söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Region Örebro län

Om verksamheten

Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.
Hälso-och sjukvårdsförvaltningens verksamhet spänner över allt från närsjukvård, psykiatri till högspecialiserad vård, forskning och utbildning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är organiserad i fyra områden som leds av var sin områdeschef och en stab med stabschefer inklusive en forsknings- och utbildningsorganisation.

Verksamheterna är belägna vid länets tre akutsjukhus – Örebro, Karlskoga och Lindesberg.

De tre sjukhusen samverkar för att ge alla länsbor en god vård inom kortast möjliga tid. Hög tillgänglighet och god kvalitet är nyckelfaktorer. Inom Hälso- och sjukvården i länet finns verksamheter som har länsomfattande uppdrag, vilket betyder att verksamheten är gemensamt styrd men finns tillgängliga på flera platser i länet.

Region Örebros vision är Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Denna vision är utgångspunkten för all deras verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen. Värdegrunden ska genomsyra deras arbete och tillsammans med visionen stärka deras gemensamma identitet och vägleda dem i deras sätt att vara. Värdegrunden är:

  • Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa.

  • Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.

  • Vi finns nära medborgarna under hela livet.

  • Vi ser behoven hos varje person.