Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ledigt jobb


Göteborgs Universitet

Professor i obstetrik och gynekologi, förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Publicerad 2018-04-12 10:22
Sista ansökningsdatum: 2018-05-24

Institutionen bedriver forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen representerar 15 avdelningar inom olika ämnes­områden. Genom ett stimulerande och berikande samarbete med sjukvården vid SU har vi utvecklat en plattform som gynnar vården, utbildningen och forskningen. Med våra engagerade medarbetare, forskare och drygt 300 doktorander och studenter har institutionen för kliniska vetenskaper byggt upp en stark forsknings- och undervisningsprofil. Vi ansvarar för grundutbildningen för Läkarprogrammet termin 8, 9 och 11 och sjukhusfysikerprogrammet termin 5-10 samt spetskompetensutbildningar med allt större globalt engagemang.

Ämne

Obstetrik och gynekologi

Ämnesbeskrivning

Ämnet obstetrik och gynekologi inkluderar hälsa och sjukdom relaterade till kvinnlig reproduktiv hälsa. Ämnet innefattar utredning samt medicinsk och kirurgisk behandling av kvinnosjukdomar samt medicinskt ansvar för graviditeter, förlossningar och komplikationer efter förlossningar. Ett professionellt och evidensbaserat förhållningssätt inom kvinnosjukvård är av stor betydelse och inkluderar även etiska aspekter som berör kvinnosjukvård.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning och administration. Arbetet innebär att bedriva självständig forskning av hög internationell klass som leder till publikation i tidskrifter med hög genomslagskraft samt att bedriva handledning inom forskarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår att söka externa forskningsanslag och det är meriterande om den sökande har pågående anslag från t.ex. Vetenskapsrådet eller Cancerfonden. Undervisningsuppdraget innebär att hålla föreläsningar, seminarier och studenthandledning. Initialt kommer innehavaren ha huvudansvar för kursen inom grundutbildningen för läkare (Gynekologi, obstetrik o klinisk genetik) och senare delat ansvar som kursledare med övriga kombinationstjänstinnehavare vid avdelningen. Dessutom ingår att undervisa inom andra utbildningar vid Sahlgrenska akademin innefattande även forskarutbildningen. Ledningsuppdrag inom institutionen för kliniska vetenskaper och fakulteten som rör undervisning, forskning och organisation ingår också i arbetsuppgifterna. Innehavaren ska bedriva klinisk tjänstgöring inom sitt specialområde motsvarande ungefär en tredjedel av sin totala arbetstid.

Anställningen är förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Legitimation som läkare och specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi. Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Första bedömningsgrunden är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Andra bedömningsgrunden är klinisk och administrativ skicklighet.

Förmåga till samarbete särskilt vad gäller samverkan mellan sjukvård och Sahlgrenska akademin är en förutsättning för anställningen. Vid tillsättningen kommer även förmåga att erhålla externa forskningsmedel och lämpligheten att ha huvudansvar för kursen i obstetrik och gynekologi att beaktas.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. Den som föreslås som innehavare av anställningen kommer att få sina högskolepedagogiska meriter prövade innan beslut om anställning fattas av rektor.

Anställning

Anställningen är tillsvidare på heltid vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

 • behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
 • sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
 • ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
 • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
 • prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
 • ärendet förs till rektor för beslut


Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Peter Naredi, 0706-814 981, peter.naredi@gu.se , sektionschef Henrik Hagberg, 070-550 57 73, henrik.hagberg@obgyn.gu.se och avdelningschef Mats Brännström, 0736-254 455, mats.brannstrom@obgyn.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: https://sahlgrenska.gu.se/internt/service-stod/lararrekrytering/Ansokan/Klinisk

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
 • Legitimation som läkare
 • Intyg om specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi
 • Max 10 vetenskapliga skrifter som sökande särskilt önskar åberopa
 • Dokumentation som styrker doktorandhandledning
 • Dokumentation som styrker högskolepedagogisk utbildning/meriter
 • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i tre exemplar med angivet referensnummer PAR 2017/1610 till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2018-05-24

Diarienummer: PAR 2017/1610
Arbetsform: Tillsvidareanställning
Placering: Inst för kliniska vetenskaper
Sista ansökningsdag: 2018-05-24

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Ansök!

Information

 • Typ av tjänst

  Läkartjänster, Obstetrik och gynekologi, Överläkare

 • Arbetsgivare

  Göteborgs Universitet

 • Stad

  Göteborg

 • Land

  Sverige

 • Sista ansökningsdatum

  2018-05-24

 • Publiceringsdatum

  2018-04-12

 • Ansök!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhetschef:
Charlotta Kjellberg 070-722 76 72

Redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Sök i vår databas!

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

ALMEDALEN 2018

placeholder

Sätt agendan med Dagens Medicin i Almedalen 2018.

Vi har fortfarande utrymme för nya samarbeten på Dagens Medicins Vårdtorg - Almedalens viktigaste scen för hälso- och sjukvård. Läs mer här.

Kontakta Annika Östholm på
070-669 79 40
annika.ostholm@dagensmedicin.se

Våra seminarier

Våra utbildningar