Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Avdelningschef till Avdelningen för omvårdnad

Jönköping University, Jönköping

Ansök nu

Hälsohögskolan, Avdelningen för omvårdnad

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Vi är en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling. För mer information: Hälsohögskolan 

Avdelningen för omvårdnad (AFO) utbildar sjuksköterskor med yrkesexamen såväl som kandidatexamen. Dessutom erbjuds vidareutbildning genom specialistsjuksköterske-, master- och magisterutbildningar samt genom uppdragsutbildningar.

Då AFO är den största avdelningen på Hälsohögskolan både avseende antal studenter som läser på avdelningens utbildningsprogram och antal medarbetare, kommer en ny organisationsmodell för avdelningen att börja tillämpas under 2022. Avdelningschefen kommer att ha det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet och det direkta personalansvaret för 10-20 medarbetare. I ett ledningsteam för avdelningen har avdelningschefen stöd av två biträdande avdelningschefer, som också kommer ha personalansvar för ca 15 personer vardera. Avdelningschefen kommer att vara delaktig i rekryteringen av de biträdande avdelningscheferna. 

ARBETSUPPGIFTER

Avdelningschefen rapporterar till vd och deltar i HHJs ledningsgrupp. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att övergripande utveckla, leda, samordna och följa upp avdelningens verksamhet samt verka för en god arbetsmiljö. Avdelningschefen ansvarar för avdelningens budget. Vidare ansvarar avdelningschefen för;

 • att upprätta och verkställa verksamhetsplan för AFO och att avdelningen utvecklas i takt med förändringar som påverkar verksamheten, samt i linje med HHJs och JUs strategier,

 • att enligt gällande lagstiftning verka för en god arbetsmiljö, att förebygga ohälsa och genomföra personalvårdande insatser, samt att hålla i regelbundna avdelningsmöten

 • att personalansvariga chefer på avdelningen håller en övergripande gemensam linje i personalrelaterade frågor

 • det övergripande ansvaret för planering av lärartid och lärarresurser, samt för personalens kompetensutveckling, i samråd med biträdande avdelningschefer,

 • det övergripande ansvaret för rekrytering i enlighet med beslutad kompetensförsörjningsplan och budget,

 KVALIFIKATIONER 

Vi söker dig som har:

 • Akademisk examen inom omvårdnad, hälsa och vårdvetenskap eller annat för verksamheten relevant område

 • Professionsbakgrund inom omvårdnad, hälsa och vårdvetenskap eller annat för verksamheten relevant område.

 • Erfarenhet av personalansvar-, budget samt arbetsledning för såväl större arbetsgrupper som mindre team

 • Ett vetenskapligt förhållningssätt

I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas på personliga egenskaper. Som person ser vi att du är trygg som person och har en god förmåga att bygga förtroende hos medarbetare. För att kunna lyckas i rollen är du rak och kommunikativ samt orädd för att ta beslut. Du är inkluderande och har ett coachande förhållningssätt i ditt sätt att leda avdelningen. Viktigt är att du är flexibel, lösningsorienterad och har ett strategiskt synsätt. Som chef behöver du ha en god förmåga att hantera gruppdynamik.

Meriterande för tjänsten är om du har:

 • Disputerat inom omvårdnad, hälsa och vårdvetenskap eller annat för verksamheten relevant område

 • Ledarerfarenhet inom akademin

För fullständiga behörighetskrav för en tjänst som lärare vid Jönköping University, se tillämpliga delar i Bestämmelser för anställning av lärare vid Jönköping University

INFORMATION

Tjänsten är en tillsvidareanställning som universitetsadjunkt alternativt universitetslektor med tjänstgöringsgrad på 100%. Anställningen inleds normalt med sex månaders provanställning. Tillsättning sker enligt överenskommelse. 

KONTAKT

Vd Marie Ernsth Bravell, tfn 036- 10 13 12

Fackliga representanter:
Roger Sandberg, OFR, tfn 036-10 12 14 , roger.sandberg@ju.se
Frida Liabäck, Saco-s, tfn 036-10 14 80, frida.liaback@ju.se
Thomas Axelsson, OFR, tfn 036-10 10 76, thomas.axelsson@ju.se 

ANSÖKAN 

Välkommen med din ansökan senast den 2022-06-12 

Ansökan för universitetsadjunkt ska omfatta följande bilagor:

 • CV och personligt brev

 • styrkt meritförteckning

 • vidimerade intyg och examensbevis

 • tre referenser

Ansökan för universitetslektor ska omfatta följande bilagor:

 • CV och personligt brev

 • styrkt meritförteckning

 • vidimerade intyg och examensbevis

 • tre referenser

 • publikationslista

 • minst 5 utvalda publikationer

 • Meritportfölj som inkluderar pedagogiska och vetenskapliga meriter, samt meriter gällande klinisk verksamhet, ledarskap och samverkan

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på www.ju.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2022/ 1423 211
Kontakt Marie Ernsth Bravell, +4636-101312
Facklig företrädare Thomas Axelsson, ST, +4636-101076
Roger Sandberg, Lärarförbundet, +4636-101214
Frida Liabäck, SACO- s, +4636-101480

Publicerad 2022-05-13

Ansök nu