Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Blogg


Nima Jokilaaksos blogg Publicerad 2019-02-27

Digital Bakfylla: Dags för en intervention om digitaliseringsmissbruket

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Det smärtar mig som digitaliseringsentusiast och utvecklingsoptimist att erkänna att jag helst velat stoppa huvudet i sanden när 1177-skandalen brast där bland annat 2.7 miljoner inspelade samtal legat framme okrypterade och oskyddade för den som vetat vart finna den känsliga informationen.

Förutom de personliga integritetsaspekterna finns de säkerhetsrisker som ligger i att personnummer och känslig familje-och hälsoinformation funnits redo att profiteras av främmande makt och kriminella organisationer, ett ämne som bland andra Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap lyft på Vitaliskonferensen. Omfattningen och skadan är vid nuläget omöjligt att få ett grepp om, däremot känns reaktionen på katastrofen åter igen sorgligt nog självcentrerad och oförberedd.

Att strutsaktigt undvika att man ertappats med fel är knappast smickrande men ett mänskligt beteende, men känsliga verksamheter bör ha krisplaner och nyckelpersoner drillade i att kunna agera och kommunicera med en oroad allmänhet.  Det finns goda skäl att kritisera att de senaste dagarnas utspel, även om vi inte har facit i hand än. Att man från leverantörens sida polisanmäler Computer Sweden flyttar inte skuldbördan. Mer passande hade varit att anmäla sig själv för brott mot patientsekretessen, tystnadsplikten och bristande hantering av känslig patientdata, som kan skada patienten en virtuell-Lex Maria.

Problemet med bristande integritet och cybersäkerhet är dock större än enskilda bolag, och är såklart del utav den våg av myndigheter och andra publika aktörer som outsourcat delar eller hela it-driften. Att återta it-driften och äga sina egna servrar kan i vissa fall som föreslagits vara nödvändigt, men skulle också kraftig öka silo-mentaliteten, försvåra interoperabiliteten och försämra servicen.  Så jag måste ställa mig skeptisk till det krav från oppositionsregionråden Erika Ullberg (S) och Talla Alkurdi(S) att 1177 Vårdguiden återtas i egen regi eftersom lösningen även har negativa sidoeffekter för invånarna, professionen och landet konkurrenskraft inom digital hälsa.

Kravet från oppositionsregionsråden om att tillsätta en haverikommission för att utreda omfattningen av skandalen och säkerställa att kraftfulla åtgärder vidtas för att förhindra att något liknande sker igen är däremot ett alldeles utmärkt krav och det är rimligt att önska att Irene Svenonius (M) ska uppvisa tydligt ledarskap i processen framöver för att minska skadan för regionens digitaliseringsarbete. Ansvarsfrågan är dock inte så enkel och skadan inte begränsad till Region Stockholm, även den nationella säkerhetsaspekten finns med. Så varför stanna med enbart en regional haverikommission? 

medan socialministern åtminstone engagerat sig i frågan, så nämns denna skandal överhuvudtaget inte av digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) eller regeringskansliets sida för Digitaliseringspolitik. Det är såklart lättare att sprida positiv statistik som stödjer vår världsbild på sociala medier, och när man är hög av alla ”gilla” och ”retweets” av regeringskompisarna att glömma sådant som referenser, relevans och mätmetoder.

När endorfin-ruset lämnat kanske man kan bekänna sitt konfirmationsbias tills nästa sensationella tabloid-artikel, Twitter-drev eller konflikt som behöver vinnas oavsett priset. I samtidens dramaturgi finns sällan utrymme för eftertanke, självkritik eller försoning. I entusiastisk progress-iver tar man historiska vinningar för givna, missar de grundläggande samband som byggt den förtroendegrund man står på och riskerar därmed framtiden genom att inte se de återkommande systematiska felen. Så eftersom vi är många som bryr oss om det svenska vårdsystemets hållbarhet och tror att digitaliseringen är nödvändig del utav framtiden, så behövs en intervention om digitaliseringsmissbruket. Tillsätt en nationell haverikommission.

Låt mig av omtanke vara familjär med er;

Kära beslutsfattare inom det publika och privata Sverige, ni riskerar skada Sveriges invånare när ni överskattar er förmåga att köpa in patientsäkra lösningar från leverantörer, underleverantörer etcetera. Hur många  rapporter behövs innan vi ser den kompetenshöjning som behövs?

Bästa ledare det är ett stort ansvar och lass som lagts på er att lotsa vårt sjukvårdssystem in i framtiden med de demografiska utmaningar som finns, men det är just därför ni behöver vara mer än ordinära människor, för ni gör illa de människor som förlitar sig på ett fungerande sjukvårdssystem när ni gömmer er.

Svenskarna har redan ett lågt förtroende för sjukvårdssystemet enligt International Health Policy Survey (IHP). Ett skadat förtroende hos befolkningen är inte begränsat till sjukvården utan kan även vara en grogrund för extremism och politikerförakt, det är också en katalysator för en misstänksamhet mot staten som sådan. Vi har hastigt börjat se den typiska tyska- digitaliserings-skepticismen som ett sundhetstecken men glömmer att den i grund bottnar i ett brustet samhällskontrakt, där individen känner behov att skydda sig från maligna intressenter. 

Att svenskarna ska vara tillitsfulla och delaktiga i digitaliseringen av sjukvården är ingen naturlag, och ett samhällskontrakt kan som ett långt äktenskap överleva en mängd besvikelser, men även den bästa relationen tar slut när den ömsesidiga relationen nedvärderats.

”Vidare verkar förtroendet för att hälso- och sjukvården kan hantera och skydda digitala hälsouppgifter på ett säkert sätt ha stor betydelse för viljan att låta nyttja dessa uppgifter”, och vidare att ”Ett misslyckande med att leva upp till människors förväntningar på att uppgifterna är skyddade riskerar att leda till ett sänkt förtroende och en minskad vilja att låta använda sina uppgifter.” skriver Vårdanalys som rekommenderar regeringen, myndigheterna, sjukvårdshuvudmännen att av de sex principer för användning av digitala hälsouppgifter prioritera säkerhetsfrågorna i digitaliseringsarbetet. Ni vet vad som krävs för att bryta detta destruktiva beteende.

Nog nu! det behövs en haverikommission som inkluderar en öppen och transparent genomlyssning av hur invånarnas person- och hälsoinformation hanteras inom statens kärnverksamheter och den bör även inkludera hur underleverantörerna åtgärder kvalitetssäkras. I denna reningsprocess, kan både staten, industrin och media bidra proaktivt med målet att återuppliva förbundet mellan stat och medborgare.

 

 

 

Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman - Louis D. Brandeis

 

 

 

Kommentarer

  • Hans Wingstrand leg läk 2019-03-04 16:38:22

    Europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, artikel 8 (https://dataskydd.net) deklarerar: ---- ”Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund”.---- SKL/vårdpolitiker och IT-leverantörer inte bara bryter mot, utan medvetet ignorerar, både detta och Patientdatalagen (PDL) v.2008 väl medvetna om att ingen kan ställas till ansvar! ---- Nu vill SKL, vårdpolitiker, IT-utvecklare m fl dessutom i utredningsförslag till ny PDL frånta dig rätten att ge ”samtycke” till ”sammanhållen journalföring”, frånta dig rätten att få ”spärra” din journal och vill ge anställda vid Försäkringskassan, Socialkontoren och andra myndighetsfunktioner direkttillgång att läsa dina patientjournaler. ----Det borde bara vara i totalitära samhällen man ser individens integritet behandlas så!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier