Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ledigt jobb


Göteborgs Universitet

Universitetslektor i arbetsterapi till Göteborgs universitet, Göteborg

Publicerad 2019-03-13 15:56
Sista ansökningsdatum: 2019-04-10

Sektionen för hälsa och rehabilitering syftar till att bedriva högklassig grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Fyra hela grundutbildningsprogram (arbetsterapi, fysioterapi, logopedi och audiologi) finns inom sektionen. Arbetsterapiprogrammet bedriver utbildning på kandidat-, master- och forskarutbildningsnivå. Programmet har en kreativ forskarmiljö med fokus på äldre, människor i arbetslivet och barn.

Ämne
Arbetsterapi

Ämnesbeskrivning
Ämnet baseras på aktivitetsvetenskap vilket omfattar kunskaper om och studier av människan i aktivitet, hennes förmåga att använda sin tid och miljö, såväl den fysiska som den sociala och kulturella. Vidare omfattar aktivitetsvetenskap kunskaper om människans engagemang, vilja och förmåga att ha och ta kontroll över sitt liv i det samhälle hen lever i. Aktivitet och medvetenhet om vanor, livsmönster och miljö ingår även. Utifrån den komplexa innebörden av aktivitet relaterar arbetsterapi till humanvetenskapliga, medicinska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och teknologiska kunskapsområden.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att verka i en utbildningsmiljö med starkt fokus på studentcentrerat lärande. Arbetsuppgifterna omfattar även att verka för pedagogisk utveckling av hur ämnet arbetsterapi/aktivitetsvetenskap interageras med de relaterade ämnena såsom humanvetenskapliga, medicinska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och teknologiska kunskapsområden. I anställningen ingår undervisning på grund-och avancerad utbildningsnivå och handledning. Undervisning sker på såväl svenska som engelska.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.

Avlagd doktorsexamen och visad pedagogisk skicklighet, legitimation som arbetsterapeut.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

I första hand kommer vetenskaplig skicklighet att värderas. Den vetenskapliga skickligheten visas genom antal vetenskaplig publikationer i peer-review-granskade tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens, och deltagande forskningsprogram eller forskargrupp. I andra hand kommer den pedagogiska skickligheten som är av betydelse för ämnet att värderas samt erfarenhet av undervisning där ämnet arbetsterapi/aktivitetsvetenskap interagerats med de relaterade ämnena. Den sökande ska ha visat dokumenterad pedagogisk skicklighet genom undervisning på grundnivå och/eller på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Vid tillsättningen kommer mycket stor vikt att fästas vid god förmåga till samarbete i lärarlag och kommunikativ förmåga med studenter i både det svenska och engelska språket. Klinisk erfarenhet och skicklighet kommer också att beaktas genom erfarenhet och skicklighet som leg arbetsterapeut.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid 100 %, med placering vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen
Lisbeth Claesson, Programansvarig, Docent, tel 031-786 5705, lisbeth.claesson@neuro.gu.se
Kristina Holmgren, Sektionschef, Professor, tel 031-786 5726, kristina.holmgren@neuro.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här.

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:
- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Legitimation som arbetsterapeut
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2019/ till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-04-10

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Ansök!

Information

 • Typ av tjänst

 • Arbetsgivare

  Göteborgs Universitet

 • Stad

  Göteborg

 • Land

  Sverige

 • Sista ansökningsdatum

  2019-04-10

 • Publiceringsdatum

  2019-03-13

 • Ansök!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Klicka här för att tipsa krypterat och säkert!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier