Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ledigt jobb


Västerbottens Läns Landsting

Forskar-AT i norra sjukvårdsregionen, Västerbotten

Publicerad 2017-09-12 13:27
Sista ansökningsdatum: 2017-10-04

Arbetsbeskrivning

Forskar-AT innebär att den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs med 6-12 månaders forskningstid.
Forskningstiden fördelas på pass om 1-6 månader inlagda mellan de kliniska utbildningsavsnitten.
Upp till fyra forskar-AT-tjänster tillsätts inom den norra sjukvårdsregionen efter bedömning av kompetens och forskningsprogram. Särskild hänsyn tas till disputerad forskare, men med möjlighet för icke disputerad forskare som kommit en god bit på väg mot disputation att erhålla sådan tjänst.
Ange önskemål om vid vilket sjukhus som du vill göra din kliniska placering.

Kvalifikationer

Läkarexamen senast vid tillträde samt forskningsmeriter.
Du ska ha medicine doktorsexamen eller vara antagen som doktorand vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet senast vid ansökningstidens utgång.
För att vara behörig sökande och kunna komma ifråga för anställning som forskar-AT ska forskningen förläggas vid Umeå universitet och falla inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans.
Projektets bedöms efter nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, den sökandes kompetens liksom projektets genomförbarhet.
Ansökningar om forskar-AT bedöms av en bedömargrupp, utsedd av ALF-kommittén, med representanter för Umeå universitet samt regioner och landsting i norra sjukvårdsregionen. Slutgiltig ranking av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i ALF-kommittén under oktober. Efter samråd med berörda verksamhetsföreträdare överlämnas därefter namnen på de högst rankade till ansvariga för beslut om anställning.

Anställningsvillkor

Antal platser:4
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid. 40 tim/vecka
Tillträde: Tillträdesdag under januari 2018, datum för tillträde kan variera beroende på stationeringsort. Tillträde i Umeå 2018-01-15.
Forskar-AT januari 2018

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 2017-10-04

Arbetsgivarens referensnummer: Forskar-AT januari 2018

Ansökan till forskar-AT fordrar, förutom den elektroniska ansökan via rekryteringsverktyget Visma recruit/Offentliga jobb (se länk i annonsen), bilagor som beskriver följande:
1) Meritförteckning, 2) publikationslista, 3) forskningsprogram på högst 10 sidor (svenska eller engelska) där det också skall framgå vad den sökande planerar att göra under tilldelad forskningstid och var forskningsarbetet ska bedrivas, 4) intyg från prefekt och i förekommande fall handledare för icke disputerad angående forskningsanknytning.

Dessa handlingar skickas i första hand in digitalt som bilagor tillsammans med ansökan. Om detta inte är möjligt ska 5 ex av resp bilaga skickas/lämnas i pappersformat till HR-konsult Laila Karlsson, HR-staben Landstingshuset, 901 89 Umeå senast 171005 kl 12.
Mer information om forskar-AT och dess upplägg hittar du på hemsidan www.vll.se/at-st.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Upplysningar

Laila Karlsson
HR-konsult
090-785 37 12
laila.karlsson@vll.se
Birgit Edman
Övergripande AT-studierektor Umeå
090-785 00 00 (vxl)
birgit.edman@vll.se
Richard Palmqvist
Professor/överläkare
090-785 15 32
richard.palmqvist@umu.se
För mer information: http://www.vll.se/at-st

Ansök!

Information

 • Typ av tjänst

  AT-tjänster

 • Arbetsgivare

  Västerbottens Läns Landsting

 • Stad

  Umeå

 • Land

  Sverige

 • Sista ansökningsdatum

  2017-10-04

 • Publiceringsdatum

  2017-09-12

 • Ansök!

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra utbildningar