Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Region Gotland

Om företaget

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

I Region Gotlands regi finns totalt fyra vårdcentraler; i Hemse, Slite och Visby. På vårdcentralerna arbetar ca 140 medarbetare inom ett flertal olika professioner. Därtill finns det fyra trygghets-punkter som drivs i samarbete med socialförvaltningen, där patienterna kan få hjälp med insatser upp till sjuksköterskenivå.

Unikt med Region Gotland är att både regional och kommunal hälso- och sjukvård är en och samma vårdgivare. På Gotland ser du tydligt din roll i hela hälso- och sjukvårdssystemet och närheten till regionledning, politik, medborgare, media och andra samhällsaktörer skapar mervärde. Gotlands ö-läge och litenhet skapar goda förutsättningar för samverkan och att utveckla gemensamma integrerade arbetssätt.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa regionens medarbetare i deras dagliga arbeten.
Läs mer: via https://www.gotland.se/ kan du läsa mer om Region Gotland som politisk organisation och arbetsgivare, arbeten och projekt samt om regionens sex förvaltningar.