Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag17.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Till alla jobb

Länsverksamhetschef till ANIVA-kliniken, Region Örebro län

Region Örebro län, Örebro

Ansök nu

Var med och bygg nytt!

Vill du leda en verksamhet i utveckling och vara med och bygga nytt? Vi söker nu en driven och värdegrundsbaserad chef som med frihet och stor påverkansmöjlighet leder ANIVA-kliniken i Region Örebro län framåt.

Sjukvården i Region Örebro län är i en spännande fas! Man är på stark frammarsch med höga ambitioner och med en stark nybyggaranda. Regionen satsar strategiskt och strukturerat på att utveckla sin universitetssjukvård med klinisk, patientnära forskning.

Sjukvården i regionen har gjort stora framsteg de senaste åren. Universitetssjukhuset Örebro utsågs förra året av Dagens Medicin, med en solklar seger, till Sveriges bästa universitetssjukhus för andra året i rad.

Om tjänsten

Med visionen ”tillsammans skapar vi ett bättre liv’’ ansvarar du för att tillsammans med dina medarbetare utveckla och driva verksamheten framåt.

Anestesi- och intensivvårdskliniken är en länsklinik som bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus; Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Det är regionens största klinik med cirka 450 anställda. Arbetsområdena är anestesi, intensivvård, operationsservice (postop och dagkirurgi) samt en neurointermediär avdelning.

Som länsverksamhetschef har du ett verksamhets- personal- och ekonomiskt ansvar. Länsverksamhetschefen ansvarar för att kliniken kontinuerligt arbetar med att säkra patientsäkerhet och tillgänglighet samt att möta framtida kompetensbehov. Du har det samlade ledningsansvaret för verksamheten, vilket innebär ansvar för verksamhet, kvalitet, forskning, utveckling och utbildning, för medarbetarna och deras arbetsmiljö.

Det finns en stor påverkansmöjlighet inom verksamheten och som länsverksamhetschef är du med och bygger nytt.
Uppdraget innebär många kontaktytor och hög grad av samverkan med andra aktörer både internt och externt.

I rollen rapporterar du till Områdeschefen för specialiserad vård, Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och ingår i dennes ledningsgrupp. Du har 11 avdelningschefer samt läkarchefer direktrapporterande till dig.

Vem är du?

Vi ser att du har chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård med fördel om du har lett genom andra chefer. Det är även meriterande om du erfarenhet av akutmedicin/akutsjukvård med fördel inom anestesi- och intensivvården.
Du har en utbildning inom vårdprofessionen och meriterande är om du är legitimerad läkare.

Vi söker en chef med hög drivkraft, en stark inre kompass och ett tydligt värdegrundsbaserat ledarskap som överensstämmer med Region Örebros värderingar. Vidare är du som ledare modig. Du skapar trygghet och delaktighet genom god samarbetsförmåga och visad tillit.

Om verksamheten

Ett av Region Örebro läns främsta uppdrag är att organisera och erbjuda hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare har rätt att få vård efter var och ens behov och med god tillgänglighet, att få rätt behandling och ett gott bemötande. Region Örebro län förenar all hälso- och sjukvård, forskning och utbildning i en samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning med en gemensam ledning.
Hälso-och sjukvårdsförvaltningens verksamhet spänner över allt från närsjukvård, psykiatri till högspecialiserad vård, forskning och utbildning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är organiserad i fyra områden som leds av var sin områdeschef och en stab med stabschefer inklusive en forsknings- och utbildningsorganisation. Område specialiserad vård är ett av dessa fyra områden och har 25 olika verksamheter varav ANIVA-kliniken är en av de verksamheterna.

Verksamheterna är belägna vid länets tre akutsjukhus – Örebro, Karlskoga och Lindesberg.

De tre sjukhusen samverkar för att ge alla länsbor en god vård inom kortast möjliga tid. Hög tillgänglighet och god kvalitet är nyckelfaktorer. Inom Hälso- och sjukvården i länet finns verksamheter som har länsomfattande uppdrag, vilket betyder att verksamheten är gemensamt styrd men finns tillgängliga på flera platser i länet.

Region Örebros vision är Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Denna vision är utgångspunkten för all deras verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen. Värdegrunden ska genomsyra deras arbete och tillsammans med visionen stärka deras gemensamma identitet och vägleda dem i deras sätt att vara. Värdegrunden är:

  • Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa.

  • Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.

  • Vi finns nära medborgarna under hela livet.

  • Vi ser behoven hos varje person.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!

Publicerad 2021-03-29

Ansök nu