Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2016-06-27

Skolinspektionen godtar föräldrars vanföreställningar om elallergi

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Den nya rektorn på en skola i Åtvidaberg fick ärva ett svårt problem från sin företrädare: ett par föräldrar som anser att deras barn är överkänsligt för elektromagnetiska fält krävde elsanering av skolan och stopp för installering av trådlöst nätverk. Enligt föräldrarnas anmälan till Skolinspektionen är barnet den fjärde generationen i släkten som lider av elöverkänslighet.

Som stöd för diagnosen elöverkänslighet hade föräldrarna skaffat två läkarintyg. Det ena kom från Ulrika Åberg i Skövde, som tidigare varnats av HSAN efter att ha ställt diagnosen elallergi på ett skolbarn. Det andra intyget var författat av Per-Arne Öckerman, tidigare professor i klinisk kemi men numera privatpraktiserande inom ”integrativ” medicin.

Den av riksmedia uppmärksammade anmärkningen Skolinspektionen riktat mot kommunen handlar om ren formalia. Skolan hade, trots att eleven inte hade några problem att uppfylla inlärningsmålen, ändå gjort en grundlig utredning om det behövdes särskilt stöd, och kommit fram till att det inte fanns något sådant behov. Skolans personal kunde inte se att eleven i fråga på något sätt mått dåligt vid vistelse i skolan.

Det inspektionen kritiserat är blott att rektor inte författat ett skriftligt beslut om att något särskilt stöd inte behövdes.Ett sådant myndighetsbeslut från rektor ”är en förutsättning för att frågan om särskilt stöd skall kunna överprövas efter överklagande hos Skolväsendets överklagandenämnd. Av Skolinspektionens utredning framgår att rektor inte har fattat ett beslut om att ett åtgärdsprogram inte skall utarbetas”.

Ett juridiskt korrekt påpekande, till föga nytta för vare sig rektor eller de anmälande föräldrarna. Det anmärkningsvärda i Skolinspektionens skrivelse är i stället att myndigheten tycks mena att skolan bör ta den påstådda elallergin på fullt allvar, när den rimliga bedömningen i stället är att det rör sig om en vanföreställning hos föräldrarna.

Skolinspektionen vill framhålla att en försvårande omständighet i sammanhanget är att vårdnadshavarna har påtalat att de inte vill att skolan skall prata med eleven om elevens el-överkänslighet. Detta bidrar till att det blir svårt för eleven och skolan att uppmärksamma och härleda eventuella symtom på el-överkänslighet som uppkommer på skolan.”

Skolinspektionen vill framhålla att det … är viktigt att … skolpersonal samarbetar med eleven och elevens vårdnadshavare vid utredningar. I samarbetet är det nödvändigt att det finns en lyhördhet inför elevens och vårdnadshavarnas unika kunskaper om situationen.”

Man borde snarare framhålla att skolan brustit på ett helt annat sätt. Föräldrarna har ofta hållit barnet hemma från skolan, och de skriver i sin anmälan att barnet inte heller kunnat delta i olika fritidsaktiviteter och att en stor del av sommarlovet tillbringades inomhus i elsanerat hus. Det låter därmed som om man kan befara att barnet far illa av sjukliggörande och isolering, och att skolan därför borde övervägt att göra en orosanmälan enligt socialtjänstlagen.

Kommentarer

 • Haqvin 2016-06-30 23:49:45

  @Erik A: Mitt inlägg till Mats R gällde den generella hållningen till (ännu) obelagda hypoteser, inte specifikt elallergi. Att en hypotes inte har kunnat beläggas (än), betyder dock inte att den är vederlagd, och det är fullt möjligt att därför bibehålla ett öppet sinne för vad människor faktiskt tycker sig ha erfarit. Människors erfarenheter föraktas i alldeles för hög grad av den positivistiskt inriktade vetenskapen.

 • Haqvin 2016-06-28 14:43:59

  Du missar helt poängen, Erik A. Det är inte ifrågasättandet jag ifrågasätter (!), utan avfärdandet, a priori, av allt som ännu inte har kunnat beläggas med dagens vetenskapliga metoder och instrument. Om man tog för sanning, att allt som ännu inte har kunnat beläggas heller inte existerar, skulle det vetenskapliga sökandet stanna upp och inte längre ha något att söka efter. Det är det nyfikna antagandet, att vi ännu inte vet allt, som för kunskapen och forskningen framåt. Inte det självtillräckliga avfärdandet.

 • Erik Andersson 2016-06-28 10:01:29

  @Hagvin: Jag förstår inte riktigt hur du menar. I min föreställningsvärld så är det att vara vetenskaplig att ifrågasätta och bevisa hypoteser. Varje hypotes (exv. att elektromagnetiska fält kan ge elallergi) bör ifrågasättas. De som framför hypotesen har sedan "skyldighet" att bortom rimligt tvivel bevisa sin hypotes med vetenskapliga metoder. Kan man inte bevisa det man hävdar skulle man faktiskt kunna säga att det som hävdas, i vetenskaplig mening, inte existerar. Att individer finns som lider och som kopplar sitt lidande till elektromagnetiska fält behöver inte bevisas eftersom det inte är en hypotes. Att lidandet faktiskt beror på elektromagnetiska fält behöver däremot bevisas. Det har det inte gjort, tvärtom. Mats gör alltså helt rätt som fortsätter att ifrågasätta elallergi som sjukdomsförklarande hypotes. Att INTE ifrågasätta det som inte är visat är det som är ovetenskapligt.

 • Haqvin 2016-06-27 15:27:38

  Hej, MR! Utan några som helst synpunkter på elallergiers vara eller inte vara, är det svårt att ta på allvar din fortgående Don Quijote-kamp mot alla medicinska tolkningar, som inte håller sig inom ramarna för den av läkemedelsindustrin sponsrade "skolmedicinen". Du tycks konstant utgå från, att ingenting existerar, och inget kan vara korrekt, som inte redan har upptäckts i den fram till idag genomförda forskningen. I din värld skulle inte Galilei, Newton och andra nydanare ha mycket att hämta. Du representerar den etablerade världsbilden, inte dem som ser skäl att ifrågasätta den och göra nya upptäckter. Du är, kort sagt, anti-vetenskaplig!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier