Landstingsövergripande studierektor/verksamhetsstöd - Stockholms läns landsting - Dagens Medicin

Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • E-tidning
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ledigt jobb


Stockholms läns landsting

Landstingsövergripande studierektor/verksamhetsstöd

Publicerad 2018-06-14 14:23
Vill du vara med i det spännande arbete som pågår med att säkra specialistläkarkompetens inom Stockholms läns landsting? Vi inrättar nu en ny tjänst inom landstingsstyrelsens förvaltning med fokus på ökad styrning och samordning av läkarnas ST. Är du specialistkompetent läkare med ledarskapsutbildning och intresse för strategisk kompetensförsörjning kan detta vara rätt utmaning för dig.

Bakgrund: 
Stockholms läns landsting ansvarar, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, för att det utbildas tillräckligt antal ST-läkare så att tillgången av specialistläkarkompetens ur ett regionalt hälso- och sjukvårdsperspektiv säkerställs.  
 
För att säkerställa tillgången på specialistläkarkompetens i landstinget över tid är landstingsövergripande styrning och samordning av läkarnas ST nödvändig. Samordning och styrning av resurser ska ske till specialiteter där det finns/förväntas uppstå en brist.  
 
Som ett led i Landstingets arbete med styrning och samordning av läkarnas ST har beslutats att Landstinget ska utveckla och implementera ett systematiskt processorienterat arbetssätt för att planera för landstingets behov av specialistläkare, ett arbete som nu har påbörjats.  
 
Arbetsuppgifter:  
Du ansvarar för och deltar i landstingsstyrelsens förvaltnings arbete med att: 
 • Utveckla och implementera ett systematiskt processorienterat arbetssätt för att planera för landstingets behov av specialistläkare 
 • Förbättra förutsättningarna för arbetsgivaren/vårdgivaren att genomföra ST-utbildningar enligt Socialstyrelsens krav och specialitetsföreningarnas rekommendationer 
Du ansvarar även övergripande och fortlöpande för att: 
 • Årligen ta fram ett kvalitetssäkrat beslutsunderlag som visar på specialiteternas bemanningsutveckling och fokusera på brist- och strategiskt viktiga områden samt framtida behovsområden 
 • Utbildningsplaner och kvalitetskontroll/uppföljning. Uppdraget omfattade såväl offentligt som privat driven vård 
Andra åtagande är att: 
 • Vara sakkunnig- och expertstöd till Landstingsstyrelsens förvaltning i frågor om ST  
 • Representera SLL/LSF vid olika sammankomster, internt och externt, kopplade till uppdrag och arbetsuppgifter i frågor om ST 
 • Vara behjälplig med att samordna arbetet med ST internt i SLL 
Arbetet sker i samarbete med och med stöd av ST-ansvarig kanslipersonal och med analytiker som ansvarar för utvecklandet av landstingets kompetensförsörjningsprognos på landstingsstyrelsens förvaltning. Rollen innebär ingen egen budget eller personalansvar. Du är ansvarig mot och rapporterar till HR-direktören på landstingstyrelens förvaltning.  
 
Kvalifikationer: 
Du är specialistkompetent läkare med handledar- och ledarskapsutbildning samt pedagogisk kompetens. Hög kunskap om och flerårig erfarenhet från uppdrag som rör läkares specialistutbildning. Du får gärna ha erfarenhet från studierektorsarbete och är kommunikativ i tal och skrift. God kännedom om Stockholms läns landstings organisation och intresse för utbildningsfrågor är meriterande.   
 
Personliga egenskaper: 
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. I ditt ledarskap har du en naturlig förmåga att samarbeta i olika sammanhang såväl internt som med externa samarbetspartner. Du har förmåga att skapa delaktighet, samverkan och bygga förtroende i nätverk och relationer. 
 
Du är trygg i dig själv, prestigelös, välorganiserad och agerar på ett sätt som skapar förtroende. För att lyckas i rollen tror vi att det är viktigt att du är lyhörd med förmåga att förmedla budskap, skapa dialog och samsyn om vägen framåt.     


Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt.

http://www.sll.se/

Ansök!

Information

 • Typ av tjänst

  Övrigt

 • Arbetsgivare

  Stockholms läns landsting

 • Stad

  Stockholm

 • Land

  Sverige

 • Publiceringsdatum

  2018-06-14

 • Ansök!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhetschef:
Charlotta Kjellberg 070-722 76 72

Redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

VALUPPTAKT

Vilken sjukvårdsfråga borde vara viktigast i valet nästa år?


Sök i vår databas!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra utbildningar