Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ledigt jobb


Örebro universitet

Professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot oftalmologi

Publicerad 2020-03-19 14:33
Sista ansökningsdatum: 2020-05-31

Ämnesområde

Ämnesområdet är medicinsk vetenskap, inriktning oftalmologi

Bakgrund

Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet är en ung fakultet under stark utveckling. Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010 och läkarprogrammet är nu väl etablerat. Ett omfattande arbete bedrivs med att fortsatt utveckla utbildningen samtidigt som planering pågår för det sexåriga legitimationsgrundande läkarprogram som införs år 2021. Parallellt pågår utveckling av forskningen inom såväl basvetenskaperna inom biomedicin som den kliniska forskningen, i en nära samverkan mellan dessa båda fält. Utvecklingen av den kliniska forskningen sker i också i tät samverkan mellan universitetet och Region Örebro län inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

Som ett led i den fortsatta utbyggnaden av såväl den kliniska forskningen som Läkarprogrammet söker universitetet nu en professor med inriktning mot oftalmologi.

Ögonkliniken vid universitetssjukhuset i Örebro har gott renommé och omfattande utomlänsverksamhet med ett upptagningsområde på nästan 2,5 miljoner invånare. Vid kliniken finns ett antal doktorander och flera medarbetare har pågående projekt med inriktning mot olika delar av oftalmologin. Forskningen är huvudsakligen klinisk och kopplat till Region Örebro län finns även ett flertal donationsfonder för ögonsjukdomar som stödjer utvecklingen inom området. Som professor i oftalmologi leder och utvecklar du forskningsverksamheten med helhetssyn och förmåga att entusiasmera.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen förväntas som forskningsledare och genom klinisk verksamhet bidra till universitetssjukvårdens utveckling. Vidare förväntas innehavaren bidra till den fortsatta långsiktiga utvecklingen av läkarprogrammet samt bidra till utveckling av forskarutbildningen. Inom ramen för anställningen ingår 30 % tjänstgöring som överläkare inom ögonklinikens verksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysning lämnas av:
Martin Gunnarsson, prefekt vid Institutionen för medicinska vetenskaper, 019-30 31 10, martin.gunnarsson@oru.se eller dekan Kerstin Nilsson, Fakulteten för medicin och hälsa, 019-30 30 72, kerstin.nilsson.ha@oru.se

Kontakt på ögonkliniken är Petra Hedlund, verksamhetschef petra.hedlund@regionorebrolan.se
och Sven Crafoord, bitr professor  sven.crafoord@regionorebrolan.se

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat på såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området. Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Då anställningen är förenad med tjänstgöring som överläkare inom ögon, krävs specialistkompetens och goda meriter inom disciplinen, samt svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet och ledningsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet
Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser såväl kvantitativt som kvalitativt, en vetenskaplig produktion på en hög pågående nivå, uppvisande av betydande externa anslag samt planering, ledning och administration av forskning.

Dessutom läggs särskild vikt vid stor erfarenhet och kunskap vad gäller uppbyggnad av verksamheter och förmåga till gränsöverskridande forsknings- och utvecklingsarbete. Förmåga att kombinera den egna ämneskunskapen med förmåga att konstruktivt medverka vid problemlösning i samverkan med andra kompetenser är viktigt. Erfarenhet av att handleda doktorander är ett krav. Erfarenhet av att utveckla och leda personal samt dokumenterad god samarbetsförmåga är en förutsättning för anställningen.

Pedagogisk skicklighet
Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder
Tidigare ledningserfarenhet och medverkan i utvecklingsarbete inom läkarutbildning  och forskarutbildning är meriterande.

Universitetssjukvårdens utveckling är ett gemensamt ansvar för universitetet och Region Örebro län varför den kliniska kompetensprofilen är av stor betydelse i den sammantagna bedömningen.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning som förmåga att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Meriter från ledarskap inom utbildning och forskning är meriterande, såsom visad förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper och/eller utbildningsprogram.

Den sökande har fungerat som huvudhandledare för två doktorander som har disputerat eller har motsvarande kompetens, t ex internationell kompetens som handledare vid forskarutbildning.

För mer information, se länk ”Riktlinjer för anställning som professor inom Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet” (här lägger vi en länk).

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Ett personligt brev med motivering till varför du söker den aktuella anställningen.
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-05-31. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök!

Information

 • Typ av tjänst

 • Arbetsgivare

  Örebro universitet

 • Stad

  Örebro

 • Land

  Sverige

 • Sista ansökningsdatum

  2020-05-31

 • Publiceringsdatum

  2020-03-19

 • Ansök!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier