Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ledigt jobb


Göteborgs Universitet

Professor i ortopedisk kirurgi, förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Publicerad 2018-04-12 09:40
Sista ansökningsdatum: 2018-05-24

Anställningen som professor i ortopedisk kirurgi är placerad vid avdelningen för ortopedi inom institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Vid avdelningen för ortopedi bedrivs omfattande forskning med framför allt kliniska studier, experimentell forskning och även forskning utgående från kvalitetsregister. För närvarande pågår en omfattande förändring av verksamheten med igångsättning av R-huset vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, ett forsknings- och undervisningscentrum för rörelseorganens sjukdomar. Forskningsverksamheten vid avdelningen för ortopedi har nu samlats i detta hus som invigdes i september 2017. Avdelningen deltar i läkarutbildningen, termin 8, samt bedriver egna forskarutbildningskurser för doktorander på avancerad nivå.

Ämne

Ortopedisk kirurgi

Ämnesbeskrivning

Inom ortopedi bedrivs omfattande forskning avseende sjukdomar/skador relaterade till det muskuloskeletala systemet såsom ledprotesforskning, muskel och senforskning, frakturforskning, ryggforskning mm. Utvärdering av nya behandlingsprinciper baserat på funktion, komplikationer och patientrapporterat utfall studeras för många olika tillstånd/sjukdomar.
Ortopediska register har inom kvalitetsarbete en central roll för att kunna, både från ett nationellt samt lokalt perspektiv, utvärdera faktorer som påverkar risken för en ny operation och även patient-rapporterat utfall. Registerstudier har således de senaste åren kommit att bli centrala i det förbättrade kvalitetsarbetet.

För en heltäckande bild av det kliniska forskningsområdet krävs såväl kliniska prospektiva randomiserade studier som stora och omfattande registerstudier. Grundforskning och biomekaniska studier är också av stort värde för ökad förståelse för orsakerna bakom olika typer av tillstånd, förväntade behandlingseffekter samt eventuella komplikationer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar forskning och metodutveckling inom ämnesområdet ortopedi. Här ingår utveckling av ortopedens forskning övergripande inom såväl klinisk forskning, laboratorieforskning samt nära samarbete med de ortopediska kvalitetsregistren. I arbetsuppgifterna ingår även att handleda doktorander och medverka i undervisning. Ledningsuppdrag som avdelningschef för avdelningen för ortopedi kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Anställningen är förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Legitimation som läkare och specialistkompetens i ortopedisk kirurg. Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Första bedömningsgrunden är vetenskaplig skicklighet och andra bedömningsgrunden är pedagogisk skicklighet. Den tredje bedömningsgrunden är klinisk skicklighet.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att tillmätas samarbetsförmåga, förmåga att leda forsknings- och utvecklingsarbete i vid bemärkelse, förmåga att attrahera doktorander och forskningsmedarbetare, administrativ skicklighet samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. Den som föreslås som innehavare av anställningen kommer att få sina högskolepedagogiska meriter prövade innan beslut om anställning fattas av rektor.

Anställning

Anställningen är tillsvidare på heltid vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

 • behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
 • sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
 • ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
 • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
 • prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
 • ärendet förs till rektor för beslut


Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Peter Naredi, 0706-814 981, peter.naredi@gu.se , proprefekt Helena Brisby, 070-614 71 00, helena.brisby.2@gu.se och sektionschef Jon Karlsson, 031-343 40 94, jon.karlsson@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: https://sahlgrenska.gu.se/internt/service-stod/lararrekrytering/Ansokan/Klinisk

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
 • Legitimation som läkare
 • Intyg om specialistkompetens i ortopedisk kirurgi
 • Max 10 vetenskapliga skrifter som sökande särskilt önskar åberopa
 • Dokumentation som styrker doktorandhandledning
 • Dokumentation som styrker högskolepedagogisk utbildning/meriter
 • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i tre exemplar med angivet referensnummer PAR 2017/1437 till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2018-05-24

Diarienummer: PAR 2017/1437
Arbetsform: Tillsvidareanställning
Placering: Inst för kliniska vetenskaper
Sista ansökningsdag: 2018-05-24

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Ansök!

Information

 • Typ av tjänst

  Läkartjänster, Kirurgiska specialiteter, Ortopedi

 • Arbetsgivare

  Göteborgs Universitet

 • Stad

  Göteborg

 • Land

  Sverige

 • Sista ansökningsdatum

  2018-05-24

 • Publiceringsdatum

  2018-04-12

 • Ansök!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhetschef:
Charlotta Kjellberg 070-722 76 72

Redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Sök i vår databas!

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

ALMEDALEN 2018

placeholder

Sätt agendan med Dagens Medicin i Almedalen 2018.

Vi har fortfarande utrymme för nya samarbeten på Dagens Medicins Vårdtorg - Almedalens viktigaste scen för hälso- och sjukvård. Läs mer här.

Kontakta Annika Östholm på
070-669 79 40
annika.ostholm@dagensmedicin.se

Våra seminarier

Våra utbildningar