Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ledigt jobb


Göteborgs Universitet

Professor i öron-, näs- och halssjukdomar, förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Publicerad 2018-04-12 14:39
Sista ansökningsdatum: 2018-05-24

Institutionen bedriver forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Institutionen representerar 15 avdelningar inom olika ämnes­områden. Genom ett stimulerande och berikande samarbete med sjukvården vid SU har vi utvecklat en plattform som gynnar vården, utbildningen och forskningen. Med våra engagerade medarbetare, forskare och drygt 300 doktorander och studenter har institutionen för kliniska vetenskaper byggt upp en stark forsknings- och undervisningsprofil. Vi ansvarar för grundutbildningen för Läkarprogrammet termin 8, 9 och 11 och sjukhusfysikerprogrammet termin 5-10 samt spetskompetensutbildningar med allt större globalt engagemang.

Ämne

Öron-, näs- och halssjukdomar

Ämnesbeskrivning

Specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH) omfattar sjukdomar, trauma, missbildningar och funktionsrubbningar hos barn och vuxna i öra, tinningben och lateral skallbas, i näsa, bihålor och främre skallbas, i munhåla, svalg, struphuvud, luftstrupe, matstrupe, huvud, hals, sköldkörtel, spottkörtlar och angränsande strukturer, samt till delar i huden i huvud- och halsområdet. I specialiteten ingår utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av tillstånd som påverkar hörsel, balans, lukt- och smaksinne, sväljning, röst, tal och språk samt rubbningar i kranialnervsfunktioner. Dessutom ingår förebyggande verksamhet riktad med individer eller grupper.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning på internationellt konkurrenskraftig nivå inom öron-, näs- och halssjukdomar. Anställningen innefattar även undervisning och handledning inom grundutbildning och forskarutbildning, samverkan med det omgivande samhället, samt administrativa uppdrag. Sökande bör vara en aktiv och etablerad forskare med bred klinisk erfarenhet av öron­-, näs- och halssjukdomar. Den sökande förutsätts ha dokumenterat stor vetenskaplig skicklighet och god förmåga att erhålla forskningsanslag i nationell och internationell konkurrens.

Anställningen är förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Legitimation som läkare och specialistkompetens i öron-, näs- och halssjukdomar. Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Första bedömningsgrunden är vetenskaplig skicklighet. Andra bedömningsgrunden är pedagogisk skicklighet. Tredje bedömningsgrunden är klinisk skicklighet och fjärde bedömningsgrunden är administrativ skicklighet.

Vid tillsättningen kommer även förmåga till samarbete att beaktas.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. Den som föreslås som innehavare av anställningen kommer att få sina högskolepedagogiska meriter prövade innan beslut om anställning fattas av rektor.

Anställning

Anställningen är tillsvidare på heltid vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

 • behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
 • sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
 • ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
 • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
 • prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
 • ärendet förs till rektor för beslut


Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Peter Naredi, 0706-814 981, peter.naredi@gu.se , sektionschef Eva Forssell-Aronsson, 0703-72 26 26, eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: https://sahlgrenska.gu.se/internt/service-stod/lararrekrytering/Ansokan/Klinisk

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
 • Legitimation som läkare
 • Intyg om specialistkompetens i öron-, näs- och halssjukdomar
 • Max 10 vetenskapliga skrifter som sökande särskilt önskar åberopa
 • Dokumentation som styrker doktorandhandledning
 • Dokumentation som styrker högskolepedagogisk utbildning/meriter
 • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i tre exemplar med angivet referensnummer PAR 2017/1611 till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2018-05-24

Diarienummer: PAR 2017/1611
Arbetsform: Tillsvidareanställning
Placering: Inst för kliniska vetenskaper
Sista ansökningsdag: 2018-05-24

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Ansök!

Information

 • Typ av tjänst

  Läkartjänster, Öron-näsa-hals, Överläkare

 • Arbetsgivare

  Göteborgs Universitet

 • Stad

  Göteborg

 • Land

  Sverige

 • Sista ansökningsdatum

  2018-05-24

 • Publiceringsdatum

  2018-04-12

 • Ansök!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhetschef:
Charlotta Kjellberg 070-722 76 72

Redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Sök i vår databas!

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

ALMEDALEN 2018

placeholder

Sätt agendan med Dagens Medicin i Almedalen 2018.

Vi har fortfarande utrymme för nya samarbeten på Dagens Medicins Vårdtorg - Almedalens viktigaste scen för hälso- och sjukvård. Läs mer här.

Kontakta Annika Östholm på
070-669 79 40
annika.ostholm@dagensmedicin.se

Våra utbildningar