Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Vårdtrojkan –Rehnqvist, Örtendahl och Åberg


Visa fler

Vårdtrojkan

Tre grånade veteraner i svensk sjukvård, fräcka nog att tro att årtionden av erfarenhet och även egen erfarenhet kan vara utgångspunkt för kritisk granskning av vården.

  • Nina Rehnqvist Ahlberg, vars CV inkluderar poster som; professor i kardiologi, överdirektör för Socialstyrelsen och chef för Statens Beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

  • Claes Örtendahl, med CV som statssekreterare i Olof Palmes regering, generaldirektör för Statskontoret och sist men inte minst generaldirektör för Socialstyrelsen.

  • Torkel Åberg, docent i thoraxkirurgi, utredare åt Socialstyrelsen och generalsekreterare i European Association for Cardio-Thoracic Surgery.

Alla har passerat 70-årsstrecket och alla har fått allt mer personlig erfarenhet av sjukvården, efter olyckshändelser och sjukdom. Här bloggar de under namnet Vårdtrojkan.