Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2017-03-07

HSAN avfärdar ”kronisk borrelia”

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

En svensk allmänläkare har fått sin legitimation återkallad. Han anses ha ställt felaktiga borreliadiagnoser, bland annat på patienter med hypotyreos och MS, och sedan behandlat dessa patienter med antibiotika åratal i sträck, Jag har tidigare skrivit om denne kollega, som hans tillskyndare i Borrelia och TBE-föreningen länge omnämnde med kodnamnet ”Dr X” för att inte röja hans identitet.

I det landsting han verkade stod han under en tid för 10 procent av den totala antibiotikaförskrivningen; Dr X skrev därmed recept på tre gånger mer antibiotika än hela infektionskliniken. En av hans favoriter var en tuberkulosmedicin, och hans stod ensam för två tredjedelar av all rifampicin som skrevs ut i landstinget år 2013. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, startade en utredning varpå dåvarande ordföranden i Borrelia och TBE-föreningen startade en namninsamling för Dr X, som samlat över 6000 undertecknare.

Pseudodiagnosen ”kronisk borrelia” finns även i våra grannländer. I ett motsvarande fall i Norge förlorade en läkare sin legitimation 2013, och hans företag Norsk Borreliose Senter lades ned. Läkaren överklagade helsetilsynets beslut till Statens helsepersonellnemnd. När han förlorade där stämde han staten, men trots starkt stöd från norska borreliaaktivister fick han inte tillbaka sin legitimation. De patienter som fortfarande tror sig ha ”kronisk borrelia” är besvikna på att statsminister Erna Solberg inte längre engagerar sig i frågan, så som hon gjorde när Høyre var i opposition.

I Danmark har en dietist och en läkare vid en privatklinik fått reprimander från Styrelsen for Patientsikkerhed. Nordic Clinic hamnade i sökljuset efter en dokumentär i danska TV2 som bland annat avslöjat att kliniken agerat mellanhand för en tysk alternativklinik som ställt en felaktig borreliadiagnos på en fotbollsstjärna med ALS som senare avled.

Åter till Sverige, där IVO kom fram till att Dr X varit ”grovt oskicklig vid utövandet av sitt yrke och uppvisat stor okunnighet i diagnostik och behandling av infektionssjukdomar”. Han hade ”utsatt patienter för betydande fara för toxiska medicinbiverkningar”, och IVO lämnade vidare till HSAN med yrkade på att legitimationen skulle återkallas. Ansvarsnämndens kvarnar har nu efter ett drygt år malt färdigt.

När HSAN gått igenom fallet har man låtit en av Sveriges främsta borreliaexperter göra en förnyad granskning av tretton patientfall vars handläggning IVO kritiserat. Det är en krass kritik som redovisas i beslutet från HSAN: ”Inte i något fall finns stöd i klinisk bild, statusfynd eller laboratoriefynd som stödjer den eller de diagnoser patienten behandlats för.

Dr X försvarar sig med att han i sin behandling följer råd från ILADS (International Lyme and Associated Diseases Society), en amerikansk förening med självutnämnda borrelialäkare som är total konflikt med infektionsläkarna i IDSA (Infectious Diseases Society of America). Dr X menar att han genom att delta i utbildningar om ”kroniska vektorburna sjukdomar” har bättre kunskaper i ämnet än vad svenska specialister i infektionsmedicin har.

Allmänläkarens praktik var helt dominerad av behandling av misstänkt borrelia. En av de första patienterna var en legitimerad sjuksköterska vars MS-sjukdom läkaren hävdar gick i remission efter fyra månader med antibiotikabehandling. Inom fem år utgjorde behandling av patienter med påstådda fästingburna infektioner 70 % av hans praxis, och läkaren menar att fler människor lider av ”kronisk borrelia” än av HIV och bröstcancer sammantaget.

Läkaren anförde som ett argument för att få behålla legitimationen att han efter IVOs kritik 2014 inte längre tar emot dessa patienter, men det verkar inte helt stämma. IVO noterar efter nya klagomål att Dr X år 2015 ordinerat en två månader lång antibiotikakur som den patienten själv skulle beställa från Tyskland.

HSAN skriver att ”Genom att acceptera tillståndet ’kronisk borrelia’ och ILADS riktlinjer har [Dr X] i upp till två år behandlat patienter med kombinationer av potenta antibiotika. … under en diagnos som saknar vetenskapligt stöd”. Legitimationen återkallas omedelbart, men läkaren säger enligt en artikel på Huffington Post att han tänker överklaga beslutet, och Borrelia och TBE-föreningen samlar in pengar för att bistå.

”Kronisk borrelia” och andra pseudoinfektioner har blivit den nya elallergin, en diagnos en del lidande patienter söker sig till när de upplever sig missförstådda i den vanliga vården. Alla Sveriges infektionskliniker tvingas nu handlägga patienter som felaktigt tror sig drabbade av svårbehandlade infektioner. Det är inte alltid att ens en grundlig utredning lyckas övertyga patienterna om så inte är fallet. Av alla de patienter som remitterats till Uppsalas specialmottagning för fästingburna infektioner har bara en av hundra haft tecken på en pågående infektion. 

Kommentarer

 • Emilia 2017-07-27 16:09:31

  Påminnelse om reglerna för kommentarer Dagens Medicin vänder sig till yrkesverksamma inom sjukvården och vår kommentarfunktion är endast avsedd för personer som i sin yrkesroll vill tillföra synpunkter och ny kunskap i ämnet. Regler för kommentarer För Dagens Medicins kommentarfunktion gäller lagen om elektroniska anslagstavlor och skribenterna är själva ansvariga för innehållet. Vi accepterar inte personliga angrepp på enskilda individer, och inte heller nedsättande omdömen om kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Språket ska vara vårdat – inläggen får inte innehålla svordomar. Dagens Medicin förbehåller sig rätten att stryka delar av eller hela inlägg som inte uppfyller dessa regler, samt inlägg som inte tillför diskussionen något. Kommersiella budskap och spam raderas. Kommentarerna granskas flera gånger dagligen. Om du anser att ett inlägg inte uppfyller dessa regler, anmäl kommentaren till moderator via länken "Anmäl kommentar".

 • Craig Kall 2017-07-26 22:55:53

  Oh by the way, Mats, when you have finished reading those 700 Lyme disease articles, get the latest from Dr. Richard Horowitz in his interview at https://on-lyme.org/en/sufferers/lyme-stories/item/255-is-there-hope-for-lyme-patients-interview-with-dr-richard-horowitz

 • Craig Kall 2017-07-27 16:01:15

  What you should do Mats is read these 700 articles about Lyme disease.  See http://www.ilads.org/ilads_news/2017/list-of-700-articles-citing-chronic-infection-associated-with-tick-borne-disease-compiled-by-dr-robert-bransfield/

 • Carina Olsson 2017-03-24 01:22:07

  Tillägg till min föregående kommentar. Men Dr X tycks i alla fall känna till dom medicinska begrepp som används i Sverige, för han sade nämligen följande i HSAN:s utredning: "Därtill skall framhållas att de patienter som söker vård för persisterande borreliainfektion och co-infektioner avvisas av infektionsspecialister."

 • Carina Olsson 2017-03-21 03:32:05

  Tycker nog att det är lite underligt att HSAN:s skriver "kronisk borrelia" (dvs, sen borrelios) _med_ citationstecken när dom istället menar persisterande borrelios efter behandling. Men HSAN kanske inte är så insatta i dom medicinska begrepp som används i Sverige?

 • Carina Olsson 2017-03-20 16:57:27

  @Olof, det är inte enbart en kvarstående borrelios efter antibiotikabehandling i stadium 1 eller stadium 2 som kan utvecklas till stadium 3 (även benämnt sen eller kronisk borrelios). Utan stadium 3 är nog allra vanligast om ingen antibiotikabehandling har getts alls. Menar du möjligen istället persisisterande borrelios efter behandling när du talar om den "sk kroniska borrelian"? Och är inte behandlingssvikten med svensk rekommenderad antibiotikabehandling mycket högre i stadium 3 jämfört med stadium 1?

 • Olof 2017-03-20 10:37:19

  Jag känner till 2 pat. med ganska höga aktiva titrar, som dessutom haft det en längre tid samt fått behandling i omgångar och ganska långa tider, men som inte längre får någon behandling av inf.läk. för att "de bakterierna kan ju inte leva längre". Skön vetenskap. Är också övertygad om att den så kallade kroniska borrelian skulle upphöra om vi slutade använda Kåvepenin som förstahandsval vid EM. Trots alla studier som visar på dess oduglighet envisas vi i Sverige, som i princip enda land (vet ej hur det är i Nordkorea och på Kuba) med detta vansinne. Varför?

 • Th 2017-03-19 22:25:11

  Don't feed the trolls....

 • Carina Olsson 2017-03-17 12:57:50

  En del tycks glömma att sjukdomen faktiskt _kan_ påvisas hos väldigt många patienter men att patienter som har en mer svårbehandlad borrelios ofta inte ens tas emot av svenska infektionsläkare bara för att dom redan har fått 14 dagars doxycyklinbehandling.

 • annika 2017-03-17 09:26:29

  "Dr Sann" har också en tendens att glömma vissa tämligen betydelsefulla fakta - sådant som att den ortodoxa medicinen räddar livet på väldigt många människor, att långvariga antibiotikabehandlingar av många individer bevisligen ökar den synnerligen farliga antibiotikaresistensen samt det icke försumbara faktum att läkare bör hålla sig till vetenskap och följa de föreskrifter som finns. Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt med en läkare som mot alla föreskrifter och mot all vetenskap förskriver årslånga behandlingar av bredspektrumantibiotika mot en sjukdom som inte kan påvisas.

 • dr Sann 2017-03-16 16:13:39

  Glömde: Vad ska man då säga om den obevisade och fullständigt makabra livslånga förskrivningen av narkotiska droger till 100000 människor med "bokstavsdiagnoser", utan att man ens tagit reda på grundorsaken? Vid "kronisk borrelios" används varken beroendeframkallande, skadliga medel eller livslång behandling. Långvarig behandling med tetracykliner tillämpas dessutom vid en så förhållandevis banal åkomma som acne, och vid ytterligare åtminstone en åkomma där man utan evidens "prövar sig fram" inom den konventionella medicinen.

 • dr Sann 2017-03-16 15:19:04

  "annika" väljer att missa poängen. Det verkligt skrämmande är att svensk sjukvård får döda 1000 och skada 100000 utan konsekvenser, medan enstaka läkare som uppenbarligen inte skadat någon bestraffas! Existerande lab. prover är alltför trubbiga för att kunna verifiera respektive utesluta "kronisk" borreliainfektion. Ex juvantibus remediis används redan i stor utsträckning inom konventionell medicin, och om det är verksamt och utan skadlig biverkan i dessa fall så borde det kunna vara acceptabelt. Varje behandling, medicinsk eller kirurgisk, är de facto försök med oviss utgång, eftersom man aldrig kan förutspå utgången i det individuella fallet. Förslag: Tala med patienterna, eftersom det är dem det gäller! Nu avslutar jag korrespondensen här.

 • annika 2017-03-16 13:11:01

  Mhmm, det finns inte mycket mer att säga, inte sant? Finns det ingen påvisad infektion, så finns heller ingen indikation för antibiotikabehandling... Och dr Sann! Du skrämmer mig! Antingen skojar du med oss (jag hoppas det), eller så förespråkar du verkligen att vi ska ägna oss åt kreativa och icke vetenskapliga behandlingar på måfå. Varför inte grodyngelavkok mot diarré? Om jag behandlar tillräckligt många, så kommer jag säkert att kunna presentera flera patienter som upplever en klar förbättring....

 • Carina Olsson 2017-03-16 11:14:02

  @annika, jag hänvisar till min kommentar: Carina Olsson 2017-03-14 23:05:21 där jag höll med dig, men var hittar man en svensk infektionsspecialist som kan göra något annat än att påstå att borreliabakterierna är döda efter 14 dagars doxycyklinbehandling som svar på remissen?

 • dr Sann 2017-03-16 09:34:17

  Fri förskrivningsrätt respektive ex juvantibus remediis existerar alltså inte längre? I sådant fall skulle ”dr X” inte behöva fällas för sina, faktiskt, kreativa och ofta framgångsrika behandlingar. Ingenting har heller visat att ”dr X” skadat sina klienter, vilket debattörer påstår helt ogrundat. Detta i bjärt kontrast till oss ortodoxa läkare, som både dödar och skadar åtskilliga tusen personer varje år – med sannolikt bidrag även från undertecknad. Tanken att behandla kvarstående borrelios med hjälp av tuberkulosmedel är högst intressant och nyskapande. Norska forskare har visat att den Nobelprisbelönade modifierade klassiska kinesiska medicinska örten artemisia annua, sommarmalört, har effekt på borreliainfektion, förutom på malariainfektion. (Att industriellt helsyntetiserad och genmanipulerad artemisia annua skapar resistens är förväntat, medan örten som använts i tusentals år mot malaria saknar resistensutveckling, vilket också gäller artemisinin framställd av själva örten.)

 • annika 2017-03-16 08:39:33

  Det var inte vad jag frågade efter, Carina, och det vet du nog. När man övertygande kan visa att en patient har en kvarvarande aktiv infektion efter 14 dagars behandling med doxycyklin, så finns det infektionsläkare som kan behandla tillståndet. Hela debatten handlar om detta: ska man, eller ska man inte, behandla en infektionssjukdom som det inte finns några belägg för att den existerar? Om någon har haft en lunginflammation och varit trött och hostig, så innebär det inte att det är korrekt att behandla mig för lunginflammation om jag är trött och hostig, om man inte kan påvisa att jag har en lunginflammation. Att vissa patienter med lunginflammation behöver längre behandlingar och bredare antibiotika för sin sjukdom, innebär inte på något sätt att det är korrekt att ge människor med trötthet och hosta (utan påvisad lunginflammation) långa kurer med breda antibiotika. Om en läkare skrev ut långa antibiotikakurer på det viset - ja, då skulle vederbörande göra fel, som dr X gjort.

 • Carina Olsson 2017-03-15 18:23:30

  @annika, här kommer ett klipp från IDSA:s behandlingsriktlinjer: "Relapse may occur with any of these regimens" https://www.idsociety.org/uploadedfiles/idsa/guidelines-patient_care/pdf_library/lyme%20disease.pdf Vilket borde vara bevis nog för att 14 dagars doxycyklinbehandling inte alltid dödar alla borreliabakterier.

 • Carina Olsson 2017-03-15 16:47:29

  @annika, nu känner jag dock inte ens Dr X, men du kanske allra först kan ge oss alla det vetenskapliga underlaget som bevisar att påståendet att (citat) "Efter 14 dagars doxycyklinbehandling så är borreliabakterierna döda" bevisligen är korrekt gällande fall med långvarig borrelios, dvs stadium 3. Tack på förhand.

 • annika 2017-03-15 11:22:26

  Om du eller dr X på ett övertygande sätt kan visa infektion med borreliabakterier efter 14 dagars doxycyklinbehandling, så kan jag alldeles säkert hitta en svensk infektionsspecialist som kan hjälpa till med behandlingen!

 • Carina Olsson 2017-03-14 23:05:21

  Självklart har du rätt @annika, det bör givetvis vara infektionsspecialister som skall ta hand om patienter med svårdiagnosticerade och/eller svårbehandlade infektioner. Om du känner till någon svensk infektionsspecialist som kan säga något annat än (citat): "Efter 14 dagars doxycyklinbehandling så är borreliabakterierna döda" så får du gärna informera oss om på vilken infektionsmottagning i Sverige som denna specialist arbetar.

 • DrJ 2017-03-14 21:37:32

  IVO/HSAN visar för en gångs skull gott omdöme att stoppa denna galenpannas framfart. Dock borde väl inte fråntagen legitimation hindra framtida aktiviteter. Det finns gott om lika vetenskapliga behandlingar han kan ägna sig åt, tex magiska stenar, tarmsköljning, iridologi.

 • Carina Olsson 2017-03-14 17:37:49

  Finns det någon här som kan länka oss till åtminstone en av dom behandlingsstudier som svensk rekommenderad behandling för sen, disseminerad borrelios (dvs. stadium 3) är baserad på?

 • Carina Olsson 2017-03-14 17:13:38

  "Långtidsbehandling kan övervägas i vissa fall där den initiala behandlingen inte har gett tillräckligt resultat." Källa: Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13257/laboratoriediagnostik-av-borreliainfektion-2013-101-28.pdf

 • dr Sann 2017-03-14 16:43:05

  Ytterligare förtydliganden: 1) Undertecknad har på läkarmottagningen mött ännu en person – vilken sökte i annat ärende – som blivit räddad till livet av ”dr X” efter att ha varit sängbunden i åratal men nu till och med kunnat återgå i sin tjänst! Kanske det i svensk sjukvård kunde finnas utrymme för läkare vars yttersta syfte är att hela, läka eller bota och inte bara som nu följa de reglementen som grundats på läkemedelsindustrins krav. Flera läkare borde kunna genomskåda detta.

 • dr Sann 2017-03-14 16:42:23

  2) Det finns givetvis ingen som helst invändning mot den livräddande akuta sjukvården, medicinen och kirurgin, där det självklart, liksom inom forskning och medicinindustri, finns åtskilliga hjältar som (dock alltför) tappert kämpar i motvind. Det uttrycktes exempelvis av kirurgen Eric Erichsen i artiklar och tv-program härförleden, mot alla pålagor och plågor från överheten, vilket gjort sjukvården alltmer ineffektiv. Invändningen handlar om den industriella sjukvårdens bakåtsträvande och därför självklart pessimistiska dogm om att kroniska sjukdomar är detsamma som obotliga sjukdomar. Det handlar också om att 18 av de 20 största läkemedelsföretagen är kriminellt belastade och ändå gör storaffärer med den svenska statens skattemedel, och det utbredda forskningsfusket, vilket exempelvis visats i BMJ när det gäller att statiner närmast är ”kontraproduktiva” trots att 10 % av svenska befolkningen invaggats till att använda dem, etcetera.

 • dr Sann 2017-03-14 16:41:42

  3) Varför inte välja ”terrängen” när den står i kontrast till ”kartan”? Det vill säga att om vetskap, empiri och erfarenhet förordar ett sätt att tillmötesgå en klient borde det ha prioritet före det odefinierade ”vetenskap OCH erfarenhet” - storebrors ålägganden. Som min förste kirurgchef uttryckte det: ”Om du följer Socialstyrelsen (på den tiden innefattande IVO och LMV) får du ingenting gjort”, vilket vill säga att myndighetens budord knappast hjälper någon.

 • annika 2017-03-14 12:09:55

  Ehum.... jag kanske missförstår debatten nedan, men jag läser det som att det finns debattörer som försvarar en läkare som ensam stått för 10% av den totala antibiotikaförskrivningen i ett landsting. En person som inte var specialist i infektionsmedicin, aktivt avstod ifrån att följa svenska riktlinjer för behandling och ensam svarade för 2/3 av all förskrivning av rifampicin i detta landsting. Är det möjligt?!

 • Carina Olsson 2017-03-13 23:25:19

  En svensk läkare är tillåten att ge en längre antibiotikabehandling till dom patienter som behöver ha det. Källa (bland annat): professor Björn Olsen på CVI

 • Carina Olsson 2017-03-11 17:51:13

  Lite hjälp med begreppen: Akut borrelios = tidig borrelios (stadium 1 och stadium 2), kronisk borrelios = sen borrelios (stadium 3). Tex om en svensk patient har ACA vid diagnos så har denna person en kronisk borrelios. Källor (bland annat): Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

 • Läkare 2017-03-11 14:28:57

  Vi tolkar alla verkligheten utifrån våra egna glasögon. Om nu diagnosen kronisk borrelia minskar tyder det förhoppningsvis på en klokare inställning från läkarna att inte ställa denna mycket tvivelaktiga diagnos på oklara symtom och ej vetenskapligt belagda kriterier. Att  DrX stängs av från sin misshandel av patienter minskar också benägenheten att ställa denna diagnos och ökar förhoppningsvis möjligheten att med ett öppnare sinne söka förklaringar till våra patienters symtom.

 • Carina Olsson 2017-03-10 23:40:03

  @Lars, nej faktum är att borrelios (oavsett yttring) istället ökar i antal i Sverige. Vilket givetvis innebär att även fall med neuroborrelios (oftast stadium 2 vid diagnos) också ökar i antal. Möjligen kanske antal fall med stadium 3 (även benämnt sen eller kronisk borrelios) inte har ökat lika mycket, pga att svenska läkare har blivit lite bättre insatta och att fler svenska borreliafall därför diagnosticeras i ett tidigt stadium.

 • Lars 2017-03-10 05:35:59

  Hej Verkar som neuroborreliosen är på uttågande - Tidigare var det fibro Sedan utmattningen TWAR och nu ME och ja. ja Hypo typ 2b Intressant är all frustration i livet skall kan medikaliseras och sättas biomarkörer på eller elektronmikroskopi , och finns det inte så hittar man samvariations nsmarkörer Behandlingsmässgt tar man till AB immunologi SSRI ka vad man har , ju farligare ju bättre B12 är för de fega Man känner igen kollegerna som inte var Essen i kursen utan endast kunde lära sig en sak. Revanschen är ju visa att de som jobbar EBM och dessutom kan se när patienter lider av frustration och avmedikaliserar och pedagogiskt förklarar Dessa har fel då upprättas kollegans revansch Glöm inte kompetens syns över tid Den märks Ha det en som gillar de som kan sin sak Oseriösa kollegor jobba med ngt annat där inte kan skada IVO ser

 • Mats Reimer 2017-03-10 00:07:43

  Hej dr Sann (dr i vad undrar man nyfiket). Om man som första prioritet har att inte riskera att skada patienten, är en bra början om man som allmänläkare inte påbörjar årslånga antibiotikabehandlingar utan att först konsultera en infektionsspecialist. Du talar med fasa om "vår ortodoxa medicin", men i alla inlägg är din vinkel så oortodox att jag har svårt att tro att du arbetar i offentlig vård. Om du tror att det är mitt bloggande som påverkat IVO och HSAN, så får jag väl se det som smickrande, men knappast sant. Jag är glad om mina texter om borrelia har påverkat några politiker att inte lägga sig i saker de inte förstår. Min linje skiljer sig inte från Sveriges infektionsläkares, och jag låter ofta infektionsspecialist fackgranska mina borreliatexter i förväg. Det är nästan komiskt att du blandar in Antoine Béchamp med hans märkliga teorier om "microzymas", att mikroorganismer inte kommer in i vävnaden som en infektion utifrån utan att mikroberna uppstår spontant i sjuk vävnad.

 • dr Sann 2017-03-09 13:07:38

  Primum non nocere? Utan att ens ta ställning gällande ”dr X” så finns det inget som tyder på att denne skadat klienterna, utan däremot bidragit till förbättrad hälsa. Detta till skillnad från vår ortodoxa medicin som dödar minst 950 och skadar 100000 årligen utan minsta reaktion från IVO med flera. Vi till och med långtidsbehandlar acne med exv. tetracykliner, som har gett förbättring även vid andra tillstånd (här utelämnade eftersom VoF:s bloggande moralpoliser får påverka så att de tvingas stoppas). Det skadar heller inte med en viss ödmjukhet över att diagnostiken av t ex borrelia trots allt är tämligen trubbig och missvisande, bl a för att man 1995 tog bort de av Borrelia framkallade två viktiga markörer, OspA- och OspB-proteinerna, från testerna ELISA och BLOT. Sjukvården grundar sig dessvärre ännu på den självlärde vaccinforskaren Louis Pasteur som hävdade monomorfismen, men som på sin dödsbädd gav mikroskopisten och farmaceuten Antoine Bèchamp rätt då han insåg polymorfismen.

 • Carina Olsson 2017-03-09 01:39:08

  Jag har fått kritik för att jag inte stöttar Dr X när jag skriver här bland kommentarerna. Men inte ens jag (som har blivit kallad: "en av nordens mest energiska pseudoborrelia-aktivister" av Mats i något blogginlägg) kan stötta en läkare som inte ens tycks hålla med ILADS. ILADS har (mig veterligen) nämligen aldrig någonsin påstått att _alla_ borreliadrabbade (oavsett stadium) måste ha en långvarig behandling. Men det är ju förstås möjligt att svenska patientföreträdare har felinformerat mig, och att Dr X _enbart_ har gett en längre behandling till personer med behandlingssvikt, dvs patienter som fortfarande lider av en aktiv borrelios EFTER att dom har fått svensk rekommenderad antibiotikabehandling. Och i så fall så står jag givetvis på Dr X sida.

 • Carina Olsson 2017-03-08 21:23:16

  Jag tror att man bör vara lite försiktig med att hävda att borreliadiagnosen gällande alla Dr X patienter har varit felaktig och/eller ställd med metoder som inte är godkända i Sverige för någon/några patienter (jag vet dock inte hur många) hade fått borreliadiagnosen av någon annan svensk läkare, innan dessa patienter sedan vände sig till Dr X, dvs dessa patienter led alltså istället av det som ILADS kallar för "persistent disease" vilket en del personer felaktigt kallar för "chronic Lyme disease". I Sverige används ju begreppet kronisk borrelios fortfarande i betydelsen sen borrelios (stadium 3), vilket även Folkhälsomyndigheten klargjorde hösten 2013.

 • Mats Reimer 2017-03-08 18:47:30

  Borrelia- och TBE-föreningen verkar inte kunna samla alla under samma tak. Nu finns det ytterligare två konkurrerande patientföreningar för personer med pseudoborrelia. http://fsi-sverige.se/ https://botaborrelia.wordpress.com/2017/03/01/bota-borrelia-cure-lyme-valkommen-vidas-welcome-vidas/

 • Läkare 2017-03-08 18:39:12

  Hemskt att kollega misshandlar sina patienter på detta sätt. Men i behandling av oklara symtom och oklar diagnos är ju tyvärr exemplen många på hur läkare och andra yrken tillåts utföra behandlingar som mer skadar än lindrar. Under mina 17 år som patientansvarig läkare i primärvårdenhar jag ännu inte träffat en av mina patienter med oklara långvariga symtom som blivit bättre av borreliosbehandling oavsett vilka enheter de behandlats på.

 • Carina Olsson 2017-03-08 17:14:56

  Det finns (mig veterligen) ingen information i ILADS nya riktlinjer från 2014 (gällande EM och kvarstående symptom efter behandling) att alla med borrelios behöver ha en längre antibiotikabehandling. Men enligt flera svenska patientföreträdare så har Dr X gett alla med borrelios (oavsett om dom har fått en tidigare behandling eller inte) en längre behandling, Och då har nog Dr X gjort fel.

 • Carina Olsson 2017-03-08 16:22:29

  Har du läst den rätt nyligen utgivna boken "Diagnoser som diskuteras" skriven av Jörgen Malmquist ännu, Mats?

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier