Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Framtidsföretag:

Norrköpings Kommun

Var med på vår resa mot en Nära vård

För att vården ska vara fortsatt effektiv och kunna möta nya behov och en befolkningsutveckling med fler äldre på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan – alltifrån sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg. Vi inom kommunal vård och omsorg kommer att göra mer hälso- och sjukvård i hemmet än tidigare, och vi kommer att göra mer avancerad vård på våra särskilda boenden.

Omställningen till en god och nära vård och omsorg har startat. Målet är att vården finns där östgöten behöver den. En vård som känns nära oavsett vem man är och var man bor i Östergötland. Östgöten ska uppleva att:

Jag får den vård jag behöver. När jag behöver den och på det sätt jag behöver den.

Nära vård betyder mer än enbart geografisk närhet. Det kan även handla om snabb kontakt och tillgänglighet via digitala vårdtjänster. Men också att man som brukare möter samma medarbetare oftare, att vi har en hög kontinuitet inom vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun – och att vi som medarbetare lyssnar på brukarnas behov och skapar goda relationer med de vi är till för.

Vill du vara med på vår resa?
Hos oss får du vara med och arbeta förebyggande för att östgöten ska vara frisk länge, uppleva god livskvalitet – och även ta ansvar för sin egen hälsa. Du kommer att arbeta med mer avancerad vård i hemmet och stötta i det hälsofrämjande arbetet. För Norrköpingsbon ska detta innebära att man får en samordnad vård och omsorg som gör att man känner sig trygg och delaktig. Vården som ges i hemmet ska ges utifrån individens behov. En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var vården bedrivs.

Läs mer om hur vi arbetar med nära vård

Att jobba som sjuksköterska inom hemsjukvården

Anna Lindblom trivs med sitt jobb som sjuksköterska inom kommunen.

Hemsjukvården erbjuds till de patienter som bor i ordinärt boende och har hälso- och sjukvårdsbehov men som inte kan ta sig till vårdcentral eller mottagning. Vi utför både enstaka, tillfälliga och långvariga hälso- och sjukvårdsinsatser. I Hemsjukvården arbetar, utöver sjuksköterskor och distriktssköterskor, även undersköterskor som utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Bra arbetstider och stor möjlighet till kompetensutveckling

Eget ansvar och stor variation i arbetet – att arbeta som sjuksköterska i Norrköpings kommunala verksamhet innebär bra arbetstider och stor möjlighet till kompetensutveckling.

– Att jobba som sjuksköterska inom kommunen är utmanande, utvecklande, fritt under ansvar, roligt och givande. Med ett bra arbetslag och goda, kompetenta arbetskamrater finns det alltid en som vet om saker en annan inte kan. Det är också en arbetsplats med högt i tak och jag skulle absolut rekommendera jobbet för andra, berättar Anna Lindblom, som har arbetat som sjuksköterska i snart fem år.

Här berättar ett par av våra sjuksköterskor mer om hur det är att arbeta hos oss


Att jobba som sjuksköterska på ett särskilt boende

Jennie Molander arbetar som sjuksköterska på ett särskilt boende.

Jennie Molander, som arbetar som sjuksköterska på ett särskilt boende, trivs med variationen i arbetet.

– I början av veckan är det oftast mest att göra och i slutet på veckan något lugnare, men det kan också variera då akuta saker kan hända när som helst. Det är det som är charmen med yrket, att aldrig veta hur en dag kommer se ut, säger Jennie Molander.

– Det jag värdesätter mest i jobbet är den sociala kontakten, och också att jag kan styra mitt schema och arbetsupplägg själv.

Vi söker fler medarbetare

Här kan du se vilka roller vi behöver tillsätta inom kort


Att jobba som arbetsterapeut på ett särskilt boende

Niclas Vilhelmsson och Rebecka Trygg arbetar som arbetsterapeuter inom kommunen.

Våra arbetsterapeuter utför bedömning av patientens behov av träning och/eller behov av hjälpmedel i sin rehabilitering. De utför även demensutredningar och skriver intyg till bostadsanpassningar. Målet med insatserna är att patienten skall bli så självständig som möjligt och kunna bo kvar i sitt egna hem.

– Jag uppskattar att man får styra mycket av sitt arbete själv. Och att man jobbar med något viktigt som kanske ofta förbises, hur våra äldre ska kunna återfå eller bibehålla funktioner, som till exempel att återfå gångförmåga med rollator efter ett fall (fraktur), och att kunna återgå till sin bostad, säger Niclas Vilhelmsson, som arbetar som arbetsterapeut inom Norrköpings kommun.

För Niclas är det viktigt att arbeta personcentrerat och i största möjliga låta patienten vara delaktiga i åtgärder.

– I arbetet med äldre handlar det även om att arbeta proaktivt och preventivt. Att patienten är i centrum, och att vi alltid arbetar för att uppnå mål som fastställts tillsammans med patienten efter deras önskemål, säger Rebecka Trygg, också arbetsterapeut inom Norrköpings kommun.

Att jobba som fysioterapeut i hemsjukvården

Wiktoria Pahlm och Julia Hägerström trivs med att arbeta som fysioterapeuter i hemsjukvården.

Hemsjukvård Rehab har rehabiliteringsansvar för de patienter som inte har möjlighet att ta sig till vårdcentral eller annan vårdinrättning, eller då man behöver hemmet som arena för träningen och insatserna. Alla besök utförs i patientens hem.

– Vi möter människor där de är, som de är. Vi jobbar med patienter i deras hem, stöttar dem i deras rehabilitering och med att bibehålla deras förmågor så de kan fortsätta bo hemma, säger Wiktoria Pahlm, som arbetar som fysioterapeut inom Norrköpings kommun.

I Hemsjukvård Rehab arbetar totalt åtta fysioterapeuter och 17 arbetsterapeuter. Alla sitter i gemensamma lokaler som ligger i centrala Norrköping, och tar sig till patienterna med bil, cykel eller elcykel.

– Vi bidrar till deras välmående genom att lyssna och samtala för att fånga in helheten, främja självständighet och underlätta vardagen. Vi bemöter deras frågor och oro för att nå en gemensam målsättning. Jag känner glädje och meningsfullhet i arbetet! Det vi gör är verkligen betydelsefullt för de vi möter, säger Julia Hägerström, som arbetar som arbetsterapeut inom hemtjänsten (Hemsjukvård rehab).