Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Avdelingsdirektør analyse og diagnostikk till Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet, Ås

Ansök nu

Vil du lede et av de mest avanserte laboratoriene i Europa?

Veterinærinstituttet søker ny avdelingsdirektør for analyse og diagnostikk som skal ha det overordnede ansvaret for Veterinærinstituttets topp moderne og høyteknologiske laboratorier. Dette omfatter både de nye fasilitetene i Ås, samt laboratorier i de regionale kontorstedene. Du skal sikre effektiv og sikker diagnostikk i all beredskap, overvåking og forskning for hele Veterinærinstituttets virksomhet. Dette fordrer kontinuerlig forbedring av metoder og prosedyrer. Avdelingen har ca. 100 ansatte fordelt på 5 seksjoner: høyrisikoagens og patologi, mikrobiologi, virologi og immunologi, molekylærbiologi og logistikk og medieproduksjon.

Avdelingen har også ansvaret for opplæring, biosikkerhet og HMS for alle laboratoriene.

Avdelingsdirektør for analyse og diagnostikk vil ha ansvar for:

 • Å sikre at alle leveranser og tjenester fra avdelingen har høy kvalitet gjennom bruk av effektive metoder, verktøy og optimalisert bruk av utstyr

 • Å tilrettelegge for godt beredskapsarbeid og god diagnostikk for forsknings- og oppdragsvirksomhet i Veterinærinstituttet

 • Strategisk ledelse av avdelingen med utgangspunkt i instituttets samfunnsoppdrag

 • Å lede og utvikle avdelingens ledergruppe, inkl. personalansvar for disse og ansatte i stab

 • Å sikre at avdelingen til enhver tid har den best tilgjengelige kompetansen

 • Godt samarbeid med interne og eksterne enheter og med myndigheter, EU, næring, internasjonale og nasjonale fagmiljøer

 • Strategisk deltakelse og aktive bidrag til helhetlig ledelse i Veterinærinstituttets øverste ledergruppe

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere relevant utdanning på masternivå, og det vil bli lagt vekt på doktorgrad innen relevante fagområder

 • Erfaring fra medisinsk eller diagnostisk laboratorievirksomhet

 • Gode IT-kunnskaper og interesse for digital utvikling av laboratoriedrift

 • Kompetanse i beredskap, epidemiologi og biosikkerhet er en klar fordel

 • Erfaring fra og/eller forståelse for forskningsvirksomhet

 • Ledererfaring

 • Må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk svært godt skriftlig og muntlig samt engelsk

Stillingen rapporterer til administrerende direktør og arbeidssted vil være i Veterinærinstituttets nye lokaler i Ås.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet for stillingen, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig i søknaden.

Om virksomheten

Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag er å sikre god helse for dyr, fisk og mennesker i hele Norge. Vi arbeider for å forebygge kjente og ukjente helsetrusler i samarbeid med Mattilsynet, departementer og næringene. Vi formidler kunnskap og gir råd om tema som dyre- og fiskevelferd, antibiotikaresistens og trygg mat. Våre 300 medarbeidere er fordelt på seks kontorsteder. Med flunkende nytt hovedkontor, laboratorier og utstyr på Ås, har vi fått helt nye muligheter til å gjennomføre det viktige samfunnsoppdraget. Følg oss på www.vetinst.no

Publicerad 2021-07-06

Ansök nu