Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2016-01-08

Sofia Arkelsten (M) har fel – obligatoriska vaccin är en dålig idé

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Moderaten Sofia Arkelsten lämnade i höstas in en motion där hon föreslog att deltagande i Sveriges nationella vaccinationsprogram skall göras obligatoriskt. Det är en mycket dålig idé. Motionen är absurt kortfattad; Arkelsten citerar ur Vårdguiden lite basala fakta om vaccinationsprogrammet och lägger sedan till dessa fyra meningar:

Ett litet antal föräldrar vägrar att vaccinera sina barn och skyddar dem alltså inte från de nio farliga sjukdomarna. De utsätter också andra människor för fara när de motverkar förebyggande av smitta. Detta skapar lidande och utsätter barn för onödig fara. Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt.”

Man kan möjligen dela Arkelstens frustration över att en del föräldrar ännu tackar nej till den mest hälsofrämjande åtgärden som vården kan erbjuda, men att göra barnvaccination obligatorisk skulle troligen bara motverka sitt syfte. Att tvinga folk till saker brukar inte öka deras förtroende för myndigheter, och i just denna fråga är allmänhetens förtroende unikt högt, och får inte riskeras.

Svenska barn har aldrig varit så väl vaccinerade som idag. Av de tvååringar som erbjudits BVC-vaccin har 98 % blivit fullt vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b, och över 97 % är också vaccinerade mot pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund. De få ovaccinerade barnen skyddas tämligen väl av flockimmuniteten, så länge som de inte reser utomlands. (Det finns ingen flockimmunitet mot stelkramp som orsakas av en jordbakterie och inte smittar mellan människor.)

Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (där jag är en ganska passiv medlem) skapade i höstas rubriker när de beställt en opinionsundersökning av Demoskops OnliePanel om svenskarnas inställning till vetenskap, ovetenskap, myter och övertro. Det journalisterna uppmärksammade var i första hand hur materialet brutits ned på ålder, kön, utbildningsnivå och framför allt uppgiven partisympati.

Många skribenter verkade glada över att få sina fördomar besannade. Sverigedemokrater ”tror” på mänskliga raser, miljöpartister tror att månlandningen var en bluff och kristdemokrater tror på gud. Men flera av frågorna var öppna för olika tolkningar, och när ett statistiskt material med bara drygt 1000 svaranden bryts ned i många undergrupper blir det alltmer osäkert.

Det som jag vill lyfta fram ur undersökningen är istället hur samstämmigt detta urval av landets befolkning ser på vacciner. Oavsett ålder, kön, parti, och med mycket liten skillnad även vad gäller utbildningsnivå, så förstår en förkrossande majoritet av panelen att nyttan överstiger risker med barnvaccinen. Detta grundmurade förtroende för BVC-vaccinen, som inte ens narkolepsi-katastrofen med Pandemrix ruckade på, skall vi hantera mycket varsamt.

________________________________

PS

Det verkar som om DN nyligen gjort ett dubbelfel i vaccindebatten. Först släppte man in en alternativmedicinsk lobbygrupp på sin debattsida på nätet, DN Åsikt. Deras artikel med titeln Våra barn skall inte tvångsvaccineras utgick liksom denna bloggtext från Arkelstens illa underbyggda motion, vaccinmotståndarna passade samtidigt på att gravt desinformera om vacciners risker och effektivitet.

Nu har DN låtit debattartikeln försvinna spårlöst (men den finns sparad härutan att på något sätt kommentera detta. Har man gjort misstaget att ta fan i båten är det ärligare att ro än att dra ur proppen. Det är tveksamt hur mycket mediauppmärksamhet man skall ge ”antivaxare” eller klimatförnekare, för pressen får inte gå i fällan som kallas ”falsk balans”. Men har man gjort felbedömningar man ångrar är det bättre att redovisa dem öppet än att sudda i tidningen, för det göder konspirationsteorier.

Kommentarer

 • Robert 2016-03-30 14:23:36

  Det är oklart ifall tvångsvaccinering är bra eller ej, antagligen inte, men vi bör i alla fall vara tacksamma för att möjligheten för vaccination finns idag, det fanns inte på samma sätt för några år sedan. Jag hoppas och tror att vi kommer ta ansvaret själva och inte tvingas till vaccinationer. Läs gärna mer på http://www.xn--hlsokontrollen-5hb.nu/vaccin/

 • Thomas Arvidsson 2016-01-11 13:15:21

  Jag är övertygad om att du har rätt, Mats! Ett vaccinobligatorium skulle väcka så mycket debatt att det skulle skada förtroendet för barnvaccinationsprogrammet. För många år sedan satt jag i en arbetsgrupp för WHO med syfte att bättra mässlingsvaccinationstäckningen i Europa. Andra medlemmar i arbetsgruppen trodde att Sverige och Finland ljög om sin vaccinationstäckning, eftersom inte ens länder med lag om vaccination (några baltstater och Bolzanoprovinsen i Norditalien) nådde över 70-80 %. Samma problem i Tyskland trots att familjerna normalt vaccinerade och hälsoundersökte sina barn hos barnläkare. Vår framgångsfaktor är barnavårdscentralen där uppföljning och stöd levereras av kunniga sjuksköterskor tillsammans med vacciner. För familjer från andra länder är det också viktigt att veta att det inte finns någon ekonomisk vinning hos vaccinatören. Vi måste fortsätta att visa att vaccinerna är en del i ett paket för barnens bästa och vi måste tvingas förklara detta för föräldrar om och om igen, istället för att hänvisa till en lag. Tack för ditt spännande och kloka bloggande, Thomas Arvidsson, barnhälsovårdsöverläkare Göteborg.

 • CJ Åkerberg 2016-01-11 09:22:27

  @Mats Reimer: Nej, åtminstone inte direkt. Däremot är tröskeln klart mycket lägre på Åsiktssidan.

 • Mats Reimer 2016-01-09 22:07:11

  @Skolsköterska: Det är möjligt att Pandemrix-katastrofen gjort att något färre vill ha HPV-vaccinet än BVC-vaccinen. Narkolepsifallen blev kända 2010, men vaccinsiffrorna för Gardasil har legat rätt stabilt de senaste åren. Det finns data från 2014-12-31 och av flickorna i kullen födda 1999 hade 81,7% vaccinerats, 2000/82,7%, 2001/83.9%, 2002/79,9%. Just i år har något färre i "mina" skolor tackat ja till Gardasil, men där tror jag att det är oron från Danmark som spiller över, förvärrad av oansvarig mediarapportering under 2015. http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskydd-sjukdomar/vaccinationer/HPV_vaccination_tom_14-12-31.pdf

 • Mats Reimer 2016-01-09 21:40:05

  Hej Magnus, stort tack för din uppskattning!

 • Magnus Nordlund 2016-01-09 19:26:25

  Hej Mats, Följer Din blogg med stort intresse. I mina ögon är Du verkligen en förnuftets röst oavsett om ämnet är antroposofisk humbug eller galna politikerförslag om tvångsmedicinering. Vore jag sjukvårdspolitiker lade jag mitt öra mot den Reimerska rälsen. Där vidarebefordras kunskap, omdöme och de synpunkter som man om tio år, om inte förr, kommer att önska att man lyssnat på. Det är uppenbart att Din bloggargärning kräver en omfattande arbetsinsats. På vägnar av mig själv, nuvarande och framtida patienter tackar jag för Din ansträngning att putta svensk sjukvård i rätt riktning. Magnus Nordlund, överläk. ortopedi, NU-sjukvården

 • Skolsköterska 2016-01-08 22:39:12

  Narkolepsikatastrofen kanske inte har påverkat BVC vaccinationerna som tur är, men Gardasilvaccinationerna är påverkade som ju också tillhör grundvaccinationen. Många föräldrar som är tveksamma och därför tackar nej. Så visst finns det påverkan. Tycker din text är intressant och gav nya tankar - och 97 - 98 % som vaccineras är ju toppen. Och tvång skall ju alltid hanteras varsamt. Tänker ändå att denna svenska frivillighet många gånger sätter käppar i hjulet för samhället samtidigt som den är värd att kämpa för... Tänker främst på frivillighet inom socialtjänst - där frivilligheten drabbar oskyddade barn då föräldrarna såklart i många fall (där det mest behövs) tackar nej till insatser..

 • Mats Reimer 2016-01-08 16:08:13

  Hej CJ, menar du att man skall se DN Åsikt som ren "clickbait"?

 • CJ Åkerberg 2016-01-08 15:07:24

  "Först släppte man in en alternativmedicinsk lobbygrupp på sin debattsida på nätet, DN Åsikt." Vore nog bra att vara väldigt tydlig här: DN Åsikt är -inte- DNs debattsida. DN Åsikt kan mer ses som en allmän insändarsida där "vem som helst" kan skriva ihop en insändare i ett ämne.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier