Det är därför helt naturligt att förhållandevis färre ynglingar söker asyl och anger sin ålder som 18-20. I tv-debatt i Agenda 1/11 mellan riksdagsman Hanif Bali och Rädda Barnens ordförande Elisabeth Dahlin, hävdade Dahlin att det är en myt som ”råttan-i-pizzan” att det skulle finnas många vuxna bland de ensamkommande flyktingbarnen. Asylsökare som uppger sin ålder som 16-17 år är i varje fall dubbelt så många som de som uppger 18-19 år (detta inbegriper även de som kommer med sina familjer, jag har inte lyckats hitta åldersspecifik statistik för ensamkommande).

Jag vet inte hur vanligt det är, men har i varje fall två gånger erfarit hälsokontroller där uppgivna åldrar inte rimligen kunde stämma. En gällde en anhöriginvandrande fullt vuxen kvinna med achondroplasi som omöjligt kunde vara dotter till den yngre man som hävdade att han var pappa till denna ”10-åring”. En annan gång kom en påstått 12-årig pojke med en kroppslängd på 180 cm. I dessa fall ändrades inte angiven ålder, det var inte vår uppgift enligt ledningen.

Det är den som söker asyl som skall göra troligt sina asylskäl, sin identitet och sin ålderTrots att det oftast saknas dokumentation är det ovanligt att Migrationsverket gör åldersjusteringar av ensamkommande barn, 2014 skedde det i 363 fall (5 %) och 2013 vid 342 tillfällen (9 %). I Norge lär hela 80 % av ensamkommande barn ha en ålder över 18 år, om man bara skall tro på röntgenundersökning av visdomständerna. Nu är det inte en helt tillförlitlig metod, varför den kompletteras med intervju där mental mognad bedöms. Då kommer man i Norge fram till att 25 % av deras ensamkommande barn egentligen är över 18 år.

En del svenska barnläkare och tandläkare menar att röntgen av handled eller tänder är så osäkert att metoderna inte kan användas. Professor Jonas Ludvigsson säger till TT att ”De här metoderna kan inte fastställa om en person är exakt 17,9 eller 18,1 år”. Nu har regeringen ändå bestämt att Sverige skall göra som våra nordiska grannländer och genomföra medicinska åldersbedömningar. Vi barnläkare är kapabla bedöma om en ungdom genomgått pubertet, alltså biologiskt blivit vuxen, men vi har ärligt talat ingen egentlig erfarenhet av att bedöma om en puberterad yngre person är över eller under 18 år.

Det är nog bättre att Socialstyrelsen vänder sig till Fifa och inte till Barnläkarföreningen för att få råd om hur man bäst avgör unga personers ålder. Inom fotbollen har det setts som ett problem att en del länder skickar ungdomslag med många vuxna spelare. Fifa har valt magnetresonanstomografi av handleden som den obligatoriska metod som skall skilja U17 från äldre spelare. De svenska fotbollsspelare som tog brons i U17-VM år 2013 hade i förväg fått sända in sina MR-bilder till Fifa.

Fifa:s Medical Assessment and Research Centre har forskat på detta sedan 2003, och har funnit att åldersbedömning med MR av handleden fungerar mycket väl för att avgöra om en yngling är över 16 år. Mina kollegor Anders Hjern och Henry Ascher skriver i Läkartidningen att ”I nuläget saknas också utomeuropeiska referenspopulationer för att utvärdera skelettmognad med MR”. Men med tanke på att Fifa krävt MR sedan 2009 finns rimligen ett gediget material från alla världsdelar. Metoden fungerar sämre för tjejer vars skelett mognar tidigare. 

För att avgöra åldrar mellan 17 och 20 är handleden inte lika säker, men MR av nyckelben och visdomständer är metoder som verkar lovande. Att kombinera undersökning av tänder och skelett ökar rimligen säkerheten och det utvecklas datorprogram för automatisk analys av MR-bilder, vilket nog kan behövas om regeringen menar att alla ensamkommande barn/ungdomar skall undersökas då det kommit över 30 000 hittills i år.

Kommentarer

 • Anna Håkansson 2016-01-06 15:12:21

  Vissa av "barnen" ser man ju med blotta ögat på, att de måste vara i 25-årsåldern. Det kan ju inte heller vara rimligt att de - inte bara ska få stanna i Sverige genom att ljuga om sin ålder, utan även få specialbehandling jämfört med andra vuxna asylsökande. Det blir ju även väldigt mycket dyrare med en plats på ett HVB-hem (där det enligt lag måste finnas personal dygnet runt och minst en utbildad socionom) eller i ett familjehem (med följden att familjehemsplatserna inte räcker för riktiga barn som utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp av sina föräldrar, eller har föräldrar som är psykiskt sjuka, begåvningshandikappade eller av andra anledningar inte bör få vårda barn). Det får alla möjliga konsekvenser på alla möjliga ställen, och jag tycker att dessa "fina och goda" läkare som inte vill medverka, borde tänka på att de indirekt orsakar att t.ex. ett hjälplöst litet barn måste stanna hos sin alkoholiserade far eller sin psykiskt sjuka mor...

 • Mats Reimer 2016-01-03 20:40:04

  Ekot jämför hur de olika nordiska länderna hanterar frågan http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6337009

 • Mats Reimer 2015-12-07 19:55:22

  Pediatrikprofessor Ludvigsson d.ä. tycker tydligen inte som pediatrikprofessor Ludvigsson d.y. http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/12/Aldersbestamning-av-flyktingar-ar-inte-rasism/

 • Mats Reimer 2015-12-03 16:54:27

  Hej Andreas. De ensamkommande vi har hälsoundersökt hos oss har nästan undantagslöst varit välmående fysiskt, normalt hull, ingen aktuell undernäring. De har i regel också normal kroppslängd, alltså frånvaro av "stunting" vilket jag tänker talar emot påtaglig undernäring under uppväxten. Därmed ser inte jag någon anledning att förvänta att de biologiskt skulle mogna snabbare eller långsammare än svenska ungdommar. Har du andra erfarenheter?

 • Andreas Pihl 2015-12-03 15:01:07

  Men referensmagerialet ifrån elitspelare i fotboll lär ju knappast stämma med de som kommer som flyktingar, ofta ifrån fattiga förhållanden. Oväntat att läsa sådan nonchalans mot urval i just den här spalten.

 • Frithiof Konkas 2015-12-01 22:33:23

  Varför inte låta två personer, en medicinare och en beteendevetare, göra en bedömning om personen är vuxen eller inte vuxen. Om personernas bedömning går isär gäller den bedömning som är för personen gynnsammast.

 • Mats Reimer 2015-12-01 19:53:43

  Jag har inte påstått att 90% av de ensamkommande barnen är vuxna. Men siffran skulle nog kunna vara över de 25 % som angavs i den norska artikeln jag länkar till ovan. http://www.dn.se/nyheter/de-hann-hit-nu-kan-kontrollen-skarpas/ "Fyra unga män från Afghanistan. Fyra tuffa uppväxter. Krig, blod, död. ... När vi frågar hur gamla de är tittar de på varandra och ler lite generat. – Ska vi säga vår verkliga ålder? Det gör de. 23, 21, 20 och 23 år. Till myndigheterna tänker de uppge att de är 16. Varför? – Vi tror att det är lättare att få stanna då." Reportern Niklas Orrenius mörkar inte, trots hans vänstersympatier, vilket hedrar honom.

 • HR 2015-12-01 18:43:18

  Che, helt riktigt. I vanliga fall ser Mats Reimer tydliga skillnader mellan orsakssamband och samvariation. Här tycks detta ha gått förlorat. Åtminstone diskuterar han det inte. Att barn kan vara mer benägna att fly före myndig ålder kan ha fler orsaker än hägrande militärtjänst, även om det är ett skäl gott som något. Helt säkert finns också de som hävdar en yngre ålder än vad som är fallet, konstigt vore väl annat. Men att 9 av 10 ljuger om sin ålder som Mats tycks tro av de siffror han anger kan man nog bara tro om man vill tro det.

 • Che 2015-12-01 16:34:41

  De flesta av dessa pojkar/män flyr sitt land för att undvika att bli inkallade i armen och slippa delta i de olika krigen. Utan exakt kolla när man blir man blir inkallade i varje land så misstänker jag att det är ungefär i 18-20 års ålder som detta sker. Ergo så flyr man innan 18 års ålder och det blir en övervikt av pojkar i 16-17 års ålder.

 • Doktorn 2015-12-01 13:42:12

  Det kan inte undgå någon att vi har en kris i flyktingmottagandet. Om vi nu står inför en situation där vi kanske bar kommer kunna ta emot kvotflyktingar så blir det absolut nödvändigt med en så bra åldersbestämning som möjligt och där måste professionen ställa upp. För det kan väll inte vara så att man inte medvärkar för att man tror att alla flyktingar i hela Europa kommer att få plats i Sverige? Redan nu kan man ställa frågan var alla flickor är? Slås dom ut av pojkar som är över 18 år? Man kan även konstatera att vi i Sverige kommer att ha en mängd ungdomsidrottare som kommer att slå värden med häpnad om dom inte tvingas skicka in MR bilder som FIFA kräver

 • Anna A Olsson 2015-12-01 13:32:43

  Det vore väl bra att åldersbestämma. Då räcker ju resurserna till de som verkligen är barn och som har rätt att få hjälp av alla de slag. Idag är det folk som utnyttjar systemet och glider igenom. Det är den asylsökande som ska bevisa sin ålder. Bra med MR-undersökning, varför inte teckna avtal med privata leverantörer så belastar de inte den ordinarie vården.

 • Sven Román 2015-11-30 21:11:21

  Jag tror du har helt rätt, Mats. Och vi i professionen måste våga tala om detta.

 • Mats Reimer 2015-11-30 20:53:58

  Hej Sven, tack för din kommentar. Det verkar ha funnits ett stort glapp mellan hur de ensamkommande har beskrivits i media och vad personal ute i verksamheterna kunnat se med egna ögon. Jag tänker att det är i detta glapp som SD vuxit sig stora.

 • Mats Reimer 2015-11-30 20:49:08

  Hej, HR jag ser ett problem. Jag fick idag de siffror jag sökt: I år har över 10.000 ynglingar från Afghanistan sökt asyl och sagt att de är 16-17 år. Färre än 1000 unga män från samma land har kommit och sagt att de är 18-19 år. Vår socialtjänst håller på att bryta samman när extremt stora resurser läggs på att ta ordna HVB-hem, familjehem, gode män, skola åt de förmodligen tusentals unga män som påstår sig vara barn (om vi nu skall dra gränsen vid 18 år). Vad har du för lösning på detta problem? En klart enklare lösning vore att helt enkelt behandla alla som är fullt puberterade som vuxna, vilket de är i biologisk mening.

 • Sven Román, barn och ungdomspsykiater 2015-11-30 20:44:14

  Mycket intressant det du skriver, Mats Reimer, om den forskning med MR och åldersbestämning som FIFA gjort på fotbollsspelare från hela världen. Det vore ur många aspekter önskvärt med säkrare metoder för åldersbestämning. Jag har tidigare arbetat många år inom BUP:s slutenvård i Stockholm, och det var inte sällan som inlagda barn egentligen var vuxna. Flera gånger erkände de detta själva. Att vuxna var på en barnavdelning blev problematiskt för det skapade en otrygghet och otydlighet för barnen att det även fanns vuxna patienter där, barnen var ibland direkt rädda för de vuxna patienterna för att deras beteende upplevdes som mer hotfullt och otäckt och de vuxna patienterna belade också vårdplatser och resurser ämnade åt barn. De vuxna patienterna tyckte också ofta att det kändes obekvämt att vara på en barnavdelning. Likväl som det är ett etiskt dilemma om barn bedöms som vuxna, är det ett etiskt dilemma om vuxna bedöms som barn.

 • HR 2015-11-30 20:25:52

  Jag tror inte FIFA har nåt jättebra material över 17-åriga afganska pojkar med undernäring, krigstrauma och kronisk stress i uppväxten. Snarare är de pojkar som kommer med i U17-landslag ofta välnärda och fysiskt åtminstone normalutvecklade från en mer priviligerad del av respektive lands befolkning. Inte nåt av dina bättre förslag, Mats.

 • Mats Reimer 2015-11-30 19:45:04

  Hej Gunnar, Migrationsverket har inte gett något uppdrag till Henry Ascher, Henry tror jag helt drivs av idéella motiv. Socialstyrelsen utreder nu om MR av handled är en lämplig metod, och enligt vad jag förstått är den barnläkare som fått utredningsuppdraget samtidigt förtroendevald för Miljöpartiet. Vilket blir lite pikant i och med att MP-regeringen nu vill införa medicinska åldersbedömningar.

 • Gunnar 2015-11-30 18:57:27

  Man undrar om det är mer än medicinska skäl som gör att Ascher et al så hårt motsätter sig detta. Rimligen borde Migrationsverket istället kunna finna läkare som inte är så ideologiskt drivna.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier