Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ledigt jobb


Linnéuniversitetet

Professor i psykiatri

Publicerad 2018-12-06 11:01
Sista ansökningsdatum: 2019-01-06

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.


Linnéuniversitetet ska tillsammans med Landstinget i Kalmar län och Linköpings universitet utveckla gemensamma kliniskt-vetenskapliga miljöer i samband med den decentraliserade läkarutbildningen varvid ett antal kombinationstjänster ska inrättas.

Landstinget önskar samtidigt stärka forskningsstrukturen inom psykiatri. Idag samverkar psykiatriförvaltningen med Forskningsenheten, som har en för länet övergripande forskningschef och ligger organisatoriskt under Utvecklings- och folkhälsoenheten. Aktuella forskningsprojekt omfattar bland annat ätstörningar, internet-kbt för komplicerad sorg, digital sömnregistrering och kognitiv skattning hos patienter med ADHD samt läkemedelsanvändning inom såväl primärvård som sjukhusvård. Landstinget finansierar doktorander och postdok bland läkare och andra vårdanställda. Utvecklings- och folkhälsoenheten samverkar med landstingets planeringsavdelning, IT-avdelning och tillsammans med det regionala RCSO (registercentrum sydost) så att forskarna kan få enkel effektiv tillgång till registerdata.

Vid Linnéuniversitetet finns en omfattande preklinisk verksamhet och en medicinskt klinisk verksamhet under uppbyggnad. Forskning och undervisning bedrivs inom psykologi, hälso- och vårdvetenskap, idrottsmedicin, palliativ medicin, läkemedel och eHälsa. Under 2018 har tillsatts en professur i psykologi utöver befintliga två. Forskningen inom Linnéuniversitet omfattar hälsopsykologi, klinisk psykologi, biologisk psykologi, läsandets psykologi, äldrestöd, internetbaserat stöd vid KBT samt missbruks- och beroendeproblematik.

Arbetsbeskrivning
I anställningen ingår att bygga upp, leda och vidareutveckla institutionens forskningsverksamhet och utbildningarnas forskningsöverbyggnad tillsammans med institutionen för psykologi inom området psykiatri. Du deltar i planeringen och genomförandet av den decentraliserade läkarutbildningen under ledning av Linköpings universitet och i samverkan med Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitet. Du bedriver egen forskning inom det psykiatriska området och företräder Linnéuniversitetets Institution för medicin och optometri resp landstingets forskningsenhet i olika forsknings- och utbildningssammanhang inom och utanför regionen och deltar i gemensamma aktiviteter som att anordna utbildningar, granska forskningsansökningar och delta i utvecklingsprocesser.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §)

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller som krav för en anställning som professor att den som anställs har visat vetenskaplig skicklighet genom självständig aktiv forskning enligt gängse nationella normer såväl kvalitativt som kvantitativt, på en nivå som avsevärt överstiger de som gäller för att utnämnas till docent.

Kraven på den vetenskapliga skickligheten innefattar också krav på visad skicklighet vad gäller planering och ledning av forskning. Detta gäller såväl ledning av forskningsarbete där andra disputerade forskare är inblandade, som handledning av forskarstuderande. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Detta avseende såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

För att vara behörig till denna anställning krävs dessutom att du är legitimerad läkare med specialistkompetens inom psykiatri.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är bred och gedigna kunskaper inom det psykiatriska forskningsområdet samt en väl dokumenterad förmåga att med kontinuitet och i konkurrens erhålla extern finansiering av forskningsprojekt. Vidare är visad förmåga att långsiktigt och framgångsrikt samverka med andra forskare och övriga samhället meriterande. Du har goda ledarskapsförmågor vilka har visat sig bland annat genom framgång i att leda verksamhet och förmåga att skapa ett gott samarbete inom organisationen. Du har en mycket god administrativ förmåga när det gäller att planera, organisera och utveckla verksamhet. Du arbetar självständigt, är initiativtagande och har en mycket god samarbetsförmåga.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Anställningens omfattning: Heltid fördelat med 1/3 vardera mellan Linnéuniversitetet, Landstinget i Kalmar län (överläkare/specialistläkare) och Linköpings universitet. Placeringsort är Kalmar

Kontaktpersoner
Prefekt: Peter Gierow, peter.gierow@lnu.se, 0480-44 62 57
HR-partner: Åse Holmgren, ase.holmgren@lnu.se, 0470-70 82 12
Landstinget: Ingvar Rydén, universitetslektor/överläkare, ingvar.ryden@ltkalmar.se, 070-556 55 86

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772 28 80 00.

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 6 januari 2019.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök!

Information

 • Typ av tjänst

  Psykiatriska specialiteter

 • Arbetsgivare

  Linnéuniversitetet

 • Stad

  Kalmar

 • Land

  Sverige

 • Sista ansökningsdatum

  2019-01-06

 • Publiceringsdatum

  2018-12-06

 • Ansök!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Klicka här för att tipsa krypterat och säkert!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier

Våra utbildningar