Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2016-05-30

Slut med sockerpiller - Läkarförbundets beska medicin för Vidarkliniken

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Läkarförbundets fullmäktige har nyss tillstyrkt motionen ”Läkare sockrar inte sina piller”, som handlar om en samvetsklausul där arbetsgivaren inte ska kunna kräva att läkare skriver remiss till vård som använder oregistrerade läkemedel. I klartext betyder det att läkare ska kunna vägra skriva remiss till Vidarkliniken om regeringen förlänger dispensen för de oregistrerade antroposofiska preparaten.

Motionen är skriven av Sjukhusläkarna och efter beslutet i fullmäktige ska nu Läkarförbundet verka för ”att huvudmannen inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskapliga effekt- och säkerhetsstudier som annars krävs för läkemedel”. Det blev tydligen viss debatt om denna skrivning, som förbundsstyrelsen ville avvisa, men fullmäktige gick på motionärernas linje.

Motionens andra att-sats var det ingen oenighet om då den bara upprepar förbundets tidigare ställningstagande i remissrundan om de antroposofiska medicinernas framtid. ”Sveriges läkarförbund verkar för att läkemedel, även homeopatiska/antroposofiska, med specifik terapeutisk indikation endast kan godkännas som läkemedel om de genomgått samma vetenskapliga effekt- och säkerhetsstudier som annars krävs för läkemedel.

Om en månad löper Vidarklinikens trettonde dispens från regeringen ut. Det kan bli så att Gabriel Wikström och övriga ministrar helt enkelt inte fattar något nytt beslut, vilket i så fall innebär att det av Rudolf Steiner grundade läkemedelsbolaget Weleda i fortsättningen får rätta sig efter samma regler som alla andra producenter av läkemedel.

Kommentarer

  • Mats Reimer 2016-06-03 20:23:42

    Tidningen Sjukhusläkaren skriver om bakgrunden till motionen vars första version författats av Gunnar Eckerdal. --- http://www.sjukhuslakaren.se/lakare-remiss-till-vidarkliniken-framstar-som-rekommendation/ --- Ursula Flatters svarar: http://www.sjukhuslakaren.se/kommentar-fran-vidarkliniken/ --- och även på SVT Opinion (som inte ville släppa in mig i debatten där) svarar Flatters: http://www.svt.se/opinion/flatters-o-kumlander-om-antroposofi Där är inte Flatters speciellt transparent: hon skriver som om EU kräver att antroposofiska skall få registreras i Sverige, men det EU sagt är att regeringens dispenser måste upphöra. EU har inte ålagt Sverige att införa något nytt speciellt regelverk. Det går vad jag förstår helt utmärkt för regeringen att följa EUs påpekande genom att helt enkelt inte ge fler dispenser. EU kräver inte att Sverige måste tillåta homeopatiska preparat för injektion, och övriga antroposofiska medel går fint att registera enligt gällande svenskt regelverk.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier