Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2017-05-10

Aurahealing på Huddinge och Sahlgrenska

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Jag trodde att Karolinska Sjukhuset hade slutat med Healing Touch och att Sahlgrenska Akademin hade slutat tro på aura och chakrapunkter, men jag hade fel. Det pågår klinisk auramassage vid Huddinge och forskning i ämnet vid omvårdnadsinstitutionen vid Göteborgs universitet. I varje fall om man skall tro vad de inblandade själva berättar.

Enligt den svenska föreningen för Healing Touch är metoden ”En tydlig healingmetod där modern akademisk kunskap och intuitivt energiarbete förenas”. Som denna blogg tidigare rapporterat har det vid en akutvårdsavdelning på KS bedrivits forskning om ”vårdande beröring”. Sjuksköterskan Fanny Airosa disputerade 2015 med en avhandling om patienters upplevelse av ”caring touch”. Det var lite oklart om studierna handlade om mer handfast massage eller överföring av påhittade energier, men nu kanske det klarnar.

Healing Touch-föreningens hemsida framgår att medicine doktor Fanny Airosa är med i föreningens vetenskapliga råd, och på kirurgiska akutvårdsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ingår den tidigare experimentella healingen numera i den vardagliga ”integrativa” vården.

Vi på KAVA har förmånen att ha integrativ vård på vår avdelning. … [rummet har] dämpad belysning, doftar gott och har lugnande musik i bakgrunden. Jag centrerar mig före behandlingarna. … Vissa dagar har jag patienter som kommer direkt hemifrån på remiss. … Behandlingen är gratis om patienten har högkostnadskort, annars kostar det som sjuksköterskebehandling. Jag föreslår alltid att patienterna ska pröva på Healing Touch om de inte riktigt vet vad de vill ha.”

På Sahlgrenska har (vad jag vet) inte healing bedrivits på vårdavdelningarna, men på sjuksköterskeutbildningen gavs för några år sedan på fullt allvar en föreläsning om aura, chakra och healing. Healing Touch ”grundades” av en amerikansk sjuksköterska på 1980-talet, och konkurrerar med den något äldre healingmetoden reiki som ”uppfanns” i Japan kring 1920. Båda varianter säger sig kunna överföra helande ”energi” från behandlarens händer till patienten.

En av amanuenserna vid Sahlgrenska Akademins institution för vårdvetenskap och hälsa håller som bäst på med ett pilotprojekt där patienter med alkoholberoende ges healing med reiki. Företagen Human Touch Body & Brain och Secourong Förlag & Energibehandlingar sponsrar projektet, och även andra reikihealers deltar.

I en litteraturfördjupning inför den kliniska studien skriver amanuensen att reiki ”förklaras genom energiteorier där människan betraktas som en energivarelse … uppstår blockeringar i flödet kan det på sikt ge ohälsa inom de områden där livsenergin reducerats. … Reikiutövarens uppgift är att förmedla Reiki/universell livsenergi till mottagaren som automatiskt tar till sig energin dit den bäst behövs. … Behandlingen genomförs oftast med mottagaren liggande på en brits, fullt påklädd. Reikiutövaren placerar sina händer intuitivt och/eller enligt standardiserade positioner på eller strax ovanför kroppen. Metoden är lätt att lära sig.” Uppsatsen som på fullt allvar hävdar helt orimliga påståenden om hur den mänskliga kroppen fungerar har godkänts av en handledare och två examinatorer; tre sjuksköterskor som är universitetslektorer, en av dem till och med docent och proprefekt.

Inte någonstans i masterarbetets litteraturstudie diskuteras kritiskt om dessa ”energier” alls existerar.  Istället argumenteras för att det inte går att testa reiki med naturvetenskapliga metoder. ”Frågan är om det verkligen räcker att utvärdera en energimedicinsk biofältsterapi som Reikimetoden enbart från Newtons (sic) kvantitativa paradigm? … Då Reiki inte riktas endast till ett specifikt besvär utan syftar till att återskapa balans i hela det mänskliga systemet innebär det att varje behandling blir individuell och unik och kan således ge unika resultat.”

Eftersom institutionen för vårdvetenskap anser att den kliniska studien är en del i amanuensens utbildning har man inte brytt sig om att söka forskningsetiskt tillstånd. Det medges visserligen ett sådant undantag i etikprövningslagen men eftersom masterstudenten har som mål att publicera studien i en vetenskaplig tidskrift kanske Sahlgrenska Akademin här befinner sig på fel sida om lagens råmärken.

Dessutom skriver amanuensen på sitt företags hemsida att reiki kan ha biverkningar, i form av ökad känslighet för olika läkemedel. ”Men man måste vara mycket observant om mottagaren är ordinerad … antidiabetika eller blodproppsmedicin … Reikibehandlingar kan göra att personen behöver lägre medicindoser …Patienter under narkos vid operationer kan också få felaktiga medicindoser om Reiki ges då.”

Andra biverkningar sägs bero på att ”reikienergin … renar kroppen från gifter” och att man därför kan erfara olika ”fysiska avgiftningssymtom”. Som exempel nämner amanuensen slemhosta, diarré, hudutslag, febertopp eller ”tillfälligt ökad smärta”. Det verkar som om Sahlgrenska Akademin utan etikprövning experimenterar med alternativmedicinska metoder som forskaren själv menar kan ge biverkningar. Då balanserar man rätt nära gränsen för oredlighet i forskningen.

Det är knappast troligt att healing faktiskt kan orsaka de somatiska biverkningar som beskrivits, men man skall nog inte skall negligera risken för psykiska biverkningar om sköra patienter ges suggestiv handpåläggning. Men det som är verkligen allvarligt är att ledningen för KAVA på KS, institutionen för vårdvetenskap vid Göteborgs Universitet och ansvariga på den kristna beroendekliniken har så dåligt omdöme att de tar magisk auramassage på allvar.

Kommentarer

 • Göran Brusewitz 2017-05-28 09:42:11

  Hej Mats, Tack för din kommentar. Ja, om Cardena eller Parker hade fått vara rådgivare hade nog misstaget kunna undvikas. Jag håller med dig om att Sahlgrenska här inte alls håller måttet, så det är fullt befogat att komma med denna kritik. Hoppas kunna nå dem med lite goda råd och lämpliga referenser. Sen undrar jag vad du känner till om den seriösa forskning som finns kring healing. Att kritisera det som finns som inte håller måttet är mycket bra, men lika viktigt är väl att också uppmärksamma det som görs som är seriöst, för den forskningen finns fast den knappt aldrig uppmärksammas. Det är annars lätt att avfärda all healing. Ibland upprepas påståenden att det inte finns belägg för healing så ofta att man tror att så är fallet. Forskningen i parapsykologi med DMILS, liksom också med Therapeutic Touch visar på en effekt.

 • Mats Reimer 2017-05-25 10:04:31

  Hej Göran, jag förstår att ni i Sällskapet för Parapsykologisk Forskning är intresserade av healing. Och jag tror jag hade varit mindre kritisk om amanuensen gjort sitt projekt under handledning av Adrian Parker eller Etzel Cardeña. Då hade det i varje fall inte varit en sådan pinsam affär för Sahlgrenska Akademin.

 • Göran Brusewitz 2017-05-24 11:33:42

  Tack för att du uppmärksammar healing, och att man dess värre ofta antingen avfärdar detta märkliga fenomen eller är helt trosviss. Ska man granska ett fenomen vetenskapligt måste man börja med konstatera om det finns ett fenomen som inte går att förklara med dagens kunskap, inte spekulera i vilka märkliga mekanismer det kan handla om. Att utvärdera healing av patienter är vanskligt. Börja i stället med att titta på vad healing är – att påverka en biologisk organism, helst utan att vidröra organismen och åstadkomma en läkning eller förändring som inte går att förklara med det vi vet idag. Ta hänsyn till placebo-effekten. Granska healing-forskningen på biologiska organismer som inte är människan. Inom parapsykologi finns forskningsfältet DMILS där man klarlagt att det finns en effekt. Forskning har publicerats i ansedda tidskrifter. Healing Touch bör tas på allvar. Märkliga effekter finns där. Tillåt healingforskning! Utan forskning blir det bara tyckanden. Göran Brusewitz, doktorand

 • Dr Olof 2017-05-24 08:57:18

  Mats Reimer: "Svåra problem inom skolmedicin kan inte lösas med alternativmedicin, bara med mer rationalitet och vetenskap." Helt rätt. Frågan är bara hur vi gör när dagens vetenskap inte klarar av att mäta allting? Vi kan ju inte anamma din och dina gelikars metodik, dvs allt som inte är mätbart eller undersökningsbart finns inte och är fejk. Och vems rationalitet ska gälla? Du är som den där chefen för amerikanska patentverket som redan på 1800-talet sa att allt som går att uppfinna redan är uppfunnet. Mats Reimer: "På samma sätt som problem inom flygsäkerhet inte kan lösas med flygande mattor." Synd att vi inte anammat flygets säkerhetstänk. Det hade räddat 10 000-tals personers liv varje år bara i Sverige. Det säkerhetstänk och den uppföljning av minsta lilla incident som finns i flygbranschen finns det noll av inom skolmedicinen. Där löser vi alla problem med flygande mattor.

 • Mats Reimer 2017-05-16 18:13:51

  Vi kanske kan enas om att vården bör begränsa sitt uppdrag. Det blir ofta Too Much Medicine. Överdiagnostik och överbehandling är verkliga problem. Som dock inte löses med alternativmedicin. http://www.bmj.com/too-much-medicine

 • dr Sann 2017-05-16 17:02:31

  För mig som icke-religiös är det svårbegripligt hur ”man” kan vara ett hängivet Jehovas vittne, enligt en artikel i DM. Som läkare och matematiker är det dessutom totalt obegripligt och ologiskt hur sjukvården med förnuftet i behåll kan vara närmast religiöst hängiven den etablerade medicinska trosföreställningen – människan betraktad som enbart statisk statistisk materialistisk – vilken fört med sig en dyrköpt industriellt styrd vårdapparat, som visats göra mer skada än nytta. ”Upp till varannan drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet, som skapar vårdkostnader på upp till 19 miljarder kronor” (GP), tusentals som dödas och hundratusentals som skadas per år, 400 som vaccinerats med narkolepsi, andra medicinkatastrofer – i regel förutsägbara. Hur kan VoFFs ledarhundar försvara det oförsvarbara? Dags att sluta leka ”polis och tjuv”? Fråga i stället: Vad gagnar folkhälsan! Givetvis räddar akut sjukvård liv, och åtskilliga hjältar finns inom både sjukvård, forskning och industri.

 • Mats Reimer 2017-05-15 19:35:44

  Hej Annika, du slår huvudet på spiken. Svåra problem inom skolmedicin kan inte lösas med alternativmedicin, bara med mer rationalitet och vetenskap. På samma sätt som problem inom flygsäkerhet inte kan lösas med flygande mattor.

 • annika 2017-05-15 14:26:21

  dr Sann - du försvarar avarter! Gun Moss förekommer bl a som föreläsare på workshops i Angelic Reiki. Följande finns att läsa om detta: "I Angelic Reiki® arbetar du hand i hand med Änglarna för att få en av de högsta formerna av healing till individer, grupper och planeten. Änglar är kosmiska krafter som existerar utanför de olika dimensionerna som vi känner dem. Genom deras vägledning och den helande konsten Angelic Reiki, kan vi positivt påverka energisystemet hos en individ eller grupp. Angelic Reiki har förmågan att överskrida tid och rum och hjälpa till att avsluta spår av det förflutna på cellulär nivå. Angelic Reikis initieringar sker direkt från Änglarna, det säkerställer den yttersta rena initieringen. Med dessa initieringar blir Angelic Reiki en komplett terapi, ett system som omfattar metoder för rengöring av icke balanserande energier i den fysiska, känslomässiga, mentala nivån, i tidigare liv, i den genetiska koden. Samt från våra förfäders negativa programmering...."

 • dr Sann 2017-05-15 10:49:50

  Här är ett resultat av den dominerande medicinska trosuppfattningen (ur GP): Varannan blir sjuk av vanliga "läkemedel": Hundratusentals människor blir sjuka av vanliga "läkemedel". Upp till varannan drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet som skapar vårdkostnader på upp till 19 miljarder kronor. Den synnerligen betrodde Martin Ingvar fick oerhörda 43 miljoner kr för att forska på de enligt normen (norm + moral = normal) "suspekta", och okonventionella, terapiformerna, men pengarna flög sin kos utan att ett enda av statuterna infriades. Det hade varit värdefullt med svart på vitt, oavsett utfall.

 • Mats Reimer 2017-05-14 08:41:29

  Sahlgrenska Akademins reiki-haveri här påminner om när SLU Alnarp godkände en uppsats som seriöst diskuterade hur man odlar i samarbete med olika andeväsen: "Resultaten ska ses som en grundläggande presentation av en specifik sektor inom andlig odling, nämligen den om samspelet mellan människan och naturväsen och växtdevor." https://medvetenskap.files.wordpress.com/2008/11/spiritual_gardening_final.pdf Och så förstås en läkarstuderandes uppsats från KI (som amanuensen på SA flera gånger refererar till) handlett av docent Torkel Falkenberg: "den helande kraften i den projicerade energin vid healing [skulle] kunna bero på dess förmåga att genom entrainment skapa samma koherenta rytmer i patientens vävnader som hos terapeuten". http://secourong.com/wp-content/uploads/2016/03/tostar-energimedicin.pdf

 • Mats Reimer 2017-05-13 11:00:26

  Tips om en klassisk artikel där en 11-årig flicka undersöker om healers kan känna energifält. http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/187390 "Twenty-one practitioners with Therapeutic Touch experience for from 1 to 27 years were tested under blinded conditions to determine whether they could correctly identify which of their hands was closest to the investigator's hand. Placement of the investigator's hand was determined by flipping a coin. ... Practitioners of TT identified the correct hand in only 123 (44%) of 280 trials..."

 • Mats Reimer 2017-05-13 10:27:26

  Hej Ulf, tack för intressant info om Hubbard-varianten av handpåläggning. Att bli klappad och masserad upplevs ofta rogivande av både människa och husdjur (men ofta beroende av vem som klappar på en), och det måste finnas någon biologisk bas för allt vi känner med vår hjärna. Om det verkligen är oxytocin som är budbäraren här kan jag inte uttala mig om men av en slump är just den svensk som forskat på beröring och oxytocin som påstås ha forskat på healing av råttor. Men de som hävdar detta är inte kända för att vara sanningsvittnen. Så det kan gott vara hittepå alltsamman. http://www.thenhf.se/karolinska-institutet-hyllmeter-med-parmar-stals-som-visar-att-healing-fungerar/

 • Ulf Brettstam 2017-05-13 08:52:43

  P.S. Det lär dock finnas evidens för att "taktil massage" kan ge positiva effekter genom ökad insöndring av oxytocin: Nature Neuroscience 12, 547 - 548 (2009), Coding of pleasant touch by unmyelinated afferents in humans.(http://www.nature.com/neuro/journal/v12/n5/abs/nn.2312.html)

 • Ulf Brettstam 2017-05-13 08:26:30

  Bäste Mats! Underbar läsning. Som gammal kritiker av scientologsekten associerar jeg direkt till sektens "beröringsassistans"/ massage som man kan läsa lite mer om här: https://en.wikipedia.org/wiki/Touch_assist.

 • Läkare 2017-05-12 23:55:35

  Haha, dr Sann du gjorde just vår nattjour mycket roligare! Undra vem här i forumet som har stannat kvar i senmedeltida trosföreställningar...

 • Mats Reime 2017-05-12 13:06:18

  Hej kollega (?) Sann, jag har hört rykten om att Channie West bedrev healing av råttor på KI men har aldrig sett bevis för att det verkligen har hänt. I så fall hade jag garanterat skrivit om det! Channie har enligt egen utsago haft kontakt med utomjordningar sedan fem års ålder. Länka gärna till forskningen från Uppsala och Tromsö.

 • Mats Reimer 2017-05-12 12:04:50

  Hej Gun, jag tvivlar inte ett ögonblick på att du är ärlig och fullt och fast tror på det du gör i ditt healingföretag. Men jag hävdar att Sahlgrenska Akademin gjorde ett misstag när man som amanuens anställde en person som har en bisyssla som så fundamentalt avviker från normal vård. Vidare tror jag att institutionen genom att ge klartecken för din patientstudie har brutit mot etikprövningslagen, och jag hoppas det blir prövat. Hur Socialstyrelsen ser på att legitimerad personal på sidan ger ovetenskapliga behandlingar är jag osäker på, men du bör nog inte i reklam för din healing skylta med att du är psykiatrisjuksköterska. "Varmt välkommen att delta i gratis distanshealing med AngelicReikis fantastiska energier varje torsdag klockan 20.00- 20.15. Gun Moss Bjerling – Göteborg Psykiatrisjuksköterska, Reiki-, Karuna- och AngelicReiki®master/lärare."

 • dr Sann 2017-05-12 11:06:02

  Forskning vid bl. a. KI, gömd och glömd, har t. ex. visat att ”healing”, eller om man föredrar de svenskare begreppen helande, läkande, minskar tiden för sårläkning med 85 %. Den forskningen har också gjorts på universiteten i Uppsala och Tromsö, samt i USA. Vi har alla, även vi läkare, valt att använda oss av antingen nocebo eller placebo. Placebo kan ses som en form av healing. Det som vetenskapligt bl. a. kan stödja healing, är forskning om kvantteleportering: att ”man” oavsett avstånd kan förändra egenskaperna hos en mottagare. Om man däremot väljer att, som vi vanligen gör, stanna kvar i senmedeltida trosföreställningar om människans natur, är det givetvis svårt att införliva begreppet healing. +/-? Upp till var och en att avgöra? Det har även djupgående konsekvenser för bl. a. hur kreativ, eller som nu: dyrt sjukdomsbevarande, sjukvården tillåts vara. Att däremot ständigt uttala sig om sådant man inte ens har egen erfarenhet av och kunskap om borde vara en dödssynd, eller hur MR?

 • Gun Moss 2017-05-11 19:20:51

  Ser att du har ambitioner att förmedla information korrekt, så vill då förtydliga lite ang. Reikistudien. Den har inget med mitt amanuensuppdrag att göra utan är bara inom ramen av min masterexamen, Målet var inte att publicera i vetenskaplig tidskrift. Det är jag som i efterhand själv vill testa om den kan publiceras. Ber om ursäkt om jag varit otydligt så att det misstolkats som ett stort forskningsprojekt på universitetet. Det är alltså bara min egen masterstudie. Anser inte att biverkningar är det mest korrekta ordet då de ofta är långvariga. Vid Reiki handlar det om tillfälliga utrensningar, oftast max tre dagar. Denna möjliga effekt informerades alla informanter noga om, muntligt och skriftligt. Begreppen handpåläggning och magisk auramassage passar inte i denna studie: Det var stilla handpositioner ovan kroppen, utan beröring el. rörelse. Inget annat magiskt heller, inte ens musik, om du inte menar det som personerna upplevde efteråt. Men det har du ju inte berättat om här.

 • Pia 2017-05-11 17:02:08

  "Jag föreslår alltid att patienterna ska pröva på Healing Touch om de inte riktigt vet vad de vill ha.”....... Hm....? Kan det vara så att detta kan leda till stora besparingar i vården genom att vi skippar undersökning och bedömning av patientens tillstånd och går direkt på "vad patienten vill ha"...? Det är ju ändå ganska dyrt att utbilda medicinsk personal och "healing touch" lär ju bli väldigt mkt billigare....;-)

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhetschef:
Charlotta Kjellberg 070-722 76 72

Redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Sök i vår databas!

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

ALMEDALEN 2018

placeholder

Var med i debatten i Almedalen.

Med start måndag morgon den 2 juli ger Dagens Medicin Agenda plats för seminarier, debatter och utfrågningar om sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor på Vårdtorget i Almedalen. Välkomna!

Våra utbildningar