Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Arbetsgivare i fokus

Annons från Läkemedelsverket

Vill du bidra vetenskapligt med din kliniska kompetens?

Ett alternativt sätt att göra nytta för patienter
Att vara läkare vid Läkemedelsverket innebär att du i utredningar bidrar med din medicinska kompetens och kliniska erfarenhet i ett vetenskapligt präglat arbete kring läkemedel och medicintekniska produkter. Även om den dagliga kontakten uteblir är patienterna påtagligt närvarande i alla bedömningar och beslut som bidrar till trygghet och nytta för många, inte bara i Sverige utan också internationellt.

Vi är ett 70-tal läkare där många av oss tidigare arbetat på klinik, med forskning eller inom läkemedelsindustrin. Arbetet på Läkemedelsverket är varierande och stundtals intensivt. Genom blandningen av vetenskap, medicin och regelverk skapas en spännande dynamisk miljö. Arbetet sker till stor del i flervetenskapliga team tillsammans med toxikologer, kinetiker, bioteknologer och farmacevter och du får bidra med dina specialistkunskaper och din kliniska erfarenhet. 

Några rader om Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har en ledande roll bland de europeiska läkemedelsmyndigheterna och bidar till att läkemedel och medicintekniska produkter är effektiva, säkra och förenliga med en hållbar utveckling av vår miljö. Vi har även en ledande roll i det nationella arbetet med att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige.

Läkemedelsverket har ett högt anseende för sin vetenskapliga och regulatoriska kompetens, vilket gör oss till en efterfrågad samarbetspartner av hälso- och sjukvården, läkemedelsföretag samt myndigheter – både på hemmaplan och utomlands.

Verksamheten bedrivs i Uppsala, bortsett från Giftinformationscentralen som är lokaliserad på Karolinska Universitetssjukhuset. De största personalgrupperna utgörs av läkare och farmacevter varav ett stort antal är disputerade.

Uppsala har goda förbindelser medorter i närområdet. Både SJ-tåg och SL-pendeln har täta turer till och från Stockholm. Från Uppsala centralstation går frekventa bussar till Läkemedelsverket, alternativt kan man ta en promenad på cirka 20 min.

Läs mer

Läs mer om vad du kan göra som läkare på Läkemedelsverket här. Du kan också göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Våra lediga tjänster hittar du här lediga tjänster

Vill du bidra vetenskapligt med din kliniska kompetens?

Annons från Läkemedelsverket