Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Veterinærinstituttet

Om virksomheten

Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag er å sikre god helse for dyr, fisk og mennesker i hele Norge. Vi arbeider for å forebygge kjente og ukjente helsetrusler i samarbeid med Mattilsynet, departementer og næringene. Vi formidler kunnskap og gir råd om tema som dyre- og fiskevelferd, antibiotikaresistens og trygg mat. Våre 300 medarbeidere er fordelt på seks kontorsteder. Med flunkende nytt hovedkontor, laboratorier og utstyr på Ås, har vi fått helt nye muligheter til å gjennomføre det viktige samfunnsoppdraget. Følg oss på www.vetinst.no