Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • E-tidning
  • Lediga jobb
  • Logga in

Blogg


Vårdtrojkan –Rehnqvist, Örtendahl och Åbergs blogg Publicerad 2018-04-13

Vikten av tillit

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Även om man är i branschen är en sjukvårdsepisod i bästa fall något nödvändigt ont, i sämsta fall en skrämmande upplevelse. Oavsett om episoden leder till något gott, bot, symtomlindring eller tröst, är det något man skulle föredra att inte ha behövt vara med om.

Om vårdepisoden är nödvändig vill man åtminstone veta att man är i goda händer. Man sätter ofta hela sin tillit till läkaren och hens medarbetare. Om patienten inte har förtroende för sin läkare och/eller sjukhus försvåras kommunikationen dem emellan, men det uppkommer också svårigheter för hela organisationen. Patienten kan ifrågasätta alla förslag, försöka argumentera fram en annan lösning, begära en annan läkare, begära att resa till ett annat sjukhus eller utomlands i tron att vårdkvaliteten kan vara högre där vilket komplicerar och försenar patientens behandling.

Att skapa tillit i mötet mellan patient och läkare är därför en av läkaryrkets och sjukvårdens stora uppgifter. Tas detta upp i den moderna läkarutbildningen? Och förklarar man att processerna blir smidigare och kommunikationen bättre?

Tillit baseras på flera faktorer där medicinska resultat som effekt av kompetens är en. Syftet med de svenska kvalitetsregistren är ett kvalitetsarbete där sjukvårdens prestationer kan följas i avsikt att de ska förbättras. Med dessa som bas kan Sverige statistiskt backa upp uppfattningen att den svenska sjukvården har en god kvalitet. Den kunskapen borde underlätta skapandet av tillit. Emellertid är datafångsten för dessa register otymplig och leder till dubbelarbete vilket förstås minskar förtjusningen över dem. En annan nackdel är att de inte omfattar alla sjukvårdens repetitiva behandlande procedurer. En tredje är att de inte alltid analyseras och återförs i första hand till dem som har samlat in data. Det ligger mycket kunskap oanalyserad och outnyttjad i datamängderna.

Men det är inte enbart det medicinska utfallet som skapar tillit. Statistik från Ivo visar att en stor andel av patienternas klagomål beror på dåligt bemötande, otillräcklig information eller brist i planering. Har personalen slutat tänka? Eller är stressen så stor att man blockerat sig från att sätta sig in i patientens situation och därmed inte sköter sitt jobb? En reflektion från britsen vid ett besök på akuten på SöS formulerades i nattens mörker som en enkel Limerick.

På akuten på SöS

Är det alltför stort ös

För att någon alls skall förstå

Vad det är som står på

Min situation känns helt lös

Vår nästa blogg följer upp med en diskussion om tillit och landstingens ansvar.

Kommentarer

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhetschef:
Charlotta Kjellberg 070-722 76 72

Redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Sök i vår databas!

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

ALMEDALEN 2018

placeholder

Sätt agendan med Dagens Medicin i Almedalen 2018.

Vi har fortfarande utrymme för nya samarbeten på Dagens Medicins Vårdtorg - Almedalens viktigaste scen för hälso- och sjukvård. Läs mer här.

Kontakta Annika Östholm på
070-669 79 40
annika.ostholm@dagensmedicin.se

Våra seminarier

Våra utbildningar