Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ledigt jobb


Region Västernorrland

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västernorrland

Publicerad 2020-05-28 10:32
Sista ansökningsdatum: 2020-08-16
Arbetsuppgifter
Regiondirektören är regionens högsta tjänsteman och som hälso- och sjukvårdsdirektör är du högsta tjänsteman i förhållande till hälso- och sjukvårdsnämnden och kommer utgöra en betydande part, att tillsammans med regiondirektör, utveckla regionen som helhet och där fokus i hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag omfattar den fortsatta utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Uppdraget ställer stora krav på helhetssyn, där ett flertal mål för verksamheten är styrande. Hälso- och sjukvårdsorganisationen står inför en stor ekonomisk utmaning med ett långsiktigt sparkrav. En betydande del av kostnaderna utgörs av ett stort beroende av hyrpersonal som en konsekvens av en stor rekryteringsutmaning. Därför kommer ett betydande fokus läggas i detta sammanhang på att uppnå en jämlik, god och nära vård som är resurseffektiv.


Du arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden, som är driftsansvarig för den specialiserade vården samt regionens primärvård och tandvård. Den uppgiften kräver en utvecklad förmåga att ta fram goda kunskapsunderlag för politiska beslut och att omsätta politiska beslut och mål till konkreta och handlingsinriktade planer som har förutsättningar att genomföras inom regionens hälso- och sjukvårdsorganisation.
Ditt uppdrag ställer krav på samordning och förmåga att organisera och följa upp ett långsiktigt utvecklingsarbete, som bygger på delaktiga och välinformerade medarbetare. För att lyckas med det kommer du att leda hälso- och sjukvårdens förvaltningar in i framtiden. Förvaltningarnas chefer rapporterar till dig och tillsammans arbetar ni för hälso- och sjukvårdens fortsatta utveckling gentemot uppsatta mål utifrån både ett långsiktigt och ett operativt perspektiv.

Som hälso- och sjukvårdsdirektör har du även ansvaret att samverka med andra samhällsaktörer inom hälsa och omsorg. Dit hör bland annat länets kommuner, nationella nätverk inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och arbetet inom den Norra Sjukvårdsregionförbundet (NRF).

Du kommer också att ha en framträdande ledarroll vid extraordinära händelser, som de vi ser idag med covid -19.

Kvalifikationer
Du står för ett tydligt och engagerat ledarskap. Du bör ha en god förmåga att inspirera och leda genom andra chefer i en komplex kunskapsorganisation, samtidigt som du kan driva ett uthålligt arbete mot uppsatta mål. Du har en akademisk utbildning från universitet eller högskola önskvärt inom hälso- och sjukvårdsområdet samt flera års gedigen ledarerfarenhet på olika nivåer, helst från en politiskt styrd organisation.
Du har erfarenhet att driva förändrings- och förbättringsarbete på strategisk nivå som kräver avvägningar mellan målkonflikter och ett betydande behov av samverkan med medarbetare, fackliga organisationer, invånare och andra aktörer. Förmåga att samverka och skapa tillit är en förutsättning för att lyckas i uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör. Eftersom rollen innebär många kontakter, både internt och externt, är det viktigt att du är kommunikativ samt bra på att skapa och bibehålla goda relationer. Det är önskvärt att du har mycket god kunskap om hälso- och sjukvårdens logik och utvecklingsbehov.

I din roll är du biträdande regiondirektör, varför det är ett krav att du har en övergripande systemförståelse och god kännedom om offentlig förvaltning och verksamhetsstyrning. Vi söker dig som uppvisat driv, målmedvetenhet och engagemang, och som har förmågan att omsätta målsättningar till konkreta åtgärder. Du ser också möjligheterna med det delade ledarskap som kommer att känneteckna styrning och ledning av Region Västernorrland. Du har också förståelse för regionens uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig myndighet.
Du uttrycker dig väl muntligt och i skrift på svenska och engelska. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Ansökningar som inkommer till Region Västernorrland blir allmän handling. Vill du ha mer information och en konfidentiell första kontakt är du välkommen att kontakta Minna Aspnäs, 070 735 20 23 eller Hanna Looström på SOURCE. Intresseanmälan kan även göras nedan.

Placering
Härnösand

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2020-08-16

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner:
Eva Strömsten
HR-direktör
Telefon: +4661180193
E-post: eva.stromsten@rvn.se

Elisabeth Haraldsson
SACO
Telefon: +4660181543
E-post: elisabeth.haraldsson@rvn.se

Lars Rocksen
Sveriges Läkarförbund
Telefon: 070-2797444
Mobiltelefon: 070-2797444
E-post: lars.rocksen@rvn.se

Tommy Sandin
Kommunal Västernorrland
Telefon: +4660181912
E-post: tommy.sandin@rvn.se

Ylva Byström
Vision
Telefon: 0706328036/061184332
Mobiltelefon: 070-6328036
E-post: ylva.bystrom@rvn.se

Åsa Holgersson
Vårdförbundet
Telefon: 070-0886703
E-post: asa.holgersson@rvn.se
Ansök!

Information

 • Typ av tjänst

 • Arbetsgivare

  Region Västernorrland

 • Stad

  Härnösand

 • Land

  Sverige

 • Sista ansökningsdatum

  2020-08-16

 • Publiceringsdatum

  2020-05-28

 • Ansök!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier