Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mikael Hoffmanns blogg Publicerad 2018-02-08

Människan i maskinen

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Jag ska börja med att vara ärlig. Jag gillar inte begreppet e-hälsa. Jag kan förstå att det behövs ett begrepp för att fånga in något som redan börjat förändra arbetssätt och yrkesroller. Något som kommer att innebära ännu mycket mer för framtiden. Men problemet är att begreppet inte vidgar vyerna utan i stället avgränsar associationerna.

Socialstyrelsens definition på e-hälsa är ”att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.” E-hälsomyndigheten lyfter fram tre återkommande teman inom e-hälsa – kommunikation, tillgänglighet och verksamhet (rätt arbetsverktyg och tillgång till snabb information) – samt målet med tekniken i form av individcentrerad vård.

Fokus för e-hälsa ligger alltså ofta på teknik samt information. Det ligger inte inte på människa, vare sig på patient eller vårdpersonal. Det är också teknik vi ser mest av i debatten – hälsoappar, telemedicin, artificiell intelligens, beslutsstöd, patientjournaler på nätet med mera. Men det är sällan verktygen som är viktigast för ett bra resultat. I stället är det de som använder verktygen, och hur de använder dem, som avgör grad av nytta eller av frustration.

I den här bloggen ska jag i stället försöka beskriva, diskutera, marknadsföra och problematisera e-hälsa utifrån följande dimensioner i fallande betydelse.

 1. Ökad patientmedverkan och ökat inflytande för patienten
 2. Nya förhållningssätt som kan leda till nya arbetssätt
 3. Informationshantering
 4. Lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer och regelverk – nationellt och lokalt
 5. Teknik

Det som är möjligheter kan också upplevas som potentiella hinder beroende på perspektiv. Men teknik kan inte utvecklas, upphandlas och införas om den bryter mot författningar. Utan genomtänkt informationsstruktur och standarder fungerar inte heller tekniken som avsett. Teknik i sig leder inte heller automatiskt till nya arbetssätt. Snarare tenderar människor att fortsätta arbeta på samma sätt samt att försöka kringgå tekniken. Slutligen så innebär teknik som ger patienten en tydligare roll en maktförskjutning inom vården. Det kan i sin tur innebära motstånd och därmed hinder för utveckling av e-hälsa.

Den vision regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram för e-hälsa fokuserar på att ”underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd”, samt att ”utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.” Men de särskilda insatsområdena som lyfts är regelverk, enhetligare begreppsanvändning samt standarder. Allt det är mycket viktigt – och allt det är något som måste hanteras nationellt.

Men om fokus är så mycket på teknik, författningar och informatik – vem fokuserar på arbets- och förhållningssätt samt (upplevda) maktförskjutningar som kan ses som hot mot genomförandet? Vem ser till att nya ändamålsenliga arbetssätt och stärkt patientroll istället blir drivkrafterna för ”rätt” e-hälsoarbete?

Det är förstås du som läser den här bloggen och alla andra i vården – vare sig de är personal eller patient – som måste se till det. Och det är din roll i den utvecklingen som den här bloggen förhoppningsvis kommer handla om. Välkommen att följa med mig på den här resan. Som du förstår är jag fascinerad av allt det som döljer sig bakom begreppet e-hälsa – även om jag inte gillar namnet på företeelsen.

Mikael Hoffmann, som skriver denna blogg som privatperson.
Följ mig gärna på @lakemedel på twitter

 

Nästa blogg: Varför makt inte är ett nollsummespel inom e-hälsa.

Potentiella jäv:
Läkare och chef för stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi, ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, tidigare objektsägare för patientjournalen i Östergötland och under den tiden verksam inom flera e-hälsoprojekt.

 

 

Kommentarer

 • Lasse 2018-02-09 03:44:02

  Socialstyrelsen som annars är noggrann borde börjat med undersöka hur ofta och när ICT kan ge och underhålla hälsa. Till deras förvåning hade de då upptäckt att den tar mer än den ger oftast genom resursutträngning ....... Eloge till författaren.... Ta bara hur fungerar datajournalerna? Finns hur många ex som helst. Steve Jobes på sin tid o Tim Cook o Larry Page et al medvetna om svårigheterna .....i sjukvård. Processparadigmet fungerar inte skapa mervärde i sjukvård för nationer. Nytt synsätt, paradigm på väg .... Bra att man intuitivt känner det på vårdfolket ....ELOGE

 • Lasse 2018-02-08 19:41:47

  Eloge till Artikelförfattaren .Socialstyrelsens definition på e-hälsa är ”att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.” Problemet är evidensen pekar mot motsatsen att det bidragit till mer ohälsa, mer IMproduktivitet och ökade kostnader. Medvetenhet finns hos ledande industrin om problemet varpå man lämnat process synsättet. Digitalisering av det kommer leda bara till ökade kostnader som vi ser. Andra modeller på väg. Paradigmskiftet i korthet kommer vara att sjukvården ska Kunna pressa tekniken isf bli pressad av tekniken. Tyvärr region Skåne mfl Varken Cerner eller EPIC har inte förmågan. Tyvärr miljarder i sjön o sämre hälsa.... Eloge till författaren som uppfattar att E hälsa inte ger hälsa. Vissa vinster finns i glesbygd men uppväger på inga sätt överkonsumtion av vård, misstolkning av diagnos o information överväger. Hav tröst paradigmskifte på väg men inte industri 4,0 IoT utan något helt annat ......

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier