Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Om Npof
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning är en statlig myndighet med
uppdraget att utreda och pröva frågor om oredlighet i forskning i Sverige.
Nämnden ska med sitt uppdrag bidra till att god forskningssed upprätthålls,
och därmed medverka till ett högt förtroende för svensk forskning och för
Sverige som en ledande forskningsnation.