Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ledigt jobb


Göteborgs Universitet

Professor i kirurgi med inriktning kolorektalkirurgi, förenad med befattning som överläkare i kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Publicerad 2018-04-12 10:41
Sista ansökningsdatum: 2018-05-24

Avdelningen för kirurgi tillhör Institutionen för kliniska vetenskaper. Här bedrivs omfattande klinisk forskning och translationell forskning förlagd till de två kirurgienheterna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Sahlgrenska och Östra, samt grundforskning på "Medicinareberget".
Forskningen vid avdelningen för kirurgi har de senaste fem åren stärkts avsevärt. Vi deltar i läkarutbildningen termin 8 och det finns för närvarande närmare 50 doktorander samt 25 aktiva docenter vid avdelningen. Det finns även fyra adjungerade lektorer och 3 adjungerade professorer samt två professorer med förenad anställning.

Ämne

Kirurgi med inriktning kolorektalkirurgi

Ämnesbeskrivning

Kirurgi är ett mycket brett område som omfattar sjukdomar och hälsovård inom en stor del av akut och elektiv kirurgisk vård. Kirurgin inom Universitetssjukvården i Göteborg är placerad både på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska och Östra och den akademiska profileringen följer kliniken så till vida att i princip all klinik och forskning inom kolorektalkirurgi sker vid SU/Östra. En del forskning inom området sker också i samarbete med forskare på Medicinareberget inom såväl avdelningen för kirurgi som andra avdelningar inom Göteborgs Universitet. Kolorektalkirurgi är ett av de största ämnena inom den allmänna kirurgin och har delats upp i flera subspecialitetsområden och akademiska områden. Kolorektalkirurgi är en viktig del i läkarutbildningen. Ämnet inrymmer stora områden såsom tjock- och ändtarmscancer (3:e vanligaste tumörsjukdomen i Sverige), inflammatoriska tarmsjukdomar, blödningar, fickbildningar på tarmen m.m.
Kolorektalkirurgin i Göteborg är den största kolorektalkirurgiska enheten i Sverige och har de senaste åren erhållit nationella uppdrag inom såväl hyperterm intraperitoneal cytostatika (ett av fyra center) som kirurgi vid analcancer (ett av två center). Det är således ett strategiskt viktigt område inom kirurgin i Göteborg. Det finns en kontinuerlig insamling till en biobank och stora möjligheter till translationell forskning. Den traditionellt starka forskningen inom inflammatorisk tarmsjukdom har under senare år uppvisat ett behov av tydlig styrning och stöd för att utvecklas positivt.

Arbetsuppgifter

I anställningens arbetsuppgifter ingår att bedriva forskning inom det kolorektalkirurgiska fältet samt vidareutveckla såväl translationell som klinisk forskning inom såväl kolorektalcancer som inflammatorisk tarmsjukdom. I anställningens arbetsuppgifter ingår även undervisning på grundnivå, framförallt på läkarprogrammet, och avancerad nivå samt att handleda doktorander. Ledningsuppdrag inom institutionen och fakulteten som rör forskning, undervisning och organisation ingår också. Den kliniska tjänstgöringen kommer att vara knuten till kolorektalkirurgin vid SU/Östra.

Anställningen är förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Legitimation som läkare och specialistkompetens i kirurg. Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Första bedömningsgrunden är vetenskaplig skicklighet och andra bedömningsgrunden är pedagogisk skicklighet. Den tredje bedömningsgrunden är klinisk skicklighet inom det sökta ämnet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser inom kirurgi samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Särskild hänsyn ska tas till dessa meriter inom det kolorektalkirurgiska området.
Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer vikt att läggas vid den sökandes kompetens som lärare och handledare, erfarenhet av examination och även planering, genomförande och utvärdering av undervisning.

Vidare kommer administrativ skicklighet och förmåga till samarbete att beaktas, särskilt vad gäller samverkan mellan sjukvård och Sahlgrenska akademin samt att leda och utveckla forskningen inom avdelningen för kirurgi.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. Den som föreslås som innehavare av anställningen kommer att få sina högskolepedagogiska meriter prövade innan beslut om anställning fattas av rektor.

Anställning

Anställningen är tillsvidare på heltid vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

 • behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
 • sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
 • ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
 • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
 • prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
 • ärendet förs till rektor för beslut
 • Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Peter Naredi, 0706-814 981, peter.naredi@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: https://sahlgrenska.gu.se/internt/service-stod/lararrekrytering/Ansokan/Klinisk

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
 • Legitimation som läkare
 • Intyg om specialistkompetens i kirurgi
 • Max 10 vetenskapliga skrifter som sökande särskilt önskar åberopa
 • Dokumentation som styrker doktorandhandledning
 • Dokumentation som styrker högskolepedagogisk utbildning/meriter
 • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i tre exemplar med angivet referensnummer PAR 2017/1487 till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2018-05-24

Diarienummer: PAR 2017/1487
Arbetsform: Tillsvidareanställning
Placering: Inst för kliniska vetenskaper
Sista ansökningsdag: 2018-05-24

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Ansök!

Information

 • Typ av tjänst

  Läkartjänster, Kirurgiska specialiteter, Överläkare

 • Arbetsgivare

  Göteborgs Universitet

 • Stad

  Göteborg

 • Land

  Sverige

 • Sista ansökningsdatum

  2018-05-24

 • Publiceringsdatum

  2018-04-12

 • Ansök!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhetschef:
Charlotta Kjellberg 070-722 76 72

Redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Sök i vår databas!

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

ALMEDALEN 2018

placeholder

Sätt agendan med Dagens Medicin i Almedalen 2018.

Vi har fortfarande utrymme för nya samarbeten på Dagens Medicins Vårdtorg - Almedalens viktigaste scen för hälso- och sjukvård. Läs mer här.

Kontakta Annika Östholm på
070-669 79 40
annika.ostholm@dagensmedicin.se

Våra utbildningar